Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kiskőrös egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Az Egészséges Tiszta Szép Mosolyért Prevenció a Gyermekfogászatban Alapítvány

(egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Vasvári P. u. 2.
képviselő: Gubán József elnök
A Kiskőrösön és környékén élő gyermekek fogászati ellátásának javítása, korszerű eszközök beszerzése, reklámanyagok terjesztése. ... >>

Barr Klára és Társai Emlékére Kiskőrösi Idősek Otthona Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6200 Kiskőrös, Sárkány József utca 13.
képviselő: Baloghné Vörös Mónika kuratóriumi tag, Benyóné Csatai Ágnes kuratóriumi elnök, Kiss Tóth Mariann kuratóriumi tag
Az alapítvány célja a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló közhasznú tevékenység folytatása, elsősorban a Kiskőrös és környéke területén élő időskorú emberek egészségmegőrzésének elősegítése, betegség- és baleset megelőzése, gyógyító-, és egészségügyi rehabilitációs tevékenység elősegítése, a fogyatékkal élők megsegítése, a bentlakásos intézményekben elhelyezett személyek életkörülményeinek javítása, valamint a balesetet szenvedett fiatalok, tartós fogyatékosok megsegítése. Az alapítvány célja fentieken túl a gyógyító tevékenységben részt vevők munkafeltételeinek javítása, a meglévő technikai eszközök folyamatos korszerűsítése, és szükség esetén pótlása, az idősek jobb életminőségének kialakítása érdekében. ... >>

Csemeteudvar Családi Napközi Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

6200 Kiskőrös, Nádasdi utca 12.
képviselő: Gyalogné Mónus Eszter Etelka elnök
Egyesületünk céljának tekinti, hogy a pedagógiában újonnan kialakult hatékonyabb eljárások, tanulási képesség/készségfejlesztő módszerek eljussanak a családi napközik szolgáltatását igénybe vevő szülőkhöz. Tanácsadással, információnyújtással segítjük a családokat, ezáltal biztosítjuk a napközin kívül is a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges egyéb feltételeket. Szükség szerint olyan terápiák és módszerek alkalmazását tűzzük ki célul, amelyek az esetleg testi/lelki/idegrendszeri fejlődésben elmaradt gyermekeket fejlesztik/alapozó-készségfejlesztő terápia, Meixner-módszer, zeneterápia, lovasterápia/; Gyermeket nevelő családok részbeni tehermentesítése, a gyermekek felügyeletének megoldása annak érdekében, hogy a szülők munkalehetőségeiket ki tudják használni abban a megnyugtató tudatban, hogy gyermekük napközben megfelelő ellátásban részesül: a gyermek egyéni szükségleteit figyelembe vevő napirend, tanulásához megfelelő környezet, a közös játék öröme, a derűs légkör eredményeképpen; A gyermekjóléti szempontból és az esélyegyenlőséget vizsgálva, a jelenlegi hiányos ellátórendszer fejlesztése, hogy minél több család számára lehetővé váljon a gyermekfelügyelet biztosítása a szülő munkába állása, vagy az elhelyezkedését segítő képzésen való részvétel. Fogyatékos gyermekek fejlesztésének és napközbeni ellátásának biztosítása. A gyermekek napközbeni ellátásának biztosításával, jelentősen csökkenteni lehet a gyermekek szocializációs hátrányait. A gyermekbarát, biztonságos környezet, és a személyiség harmonikus fejlődéséhez szükséges feltételek biztosításának eredményeként a minőségi gyermek felügyelet a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs hátrányainak leküzdése. A családi napközi az alapellátáson túli szolgáltatásként ? speciális tanácsadással, időszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatással segíti a családokat. Kreatív játékokkal segíti elő a gyermekek sokoldalú fejlődését. Gyermekek és felnőttek együttléte kézműves foglalkozásokon, a közös tanulás élménye. A lovas terápia segítségével olyan speciális jellegű gyógytorna megtanítása, amivel tartási rendellenességek, gerincbetegségek kialakulását megelőzzük, ezzel együtt a légzőtornák alkalmával az asztmában szenvedő gyermekek életét megkönnyítjük. Zeneterápiás eszközöket használva személyiségfejlesztést, harmóniát, kiegyensúlyozottságot teremthetünk a gyermekekben. Megláttatni a ránk bízott gyermekekkel a környezetünk szépségeit, ökoproblémákat tárni fel számukra. Nevelés a föld nyújtotta energiákkal való takarékosságra, szűkebb és tágabb környezetünk tisztaságának megóvása. ... >>

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Mező u. 16.
képviselő: Dr. Bakó Katalin kuratóriumi tag, Horváth Zoltánné kuratóriumi titkár
Az Onkológiai osztály fejlesztésének támogatása, - Anyagi támogatás nyújtása olyan gyógyító eljárásokhoz, műtétekhez, amelyekhez sem az országos egészségbiztosítási pénztár, sem a klinika, sem a szülők nem tudnak kellőképpen hozzájárulni. - Technikai és elektronikai eszközök, játékok, könyvek juttatása, a hosszú ott tartózkodás megkönnyítése érdekében. - Kirándulások, életmód táborok megszervezése, kivitelezése. - pszichológusi, természetgyógyászati és dietetikus tanácsadás, a szülőknek szakemberek bevonásával. - A felsorolt alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, ill.gazdálkodás útján történő gyarapítása. ... >>

Erő- Egészség Alapítvány

(egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Luther tér 4. 4/14.
képviselő: Donáth Attila elnök
Kiskőrös és vonzáskörzetében lakó egészségi állapotának felmérése, testi- lelki egészségének helyreállítása. ... >>

Kiskőrösi Diabétesz Egyesület

(egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 4.
képviselő: Tóth Jánosné elnök
A cukorbetegek összefogása, képzése, továbbképzése, életvitelének segítése, szükség esetén érdekképviselete, annak érdekében, hogy egész életre kiható betegségük során a tudomány állapotának megfelelő, lehető legjobb állapotot érjék el, és tudják fenntartani. ... >>

Kiskőrösi Mentő Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Szent László utca 2/a.
képviselő: Farkas Gyula kuratóriumi elnök
A beteg és mentőellátás szakmai színvonalának emelése és a lakosság jobb ellátása., Sürgősségi ellátás, életmentés jobb ellátásának fejlesztése, segítése., Az emberi élet mentésének szakszerűbb ellátásához kellő feltételek megteremtése., Ennek biztosítására szakmai továbbképzések szervezé-se., A műszerpark fejlesztése, eszközvásárlás finanszírozása., Mentőállomáson dolgozó személyzet munkafeltételeinek javítása. ... >>

Kiskőrösi Thai Chi Egyesület

(egészségügyi)

6200 Kiskőrös, Hrúz Mária utca 12.
képviselő: Katzenbachné Vági Gabriella titkár, Kissné Vári Dóra elnök
A tagok számára sokoldalú, színvonalas testedzési lehetőség biztosítása, melynek eredményeképpen az ezt gyakorlók idegrendszere megfelelően működik, fizikai állóképessége nő és ez segíti a betegség legyőzését és megelőzését, az egészség megőrzését az alapszabály 2. pontja szerint. ... >>

Lovaglással az Egészségért Kiskőrösi Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6200 Kiskőrös, Komáromi u. 20.
képviselő: Gmoser István
Kiskőrös vonatkozásában fogyatékkal élő személyek, sajátos nevelési igényű gyermekek lovagoltatása, baráti társaságok kialakítása, környezetvédelmi és természetvédelmi felvilágosító és megelőző tevékenység (őshonos állat és növényvilág megismertetése), lovas oktatás, lovas terapeuta oktatás, szabadidős programok, közös rendezvények, lovas programok, sport események, lovas juniális (bemutatók, versenyek, kocsis felvonulások) szervezése az gyesület tagjai és minden érdeklődő számára, a környék lovas turizmusának fellendítése, a hátrányos helyzetű csoportok (nemzeti és etnikai kisebbségek) ingyenes lovagoltatása, lovas és nemzetiségi hagyományának (gasztronómia, népviselet) megőrzése, megismertetése. ... >>

Tudás és Életmód Innovatív Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

6200 Kiskőrös, Árpád utca 27.
képviselő: Szőke Sándor kuratóriumi elnök
Az egészségfejlesztés, az egészségmegelőzés, a betegség megelőzése, az egészségügyi rehabilitáció fontossága és módszereinek elterjesztése érdekében a helytelen életmódból eredő kockázatokkal, az egészséges táplálkozással, a stressz elkerülésével, csökkentésével és feldolgozásával, valamint az egészséges életmóddal és sporttal kapcsolatos legújabb kutatási eredmények gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások szervezése, valamint könyvek, kiadványok, internetes honlap működtetése., A Föld élővilágával, ezen belül elsősorban Magyarország flórájával és faunájával kapcsolatos természettudományos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, internetes honlap működtetése, a természeti környezet megóvását célzó programok szervezése., A Magyarországon, valamint a történelmi Magyarországon található építészeti emlékekkel kapcsolatos ismeretek gyűjtése, kutatása, ismeretterjesztő előadások, kiállítás-látogatások szervezése, valamint könyvek, kiadványok kiadása, ezen felül az építészeti emlékek fényképen való megörökítésének végzése, szervezése, internetes honlap működtetése., A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára különféle, a munkaerő-piaci helyzetükön javító szakmák elsajátítását és az ehhez szükséges készségek, kompetenciák fejlesztését lehetővé tévő tanfolyamok szervezése. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára a szakmai ön-és továbbképzést elősegítő, az álláskeresést és az elhelyezkedést megkönnyítő információkat, valamint a magyarországi szociális rendszer által nyújtott ellátásokat ismertető előadások szervezése és internetes honlap működtetése., A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának a többségi nemzet által minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások, valamint a magyarországi kisebbség által lakott településekre kirándulások szervezése., A határon túli magyarság kultúrájának a szomszédos állami többségi nemzeteivel minél szélesebb körben történő megismertetése, megszerettetése érdekében kutatások, kiállítások, előadások szervezése., A határon túli magyar származású művészek és tudományos kutatók eredményeinek minél szélesebb körű magyarországi megismertetése érdekében a magyarországi kiállítások és előadások szervezése, valamint ismeretterjesztő kiadványok, könyvek kiadása és terjesztése, valamint határon túli magyar művészek és tudományos kutatók munkásságát bemutató internetes honlap működtetése. ... >>

Vitalitás Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6200 Kiskőrös, Mező u. 12.
képviselő: Boda József
Mozgó véradóállomások létesítésének támogatása, kórházak felszereltségének javítása, szociális támogatás. ... >>
1. oldal