Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

Árpád Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 6.
képviselő: Babákné Kiss Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

Barr Klára és Társai Emlékére Kiskőrösi Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 13.
képviselő: Baloghné Vörös Mónika kuratóriumi tag, Benyóné Csatai Ágnes kuratóriumi elnök, Kiss Tóth Mariann kuratóriumi tag
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban a Kiskőrös és környéke területén élő időskorú emberek egészségmegőrzésének elősegítése, betegség- és baleset megelőzése, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése, a fogyatékkal élők megsegítése, a bentlakásos intézményekben elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, valamint a balesetet szenvedett fiatalok, tartós fogyatékosok megsegítése. Az alapítvány célja fentieken túl a gyógyító tevékenységben részt vevők munkafeltételeinek javítása, a meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése, és szükség esetén pótlása, az idősek jobb életminőségének kialakítása érdekében. ... >>

Bem Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Vasvári Pál utca 2.
képviselő: Grünwaldné Takács Aranka
Az iskolai oktatás anyagi technikai feltételeinek javítása, különös tekintettel a számítástechnikai oktatásra. - Tehetséges tanulók támogatása, versenyeredmények díjazása. - Külföldi cserekapcsolatok kiépítése. - Iskolai és más szabadidős programok támogatása az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Csikóvári Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Némethné Fazekas Erika kuratóriumi elnök, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella kuratóriumi titkár
A kiskőrös Bem József Ált. Iskola alapított tábort Csikóváron, melyet azóta is folyamatosan működtet, üzemeltet. Az alapítvány támogatja az iskola csikóvári táborának folyamatos üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, bővítését, annak érdekében, hogy az iskola tanulói a tábor szolgáltatásait minél rendezettebb körülmények között vehessék igénybe. ... >>

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia elnök
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (a továbbiakban EGYMI-k) szakmai munkájának összefogása, különös tekintettel az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosításában. Az inkluzív társadalmi, iskolai környezetre való szemléletalakítás, szemléletformálás., Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az EGYMI-k működésére., A törvényi szabályozások egységes értelmezése, szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása, az intézmények funkció váltásának segítése. Szakmai kompetenciák növelése., ... >>

Játékkal a Tudásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Rákóczi u. 2.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia kuratóriumi elnök
Az eltérő tantervű (enyhefokban értelmi fogyatékosok) általános iskolában járó gyermekek nevelésének, oktatásának anyagi támogatása. Az alapítvány pénzeszközei oktatási célú játék és szemléltető eszköz vásárlására fodíthatók. ... >>

Kiskőrös - Erdőtelekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Nyárfa utca 35.
képviselő: Csővári Andrásné kuratóriumi elnök
A kiskőrösi Erdőteleki Általános Iskola fenntartása és működtetése és a mellette működő óvoda fenntartása, létrehozása, működtetése, az alapító okirat 3-5. pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 7.
képviselő: Lasztovica László, Opauszki László titkár, Szabó Attila elnök
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóifjúsága testkulturájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekvédelme és képviselete, egészségmegőrzése. A testnevelés és sport népszerűsítése, diáksport támogatása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Középfokú Oktatásért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 4.
képviselő: Kiss Lászlóné titkár, Orcsik Attila kuratóriumi elnök
Az alapítvány segítséget kíván nyújtani a KTKT Általános Iskola és Középiskola Petőfi Sándor Gimnáziuma, Kertészeti Szakközépiskolában folyó munkához, továbbá elő kívánja segíteni az itt tanuló diákok szabadidejének hasznos eltöltését. Továbbá Dr. Szenohradszky Béla emlékének ápolása. ... >>

Kiskőrösi Szociális Otthon Bővítéséért Alapítvány

(intézményi,szociális)

6200 Kiskőrös, Sárkány J. u. 13.
képviselő: Béleczki Józsefné elnök
Az idősek otthonában a férőhelyek bővítése egy lakószobával és a hozzákapcsolódó járulékos helyiségekkel. ... >>

Kisoroszi Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 7.
képviselő: Barabás Zsófia
Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek üdülését, nyaralását, szaktáborozását biztosító és Kisoroszi községben lévő nyári ifjúsági tábor működtetési, ill. fenntartási költségeinek kiegészítése az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Mohácsi Óvodát Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Határ utca 18.
képviselő: Birkás Kálmánné kuratóriumi elnök
A Mohácsi úti óvodába járó gyermekek nevelése, oktatása, ismereteinek és képességeinek fejlesztése. Ezen belül: Az erre a célra szolgáló eszközök beszerzése és a meglévő eszközök állagának megóvása., Képességfejlesztő foglalkozások szervezése és lebonyolítása., Az óvodai fejlesztéshez és az iskolai évekre való felkészítéshez szükséges európai uniós szemléltető és használati eszközök beszerzése és ezek karbantartása., Az óvodai környezet modernizálása, karbantartása és az aktuális elvárásoknak való megfelelőség kialakítása., Ismeretterjesztő kirándulások és előadások szervezése és lebonyolítása., Európai uniós szabványnak is megfelelő játszótér kialakítása és karbantartása. ... >>

Petőfi Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4.
képviselő: Horváth András elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése. ... >>

Petőfi Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6200 Kiskőrös, Petőfi utca 7.
képviselő: Breznyánné Rózsavölgyi Andrea kuratóriumi titkár, Opauszki Jánosné kuratóriumi elnök
Az alapítvány javítani kívánja az iskolai oktatás anyagi feltételeit. Segítséget kíván nyújtani a tehetséges tanulók támogatásában, versenyeredmények díjazásában, továbbá elő kívánja segíteni az itt tanuló diákok szabadidejének hasznos eltöltését. (Szakkörök, tanulmányi kirándulások, sportversenyek.) ... >>

Továbbtanulást és Munkábaállást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 18.
képviselő: Torgyik Rita kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumban lakó, továbbtanulni szándékozó diákjaink idegennyelvi ismereteinek bővítése., A falusi turizmushoz és vendéglátáshoz kedvet érző diákok képzése, ezekhez anyagi alapok előteremtése. Hozzájárulás a kollégiumi felszerelési tárgyak beszerzéséhez, felújításához. A Petőfi Sándor Középiskola és Kollégiumban lakó diákok szociális jellegű juttatásban való részesítése. Iskolai oktatás, anyagi, technikai feltételeinek javítása. Hivatásos gépkocsivezetői-engedély megszerzésének támogatása. OKJ-s tanfolyamokon való részvétel támogatása, tehetséges tanulók versenyeredményeinek díjazása. ... >>

Vitalitás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Mező u. 12.
képviselő: Boda József
Mozgó véradóállomások létesítésének támogatása, kórházak felszereltségének javítása, szociális támogatás. ... >>
1. oldal