Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 33
1. oldal

"Aroma" Egyesület a Roma - Magyar Párbeszédért

(oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Mező utca 51.
képviselő: Kunhegyesi Ferenc elnök
Kulturális, hagyományőrző rendezvények szervezése; a helyi roma-, kisközösségi rádió (Aroma Rádió FM 87.8 MHZ) támogatása, annak munkájában való segítség. Városunkban ? Kiskőrösön- működik egy roma kisközösségi rádió, mely 3+5 (három plusz öt) évre kapott műsorszolgáltatási engedélyt (Aroma Rádió Fm 87.8 MHz). Ez a roma rádió jelenleg az országban egyedülálló. A rádió tulajdonosa magánszemély, -ő is az Egyesület tagja- így a működését elősegítő pályázatok elnyerése szinte lehetetlen. Az egyesület ?mint jogi személy ? segítségével a különböző pályázatok elnyerésére reális esély nyílna. A rádió különböző műsorai az egyesület kitűzött céljainak eléréséhez nagyban hozzájárulnak a magyar lakosság romák iránti szolidaritását erősítik. ? roma származású lakosság érdekképviselete; - hátrányos helyzetű gyermekek számára oktatás-, tanfolyamok szervezése;- képzőművészeti kiállítások szervezése, valamint képzőművészeti tevékenység gyakorlása az Egyesület keretein belül; -Egyesületen belüli-, zenekari tevékenység támogatása, ezzel kapcsolatban koncertek-, előadóestek szervezése; - A negatív diszkrimináció csökkentése érdekében történő fellépés; -Roma kultúra népszerűsítése, a roma nyelv és a roma kulturális hagyományok ápolása; a magyar lakossággal történő megismertetése. ? Kiadó tevékenység (hang, kép és írott anyagok); -Rádiós és televíziós műsorkészítés; - A roma közösség, tradíció bemutatása a nem roma lakosság számára, párbeszéd kezdeményezése; - Interaktív elősegítése, a térség összekapcsolása az országos médiával; információáramlás elősegítése, valamint a helyi roma közösséget érintő országos hírekről való tájékozódás és tájékoztatás. ... >>

Duna Borrégió Borút Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 10.
képviselő: Dlusztus Imre elnök, Erdősi Mária titkár
A tagjainak gazdasági és szakmai érdekképviselete, érdekegyeztető feladatainak ellátása, az információk terjesztése, a szakmai gyakorlati követelmények, standardok felállítása és ellenőrzése, (érdek) képviselet a kormányzati hivatalok előtt és a PR- (public relation) tevékenység. A térség gazdasági fejlesztése a borturizmus speciális turisztikai termékének, a borútnak a kialakításával, továbbfejlesztésével. A lakosság életminőségének javítása a bormarketing és a turisztikai, valamint egyéb kereskedelmi szolgáltatások értékesítésének elősegítésével. A helyi együttműködés, közösségi tudat és identitástudat erősítése közösségi akciók és rendezvények szervezésével. A környezetvédelem, a természeti, építészeti és kulturális örökségi értékek védelmének elősegítése. A kulturált borfogyasztás, a gasztronómiai értékek népszerűsítése. Az egészséges életmód, az aktív turizmus népszerűsítése. ... >>

Göncöl Park Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Nyárfa u. 5.
képviselő: Leitert András
A Göncöl Park létrehozása, valamint Kiskőrös és környéke idegenforgalmi életének, kultúrális, művészeti életének fellendítése, népi iparművészeti hagyományok ápolása az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Hajnal Nemesítőház Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6200 Kiskőrös, Lehel utca 5.
képviselő: Hajnal Tibor kuratóriumi elnök
Az alföldi, homoki szőlő, gyümölcs művelési kultúrájának, hagyományainak őrzése, új fajták nemesítése, régi fajták felelevenítése. ... >>

Immanuel Keresztyén Zenei Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Balassi u.1.
képviselő: László Tibor
Az Alapítvány elsősorban az Immanuel Zenekar és - lehetőség szerint - más keresztyén könnyűzenei csoportok, zeneileg tehetséges egyének fellépéseinek, zenei fejlődésének anyagi, eszközbeli támogatása. Az Alapítvány célja segélykoncertek, keresztyén zenei rendezvények szervezése, hang-és videókazetták, lemezek, keresztyén irodalmi alkotások, folyóiratok kiadása, terjesztése. ... >>

Keresztyén Média UCB Hungary Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Honvéd utca 52.
képviselő: Alastair MCRoberts kuratóriumi elnök, Nemes Nándor kuratóriumi alelnök
Az Alapító a Biblia üzenetének terjedése és a benne való hit szabadító erejének megtapasztalása érdekében az alábbi céllal kívánja létrehozni és működtetni az alapítványt: Segítse elő a keresztyén irodalom fejlődését: jelentesse meg, vagy szervezze meg az ilyen jellegű kiadványok szerkesztését, azok kiadását és végezze el azok terjesztési munkálatait; Támogasson és működtessen keresztyén üzenet közvetítő rádió és TV közvetítéseket, adásokat, gyártó és adó stúdiókat, állomásokat és intézményeket a Világ minden részén a magyar nyelvet beszélők részére, felhasználva a műholdas, az interneten, a digitális és az egyéb technikákon alapuló eszközöket; Céljai elérése érdekében működjön együtt más szervezetekkel, - így különösen a UCB Nemzetközi Szervezeteivel ? amelyek hasonló célokért szerveződtek; Szervezzen Keresztyén, közösségi, kulturális, ismeretterjesztő, képességfejlesztő és más közcélú szabadidős programokat, vagy támogasson ebben más keresztyén közösségeket, szervezeteket; Kínáljon a keresztyén hittel összhangban levő szolgáltatásokat, ezen belül működtessen keresztyén üzenetet közvetítő honlapot; tegye lehetővé az imatámogatást telefonon, Interneten, SMS-en és ehhez hasonló módon; Nehéz anyagi helyzetben levő személyek részére nyújtson természetbeni és pénzbeli juttatást; Hozzon létre és terjesszen keresztyén hitet ösztönző termékeket, támogassa az ilyen tevékenységi célú szervezeteket; Biztosítsa a munkatársak és az önkéntesek képzését és továbbképzését. ... >>

Kiskőrös - Erdőtelekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.
képviselő: Csővári Andrásné kuratóriumi elnök
A kiskőrösi Erdőteleki Általános Iskola fenntartása és működtetése és a mellette működő óvoda fenntartása, létrehozása, működtetése, az alapító okirat 3-5. pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Helyőrség Nyugállományúak Klubja Közhasznú Szervezet

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Pozsonyi u.2.
képviselő: Fadgyas István elnök, Gottfried Béla elnökhelyettes, Schiller Katalin titkár ... >>

Kiskőrös Kultúrájáért Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Klapka utca 79.
képviselő: Gmoser András elnök
Amatőr művészek irodalmi- és művészeti alkotásainak bemutatása, népszerűsítése., Ezen művek alkotóinak, tevékenységének támogatása, az amatőr művészek felkarolása, különböző amatőr művészeti, kulturális, a közjavát szolgáló kezdeményezések támogatása., A műveket bemutató publikációk megjelentetése nyomtatott formában, illetve elektronikus-virtuális adathordozók., Weblap működése művészeti és kulturális értékek megóvása, elősegítése, valamint ezek közzététele céljából., Megyei, országos, határon túli művészeti, kulturális programokba való bekapcsolódás., Közösségben végzett alkotómunka színtereinek kialakítása és működtetése., Irodalmi és művészeti információk cseréje, kulturális programok-, előadóestek szervezése., A művészeti és a kulturális életben adódó lehetőségek támogatása., Pályázati lehetőségek figyelése, a megnyert pályázatok közös célú felhasználása., Kistérségben lévő műemlékek, köztéri szobrok karbantartása, felújítása, környezetének szépítése, rendben tartása., Helytörténeti ismeretek ápolása, a hagyományok tovább vitelének elősegítése., Hagyományőrző tevékenységek szervezése. ... >>

Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 7.
képviselő: Lasztovica László, Opauszki László titkár, Szabó Attila elnök
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóifjúsága testkulturájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekvédelme és képviselete, egészségmegőrzése. A testnevelés és sport népszerűsítése, diáksport támogatása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Város Fúvószenekarát és Majorette Csoportját Támogatók Egyesülete

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4.
képviselő: Sutus Etelka titkár, Tóth Sándor elnök
A társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség - és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló közhasznú tevékenység végzése és annak lehetővé tétele, hogy az egyesület tagjain kívül mások is részesülhessenek az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból. A magyar fúvószenei és majorette hagyományok ápolása, továbbfejleszetése és színvonalának emelése. A fúvószenekar és majorette csoport munkájába bekapcsolódva a közösségi szellem kialakításának emelése. A fúvószenekar és majorette csoport munkájába bekapcsolódva a közösségi szellem kialakításának, fejlesztésének elősegítése. Kiskőrös város kulturális életének, a rendezvényeken, versenyeken való részvétellel, közreműködéssel. A megyei, országos, külföldi rendezvényeken, versenyeken való közreműködéssel a fúvószenekar és a majorette csoport munkájának segítése. A fúvószenekar és majorette csoport feladatvállalásának szervezésében, lebonyolításában az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

6200 Kiskőrös, Szent László u. 2.
képviselő: Barkóczi Ferenc elnök, Jesztl József parancsnok
Tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési, valamint katasztrófa védelmi feladatok ellátása, ár- és belvízvédelemben való részvétel, valamint tűzoltó hagyományok őrzése. ... >>

Kiskőrösi Bridzs és Kultúrális Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Vattay u. 27.
képviselő: Szabó László ... >>

Kiskőrösi Gondűző Borlovagrend

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Luther tér 1.
képviselő: Béleczki Mihály elnök ... >>

Kiskőrösi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Tarnowi tér 1.
képviselő: Cserményi Boglárka
Az alapítvány legfontosabb célja a városban és környező községekben élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és közösségi aktivitásának támogatása, az érdekükben és értük cselekvők együttműködésének szolgálata, a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az alapítvány közreműködik a fiatal körösztályok szabadidőeltöltéséhez jobb feltételek megteremtésében, ösztönzi, segíti és lehetőségei szerint szervezi a kedvezményes ifjúsági turizmust, a nemzetközi, szakmai, nemzetiségi kapcsolatokat, nyelvi táborokat, csereüdültetést és a diáksportot. ... >>

Kiskőrösi Ifjúsági Fúvószenei Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Venyige utca 5.
képviselő: Fuchs Attila elnökhelyettes, Katona Imre elnök, Opauszki Sándor Gábor gazdasági vezető
Közreműködni a magyarországi ifjúság oktatásában., Elősegíteni a szabadidő hasznos eltöltését., Összefogás a magyarországi fiatalok társadalmi ismereteinek fejlesztéséért., A kiskőrösi és a magyar fúvószenei hagyományok ápolása, megőrzése, továbbadása., Kiskőrös város fúvószenei és kulturális életében aktív részvétel, helyi és kistérségi rendezvényeken való közreműködés., A kiskőrösi fúvószenekar munkájába bekapcsolódva, a közösségi szellem kialakításának, fejlesztésének elősegítése., A kiskőrösi fúvószenekar munkájának figyelemmel kísérése, részvétel a zenekar feladatvállalásának szervezésében, lebonyolításában., Helyi, megyei, országos nemzetközi rendezvényeken, versenyeken való közreműködéssel a kiskőrösi fúvószenekar munkájának a segítése., Nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenység végzése és annak lehetővé tétele, hogy az egyesület tagjain kívül mások is részesülhessenek az egyesület szolgáltatásaiból. ... >>

Kiskőrösi Labdarúgó Club

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Kossuth L. u. 38.
képviselő: Tóth Sándor elnök
A sport, a labdarúgás, a testedzés, a testmozgás biztosítása, népszerűsítése. Támogatja a városban működő labdarúgó csapatokat, elősegíti a város labdarúgó életének fellendítését, a sporthagyományok ápolását az Alapszabály 2-3.§-a szerint. ... >>

Kiskőrösi Szlovákok Szervezete

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4.
képviselő: Farkas Sándorné titkár, Gmoser Györgyné elnök
a helyi szlovák hagyományok ápolása, a kiskőrösi szlovákság kulturális örökségének megőrzése, nemzetiségi tudatának erősítése. ... >>

Kiskőrösi Városvédő és Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

6200 Kiskőrös, Kálvin u. 9.
képviselő: Major József elnök
A város arculatának őrzése, az épített és természetes környezet megóvása, de emellett a szakirányú egyesületek megalakulásáig lehetőségeihez mérten a város szellemi (történelmi, irodalmi, néprajzi, tudományos, képzőművészeti) értékeinek feltárása és megóvása is. Olyan köz szellem kialakítására törekszik amely természetesnek tartja Kiskőrös és közigazgatási vonzáskörzete értékeinek megőrzését, sőt gyarapítását, ezzel együtt a helyi életfeltételek minőségének javítását az alapszabály 2. paragrafusa szerint. ... >>

Kistérségi Borok Háza Egyesület

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Luther tér 1.
képviselő: Csengődi István elnök
A kistérségi bortermelés hagyományainak, történetének, jelenének bemutatása, a térségi bortermelés hagyományőrző értékeinek propagálása. Az Egyesület további célja a térségi szőlőtermelés, borászat kultúrtörténeti bemutatása. Az egyesület színesíteni, bővíteni szándékozik a környék, valamint a települések idegenforgalmi kínálatát is. A szűkebb célon túlmenően az egyesület célja a magyar (és kistérségi) bor jó hírnevének szolgálatát célzó szakmai, idegenforgalmi, oktatási- képzési és ágazati koordináció, illetőleg feladatok elvégzése, segítése, a helyi vincellér szakképzés segítése az intézményi együttműködés és szakképzési hozzájárulás keretében. ... >>

Lovaglással az Egészségért Kiskőrösi Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Komáromi u. 20.
képviselő: Gmoser István
Kiskőrös vonatkozásában fogyatékkal élő személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek lovagoltatása, baráti társaságok kialakítása, környezetvédelmi és természetvédelmi felvilágosító és megelőző tevékenység (őshonos állat és növényvilág megismertetése), lovas oktatás, lovas terapeuta oktatás, szabadidős programok, közös rendezvények, lovas programok, sport események, lovas juniális (bemutatók, versenyek, kocsis felvonulások) szervezése az gyesület tagjai és minden érdeklődő számára, a környék lovas turizmusának fellendítése, a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek) ingyenes lovagoltatása, lovas és nemzetiségi hagyományának (gasztronómia, népviselet) megőrzése, megismertetése. ... >>

MAXX RALLYE TEAM Sportegyesület

(sport,kulturális)

6200 Kiskőrös, Izsáki út 13.
képviselő: Kakuszi Csaba elnök, Kakuszi Zsolt titkár
A kiskőrösi rallye hagyományokra építve a rallye verseenyzés népszerűsítése Kiskőrösön és környékén, valamint az ország egész területén. Versenyek szervezése, a versenyzés néapszerűsítése és az egyes versenyzők, valamint a támogatók találkozásának elősegítése, tapasztalatcsere céljából. Anyagi támogatás biztosítása az egyes versenyek megszervezéséhez, valamint az egyes versenyzők tevékenységéhez. A versenyők versenyeken történő részvételének anyagi támogatása, részükre szponzorok közvetítése. Szakmai, technikai segítségnyújtás az egyes versenyzők részére. Egyéb társadalmi szervezetekkel együttműködve a rallye versenyzés bekapcsolása a környék sportéletébe az alapszabály III. pontja szerint. ... >>

Művész Moziért Alapítvány

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Petőfi u. 7.

Kiskőrös városban művész filmek vetítésének biztosítása, annak támogatása segítség nyújtás a városi filmklubnak. ... >>

Országos Petőfi Sándor Társaság

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Pozsonyi utca 2.
képviselő: Dr. Oláh Pál elnök, Kispálné Dr. Lucza Ilona ügyvezető elnök ... >>

Összefogás a Közösségért Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Katona József utca 41.
képviselő: Nagy Szabolcs elnök, Sztojka Zsuzsanna elnökhelyettes
A Kiskőrös Kistérségében élő cigányok identitás tudatának növelése, hagyományainak megőrzése, a cigány kisebbség felemelkedésének és a társadalomba való beilleszkedésének előmozdítása érdekében az alábbiak szerint: A Szervezet kiemelt működési célja: Az emberi jogok képviselete a cigányetnikum érdekében. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé. A társadalmi elvárások közvetítése. A cigányság egymást megismerő és segítő közösségeké szervezése. A fiatalság nevelése és felkészítése a társadalmai demokratikus életre. A Cigány értékek felkutatása. ... >>

Petőfi Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4.
képviselő: Horváth András elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése. ... >>

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Attila u. 4.
képviselő: Barkóczi Ferenc kuratóriumi titkár, Kispálné Dr.Lucza Ilona elnök
A Kiskőrös város fellelhető művészeti értékének összefogása, ezek megjelenésére lehetőség biztosítása, a muzeális értékű alkotások együtt tartása a város múzeumában, szakirányú (irodalmi, művészeti) és helyi történeti gyűjtemény bővítése, a település kultúrális és irodalmi életének dokumentálása, fennmaradásának biztosítása, kiadványokkal, lehetőség szerint könyvkiadással végződő tudományos és kutató munka támogatása, szükség és lehetőség szerint a múzeum és kiállításainak bővítése. Az alapítvány anyagilag is támogatni kívánja a fenti területek működését. Így szervezési, kiállítási, könyvkiadási, kutatói és műszaki tevékenységeket, amennyiben a város kulturális gyűjteményei értékét növeli. A városban alkotók szakmai fejlődéséhez és megjelenési lehetőségeihez nyújt támogatást. Az alapítvány teret és lehetőséget biztosít a városban arra, hogy a művészeti területek képviselői találkozzanak szellemi műhely alakuljon ki közös programjaiból. Ezek szervezésében, lebonyolításában anyagi támogatást is nyújt. Támogatja a múzeum gyűjteményének gyarapítását, a meglévő értékek összegyűjtését, publikálását, amennyiben helyi értéket képvisel. A kiskőrösi szlovákság városban fellelhető művészeti értékeinek összefogása, ezek megjelenésére lehetőség biztosítása, a szlovák nemzetiségű alkotók szakmai fejlődéséhez és megjelenési lehetőségeihez támogatás nyújtása az Alapító okirat III.pontja szerint. ... >>

Szivárvány Alapítvány

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Bánffy u. 9.
képviselő: Barkóczi János
Kiskőrös városában a néptáncművésezt támogatása. ... >>

Szivárvány Folklór Egyesület

(oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Ifjúság utca 28.
képviselő: Markó Jánosné elnök
A magyar és nemzetiségi (elsősorban szlovák) néptánc és népzene, valamint viselet hagyományainak megőrzése, ápolása és terjesztése, valamint színvonalának megtartása, ill. emelése; a magyar folklór hagyományok gyűjtése, feldolgozása, közkinccsé tétele és művészi megjelenítése, valamint ezek átörökítése; a nemzeti identitás fenntartása és átörökítése; kulturális rendezvényeken való közreműködés folklórműsorral; felkérések alapján a magyar és nemzetiségi, de elsősorban a szlovák zenei és tánckultúra bemutatása fesztiválokon, versenyeken, rendezvényeken; tánccsoportok találko-zóinak szervezése, folklór hagyományokat ápoló személyek, együttesek meghívása, kapcsolatok ki-építése; Kiskőrös város kulturális értékeinek élénkítése a rendezvényeken, versenyeken való aktív részvétellel; színvonalas folklórrendezvények szervezése; népzenei témájú ismeretterjesztő előadá-sok kezdeményezése, rendezése; a hagyományok, folklór bemutatása és népszerűsítése külföldön, külföldi fellépésekkel és továbbképzéseken is. ... >>

Szülőföldemen Egyesület

(kulturális)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
képviselő: Takács István ... >>

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 27.
képviselő: Szőke Sándor kuratóriumi elnök
Az egészségfejlesztés, az egészségmegelőzés, a betegség megelőzése, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával, valamint az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok, internetes honlap működtetése., A Föld élővilágával, ezen belül elsősorban Magyarország flórájával és faunájával kapcsolatos természettudományos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, internetes honlap működtetése, a természeti környezet megóvását célzó programok szervezése., A Magyarországon, valamint a történelmi Magyarországon található építészeti emlékekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, ezen felül az építészeti emlékek fényképen való megörökítésének végzése, szervezése, internetes honlap működtetése., A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára különféle, a munkaerő-piaci helyzetükön javító szakmák elsajátítását és az ehhez szükséges készségek, kompetenciák fejlesztését lehetővé tévő tanfolyamok szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a szakmai ön-és továbbképzést elősegítő, az álláskeresést és az elhelyezkedést megkönnyítő információkat, valamint a magyarországi szociális rendszer által nyújtott ellátásokat ismertető előadások szervezése és internetes honlap működtetése., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának a többségi nemzet által minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások, valamint a magyarországi kisebbség által lakott településekre kirándulások szervezése., A határon túli magyarság kultúrájának a szomszédos állami többségi nemzeteivel minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások szervezése., A határon túli magyar származású művészek és tudományos kutatók eredményeinek minél szélesebb körű magyarországi megismertetése érdekében a magyarországi kiállítások és előadások szervezése, valamint ismeretterjesztő kiadványok, könyvek kiadása és terjesztése, valamint határon túli magyar művészek és tudományos kutatók munkásságát bemutató internetes honlap működtetése. ... >>

Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnök
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. Ezen túlmenően az egyesület célja különösen az értelmileg akadályozott gyermek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló kialakítása, a sérült és hátrányos helyzetű tanulóknak sportrendezvények, edzések szervezése (speciális és normál), versenyeken való részvétel, edzőtáborok, életmódtáborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. Állami, társadalmi szervezetek támogatásának felhasználásával a rendszeres testnevelés megvalósítása órán kívül a speciális kereteken belül. ... >>

Wattay Diáksport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád út 20.
képviselő: Csatai Gáborné elnök, Dobosiné Nagy Gabriella titkár
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. A diáksportban érintettek -kiemelten az egyesület tagjainak- érdekvédelme, érdekképviselete. Az egyesület szervezet és a működési feltételeinek a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése. A testnevelésnek és a sportnak a népszerűsítése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a diákok testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. A felvilágosítás és véleményadás a testnevelés és a diáksport ügyében. ... >>
1. oldal