Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Keszü sport civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

Bátor-Derby Lovas Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 71/2.
képviselő: elnök Takács János
Szabadidő hasznos eltöltése, a helyi sportélet támogatása; sérült gyermekek hippoterápiája; falusi turizmus előmozdítása; a belföldi és külföldi kirándulások, kulturális és sport találkozások lebonyolítása; a kulturális és sportbarátság népszerűsítése, eredményességének növelése, működési feltételeinek, célkitűzéseinek elősegítése; természeti környezet védelme, nemzetközi kulturális, sport és baráti és cserekapcsolatok. ... >>

DUAL Motorsport Egyesület

(sport)

7668 Keszü, Petőfi utca 125.
képviselő: elnök Leitgéb János
az egyesület tagjai részére autóversenyzés sport gyakorlásának egyesületi keretek között történő lehetővé tétele, az egyesületi tagok nemzetközi és magyar bajnoki futamokon való részvételének és az ehhez szükséges felkészülésnek a szakmai és anyagi feltételeinek megteremtése. ... >>

Keszü és Vidéke Roma Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 71.
képviselő: elnök Csonka Imre, vezetőségi tag Bogdán László, vezetőségi tag Gergicsné Lukács Erzsébet
elsődlegesen Keszün, illetve a Keszü környéki településeken a hátrányos helyzetű roma és nem roma gyerekek oktatása, nevelése céljából térítésmentes korrepetálás biztosítása pedagógus segítségével;
a roma nyelv kultúra ápolása kulturális rendezvények segítségével; a romákat és egyéb hátrányos helyzetű személyeket érintő, illetve közérdekű információk közvetítése a keszüi tv-n és a keszüi újságon keresztül; a roma közösségi élet fellendítése; Keszűi falunapok szervezésében való részvétel, illetve annak lebonyolításában való segítségnyújtás, sportnapok szervezése; Keszü és Keszü környéki telpülések szépítése, környezetük tisztában tartása;
roma és hátrányos helyzetű gyermekek oktatása, nevelése, a deviáns gyermekek és tinédzserek felkarolása, az óvodások és iskolások támogatása, tanulmányi előremenetelük elősegítése;
pályakezdő roma és hátrányos helyzetű fiatalok elhelyezkedéséhez segítségnyújtás, a kábítószerezés és az egyéb káros szenvedélyek hatásainak megismertetése a fiatal romákkal és egyéb hátrányos helyzetű személyekkel előadások keretében; hátrányos helyzetű családok feltérképezése és részükre segítségnyújtás; közhasznú foglalkoztatottak foglalkoztatása. ... >>

Keszüért Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 24.
képviselő: elnök Szabóné dr. Knipl Katalin
A szociálisan problémás helyzetű rétegek segítése, leszakadó csoportok szociális gondjainak megoldása. Információs háló kialakítása és működtetése a faluban, helyi újság szerkesztése. Hosszú távú cél a szociális hátrányok tompítása, prevencióra való törekvés.
Egészséges életmód, egészségmegőrzés, családi egység megőrzése és helyreállítása.
Gyermek oktatási és művelődési programok 3-14 év közötti gyermekeknek.
Általános közösségi programok szervezése, hagyományok újraélesztése, közösségi programokba való bekapcsolása, a helyi társadalom közösségi éltének kapcsolatrendszerének segítése. Ifjúsági és szabadidős tömegsport és táborok szervezése és lebonyolítása, helyileg és az országon belül. Főállású ifjúsági referens és sportreferens státusz létrehozása.
Hátrányos helyzetű csoportok - kiemelten a roma kisebbség - társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Roma kultúra felkutatása, megismertetése a faluval, erre alapozva közös közösségfejlesztési programok létrehozása.
Általános közösségfejlesztés:
A helyi közösség munkahelyi-gondjainak enyhítése, foglalkoztatási programok végrehajtása. A helyi önkormányzattal közösen foglalkoztatási koncepció létrehozása. Alternatív foglalkoztatási programok. Helyi Erőforrás térkép készítése. Falugondnoki hálózat kiépítése.
Falusi- és lovas- turizmus létrehozása, népszerűsítése a már meglévő lótartó, lovagoltató emberekkel közösen. Falukép kialakítása, a falu népszerűsítése.
Környezet- és természetvédelem.
Érdekvédelem. Ingyenes jogsegélyszolgálat létrehozása. Információ-áramlás elősegítése.
A település sportoló fiataljainak - segítése, támogatása. ... >>

Magyar Postagalamb-sport Egyesület Pécs L-8

(sport)

7668 Keszü, Petőfi Sándor utca 124.
képviselő: elnök Peák József
a tagok postagalamb sporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása. ... >>
1. oldal