Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kimle oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 4
1. oldal

"Katicabogár Alapítvány a Horvátkimlei Óvodásokért"

(intézményi,oktatási,kulturális)

9181 Kimle, 48-as tér 3. (2.sz. Óvoda)
képviselő: Vojnisek Péterné
Az óvodai nevelő-oktató munkát segítő, szemléltető eszközök beszerzéséhez anyagi támogatás nyújtása (játékok, óvodai berendezési- felszerelási tárgyak bővítése, fejlesztése). Az óvodai programok támogatása, a felmerülő költségekhez történő hozzájárulás (tanulmányi kirándulás, úszásoktatás, rendezvények, horvát nemzetiségi nap külső előadó tiszteletdíja.) Az óvoda jeles napjainak alkalmából a gyermekek anyagi megajándékozásának segítése. Könyvek, szakmai folyóiratok beszerzésének esetenkénti támogatása. Óvodai dolgozók szakmai továbbképzésének esetenkénti támogatása. Különböző pályázatokon résztvevő gyermekek, pedagógusok ... >>

Kimle és Novákpuszta Természet és Faluvédő Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

9181 Kimle, Fő u. 122.
képviselő: Dr. Pilt Richárdné
A helyi közösségek fejlesztése a nemzet és a térség hagyományos értékei, valamint a kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró polgárok, civil szervezetek támogatása, az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása-képviselete érdekében. Célunk továbbá megszervezni az összefogást, és segítséget nyújtani Kimle, Novákpuszta és tágabb térsége (Szigetköz) társadalmi, gazdasági kulturális felemelkedéséért.
Természeti és épített értékeink megőrzése, helyi oktatási-nevelési intézmények és civil szervezetek környezetvédelmi kezdeményezéseinek, programjainak támogatása.
Támogatjuk az egészségügyi hatóság betegség-megelőző programjai népszerűsítését, küzdelmet az alkoholizmus, a dohányzás, a narkotikumok fogyasztása és az erkölcsöt romboló káros jelenséget, valamint a környezetszennyezés ellen. Az egészséges társadalom megteremtése érdekében elősegíteni akarjuk a személyes gazdasági függetlenségét, a Kárpát-medence népeinek igaz barátságát, nemzetiségeinkkel való együttműködést a közös haza és sorsvállalás jegyében. ... >>

Kimlei Iskolásokért Oktatási-Nevelési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

9181 Kimle, Felszabadulás u. 100.
képviselő: Nagyné Andirkó Julianna, Ronczai Jánosné
A kimlei Általános Iskola szakmai felszereltségének javítása, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése. ... >>

SZIGETKÖZ-MOSONI-SÍK LEADER EGYESÜLET

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

9181 Kimle, Fő út 114.
képviselő: Kimle Község Önkormányzata, melynek törvényes képviseletére jogosult: Balsay Zsuzsanna polgármester
Szigetköz és Mosoni-sík, valamint a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Szigetköz és Mosoni-sík, valamint a Nyugat-Dunántúli régió, kiemelten az egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó települések értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése.
Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén.
Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. Az Európai Uniós pályázati lehetőségek, LEADER folyamat széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása; a térség és a régió lakói életminőségének javítása, ehhez a források felkutatása és kihasználása; az Európai Uniós projektmenedzsment és pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása és hatékonyságának fokozása; az egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme; kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel. A társadalmi szervezet kulturális, oktatási, környezetvédelmi, településfejlesztési, nemzetközi és egyéb tevékenységet folytat. ... >>
1. oldal