Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Keszthely természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

Alternatíva Természetbarát Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Skála köz 8.
képviselő: Horváth Zoltán
Működésével a természeti értékekre való figyelemfelhívással és az állatok iránti szeretet felkeltésével elősegítse a természet és a környezetvédelmet, növelje a természeti értékek fennmaradásának esélyeit. ... >>

Balatonfelvidéki Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Schwarz D. út 44.
képviselő: Nagy Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem)

8360 Keszthely, Csabagyöngye u. 50/a.
képviselő: Fehér Csaba Endre
Elősegíti és megszervezi működési területén a természet védelmét, annak népszerűsítését, társadalmi támogatásának erősörését. Természervédelmi cílú kitatásokat, védelmi programokat készít elő és valósít meg. Magára vállalja a természetvédelemre vonatkozó állami és önkormányzati rendelkezések megtartásának társadalmi ellenőrzését. ... >>

Fenékpuszta Értékeiért Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Tőzegtelep 4/1
képviselő: Laki István
Kis-Balaton és Fenékpuszta történelmi, irodalmi, kulturális értékei feltárása, műemlékeinek védelme, mindezek bemutatásának és népszerűsítésének elősegítése.
A Kis-Balaton térsége természet-, környezet- és állatvédelmi munkáinak elősegítése. ... >>

Fenékpusztai Amur Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Fenékpuszta 11/3.
képviselő: Kozma Zsolt
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; a tagok részére horgászlehetőségek biztosítása; a horgászok figyelmét a természet szeretetére és védelmére irányítani; a halászati jog megszerzése és hasznosítása; lehetőség szerint horgásztanya létrehozása. ... >>

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Mátyás király út 11.
képviselő: Bibok Roland
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. A regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Georgikon Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 16.
képviselő: Dr. Polgár J Péter
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgásznak a vanatkozó jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Keszthely Kertvárosért Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely-Kertváros, Csabagyöngye út 19.
képviselő: Papp Sándor
Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztatás és település tisztaság biztosítása. Közművelődési tevékenység, sport támogatása. ... >>

Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8360 Keszthely, Lóczy L. út 18.
képviselő: Vancsura Miklós
A balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, a tagok részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése. A tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése, túravitorlázás. A balaton környezet- és természetvédelme. ... >>

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8360 Keszthely, Sörház út 3.
képviselő: Bedő Beáta
A tömegsport fellendítése és a futás, mint sporttevékenység minél szélesebb körben való népszerűsítése céljából országos szintű, nemzetközi futóverseny rendszeres szervezése Keszthelyen. Az egyesület kulturális, társadalmi, idegenforgalmi, sportrendezvényeket szervez Keszthelyen, tágabb körben a Balaton mellett és környékén, más által szervezett rendezvényeket támogat. Közreműködik az épített és természeti környezet megóvásában, kiemelt feladatának tekinti a Balaton melletti műemlékek megóvását, különös tekintettel a Keszthelyi történelmi belváros építészeti értékeire. ... >>

Keszthelyi Nádirigó Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8360 Keszthely, Helikon út 26.
képviselő: Törzsök Balázs
Kulturális és sport rendezvények szervezése, hagyományőrzés, egészséges életmód megismerése és egészségmegőrző programok szervezése, a helyi - természetes és mesterséges ? környezet óvása és fejlesztése, a környezetvédelmi programok szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 2.
képviselő: Dr. Szép László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, vízibalesetek megelőzése, életmentés és elsősegélynyújtás, katasztrófa elhárítás, természet- és környezetvédelem. ... >>

Kirándulók Sportkör

(sport,természetvédelem)

8360 Keszthely, Esze T. út 8/b.
képviselő: Pintér Gábor
Az egyesület tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása.
Az egészséges és a természetbarát életmód elterjesztése.
A természet védelme.
Növény- és állatvilág megismertetése, bemutatása a tagok számára.
Környezetbarát termelési módok, biogazdálkodás népszerűsítése.
A sportegyesülettel kapcsolatban álló jogi személy ? tagok ? képviselői részére sportolási lehetőség biztosítása.
A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
Sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

"Libás" Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8360 Keszthely, Toldi Miklós út 12.
képviselő: Marton László
Az egyesületekre, a halászatra, a természet- és környezetvédelemre, a Balatonra, valamint a természetes élővizekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával tagjai részére, lehetőségeinek keretei között, sporthorgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Matula Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8360 Keszthely, Szent Miklós út 7/b. III//3.
képviselő: Horváth Csaba
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kezdő horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, környezetvédelmi tevékenység folytatása. ... >>

Országos Alapellátási Szövetség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8360 Keszthely, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Hertelendy László
Egyesítse az egészségügyi és szociális alapellátásban résztvevő természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (településvezetők, hivatalok, intézmények, szervezetek, szakemberek) tudását, tapasztalatait és kapcsolatrendszereit. (Pl. polgármesterek, jegyzők, referensek, intézetvezetők, szakértők, tanácsadók, ÁNTSZ szakemberek, kistérségi szakemberek), ezáltal közvetlenül segítse az alapellátási intézetek, az alapellátásért munkálkodó szakemberek munkáját, közvetve hatékonyabbá tegye az önkormányzatok, kistérségek alapellátási feladatellátását. Az egészségügyi szociális és alapellátás lehetséges szemléletének, valamint a szorosabb munkakapcsolatának elősegítése. Egyesítse a lakosság testi, lelki, szellemi, szociális állapotának javításáért tenni akaró és tudó szereplők tudását és forrásait. Élő és hatékony kapcsolatrendszer kialakítása a szövetség tagjai között az információ és tapasztalatcsere hatékony lebonyolítására. E célból közös címlista, adatbázis, elektronikus levelezési lista (szükség szerint saját weboldal, webfórum) létrehozása. Egymás eredményeinek, problémáinak megosztása a hatékonyabb megoldás érdekében. Évente legalább egy alkalommal a közgyűléssel egybekötött szakmai tanácskozás megszervezése a személyes kapcsolatok erősítése, a Szövetség életében fontos döntések személyes meghozatala céljából. E találkozóra lehetőleg évente más-más tagi településen kerül sor. Lehetőleg országos tudásbázist létrehozva szakmailag segíti a képviselő-testületek, polgármesterek, kistérségi vezetők, alapellátási vezetők és szakemberek döntéseit az alapellátást érintő kérdésekben. Ezt elsősorban a Szövetség adott települési tagján, igény és felkérés esetén akár a Szövetség más tagján, elnökén, elnökségén keresztül teljesíti. Rendezvények, továbbképzések, szakmai programok szervezése, lebonyolítása, vagy támogatása. Helyi és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása. Adatgyűjtés és elemzés a célok tekintetében. Módszertani segítségnyújtás, közvetítés, szaktanácsadás és oktatás. Országos szakmai hálózatot működtet. Döntés előkészítő, szakértői tevékenység. Kutatások kezdeményezése, publikálása. Új alapellátási szolgáltatások szakmai előkészítése, kezdeményezése, valamint ezek képviselete szakmai társadalmi és egyéb fórumokon. Hírlevelek, szakmai kiadványok, szóróanyagok, média anyagok készítése. Ösztöndíj alapítása és odaítélése a kiemelkedő munkát végzők számára. Minden egyéb, a szövetség deklarált céljaival harmonizáló tevékenység. ... >>

Örökség Népfőiskolai Szövetség

(intézményi,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

8360 Keszthely, Nagyváthy út 11
képviselő: Hintalan László
Örökségünk örök értékeinek kutatása és az eredmények széleskörű terjesztése a természetes műveltség ? szerves társadalom világlátási módja szerint.
A természetes műveltség ? szerves társadalom megvalósulásának segítése. A szövetségi célokkal összhangban a tagság érdekképviselete társadalmi és állami fórumokon. A csatlakozó szervezetek (jogi személyiséggel rendelkező egyesületek, alapítványok és jogi személyiséggel nem rendelkező, de működő körök, klubok) érdekképviselete, tevékenységük bekapcsolása az országos szervezet munkájába. Az ezen szervezeteket érintő döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása, az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelések feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. Magyarország területén működő, a civil szerveződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. Elősegíteni természetes műveltséggel kapcsolatos kutatások végzését mind a humán-, mind társadalomtudományi területeken. A természetes műveltséget képviselő szervezetek között koordinatív tevékenység végzése. Az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, gyermek-, ifjúsági- és felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák elősegítése, megteremtése. Az alapcélokhoz kapcsolódó belföldi és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése, működtetése és a lehetséges partneri együttműködések kialakítása. A célokkal kapcsolatos rendezvények, operatív feladatok szervezése, nyomtatott és elektronikus kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése. Civil önszerveződés elősegítése, szervezetfejlesztési feladatok ellátása. Módszerek kidolgozása és terjesztése a közoktatás és a gyermekvédelem területén. ... >>

Pelso Állatvédő Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8360 Keszthely, Katona J. út 2/A.
képviselő: Brunner Tibor Kálmán, Valentné Tóth Veronika
A kistérség természeti környezetének megőrzése, állatvilágának védelme, a felelős állattartás szemléletének terjesztése az állampolgárok között, különös tekintettel a felnövekvő generációra. ... >>

Potyka Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 21.
képviselő: Tóth István
A horgászat helyi szinten történő támogatását, fejlesztését, népszerűsítését, oktatását, a horgászat kulturált formájának előterjesztését tekinti elsődleges céljának. Az ifjúság körében a sporthorgászat, mint szabadidős tevékenység népszerűsítése, egyúttal a természet- és környezetvédelemre irányuló nevelése, tudatformálása előadások, horgászversenyek, kiállítások szervezésével, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével. ... >>

Utolsó Cserkészek Közhasznú Sportegyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

8360 Keszthely, Vaszary Kolos út 11/ B. IV//12.
képviselő: Stefanics Zoltán
A szabadidős sporttevékenység és a thai boksz sport megismertetése, edzések tartása, versenyre felkészülés segítése, biztosítása, a fizikai és a szellemi teljesítőképesség megtartása, fejlesztése, e cél eléréséhez szükséges feltételek megteremtése, tehetséggondozás, utánpótlás nevelés, az egészséges, hasznos, sporttal, a természet szeretetével töltött szabadidő népszerűsítése, a sporttevékenység végzése során a környezet védelme, a természet megóvása, tisztán tartása. ... >>

Vajda 2000 Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Fő tér 9.
képviselő: Szörényi Zoltán
A tanuló ifjúság képességeinek fejlesztése, tananyagon túli ismereteinek terjesztése annak érdekében, hogy felkészültek legyenek az euro-atlanti integráció során mindazon kérdésekben, amelyek ezen cél elérése érdekében szükségesek. Segíteni az ifjúság kulturális tevékenységét, természet iránti szeretetét, melynek célja az, hogy védjék a természetet és az állatokat. ... >>

Zöld Mezőgazdaság Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Szalasztó út 26.
képviselő: Dr. Szőke Lajos
A természetvédelmi területeken és környezetükben megvalósítható környezetkímélő növénytermesztési technológiák elterjesztésének segítése. ... >>
1. oldal