Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kerekegyháza oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

A Jövő Záloga Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő utca 47/a.
képviselő: Székely Klára kuratóriumi elnök
Tehetséges diákok támogatása, akik közép- vagy felsőfokú iskolában tanulnak és családjuk rossz anyagi helyzete veszélyezteti tanulmányaik további folytatását. - Azon tehetséges diákok továbbtanulásának elősegítése, támogatása, akik közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatára sikeresen felvételt nyertek, de rossz anyagi körülményeik a továbbtanulást nem teszik lehetővé az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

Aprók Pénze Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási)

6041 Kerekegyháza, Rákóczi u. 70.
képviselő: Eln.akad.esetén:Kaldenecker Zoltán, Verosztáné Csorba Mónika kuratóriumi elnök
A Kerekegyházán élő és felnövekvő 6 év alatti gyermekek színvonalasabb óvodai ellátásának biztosítása, óvodai nevelés feltételeinek javítása, óvodai neveléshez, oktatáshoz szükséges taneszközök bővítése, természetvédelmi és környezetvédelmi tevékenység támogatása, közlekedésre neveléshez szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, minden olyan tevékenységben való közreműködés, amely segíti a gyermekek eredményes, magas szintű oktatását, egészséges életmódra nevelését az Alapító Okirat 2.pontja szerint. ... >>

Kerekegyházi Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 6.
képviselő: Szegediné Rédli Julianna
Nyelvtanulás lehetőségeinek fejlesztése, - Az iskolai költségvetésben nem biztosított oktatási, nevelési, környezeti feltételek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése, - Iskolai és más kultúrális, szabadidős programok támogatása, - Színvonalas számítástechnikai oktatás segítése, fejlesztése, - Tömegsport támogatása. ... >>

Kerekegyházi Cigány Hagyományőrző Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális)

6041 Kerekegyháza, Ősz u. 34.
képviselő: Mészáros Zoltánné elnök
A cigány kisebbség társadalmi összefogása, érdekeinek, jogainak képviselete, védelme. Cigány és magyar hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló, mozgáskorlátozott emberek támogatása, élethelyzetük javítása. Cigány és magyar gyermekek oktatásának, továbbtanulásának, korrepetálásának segítése, támogatása. Munkahelyteremtés, pályázatok készítése, támogatások szerzése. Kapcsolatot tart fenn a tevékenységi körének megfelelő helyi, vidéki társadalmi szervekkel, vállalkozásokkal, állami szervekkel, s képviseli e szervek előtt a tagok érdekeit. Előadások, szakmai viták, hagyományőrző rendezvények szervezése, valamint cigány hagyományok terjesztése. A cigány kisebbség építészeti-, kulturális értékeinek, hagyományainak ápolása, megőrzése, megismertetése, a cigány lakosság helyi ünnepeinek méltó megünneplése. ... >>

Kerekegyházi Gyermek- és Felnőttvédelmi Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális)

6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a.
képviselő: Monostori Ferencné kuratóriumi elnök
A nehéz szociális helyzetben lévő személyek és családok felmérése, Kerekegyháza község szociális térképének elkészítése, családgondozó szolgálat kialakítása. - A rászorulók természetbeni támogatása élelmiszerrel, ruhával, tanszerrel. A tehetséges, és arra érdemes diákok továbbtanulásának segítése beiskolázási segéllyel, ösztöndíjjal. Beteg és arra rászoruló gyermekek, felnőttek szanatóriumi elhelyezéséhez és külföldi gyógykezeltetésének költségeihez hozzájárulás. ... >>

Kerekegyházi Szent Flórián Tűzvédelmi Alapítvány

(tűzoltó,oktatási)

6041 Kerekegyháza, Szent István tér 5.
képviselő: Dr. Kapusi Adrienn kuratóriumi elnök
Az Alapítvány célul tűzi ki a Kerekegyháza Tűzoltó köztestület ?elsősorban- működési területén élő lakosság (jelenleg: Kerekegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ágasegyháza) élet- és munkakörülményeinek tűzvédelmi, mentési és katasztrófavédelmi, közbiztonsági és közlekedési szempontú megtartását és javítását. Az Alapítvány lehetőségeihez mérten hozzá kíván járulni mind a célterületén, mind az egyéb területeken élő lakosság e szempontból történő ismereteinek gyarapításához, s a mindennapok szintjén való tudatos és felelősségteljes magatartás megvalósításához és megéléséhez. Ennek érdekében a különböző korosztályok igényeinek és tudatosságához szükséges módon szervezi az ismeretterjesztést játékos és szervezett módon is. Az Alapítvány célja továbbá, hogy részt vegyen, szervezze és helyet adjon, illetőleg működtesse a hivatásos szakmai végzettségek megszerzését célzó oktatást és az abban való közreműködést. Célja az is, hogy lehetőségeivel koordinálja, szervezze és megvalósítsa különösen a későbbi csatlakozó és adományozó személyek hozzájárulásaival együtt egy ?a település kistérségi mikroközponti jellegéhez igazodó- központilag egy épületben elhelyezkedő tűzoltó-, rendőrségi és mentőállomás bázis létrehozását. Az Alapítvány anyagi és egyéb eszközeivel kiegészíteni és megoldani kívánja az e célra rendelkezésre álló állami és önkormányzati lehetőségeket, illetőleg céljai eléréséhez azokat is felhasználja. E cél elérése érdekében a szükséges anyagi, pénzügyi eszközök mind teljesebb mértékben rendelkezésre állnak. Célja, hogy a hivatásos és nem hivatásos tűzvédelemmel foglalkozó és abból megélhetéssel rendelkező munkavállalók és családjaik, valamint az e feladatok érdekében létrejött szervezetek érdekeit képviselje és javítsa a célterületen és országosan is. A hivatásos és nem hivatásos tűzvédelmi területen munkálkodó munkavállalókat -anyagi eszközeihez mérten- támogatja és szükséges jogi tanácsadással ellátja. ... >>
1. oldal