Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 16
1. oldal

BAXTALE ROM Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet

(érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Kossuth L. utca 41.
képviselő: Flórián István (elnökhelyettes), Kanalas Balázs (titkár), Sztojka László (elnök), Sztojka Lászlóné (eln.hely.) ... >>

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete

(intézményi,oktatási,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Radicsné Szerencsés Terézia elnök
Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (a továbbiakban EGYMI-k) szakmai munkájának összefogása, különös tekintettel az együttnevelés és esélyegyenlőség biztosításában. Az inkluzív társadalmi, iskolai környezetre való szemléletalakítás, szemléletformálás., Információs, egyeztető kapcsolatok kialakítása mindazon állami, szakmai, társadalmi, önkormányzati szervekkel, melyek tevékenysége hatással van a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációjára, az EGYMI-k működésére., A törvényi szabályozások egységes értelmezése, szakmai súlyát, kompetenciáját felhasználva az oktatáspolitika kedvező irányú befolyásolása, az intézmények funkció váltásának segítése. Szakmai kompetenciák növelése., ... >>

Kiskőrös és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Rákóczi út 28.
képviselő: Bezsenyi László elnök ... >>

Kiskőrös Petőfi Szabadidő Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. út 7.
képviselő: Lasztovica László, Opauszki László titkár, Szabó Attila elnök
A Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóifjúsága testkulturájának magasabb színvonalra emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekvédelme és képviselete, egészségmegőrzése. A testnevelés és sport népszerűsítése, diáksport támogatása az Alapszabály III.pontja szerint. ... >>

Kiskőrös Város Hegyközsége

(érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Luther tér 1.
képviselő: Takács László elnök
Kiskőrös városban szőlőtermesztési, borászati tevékenységet folytató termelők, valamint ezekből származó termékek forgalmazásával foglalkozók közös érdekeinek előmozdítása, védelme. A szőlőtermesztési és borászati tevékenység szakmai színvonalának emelése. A kiskőrösi borok - ezek közül is elsősorban a kiskőrösi kadarka - hírnevének őrzése, ápolása és öregbítése, egységes magyar borkultúra régi hírnevének helyreállítása. A termékek piacképességének javítása, a belföldi és export piacokra jutásának elősegítése. A kiskőrösi borok származás- és minőségvédelmének javítása. ... >>

Kiskőrösi Keresztyén Ifjúsági Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Szarvas utca 1.
képviselő: Lupták György
A KIE Világszövetség (WAY) alakuló közgyűlésén, 1855-ben Párizsban elfogadott alapszabályában foglaltaknak megfelelően egy társaságba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Uruknak tekintik a Szentírás szerint, az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, és együttesen akarnak munkálkodni az evangélium terjesztésén az ifjúság között. ... >>

Összefogás a Közösségért Független Érdekvédelmi Cigány Szervezet

(kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Katona József utca 41.
képviselő: Nagy Szabolcs elnök, Sztojka Zsuzsanna elnökhelyettes
A Kiskőrös Kistérségében élő cigányok identitás tudatának növelése, hagyományainak megőrzése, a cigány kisebbség felemelkedésének és a társadalomba való beilleszkedésének előmozdítása érdekében az alábbiak szerint: A Szervezet kiemelt működési célja: Az emberi jogok képviselete a cigányetnikum érdekében. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé. A társadalmi elvárások közvetítése. A cigányság egymást megismerő és segítő közösségeké szervezése. A fiatalság nevelése és felkészítése a társadalmai demokratikus életre. A Cigány értékek felkutatása. ... >>

Petőfi Diák- és Szabadidősport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 4.
képviselő: Horváth András elnök
A lakosság, ezen belül az iskolás korosztály testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészség megőrzése. ... >>

Roma Évtizedért Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Katona J. út 41
képviselő: Sztojka Lászlóné
Az emberi jogok képviselete a cigányetnikum érdekében. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé, a társadalmi elvárások közvetítése, a cigányság egymást megismerő és segítő közösségekké szervezése, a fiatalság nevelése és felkészítése a társadalmi demokratikus életre, a cigány értékek felkutatása.
A Roma Integráció Évtizede Program Cselekvési Tervben és a kétéves intézkedési tervekben megfogalmazott célokés célfeladatok előrehaladásának felülvizsgálata. A Cselekvési Terv végrehajtásának folyamatos kontrollja, illetve szükség szerint javaslat tétel annak módosítására.
A szövetség kiemelten fontos feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az egyes célkitűzésekre hatást gyakorló kormányzati és civil programokat, beavatkozási formákat. ... >>

Velünk Mozdulj Diáksport Egyesület

(sport,szociális,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 2/1.
képviselő: Bányásziné Lukács Margit elnök
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. Ezen túlmenően az egyesület célja különösen az értelmileg akadályozott gyermek részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása, szociális védőháló kialakítása, a sérült és hátrányos helyzetű tanulóknak sportrendezvények, edzések szervezése (speciális és normál), versenyeken való részvétel, edzőtáborok, életmódtáborok és egyéb képességfejlesztő táborok szervezése. Állami, társadalmi szervezetek támogatásának felhasználásával a rendszeres testnevelés megvalósítása órán kívül a speciális kereteken belül. ... >>

Wattay Diáksport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6200 Kiskőrös, Árpád út 20.
képviselő: Csatai Gáborné elnök, Dobosiné Nagy Gabriella titkár
Az egyesület célja a lakosság, ezen belül a tanuló ifjúság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése. A diáksportban érintettek -kiemelten az egyesület tagjainak- érdekvédelme, érdekképviselete. Az egyesület szervezet és a működési feltételeinek a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése. A testnevelésnek és a sportnak a népszerűsítése. Minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a diákok testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és az egyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. A felvilágosítás és véleményadás a testnevelés és a diáksport ügyében. ... >>
1. oldal