Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 37
1. oldal

"Aroma" Egyesület a Roma - Magyar Párbeszédért

(oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Mező utca 51.
képviselő: Kunhegyesi Ferenc elnök
Kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése; a helyi roma-, kisközösségi rádió (Aroma Rádió FM 87.8 MHZ) támogatása, annak munkájában való segítség. Városunkban ? Kiskőrösön- működik egy roma kisközösségi rádió, mely 3+5 (három plusz öt) évre kapott műsorszolgáltatási engedélyt (Aroma Rádió Fm 87.8 MHz). Ez a roma rádió jelenleg az országban egyedülálló. A rádió tulajdonosa magánszemély, -ő is az Egyesület tagja- így a működését elősegítő pályázatok elnyerése szinte lehetetlen. Az egyesület ?mint jogi személy ? segítségével a különböző pályázatok elnyerésére reális esély nyílna. A rádió különböző műsorai az egyesület kitűzött céljainak eléréséhez nagyban hozzájárulnak a magyar lakosság romák iránti szolidaritását erősítik. ? roma származású lakosság érdekképviselete; - hátrányos helyzetű gyermekek számára oktatás-, tanfolyamok szervezése;- képzőművészeti kiállítások szervezése, valamint képzőművészeti tevékenység gyakorlása az Egyesület keretein belül; -Egyesületen belüli-, zenekari tevékenység támogatása, ezzel kapcsolatban koncertek-, előadóestek szervezése; - A negatív diszkrimináció csökkentése érdekében történő fellépés; -Roma kultúra népszerűsítése, a roma nyelv és a roma kulturális hagyományok ápolása; a magyar lakossággal történő megismertetése. ? Kiadó tevékenység (hang, kép és írott anyagok); -Rádiós és televíziós műsorkészítés; - A roma közösség, tradíció bemutatása a nem roma lakosság számára, párbeszéd kezdeményezése; - Interaktív elősegítése, a térség összekapcsolása az országos médiával; információáramlás elősegítése, valamint a helyi roma közösséget érintő országos hírekről való tájékozódás és tájékoztatás. ... >>

Árpád Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 6.
képviselő: Babákné Kiss Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

Bem Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2.
képviselő: Grünwaldné Takács Aranka
Az iskolai oktatás anyagi technikai feltételeinek javítása, különös tekintettel a számítástechnikai oktatásra. - Tehetséges tanulók támogatása, versenyeredmények díjazása. - Külföldi cserekapcsolatok kiépítése. - Iskolai és más szabadidős programok támogatása az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Csemeteudvar Családi Napközi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6200 Kiskőrös, Nádasdi utca 12.
képviselő: Gyalogné Mónus Eszter Etelka elnök
Egyesületünk céljának tekinti, hogy a pedagógiában újonnan kialakult hatékonyabb eljárások, tanulási képesség/készségfejlesztő módszerek eljussanak a családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülőkhöz. Tanácsadással, információnyújtással segítjük a családokat, ezáltal biztosítjuk a napközin kívül is a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges egyéb feltételeket. Szükség szerint olyan terápiák és módszerek alkalmazását tűzzük ki célul, amelyek az esetleg testi/lelki/idegrendszeri fejlődésben elmaradt gyermekeket fejlesztik/alapozó-készségfejlesztő terápia, Meixner-módszer, zeneterápia, lovasterápia/; Gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, tanulásához megfelelő környezet, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel. Fogyatékos gyermekek fejlesztésének és napközbeni ellátásának biztosítása. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. A gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi gyermek felügyelet a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. Kreatív játékokkal segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlődését. Gyermekek és felnőttek együttléte kézműves foglalkozásokon, a közös tanulás élménye. A lovas terápia segítségével olyan speciális jellegű gyógytorna megtanítása, amivel tartási rendellenességek, gerincbetegségek kialakulását megelőzzük, ezzel együtt a légzőtornák alkalmával az asztmában szenvedő gyermekek életét megkönnyítjük. Zeneterápiás eszközöket használva személyiségfejlesztést, harmóniát, kiegyensúlyozottságot teremthetünk a gyermekekben. Megláttatni a ránk bízott gyermekekkel a környezetünk szépségeit, ökoproblémákat tárni fel számukra. Nevelés a föld nyújtotta energiákkal való takarékosságra, szűkebb és tágabb környezetünk tisztaságának megóvása. ... >>

Csikóvári Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Némethné Fazekas Erika kuratóriumi elnök, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella kuratóriumi titkár
A kiskőrös Bem József Ált. Iskola alapított tábort Csikóváron, melyet azóta is folyamatosan működtet, üzemeltet. Az alapítvány támogatja az iskola csikóvári táborának folyamatos üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, bővítését, annak érdekében, hogy az iskola tanulói a tábor szolgáltatásait minél rendezettebb körülmények között vehessék igénybe. ... >>

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia elnök
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (a továbbiakban EGYMI-k) szakmai munkájának összefogása, különös tekintettel az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosításában. Az inkluzív társadalmi, iskolai környezetre való szemléletalakítás, szemléletformálás., Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az EGYMI-k működésére., A törvényi szabályozások egységes értelmezése, szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása, az intézmények funkció váltásának segítése. Szakmai kompetenciák növelése., ... >>

Immanuel Keresztyén Zenei Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Balassi u.1.
képviselő: László Tibor
Az Alapítvány elsősorban az Immanuel Zenekar és - lehetőség szerint - más keresztyén könnyűzenei csoportok, zeneileg tehetséges egyének fellépéseinek, zenei fejlődésének anyagi, eszközbeli támogatása. Az Alapítvány célja segélykoncertek, keresztyén zenei rendezvények szervezése, hang-és videókazetták, lemezek, keresztyén irodalmi alkotások, folyóiratok kiadása, terjesztése. ... >>

Játékkal a Tudásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 2.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia kuratóriumi elnök
Az eltérő tantervű (enyhefokban értelmi fogyatékosok) általános iskolában járó gyermekek nevelésének, oktatásának anyagi támogatása. Az alapítvány pénzeszközei oktatási célú játék és szemléltető eszköz vásárlására fodíthatók. ... >>

Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Honvéd utca 52.
képviselő: Alastair MCRoberts kuratóriumi elnök, Nemes Nándor kuratóriumi alelnök
Az Alapító a Biblia üzenetének terjedése és a benne való hit szabadító erejének megtapasztalása érdekében az alábbi céllal kívánja létrehozni és működtetni az alapítványt: Segítse elő a keresztyén irodalom fejlődését: jelentesse meg, vagy szervezze meg az ilyen jellegű kiadványok szerkesztését, azok kiadását és végezze el azok terjesztési munkálatait; Támogasson és működtessen keresztyén üzenet közvetítő rádió és TV közvetítéseket, adásokat, gyártó és adó stúdiókat, állomásokat és intézményeket a Világ minden részén a magyar nyelvet beszélők részére, felhasználva a műholdas, az interneten, a digitális és az egyéb technikákon alapuló eszközöket; Céljai elérése érdekében működjön együtt más szervezetekkel, - így különösen a UCB Nemzetközi Szervezeteivel ? amelyek hasonló célokért szerveződtek; Szervezzen Keresztyén, közösségi, kulturális, ismeretterjesztő, képességfejlesztő és más közcélú szabadidős programokat, vagy támogasson ebben más keresztyén közösségeket, szervezeteket; Kínáljon a keresztyén hittel összhangban levő szolgáltatásokat, ezen belül működtessen keresztyén üzenetet közvetítő honlapot; tegye lehetővé az imatámogatást telefonon, Interneten, SMS-en és ehhez hasonló módon; Nehéz anyagi helyzetben levő személyek részére nyújtson természetbeni és pénzbeli juttatást; Hozzon létre és terjesszen keresztyén hitet ösztönző termékeket, támogassa az ilyen tevékenységi célú szervezeteket; Biztosítsa a munkatársak és az önkéntesek képzését és továbbképzését. ... >>

Kiskőrös - Erdőtelekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.
képviselő: Csővári Andrásné kuratóriumi elnök
A kiskőrösi Erdőteleki Általános Iskola fenntartása és működtetése és a mellette működő óvoda fenntartása, létrehozása, működtetése, az alapító okirat 3-5. pontja szerint. ... >>

Kiskőrös és Térsége Turisztikai Egyesület

(oktatási)

6200 Kiskőrös, Erdőtelki u. 21.
képviselő: Kévés Andor elnök
Kiskőrös környékén és vonzáskörzetében a megyei idegenforgalmi stratégiai céloknak és a regionális helyi igényeknek megfelelően a minőségi turizmus kiépítése és az ezt szolgáló szervezeti- intézményi háttér megteremtése és működtetésének biztosítása. Olyan idegenforgalmi vállalkozások segítése, amelyek megfelelnek a nemzetközi előírásoknak és kapcsolatkiépítésnek, kapcsolatbővítésnek, különös tekintettel a térség település-turisztikai idegenforgalmára. ... >>

Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 7.
képviselő: Lasztovica László, Opauszki László titkár, Szabó Attila elnök
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóifjúsága testkulturájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekvédelme és képviselete, egészségmegőrzése. A testnevelés és sport népszerűsítése, diáksport támogatása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Bem Diák Futball Sportegyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Szabó István elnök
A kiskőrösi labdarúgó utánpótlás szervezése, irányítása, fejlesztése, a labdarúgás népszerűsítése és utánpótlásának folyamatos biztosítása, hozzájárulás a szabadidő kulturált eltöltéséhez, szervezi a labdarúgó oktatást az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Diabétesz Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4.
képviselő: Tóth Jánosné elnök
A cukorbetegek összefogása, képzése, továbbképzése, életvitelének segítése, szükség esetén érdekképviselete, annak érdekében, hogy egész életre kiható betegségük során a tudomány állapotának megfelelő, lehető legjobb állapotot érjék el, és tudják fenntartani. ... >>

Kiskőrösi Gazdakör Egyesület

(oktatási)

6200 Kiskőrös, Széchenyi u.36.
képviselő: Szentpéteri Attila elnök ... >>

Kiskőrösi Ifjúsági Fúvószenei Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Venyige utca 5.
képviselő: Fuchs Attila elnökhelyettes, Katona Imre elnök, Opauszki Sándor Gábor gazdasági vezető
Közreműködni a magyarországi ifjúság oktatásában., Elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését., Összefogás a magyarországi fiatalok társadalmi ismereteinek fejlesztéséért., A kiskőrösi és a magyar fúvószenei hagyományok ápolása, megőrzése, továbbadása., Kiskőrös város fúvószenei és kulturális életében aktív részvétel, helyi és kistérségi rendezvényeken való közreműködés., A kiskőrösi fúvószenekar munkájába bekapcsolódva, a közösségi szellem kialakításának, fejlesztésének elősegítése., A kiskőrösi fúvószenekar munkájának figyelemmel kísérése, részvétel a zenekar feladatvállalásának szervezésében, lebonyolításában., Helyi, megyei, országos nemzetközi rendezvényeken, versenyeken való közreműködéssel a kiskőrösi fúvószenekar munkájának a segítése., Nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység végzése és annak lehetővé tétele, hogy az egyesület tagjain kívül mások is részesülhessenek az egyesület szolgáltatásaiból. ... >>

Kiskőrösi Judo Egyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Liget utca 17. fszt./1.
képviselő: Szentgyörgyi Tibor elnök
Az egyesület működési célja a testedzés népszerűsítése, a judo sport megismertetése, a szabadidősport és a versenysport-feltételek biztosítása, a tehetséggondozás és utánpótlás-nevelés. ... >>

Kiskőrösi Középfokú Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.
képviselő: Kiss Lászlóné titkár, Orcsik Attila kuratóriumi elnök
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a KTKT Általános Iskola és Középiskola Petőfi Sándor Gimnáziuma, Kertészeti Szakközépiskolában folyó munkához, továbbá elő kívánja segíteni az itt tanuló diákok szabadidejének hasznos eltöltését. Továbbá Dr. Szenohradszky Béla emlékének ápolása. ... >>

Kiskőrösi Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Szent László utca 2/a.
képviselő: Farkas Gyula kuratóriumi elnök
A beteg és mentőellátás szakmai színvonalának emelése és a lakosság jobb ellátása., Sürgősségi ellátás, életmentés jobb ellátásának fejlesztése, segítése., Az emberi élet mentésének szakszerűbb ellátásához kellő feltételek megteremtése., Ennek biztosítására szakmai továbbképzések szervezé-se., A műszerpark fejlesztése, eszközvásárlás finanszírozása., Mentőállomáson dolgozó személyzet munkafeltételeinek javítása. ... >>

Kiskőrösi Női Kézilabda és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Attila utca 2. II/8.
képviselő: Dulai János elnök, Torgyik Rita elnökhelyettes
a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése. A szervezet demokratikus úton biztosítja önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. Működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét; ... >>

Kiskőrösi Pedagógus Kamara

(oktatási)

6200 Kiskőrös, Hámán K. u. 11.
képviselő: Kurucz Mihály ... >>

Kiskőrösi Városi Sportlövész Klub

(sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. u. 49.
képviselő: Janicsek Béla elnök
A lövészsport propagálása, tehetséges versenyzőknek a minőségi sportrendezvényeken való részvétel biztosítása. A város polgárai, kiemelten a tanuló ifjuság részére szervezett edzési, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása az alapszabály I/3. pontja szerint. ... >>

Kisoroszi Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 7.
képviselő: Barabás Zsófia
Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek üdülését, nyaralását, szaktáborozását biztosító és Kisoroszi községben lévő nyári ifjúsági tábor működtetési, ill. fenntartási költségeinek kiegészítése az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Kistérségi Borok Háza Egyesület

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Luther tér 1.
képviselő: Csengődi István elnök
A kistérségi bortermelés hagyományainak, történetének, jelenének bemutatása, a térségi bortermelés hagyományőrző értékeinek propagálása. Az Egyesület további célja a térségi szőlőtermelés, borászat kultúrtörténeti bemutatása. Az egyesület színesíteni, bővíteni szándékozik a környék, valamint a települések idegenforgalmi kínálatát is. A szűkebb célon túlmenően az egyesület célja a magyar (és kistérségi) bor jó hírnevének szolgálatát célzó szakmai, idegenforgalmi, oktatási- képzési és ágazati koordináció, illetőleg feladatok elvégzése, segítése, a helyi vincellér szakképzés segítése az intézményi együttműködés és szakképzési hozzájárulás keretében. ... >>

Lovaglással az Egészségért Kiskőrösi Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Komáromi u. 20.
képviselő: Gmoser István
Kiskőrös vonatkozásában fogyatékkal élő személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek lovagoltatása, baráti társaságok kialakítása, környezetvédelmi és természetvédelmi felvilágosító és megelőző tevékenység (őshonos állat és növényvilág megismertetése), lovas oktatás, lovas terapeuta oktatás, szabadidős programok, közös rendezvények, lovas programok, sport események, lovas juniális (bemutatók, versenyek, kocsis felvonulások) szervezése az gyesület tagjai és minden érdeklődő számára, a környék lovas turizmusának fellendítése, a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek) ingyenes lovagoltatása, lovas és nemzetiségi hagyományának (gasztronómia, népviselet) megőrzése, megismertetése. ... >>

Mohácsi Óvodát Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Határ utca 18.
képviselő: Birkás Kálmánné kuratóriumi elnök
A Mohácsi úti óvodába járó gyermekek nevelése, oktatása, ismereteinek és képességeinek fejlesztése. Ezen belül: Az erre a célra szolgáló eszközök beszerzése és a meglévő eszközök állagának megóvása., Képességfejlesztő foglalkozások szervezése és lebonyolítása., Az óvodai fejlesztéshez és az iskolai évekre való felkészítéshez szükséges európai uniós szemléltető és használati eszközök beszerzése és ezek karbantartása., Az óvodai környezet modernizálása, karbantartása és az aktuális elvárásoknak való megfelelőség kialakítása., Ismeretterjesztő kirándulások és előadások szervezése és lebonyolítása., Európai uniós szabványnak is megfelelő játszótér kialakítása és karbantartása. ... >>

Petőfi Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4.
képviselő: Horváth András elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése. ... >>

Petőfi Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Petőfi utca 7.
képviselő: Breznyánné Rózsavölgyi Andrea kuratóriumi titkár, Opauszki Jánosné kuratóriumi elnök
Az alapítvány javítani kívánja az iskolai oktatás anyagi feltételeit. Segítséget kíván nyújtani a tehetséges tanulók támogatásában, versenyeredmények díjazásában, továbbá elő kívánja segíteni az itt tanuló diákok szabadidejének hasznos eltöltését. (Szakkörök, tanulmányi kirándulások, sportversenyek.) ... >>

Szakmunkásképzésért Alapítvány

(oktatási)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 20.
képviselő: Franczia Gyula kuratóriumi elnök
621 sz. Iapari Szakmunkásképző Intézetben folyó szakmunkásképzés sokirányú elősegítése. ... >>

Szivárvány Folklór Egyesület

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Ifjúság utca 28.
képviselő: Markó Jánosné elnök
A magyar és nemzetiségi (elsősorban szlovák) néptánc és népzene, valamint viselet hagyományainak megőrzése, ápolása és terjesztése, valamint színvonalának megtartása, ill. emelése; a magyar folklór hagyományok gyűjtése, feldolgozása, közkinccsé tétele és művészi megjelenítése, valamint ezek átörökítése; a nemzeti identitás fenntartása és átörökítése; kulturális rendezvényeken való közreműködés folklórműsorral; felkérések alapján a magyar és nemzetiségi, de elsősorban a szlovák zenei és tánckultúra bemutatása fesztiválokon, versenyeken, rendezvényeken; tánccsoportok találko-zóinak szervezése, folklór hagyományokat ápoló személyek, együttesek meghívása, kapcsolatok ki-építése; Kiskőrös város kulturális értékeinek élénkítése a rendezvényeken, versenyeken való aktív részvétellel; színvonalas folklórrendezvények szervezése; népzenei témájú ismeretterjesztő előadá-sok kezdeményezése, rendezése; a hagyományok, folklór bemutatása és népszerűsítése külföldön, külföldi fellépésekkel és továbbképzéseken is. ... >>

Tarkabarka Családi Napközi Egyesület

(oktatási,szociális)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 19.
képviselő: Harangozó Péter elnök
Kiskőrösön családi napközi alapítása és működtetése, kis gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; a gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel, a kisgyermekkori napközbeni ellátás biztosításával jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait, a gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi kisgyermekgondozás a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése, a családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat, kreatív játékokkal segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlődését, gyermekek és felnőttek együttléte a kézműves foglalkozásokon, a közös tanulás élménye, várandós kismamák és kisgyermekes anyukák összefogása, részükre találkozók szervezése; ... >>

Továbbtanulást és Munkábaállást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 18.
képviselő: Torgyik Rita kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumban lakó, továbbtanulni szándékozó diákjaink idegennyelvi ismereteinek bővítése., A falusi turizmushoz és vendéglátáshoz kedvet érző diákok képzése, ezekhez anyagi alapok előteremtése. Hozzájárulás a kollégiumi felszerelési tárgyak beszerzéséhez, felújításához. A Petőfi Sándor Középiskola és Kollégiumban lakó diákok szociális jellegű juttatásban való részesítése. Iskolai oktatás, anyagi, technikai feltételeinek javítása. Hivatásos gépkocsivezetői-engedély megszerzésének támogatása. OKJ-s tanfolyamokon való részvétel támogatása, tehetséges tanulók versenyeredményeinek díjazása. ... >>

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 27.
képviselő: Szőke Sándor kuratóriumi elnök
Az egészségfejlesztés, az egészségmegelőzés, a betegség megelőzése, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával, valamint az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok, internetes honlap működtetése., A Föld élővilágával, ezen belül elsősorban Magyarország flórájával és faunájával kapcsolatos természettudományos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, internetes honlap működtetése, a természeti környezet megóvását célzó programok szervezése., A Magyarországon, valamint a történelmi Magyarországon található építészeti emlékekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, ezen felül az építészeti emlékek fényképen való megörökítésének végzése, szervezése, internetes honlap működtetése., A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára különféle, a munkaerő-piaci helyzetükön javító szakmák elsajátítását és az ehhez szükséges készségek, kompetenciák fejlesztését lehetővé tévő tanfolyamok szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a szakmai ön-és továbbképzést elősegítő, az álláskeresést és az elhelyezkedést megkönnyítő információkat, valamint a magyarországi szociális rendszer által nyújtott ellátásokat ismertető előadások szervezése és internetes honlap működtetése., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának a többségi nemzet által minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások, valamint a magyarországi kisebbség által lakott településekre kirándulások szervezése., A határon túli magyarság kultúrájának a szomszédos állami többségi nemzeteivel minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások szervezése., A határon túli magyar származású művészek és tudományos kutatók eredményeinek minél szélesebb körű magyarországi megismertetése érdekében a magyarországi kiállítások és előadások szervezése, valamint ismeretterjesztő kiadványok, könyvek kiadása és terjesztése, valamint határon túli magyar művészek és tudományos kutatók munkásságát bemutató internetes honlap működtetése. ... >>

Vitalitás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Mező u. 12.
képviselő: Boda József
Mozgó véradóállomások létesítésének támogatása, kórházak felszereltségének javítása, szociális támogatás. ... >>
1. oldal