Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Keszthely egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 27
1. oldal

A Kapu Addigtológiai Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Háder György
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, a legális és illegális psychoaktív szerek okozta függőségek rehabilitációjában való segítségnyújtás a TC modell és a ?Minnesota? modell ötvözetével, amelynek során az alapítvány megismerteti és biztosítja a közhasznú szolgáltatásait széles körben, lehetőség szerint bármely, önkéntesen jelentkező, rászoruló személy részére, akár anonimitás biztosításával is. Az alapítvány tevékenységével elő kívánja segíteni a ?szenvedélybetegek? társadalomba történő visszailleszkedését és az e témakörhöz tartozó felvilágosító, egészségmegőrző tevékenységével, előadások, nyílt napok szervezésével preventív tevékenységet is kíván folytatni, különös tekintettel a sport gyógyító határára. E célok elérése érdekében az alapítvány egészségügyi rehabilitációs intézetet kíván székhelyén fenntartani, amely az állam vagy az önkormányzat által biztosítandó személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátás. ... >>

Autóbuszvezetők Egyesülete Keszthely

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

8360 Keszthely, Mártírok útja 2.
képviselő: Baráth József
Egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. ... >>

Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub

(egészségügyi,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Kossuth út 69.
képviselő: Szirmai János
Összefogni a működési területén élő HM és BM nyugállományúakat, tájékoztatni az őket érinti szociálpolitikai, hadsereg-korszerűsítési és egyéb, az érdeklődésüknek megfelelő kérdésekről, szervezni a szórakozási és kulturális igényeik kielégítését. Az illetékes szervekkel együttműködve segíti a klub tagjainál jelentkező szociális problémák enyhítését, látogatja a súlyosan beteg tagtársakat és elősegíti egészségük romlásának megelőzését. ... >>

CONCORDIA Gyermekrehabilitációért Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Ady Endre út 2
képviselő: Dr. Károlyi György
Keszthely város környéke egészségügyi ellátási színvonalának javítása, bármilyen eredetű betegség miatt rehabilitációra szoruló 18 év alatti gyermekek gyógykezelésének előmozdítása. ... >>

Dr. Bartos Lajos Emlékalapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 4/B.
képviselő: Sáringer-Kenyeres Tamás
Emlékszoba létrehozása Dr. Bartoss Lajos főorvos munkásságának és emlékének ápolására, valamint Keszthely Város egészségügyében kiemelkedő munkát végző orvos(ok), egészségügyi dolgozó(k), szociális dolgozó(k), és sportoló(k) kitüntetésben, jutalomban vagy egyéb támogatásban részesítése, az alapítvány kuratóriumának döntése alapján. ... >>

Dr. Jobs Viktor Díj Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 2.
képviselő: Dr. Forró István
A Keszthelyi Városi Kórházban a gógyító munka fejlesztését elősegítendő, tartósan kiváló munkát végző, etikus magatartást tanusító dolgozók kitüntetése. ... >>

Első Magyarországi Sörlovagrend

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

8360 Keszthely, Balogh F. út 1/c. I//2.
képviselő: Dr. Fodor Lóránt
A sörivás kultúrájának propagálása, a tagok és érdeklődők szabadideje hasznos eltöltésének megvalósítása, a sör mérsékletes fogyasztására való ösztönzés oktatással, felvilágosítással, tanácsadással, valamint egészségre gyakorolt kedvező hatásainak ismertetése. E cél érdekében felvállalja az alkoholizmussal kapcsolatos egészségmegőrzés, betegségmegelőzés tevékenységét, támogatását, valamint felvilágosító fórumok tartását. ... >>

Fenntartható Fejlődésért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

8360 Keszthely, Mátyás király út 11.
képviselő: Bibok Roland
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. A regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Glutén Nélkül az Életért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8360 Keszthely, Lovassy út 6/ C. II//5.
képviselő: Nagyné Valkai Emese
A lisztérzékenységben szenvedő állampolgárok összefogása, szervezés, képzésük segítése, közös programok, termékbemutatók, előadások szervezése, a lisztérzékeny betegek harmonikusabb életének elősegítése. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság alapján, társadalmi összefogással és cselekvéssel szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, érdekképviseletet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, a polgári fejlődés vonalán. Érdekvédelmük kialakítása, felmerülő gondjaik összegyűjtése és továbbítása a kormányzati szervek felé. ... >>

Keszthely és Környéke Egészségügyéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

8360 Keszthely, Ady út 2
képviselő: Dr. Kató Csaba
A keszthelyi kórházban dolgozó orvosok, szakemberek továbbképzésének, szakmai fejlődésének elősegítése, gépek, műszerek, berendezések beszerzésével a gyógyító munka segítése, szakmai színvonalának emelése. ... >>

Keszthelyi Szív Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Helikon út 3.
képviselő: Novák László
A szívbetegek rehabilitációjának, a másodlagos megelőzésnek, az állapot ellenőrzésnek és az egészségügyi felvilágosításnak támogatása. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktó függetlenés azoknak anyagi támogatást nem nyújt. ... >>

Keszthelyi Szív- és Érbetegek Egyesülete (60660)

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Helikon út 3.
képviselő: Dr. Udvari Csaba
Az infarktuson átesett betegek, irányított tevékenység alapján gyorsabban visszatérjenek a mindennapi életbe, sikerrel végezék munkájukat, hátrány nélkül hasznos tagjai legyenek a családnak és a társadalomnak. Fontos cél az un. másodlagos megelőzés, azaz a betegség újbóli bekövetkezésének minél hatékonyabb csökkentése. Kapcsolatot teremt a tagok családjával, társadalmi és gazdasági szervekkel. ... >>

Keszthelyi Vöröskeresztes Vízimentő Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

8360 Keszthely, Ady E. út 2.
képviselő: Dr. Szép László
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító egészségügyi rehabilitációs tevékenység, vízibalesetek megelőzése, életmentés és elsősegélynyújtás, katasztrófa elhárítás, természet- és környezetvédelem. ... >>

LUCIA Nyílt Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért

(egészségügyi,szociális)

8360 Keszthely, Fodor út 22. II//8.
képviselő: Szántó András
Támogatja és szervezi a halmozottan sérül gyermekek nevelését, gyógyíttatását, szükséges kezeléseit, átmeneti őrzését, felügyeletét. Segítséget nyújt a szükséges egészségügyi ellátás elérésében. ... >>

"MARCI" Cukorbeteg Gyermekekért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Rózsa út 15/D. I/6.
képviselő: Dr. Jakabos Dénes
A cukorbeteg gyermekek gyógyulásának, gyógykezelésének, életminőségének javítása, segítése, ehhez kapcsolódó kutatási tevékenység elősegítése. ... >>

Miami Fitt Sportegyesület

(sport,egészségügyi)

8360 Keszthely, Vásártér 8/C.
képviselő: Takács Richárd
A testépítés és fitnesz, mint sporttevékenységnek szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése. Az egyesület a testépítés, fitnesz és az egészséges életmód iránt érdeklődő minden korosztály számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenység gyakorlását. A sportolás tudományos szemszögből történő kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése ezzel kapcsolatban. Életmód tanácsadás, egészségügyi rehabilitáció (műtétek, baleset utáni lábadozás), érték közvetítés. A testépítésnek és a fitnesznek, a mentális és a technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelésére történő alkalmazása, az egyesület által oktatott sportágakban versenyzők kinevelése és felkészítése, minden korosztály egészséges életmódra nevelése. Közösségfejlesztés, a versenyzők támogatása, szervezett körülmények közötti versenyeztetése, testépítő és fitnesz versenyek szervezése, lebonyolítása. ... >>

Nők a XXI. századért Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális)

8360 Keszthely, Rákóczi tér 21.
képviselő: Brunner Tiborné
A területen élő szociálisan hátrányos családok védelme a családok női tagjainak segítése, támogatása, női szerepre alapozott családi, közéleti, oktatási képzési programok megszervezése, egészségügyi, szociális, környezetvédelmi programok szervezése. ... >>

Országos Alapellátási Szövetség

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet)

8360 Keszthely, Fő tér 1.
képviselő: Dr. Hertelendy László
Egyesítse az egészségügyi és szociális alapellátásban résztvevő természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (településvezetők, hivatalok, intézmények, szervezetek, szakemberek) tudását, tapasztalatait és kapcsolatrendszereit. (Pl. polgármesterek, jegyzők, referensek, intézetvezetők, szakértők, tanácsadók, ÁNTSZ szakemberek, kistérségi szakemberek), ezáltal közvetlenül segítse az alapellátási intézetek, az alapellátásért munkálkodó szakemberek munkáját, közvetve hatékonyabbá tegye az önkormányzatok, kistérségek alapellátási feladatellátását. Az egészségügyi szociális és alapellátás lehetséges szemléletének, valamint a szorosabb munkakapcsolatának elősegítése. Egyesítse a lakosság testi, lelki, szellemi, szociális állapotának javításáért tenni akaró és tudó szereplők tudását és forrásait. Élő és hatékony kapcsolatrendszer kialakítása a szövetség tagjai között az információ és tapasztalatcsere hatékony lebonyolítására. E célból közös címlista, adatbázis, elektronikus levelezési lista (szükség szerint saját weboldal, webfórum) létrehozása. Egymás eredményeinek, problémáinak megosztása a hatékonyabb megoldás érdekében. Évente legalább egy alkalommal a közgyűléssel egybekötött szakmai tanácskozás megszervezése a személyes kapcsolatok erősítése, a Szövetség életében fontos döntések személyes meghozatala céljából. E találkozóra lehetőleg évente más-más tagi településen kerül sor. Lehetőleg országos tudásbázist létrehozva szakmailag segíti a képviselő-testületek, polgármesterek, kistérségi vezetők, alapellátási vezetők és szakemberek döntéseit az alapellátást érintő kérdésekben. Ezt elsősorban a Szövetség adott települési tagján, igény és felkérés esetén akár a Szövetség más tagján, elnökén, elnökségén keresztül teljesíti. Rendezvények, továbbképzések, szakmai programok szervezése, lebonyolítása, vagy támogatása. Helyi és térségi fejlesztési tervek kidolgozása, megvalósítása. Adatgyűjtés és elemzés a célok tekintetében. Módszertani segítségnyújtás, közvetítés, szaktanácsadás és oktatás. Országos szakmai hálózatot működtet. Döntés előkészítő, szakértői tevékenység. Kutatások kezdeményezése, publikálása. Új alapellátási szolgáltatások szakmai előkészítése, kezdeményezése, valamint ezek képviselete szakmai társadalmi és egyéb fórumokon. Hírlevelek, szakmai kiadványok, szóróanyagok, média anyagok készítése. Ösztöndíj alapítása és odaítélése a kiemelkedő munkát végzők számára. Minden egyéb, a szövetség deklarált céljaival harmonizáló tevékenység. ... >>

Örökség Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Nagyváthy u.11.sz.
képviselő: Hintalan László elnök
Az alapító nyári táborának támogatása ... >>

"Összeesküvés a rák, a szívinfarktus és minden megelőzhető betegség ellen" Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Bem J. utca 31.
képviselő: tiszteletbeli elnök Dr.Pohl Tibor, titkár Takács Ilona titkár
Az emberek minőségi életének meghosszabbítása, a betegségek korai felismerése, megelőzése és az egészség megőrzése. /Konkrét céljai felsorolását az alapító okirat tartalmazza/ ... >>

PRE-MEDICINA (Egészségünkért) Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Balatoni út 3.
képviselő: Mészáros László
A betegségek komplex szűrése, az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése, és üzemeltetése. A kiszűrt betegek további ellátása, a ma még egészséges emberek számára regenerálódási lehetőség megteremtése, pályázatok kiírása, nemzetközi hasonló rendszerekbe való bekapcsolódás. ... >>

Reumaklub Egyesület

(sport,egészségügyi)

8360 Keszthely, Kossuth L. út 40. III//21.
képviselő: Brunner Tiborné, Dr. Horváth József
Szociális tevékenység, figyelemmel kíséri a reumatológiai betegségek hazai és nemzetközi helyzetét. Együttműködik a reumatológiai betegségekkel foglalkozó tudományos egyesületekkel és szervezetekkel, részvételi szándékkal. A reumatológiai betegségben szenvedők részére, előadásokat, bemutatókat szervez, amellyel elősegíti a betegek életminőségének javulását. Elősegíti a reumatológiai betegek egymás közti tapasztalatcseréjét. Szenior sportélet támogatása. Szabadidő, hobbitevékenység. ... >>

Szeghalmy Bálint Református Egyházi Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,egyéb)

8360 Keszthely, Hanczók út 20.
képviselő: Gacsó Sándor
Keszthely Város és hozzá tartozó településeken élők körében a hitélet erősítése, az idős, rászoruló emberek segítése. A betegek ápolása és támogatása, akik a gyülekezethez tartoznak. Református középiskolákban továbbtanuló gyermekek ösztöndíjjal, segéllyel való támogatása, Diáksport szervezése, környeeztvédelmi nevelés, pályázatok és rendezvények támogatása. A gyülekezethez tartozó, gyermeket vállaló ifjú házasok segítése, a gyülekezet tulajdonában lévő épületek és ingatlanok fenntartása és felújítása. A gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozók támogatása. ... >>

Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

8360 Keszthely, Bakacs út 10.
képviselő: Benkő Zoltán
Elsődlegesen Keszthely, Hévíz, Zalaszántó és Tátika-Rezi régió lakossága körében található elesettek, szegények, szenvedélybetegek, idősek,magatehetetlenek, ápolást igénylő és egyéb szociálisan rászorulók támogatásának elősegítése, illetve a hátrányos helyzetűek istápolása. Az embertársaikon segíteni akaróktól társadalmi segítő szolgálatok létrehozása, illetve működtetése.Szociális, jótékony célú klubok, intézmények, humán vállalkozások létrehozása, illetve segítése. ... >>

"Szülés során károsodást szenvedett Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Fejér Gy. út 3
képviselő: Sütő-Sárközi Nikoletta
Születéskor sérült gyermekek gyógykezelésének, fejlesztésének elősegítése, ennek során az orvostudomány területén alkalmazott módszerek, therápiák, illetve új, széles körben még el nem terjedt gyógymódok igénybevételének, alkalmazásának lehetővő tétele, a sérült gyermekek életkörülményeinek javítása, a lehető legönállóbb életvitel elérésének támogatása. ... >>

"Teréz - Egy Nap a Holnapért" Alapítvány

(egészségügyi)

8360 Keszthely, Csók I. út 1.
képviselő: Dr. Doma Imre
Keszthely és Hévíz városok közigazgatási területén lévő daganatos betegségben szenvedő, vagy e betegségből meggyógyult emberek testi-lelki rehabilitációjának biztosítása, az ehhez szükséges anyagi feltételek megteremtése. ... >>

Zalaapáti Segítő Kezek Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

8360 Keszthely, Goldmark Károly út 52.
képviselő: Ódor Richárd
Zalaapátiban a szociális otthonban élők egészségügyi ellátásának korszerűsítése, szociális életkörülményeik javítása, művelődési, kultúrűlódási és sport lehetőségek bővítésének anyagi támogatása, kulturális-szakmai vetélkedők és versenyek díjazása, tapasztalatcserék, más szociális intézmények megismerésének anyagi támogatása, szakmai képzés- és továbbképzés anyagi támogatása. ... >>
1. oldal