Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Keszthely sport civil szervezetek


Találatok száma: 68
1. oldal

A Kapu Addigtológiai Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Háder György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a legális és illegális psychoaktív szerek okozta függőségek rehabilitációjában való segítségnyújtás a TC modell és a ?Minnesota? modell ötvözetével, amelynek során az alapítvány megismerteti és biztosítja a közhasznú szolgáltatásait széles körben, lehetőség szerint bármely, önkéntesen jelentkező, rászoruló személy részére, akár anonimitás biztosításával is. Az alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a ?szenvedélybetegek? társadalomba történő visszailleszkedését és az e témakörhöz tartozó felvilágosító, egészségmegőrző tevékenységével, előadások, nyílt napok szervezésével preventív tevékenységet is kíván folytatni, különös tekintettel a sport gyógyító határára. E célok elérése érdekében az alapítvány egészségügyi rehabilitációs intézetet kíván székhelyén fenntartani, amely az állam vagy az önkormányzat által biztosítandó személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás. ... >>

Admirál Kristály Sport Egyesület

(sport)

8360 Keszthely, Lovassy S. út 20.
képviselő: Szabó László
A kártya, a sakk és egyéb logikai-stratégiai játékok népszerűsítése, a kártya és sakk játékok feltételeinek szervezett keretek közötti megteremtése és elősegítése. A kártya és sakk és egyéb logikai-stratégiai játékok rendezvényeinek lebonyolítása, illetve ilyen jellegű versenyek megrendezése. ... >>

Autóbuszvezetők Egyesülete Keszthely

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Mártírok útja 2.
képviselő: Baráth József
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Balatonfelvidéki Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Schwarz D. út 44.
képviselő: Nagy Zoltán
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekkel ? összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub

(sport)

8360 Keszthely, Sopron út 41.
képviselő: Tóth Jenő ... >>

Boombatucada Kulturális Egyesület

(sport,kulturális)

8360 Keszthely, Vak B. út 24
képviselő: Gombos László
Elsősorban a dobolás, továbbá mindenfajta zenei tevékenység népszerűsítése, dobzenekar fenntartása, cél továbbá az egyesület tagjainak és az egyesület tevékenysége után érdeklődőknek zenei nevelése. Dob koncertek és rendezvények lebonyolítása, illetve az egyesület kulturális rendezvényeken, fesztiválokon, sporteseményeken kíván fellépni. ... >>

Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ "Gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Deák F. út 25.
képviselő: Szijjné Szabó Katalin
A Keszthelyi Csány László Általános Iskola nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása, az iskola tanulói által elért tanulmányi, művészeti, kulturális és sport rendezvények díjazása, továbbá ezen eredmények elismeréséhez az anyagi feltételek biztosítása, az intézményi diákszociális ellátás, a diákturizmus és üdültetés támogatása és lehetőségeinek fejlesztése. Az alapítvány céljainak tekinti továbbá az iskola nevelőtestülete nevelői, oktatói munkának elősegítése, a munka színvonalának növelését is. ... >>

Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Zeppelin tér 3.
képviselő: Dósa Zsolt
Keszthelyen és Keszthely város környékén Csik Ferenc emlékhelyeinek ápolása. Keszthely város egykori kiemelkedő sportolóinak és sporttörténeti értékeinek bemutatása. Az olimpiai sport népszerűsítése, annak emlékének és hagyományának őrzése, Keszthely város iskoláiban ennek megismertetése, különös tekintettel a keszthelyi és Keszthely térségbeli egykori olimpikonokra és e tekintetben az egyesület iskolai és iskolák közötti versenyeket kíván szervezni. Keszthely és Keszthely város környékén az olimpiai eszme népszerűsítése. ... >>

Csik Ferenc Sportegyesület

(sport)

8360 Keszthely, Kossuth út 45.
képviselő: Dr. Bodó István
Tagjai részére rendszeres sportolás, testedzés biztosítása. ... >>

Dancs Szilveszter Alapítvány

(sport,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Balaton út 14.
képviselő: Németh László
Szociális, kulturális, sport-tevékenység támogatása, történelmi vallások gyakorlásának előmozdítása. ... >>

Dobogómajor Lovas Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Erzsébet királyné út 23.
képviselő: Sonja Jiricek
A lovas sportág népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a lovas turizmus eredményes működésének elősegítése, fejlesztése, célkitűzéseinek meghatározása és megvalósításuk elősegítése, a szolgáltatások szakmai színvonalának emelése, ismeretterjesztés, oktatás, a belföldi lovas turizmus fejlesztése és népszerűsítése. ... >>

Dr. Bartos Lajos Emlékalapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Sáringer-Kenyeres Tamás
Emlékszoba létrehozása Dr. Bartoss Lajos főorvos munkásságának és emlékének ápolására, valamint Keszthely Város egészségügyében kiemelkedő munkát végző orvos(ok), egészségügyi dolgozó(k), szociális dolgozó(k), és sportoló(k) kitüntetésben, jutalomban vagy egyéb támogatásban részesítése, az alapítvány kuratóriumának döntése alapján. ... >>

Egry József Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Dr. Szabó Jánosné
A keszthelyi Egry József Általános Iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sportteljesítmények díjazása, továbbá ezen eredmények más módon történő elismerése, az iskola tanári kara oktatási munkájának elősegítése az oktatási színvonal emelése, nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

Egry József Általános és Művészeti Iskola Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Vásártér 10.
képviselő: Földes Judit
A keszthelyi Egry József Általános és Művészeti Iskola tanulói által elért kimagasló tanulmányi, művészeti vagy sportteljesítmények díjazása, továbbá ezen eredmények más módon történő elismeréséhez (pl. emlékérem, gyűrű, stb.) az anyagi feltételek biztosítása, művészeti, erdei táborok támogatása, tehetségek tanulók segítése. Az iskola tanári kara oktatási munkájának elősegítése, az oktatási színvonal emelése, a nevelők szakmai képzésének támogatása. ... >>

"Erdész" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8360 Keszthely, Honvéd út 4/ e.
képviselő: Zachar Miklós
Tagjai részére sport-vadászati lehetőség biztosítása. ... >>

Fenékpusztai Amur Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Fenékpuszta 11/3.
képviselő: Kozma Zsolt
A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; a tagok részére horgászlehetőségek biztosítása; a horgászok figyelmét a természet szeretetére és védelmére irányítani; a halászati jog megszerzése és hasznosítása; lehetőség szerint horgásztanya létrehozása. ... >>

"Fi-Fi" Sport Klub

(intézményi,sport,oktatási)

8360 Keszthely, Zsidi út 29.
képviselő: Fi János
A vízi sportokkal kapcsolatos tevékenységek gyakorlása, nemzetközi és hazai edzőtáborok szervezése, rendezése, iskola tanulóknak nyári sporttáborok szervezése, mind a szabadidő, mind a versenysportok oktatása, azok szakmai támogatása, szervezése és fejlesztése. ... >>

"Filadelfia" Kulturális és Sport Alapítvány a Kisebbségért

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Bercsényi út 70.
képviselő: Dr. Domokos Gábor, Kutasy Norbert
A magyar nemzet számára a bibliai értékeket különböző eszközökkel közvetítő, teljes evangélumi alapokon álló HIT GYÜLEKEZETE közművelődési-kulturális, oktatási, valamint szociális tevékenységének anyagi és erkölcsi támogatása, és a működéséhez szükséges tárgyi feltételek előteremtése. Az etnikai kisebbségek, hátrányos helyzetű, erkölcsi vagy szociális szempontból veszélyeztetett személyek, családok, rétegek, pénzügyi és tárgyi eszközökkel történő támogatása és lelki gondozása. Keszthely város és környéke sport és kulturális életének erkölcsi és anyagi támogatása, valamint segítségnyújtás, ezen jellegű tevékenységek előmozdítása. ... >>

Futball Club Keszthely

(sport)

8360 Keszthely, Lovassy út 21/ D.
képviselő: Béres Ferenc
A labdarúgás sportág népszerűsítése, rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a nemesebb sportszellem elterjesztése, a Magyar Köztársaság adta sportlehetőségek helyi hasznosítása.
A sportág népszerűsítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

GEORGIKON Diáksport Egyesület Keszthely

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Deák F. út 16
képviselő: Mészáros Dávid
Keszthelyen, Zala Megyében és Magyarországon kézilabda, kosárlabda, evezés, íjászat, karate sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák- és utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében. További feladata a szabadidősport szervezése, lebonyolítása. Tagjai részére a rendszeres testedzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása. Minél szélesebb körben részesülhessen az egyesület szolgáltatásaiból és feladata az ehhez szükséges feltételek biztosítása és a lehetőségek megteremtése. ... >>

Georgikon Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely, Deák F. út 16.
képviselő: Dr. Polgár J Péter
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgásznak a vanatkozó jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Gördeszka és Görkorcsolya Sport Egyesület

(sport)

8360 Keszthely, Kacsóh P. út 2.
képviselő: Mátyás Csaba, P. Nagy László, Tóth András
A nevében jelzett sportágakat kedvelő és űző személyeknek olyan feltételeket teremteni, amelyek lehetővé teszik e sporttevékenységeknek kultúrált, zavartalan, biztonságos, más állampolgárokat nem zavaró folytatását. További cél a sportágak elismertségének, országos szintű szerepeltetési lehetőségeinek megteremtése. ... >>

HELIKON Sport Club

(sport)

8360 Keszthely, Vaszary K. út 10/B.
képviselő: Tóth Béla
Rendszeres testedzés, sportolás, versenyzés biztosítása. Az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a nemes sportszellem elterjesztése. ... >>

HELIKON Tenisz Club Keszthely

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Balatonpart 3817/1 hrsz.
képviselő: Holló János
A tenisz sportág népszerűsítése, a tagok rendszeres sportolásának, testedzésének biztosítása, az ilyen igények felkeltése. A sportolók versenyzési lehetőségének biztosítása, a tehetséges versenyzők (csapatok) támogatása, nevelése. Tanfolyamok szervezésével a teniszezők táborának szélesítése, főleg a gyermek korosztályban, utánpótlás-nevelés. Biztosítani a társasági teniszezők kulturált testedzését, sportolását. Szolgáltatások nyújtása a tagoknak és a sportegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek. Elősegíteni a teniszbarátok klubszintű tevékenységét, szórakozását. ... >>

Hévíz Felvidéki Vadásztársaság

(sport,egyéb)

8360 Keszthely, Dobó I. út 33.
képviselő: Patakfalvi Péter
Tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőség biztosítása. ... >>

I.F.S.A. Hungary Erős Emberek Szövetsége Sportegyesület

(sport,érdekképviselet)

8360 Keszthely, Deák F. út 2.
képviselő: Fekete László
A magyarországi erős emberek sportjának szervezése, az ERős Emberek Nemzetközi Szövetsége (I.F.S.A.) égisze alatt nemzetközi versenyek szervezése Magyarországon, a külföldi versenyeken magyar résztvevők szereplésének lehetővé tétele. ... >>

Kékmadár a Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Vaszary K. út 12.
képviselő: Dancs Éva
Az Életfa Óvoda (8360. Keszthely, Vaszary Kolos u. 12.) működését és szakmai előrehaladását segítő feltételek biztosításának elősegítése, pályázatok felkutatása az óvodai gyermeknevelés feltételeinek javítása érdekében, az óvodai neveléssel kapcsolatos gyermek- és szakmai programok támogatása, sportszerek, kiegészítő eszközök, játékok beszerzésében történő közreműködés, mindehhez támogatások gyűjtése. ... >>

Keszthely és Vidéke Box Team Sportegyesület

(sport)

8360 Keszthely, Sopron út 48
képviselő: Árvai Rudolf
Keszthelyen és Keszthely Város környékén az ökölvívás sport újraindítása, népszerűsítése és a fiataloknak sportolási lehetőség biztosítása. ... >>

Keszthely Kertvárosért Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

8360 Keszthely-Kertváros, Csabagyöngye út 19.
képviselő: Papp Sándor
Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés, a csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztatás és település tisztaság biztosítása. Közművelődési tevékenység, sport támogatása. ... >>

Keszthely Marathon Futóegyesület

(sport)

8360 Keszthely, Külső zsidi út 2.
képviselő: Papp Anikó
Az egyesület célja az egészséges életmód népszerűsítése, a különböző atlétikai sportágak feltételeinek szervezett keretek közötti megteremtése és elősegítése.
Cél a futó tömegsport rendezvények lebonyolítása, illetve futó versenyek megrendezése.
... >>

Keszthely Város Kézilabdasportjáért Alapítvány

(sport)

8360 Keszthely, Gagarin út 62.
képviselő: Koloszár Zoltán
A város és környéke kézilabdasportjáért népszerűsítése, támogatása. ... >>

Keszthely Város Sportjáért és Oktatásáért Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 42.
képviselő: Dr. Kardos József
Keszthely város minőségi és tömegsportjának fejlesztése. Keszthely város utánpótlás és diáksportjának fejlesztése és támogatása. Kapcsolatok kialakítása és fejlesztése az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, egyesületekkel, lakossággal és oktatási intézményekkel. A nyilvánosság minél szélesebb biztosítása és érvényre juttatása a város lakosságát érintő döntések megismerésében, elsősorban a sport és az oktatás terén. Az óvodai és bölcsődei sport biztosításának segítése. Elősegítése annak, hogy a város középiskoláit Keszthely város működtesse és ne pedig más önkormányzat. A vendéglátó főiskola beindulásának elősegítése a Keszthelyi VSZK égisze alatt. A Zalai Egyetem megalapítíásának elősegítése Keszthely székhellyel. ... >>

Keszthely Városi Diáksport Egyesület

(sport)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 42.
képviselő: Dr. Kardos József
Tagjainak rendszeres és magasszintű edzési és versenyzési lehetőség biztosítása. A területhez tartozó diáksportkörök és diáksport egyesületek működésének segítése, együttműködés közös célok megvalósítása érdekében az önállóságuk tiszteletben tartásával. A működés gazdasági feltételeinek javítása érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat a jogszabályok betartásával. ... >>

Keszthelyi Csík Ferenc Vitorlás Egyesület

(sport,oktatási)

8360 Keszthely, Kócsag út 4.
képviselő: Németh Sándor
Közhasznú tevékenységének megfelelően a vitorlássport népszerűsítése, környezet védelme, az egészségmegőrzés és sportszerű életmódra történő nevelés, oktatás. ... >>

Keszthelyi Elektromos Sportkör

(sport)

8360 Keszthely, Georgikon út 24.
képviselő: Szegleti András
Az egyesület tagjai részére rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. Sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

Keszthelyi József Attila Vitorlás Sportegyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8360 Keszthely, Lóczy L. út 18.
képviselő: Vancsura Miklós
A balatoni vitorlázás és sportklub-élet hagyományainak ápolása és továbbfejlesztése, a tagok részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés lehetőségeinek biztosítása, a sportolás iránti igény felkeltése, a minőségi sporteredmények elérése. A tagok szabadidejének egészséges, hasznos eltöltése, túravitorlázás. A balaton környezet- és természetvédelme. ... >>

Keszthelyi Kilométerek Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8360 Keszthely, Sörház út 3.
képviselő: Bedő Beáta
A tömegsport fellendítése és a futás, mint sporttevékenység minél szélesebb körben való népszerűsítése céljából országos szintű, nemzetközi futóverseny rendszeres szervezése Keszthelyen. Az egyesület kulturális, társadalmi, idegenforgalmi, sportrendezvényeket szervez Keszthelyen, tágabb körben a Balaton mellett és környékén, más által szervezett rendezvényeket támogat. Közreműködik az épített és természeti környezet megóvásában, kiemelt feladatának tekinti a Balaton melletti műemlékek megóvását, különös tekintettel a Keszthelyi történelmi belváros építészeti értékeire. ... >>

Keszthelyi Nádirigó Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

8360 Keszthely, Helikon út 26.
képviselő: Törzsök Balázs
Kulturális és sport rendezvények szervezése, hagyományőrzés, egészséges életmód megismerése és egészségmegőrző programok szervezése, a helyi - természetes és mesterséges ? környezet óvása és fejlesztése, a környezetvédelmi programok szervezése, ismeretterjesztés. ... >>

Keszthelyi Petőfi Sport Club

(sport)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 42.
képviselő: Balla Gyula
A rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Keszthelyi Repülő és Ejtőernyős Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Pethe F. út 2.
képviselő: Kántás Andor
Keszthely város és vonzáskörzetének sportrepülői és ejtőernyősi szolgáltatásának biztosítása megfelelő kiképzés mellett, ultrakönnyű légijárművek és ejtőernyős jogosítványok megszerzésével, a szakmai és technikai fejlesztés előtérbe helyezésével. ... >>

Keszthelyi Triatlon Sportegyesület

(sport)

8360 Keszthely, Mély út 19.
képviselő: Böröcz László ... >>

Keszthelyi Yacht Club

(sport,egyéb)

8360 Keszthely, Csárda út 13.
képviselő: Tompos Kálmán
A vitorlássport népszerűsítése. ... >>

Kirándulók Sportkör

(sport,természetvédelem)

8360 Keszthely, Esze T. út 8/b.
képviselő: Pintér Gábor
Az egyesület tagjai részére rendszeres sportolási lehetőség biztosítása.
Az egészséges és a természetbarát életmód elterjesztése.
A természet védelme.
Növény- és állatvilág megismertetése, bemutatása a tagok számára.
Környezetbarát termelési módok, biogazdálkodás népszerűsítése.
A sportegyesülettel kapcsolatban álló jogi személy ? tagok ? képviselői részére sportolási lehetőség biztosítása.
A társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása.
Sportkapcsolatok létesítése, ápolása és fejlesztése. ... >>

Kőorra Vadásztársaság

(sport)

8360 Keszthely, Berzsenyi út 21.
képviselő: Héri János elnök ... >>

Kutyás Sport és Családi Szabadidőközpont Közhasznú Egyesület

(sport,egyéb)

8360 Keszthely, 0135/19. hrsz.
képviselő: Anda Lajosné
Kutyás sport, ezen belül is a versenysport népszerűsítése és támogatása. ... >>

"Libás" Horgászegyesület

(sport,természetvédelem)

8360 Keszthely, Toldi Miklós út 12.
képviselő: Marton László
Az egyesületekre, a halászatra, a természet- és környezetvédelemre, a Balatonra, valamint a természetes élővizekre vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával tagjai részére, lehetőségeinek keretei között, sporthorgászati lehetőség biztosítása. ... >>

Matula Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

8360 Keszthely, Szent Miklós út 7/b. III//3.
képviselő: Horváth Csaba
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kezdő horgászlehetőség biztosítása. A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés, környezetvédelmi tevékenység folytatása. ... >>

Megújulás Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

8360 Keszthely, Vak Bottyán utca 49.
képviselő: elnök Beke Tibor
A vadásztársaság célja, hogy a jogszabályok megtartásával, példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Miami Fitt Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8360 Keszthely, Vásártér 8/C.
képviselő: Takács Richárd
A testépítés és fitnesz, mint sporttevékenységnek szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése. Az egyesület a testépítés, fitnesz és az egészséges életmód iránt érdeklődő minden korosztály számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenység gyakorlását. A sportolás tudományos szemszögből történő kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban. Életmód tanácsadás, egészségügyi rehabilitáció (műtétek, baleset utáni lábadozás), érték közvetítés. A testépítésnek és a fitnesznek, a mentális és a technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelésére történő alkalmazása, az egyesület által oktatott sportágakban versenyzők kinevelése és felkészítése, minden korosztály egészséges életmódra nevelése. Közösségfejlesztés, a versenyzők támogatása, szervezett körülmények közötti versenyeztetése, testépítő és fitnesz versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>
1. oldal 2. oldal