Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 28
1. oldal

Árpád Úti Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 6.
képviselő: Babákné Kiss Ildikó kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban az óvodai neveléshez szükséges taneszközök, játékok, óvodai berendezési tárgyak bővítése, fejlesztése, az óvodai programok kirándulások, képességfejlesztő foglalkozások támogatása, a szülőkkel való együttműködés elősegítése. ... >>

Csikóvári Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Némethné Fazekas Erika kuratóriumi elnök, Szenohradszkiné Kákonyi Gabriella kuratóriumi titkár
A kiskőrös Bem József Ált. Iskola alapított tábort Csikóváron, melyet azóta is folyamatosan működtet, üzemeltet. Az alapítvány támogatja az iskola csikóvári táborának folyamatos üzemeltetését, fenntartását, fejlesztését, bővítését, annak érdekében, hogy az iskola tanulói a tábor szolgáltatásait minél rendezettebb körülmények között vehessék igénybe. ... >>

Demokratikus Ifjúsági Szervezet

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Ligeti tér l.
képviselő: Dávid József ... >>

HABIBI Hastánc Egyesület

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Bajza utca 32.
képviselő: Deli Lászlóné elnök
A nők szabadidejének rendszeres testmozgással, tánccal történő eltöltése, egészséges életmódra ösztönzése. ... >>

Hajnal Nemesítőház Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6200 Kiskőrös, Lehel utca 5.
képviselő: Hajnal Tibor kuratóriumi elnök
Az alföldi, homoki szőlő, gyümölcs művelési kultúrájának, hagyományainak őrzése, új fajták nemesítése, régi fajták felelevenítése. ... >>

Kiskőrös és Vidéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Rákóczi út 28.
képviselő: Bezsenyi László elnök ... >>

Kiskőrös Ifjúságáért Egyesület

(sport,egyéb)

6200 Kiskőrös, Klapka utca 79.
képviselő: Boldoczki András titkár, Romsics Gabriella alelnök, Szedmák Tamás elnök
Elősegíteni a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltését, tömegsport rendezvények szervezése, irodalmi szakkörök és versenyek szervezése és lebonyolítása, a kiskőrösi fiatalság érdekeinek képviselete, védelme. ... >>

Kiskőrös Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület

(tűzoltó,kulturális,egyéb)

6200 Kiskőrös, Szent László u. 2.
képviselő: Barkóczi Ferenc elnök, Jesztl József parancsnok
Tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési, valamint katasztrófa védelmi feladatok ellátása, ár- és belvízvédelemben való részvétel, valamint tűzoltó hagyományok őrzése. ... >>

Kiskőrös Városért Alapítvány

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
képviselő: Bobek Jánosné Supka Éva kuratóriumi titkár, Dr. Font Éva kuratóriumi elnök
Kiskőrös városban elősegíteni alapítvány útján a város fejlődését. ... >>

Kiskőrös Városi Petőfi Sándor Nyugdíjas Egyesület

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 5.
képviselő: Dr. Kurucz Sándor elnök ... >>

Kiskőrös Városi Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1.
képviselő: Gál Gyula elnök, Kis János elnökhelyettes
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összehangolása. Gyermek és ifjúságvédelem. Természetvédelem, környezetvédelem. Vagyonvédelem javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése és ezen keresztül lakossági kapcsolatok erősítése, különös tekintettel a tanyavilágra. A lakosság és bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Lakosság felé bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység folytatása, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, katasztrófavédelmi, egyházi és egyéb szervezetekkel. Lakossági, önkormányzati vagy más rendezvényeken rendezői, biztosítási feladatok ellátása. Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében más olyan tevékenységet is folytathat, amely működési és gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében történik. ... >>

Kiskőrösi Építészek Közösségének Egyesülete

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Kisfaludy u.7.
képviselő: Szabó Ferenc ... >>

Kiskőrösi Keresztyén Ifjúsági Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Szarvas utca 1.
képviselő: Lupták György
A KIE Világszövetség (WAY) alakuló közgyűlésén, 1855-ben Párizsban elfogadott alapszabályában foglaltaknak megfelelően egy társaságba gyűjteni azokat a fiatalokat, akik Jézus Krisztust Megváltójuknak és Uruknak tekintik a Szentírás szerint, az Ő tanítványai akarnak lenni hitükben és életükben, és együttesen akarnak munkálkodni az evangélium terjesztésén az ifjúság között. ... >>

Kiskőrösi Mezőgép Munkástanácsa

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Dózsa Gy. út 44.
képviselő: Szabó Sándor ... >>

Kiskőrösi Network Egyesület

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Gyöngy u. 6.
képviselő: Hajdú Péter
Az informatikai és az internetes ismeretek elsajátítása, bővítése, a számítógépes világháló megismertetése, az információhoz jutás elősegítése és a kommunikációs lehetőségek kihasználása. ... >>

Kiskőrösi Polgárok Civil Szervezete

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Kálvin u.9.
képviselő: Major József elnök
Azoknak a kiskőrösi polgároknak a szervezése és tömörítése, akik a város társadalmi, gazdasági életének javítása, Kiskőrös város adottságainak jobb kihasználása érdekében erkölcsi és szakmai segítséget nyújtanak az Önkormányzat munkájához. Részt vesz a racionális közösségi célok megvalósítását vállaló képviselők kiválasztásában, felkészítésében, képességeik fejlesztésében az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kiskőrösi Reménység Alapítvány

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Tomori u. 8.
képviselő: Hollósi Simon György elnök
Hitéleti és missziói, családgondozási, diakóniai- szociális tevékenység támogatása, templomépítés- felujitás. ... >>

Kisoroszi Táborért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Petőfi S. u. 7.
képviselő: Barabás Zsófia
Kiskőrösi Petőfi Sándor Általános Iskolában tanuló gyermekek üdülését, nyaralását, szaktáborozását biztosító és Kisoroszi községben lévő nyári ifjúsági tábor működtetési, ill. fenntartási költségeinek kiegészítése az Alapító Okirat 3. pontja szerint. ... >>

Megóvlak Állatbarát Alapítvány

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Táncsics M. utca 2.
képviselő: dr. Német Marianna kuratóriumi elnök, Solti Katalin kuratóriumi elnök
Állatvédelem, Menhely létesítése, otthontalan állatok (átmeneti) ellátása, gazdához segítése, állatvédelem tárgyában ismeretterjesztés, ennek kapcsán programok szervezése. Ezen belül: Az elhagyott, otthontalan állatokat befogadja, menhelyén elhelyezi, részükre orvosi- és egyéb ellátást biztosít. Lehetőség szerint gazdához segíti a menhelybe befogadott állatokat. Fellép az állatkínzások ellen. Támogatja és szervezi a szimpatizánsok, az alapítványhoz csatlakozók tevékenységét. Az Állatvédelem szükségességének felismertetése érdekében programokat szervez. ... >>

OFF-ROAD Szabadidősport Klub Kiskőrös

(sport,egyéb)

6200 Kiskőrös, Sárkány J. utca 8.
képviselő: Bata Sándor elnök
A technikai sportok és azon belül az autó-motorsport népszerűsítése, valamint a kulturált és biztonságos vezetés népszerűsítése. ... >>

Összefogás Kiskőrös Fejlődéséért Egyesület

(egyéb)

6200 Kiskőrös, Kodály Z. u. 7.
képviselő: Dombovári László elnökh., Kudron Nándor csaba, Újvári Ernő titkár
A Kiskőrös város fejlődésének elősegítése az alapszabályban foglaltak szerint. ... >>

Roma Évtizedért Szervezet

(érdekképviselet,egyéb)

6200 Kiskőrös, Katona J. út 41
képviselő: Sztojka Lászlóné
Az emberi jogok képviselete a cigányetnikum érdekében. A cigányság érdekeinek képviselete a társadalom felé, a társadalmi elvárások közvetítése, a cigányság egymást megismerő és segítő közösségekké szervezése, a fiatalság nevelése és felkészítése a társadalmi demokratikus életre, a cigány értékek felkutatása.
A Roma Integráció Évtizede Program Cselekvési Tervben és a kétéves intézkedési tervekben megfogalmazott célokés célfeladatok előrehaladásának felülvizsgálata. A Cselekvési Terv végrehajtásának folyamatos kontrollja, illetve szükség szerint javaslat tétel annak módosítására.
A szövetség kiemelten fontos feladata, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje az egyes célkitűzésekre hatást gyakorló kormányzati és civil programokat, beavatkozási formákat. ... >>

Továbbtanulást és Munkábaállást Segítő Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6200 Kiskőrös, Árpád u. 18.
képviselő: Torgyik Rita kuratóriumi elnök
A Petőfi Sándor Középiskolai Kollégiumban lakó, továbbtanulni szándékozó diákjaink idegennyelvi ismereteinek bővítése., A falusi turizmushoz és vendéglátáshoz kedvet érző diákok képzése, ezekhez anyagi alapok előteremtése. Hozzájárulás a kollégiumi felszerelési tárgyak beszerzéséhez, felújításához. A Petőfi Sándor Középiskola és Kollégiumban lakó diákok szociális jellegű juttatásban való részesítése. Iskolai oktatás, anyagi, technikai feltételeinek javítása. Hivatásos gépkocsivezetői-engedély megszerzésének támogatása. OKJ-s tanfolyamokon való részvétel támogatása, tehetséges tanulók versenyeredményeinek díjazása. ... >>
1. oldal