Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét sport civil szervezetek


Találatok száma: 290
1. oldal

607.sz. Gáspár András Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Czagány Mihály ... >>

A GAMF Kollégiumért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Horváth Kázmér kuratóriumi elnök
A GAMF Ságvári Endre Kollégiumában és részlegeiben lakó hallgatók elhelyezési körülményeinek, ellátásának mennyiségi és minőségi javítása, - a kollégisták tudományos és tanulmányi munkájához szükséges anyagi háttér biztosítása, - a sportolás, az egészséges életmódra nevelés előremozdítása, - a kollégiumi közművelődési, szabadidős programok anyagi fedezetének előteremtése, a kollégiumi közélet színvonalának fejlesztése, - a környezet védelme és fejlesztése. ... >>

A Katolikus Diáksportért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bihar utca 4
képviselő: Magó Gábor kuratóriumi elnök
A Magyarországon működő katolikus iskolákban szervezett diák versenysport támogatása. A diák versenysport sikeres megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzésének és működtetésének segítése. Sikeres diák sportoló további sikereinek anyagi támogatása. A Katolikus Iskolák Nemzetközi Sportszövetsége által rendezett nemzetközi sportversenyeken való részvétel segítése és támogatása az Alapító Okirat III. pontja szerint. ... >>

A Kecskemét- Katonatelepi Ifjúságért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 3.
képviselő: Lázár János
Az alapítvány célja: - A Kecskemét-Katonatelep városrészében élő ifjúság szabadidejének tartalmas és hasznos eltöltését támogatni, - A városrészben élő tehetséges fiatalok továbbtanulását elősegíteni, - Az ifjúság szervezett szórakozásáról gondoskodni, - A szabadidő rendszeres eltöltését biztosító közösségi helyiséget bérelni, esetleg kialakítani, - A városrész híreiről rendszeres tájékoztatást biztosítani az ott lakóknak, különös tekintettel az ifjúság nevelésére. - A városrészi iskolák diáksport versenyeinek megszervezése, megrendezése, - Diák sportolók gyerkmek- és ifjúságvédelme, az Alapító Okirat III. fejezete szerint. ... >>

A Kecskeméti Röplabda Sport Fennmaradásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. u. 3.
képviselő: Karagics Mátyás
Szabadidő sportszerű- és észszerű kihasználásának segítése. A KSC. röplabda szakosztály minőségi munkájának biztosítása. ... >>

A Kecskeméti Utánpótlás Vízilabdáért Alapítvány 2003 Alapítvány

(sport,egészségügyi)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Nagypál Sándor kuratóriumi tag
Az alapítvány fő célja a kecskeméti vízilabda utánpótlás erkölcsi és anyagi támogatása, ezen belül az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, és a sporttevékenység támogatása az alapító okirat 3. pontja szerint. ... >>

A Zrínyi Ilona Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 14.
képviselő: Szabó Antal kuratóriumi elnök
Az iskolai felszereltség,pedagógiai kultúra fejlesztése, kiváló tanulók és élsportolók jutalmazása, iskolai programok támogatása. ... >>

A.C.S. Motorsport Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Talfája 23.
képviselő: Vnoucsek László
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibotakoztatása. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. Az autó és motorsport népszerűsítése. ... >>

Adj esélyt Nemzetközi Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 4.
képviselő: Kecskés Ferenc, Száraz József
A magyarországi és a szomszédos országok, főként erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és edélvidéki mamgyar és más nemzetiségű mozgássérültek szabadidő és sportevékenységének szervezése és bonyolítása üdülési keretek között. külföldön élő magyar nemzetiségiek részére magyar nyelv és irodalom történelem oktatása nyári táborozások megszervezése által. ... >>

ÁFEOSZ Diáksport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Bibó I. u. 1.
képviselő: Korsós Miklós ... >>

AIRVENT Lovas Club

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén együtt, Kondacs Szilvia titkár, Michael Pataki, Zakupszky Gábor elnökhelyettes, Zakupszky László elnökhelyettes
Az egyesület, elsősorban az egyesület tagjainak - de más állampolgároknak is - az egészség megőrzését, az emberi energiatartalékok felszínre hozatalát tekinti céljának. Az egyesület, alapvetően a lovassport díjugrató és díjlovagló szakágaiban való eredményes versenyzés, tehetséges fiatalok felkutatása, a lovassport számára történő felkészítése és versenyeztetése. Céljao elérése érdekében az egyesület képviseli tagjai érdekeit külső szervek, szakhatóságok és más hivatalos szervek előtt. Állást foglal, javaslatot tesz és véleményt nyilvánít a lovassport érdekében. Kapcsolatot teremt a Bács-Kiskun Megyei, valamint az Országos Lovas Szövetséggel. Lehetőséget biztosít a sportegyesület tagjainak kölcsönös tapasztalat cseréjére. Elősegíti az oktatási, továbbképzési szaktanfolyamok, előadások szervezését. Biztosítja és elősegíti a hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt. ... >>

Alapítvány a Czollner Téri Iskoláért és Diákjaiért

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Czollner tér 1-3
képviselő: Fenyvesi László kuratóriumi elnök
Czollner téri iskolás gyermekek nevelésének, társadalmi beilleszkedésének elősegítése. Művelődési és sporttevékenységük előmozdítása. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatása. ... >>

Alapítvány a Gyermeklabdarúgásért

(sport)

6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 78/C.
képviselő: Csáki Tibor kuratóriumi elnök
Utánpótlás nevelése és feltételeinek javítása, valamint a gyermekek sportéletének támogatása, sporttevékenységének fokozása. ... >>

Alapítvány a Kecskeméti Katona József Gimnáziumáért

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Dózsa Gy. út 3.
képviselő: Gál József elnök
Célja, hogy hozzájáruljon a magas szintű oktatás tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséhez, - a tágan értelmezett tehetség támogatása pályázatokkal és ösztöndíjakkal, - a Katona József Gimnázium diák- és szabadidősportjának támogatása, - a Kecskeméti Katona József Gimnázium Baráti Társasága Alapító Okiratában kitűzött célok megvalósításának, valamint a Baráti Társaság működésének támogatása. ... >>

Alapítvány a Sportoló Fogyatékosokért

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Lant u. 16.
képviselő: Boronkay László
Azon fogyatékos sporttehetségek felkutatása, akik kedvet éreznek és alkalmasak a versenyszerű sportolásra. - Speciális sporteszközök, sportfelszerelések folyamatos beszerzése és pótlása. - Sportpályák, tornatermek, uszodapályák egyéb helyiségek biztosítása a rendszeres edzések, versenyekre történő felkészülések elősegítésére. - A fogyatékos sportolók szakszerű, speciális edzéseihez a személyi feltételek megteremtése. - Hazai és külföldi sportrendezvényeken, versenyeken való részvétel biztosítása, megszervezése. - Társszervezetek felkutatása, velük való kapcsolatok ápolása. - Céltudatos, sikerorientált versenysportolók kinevelése és támogatása, akik példaként szolgálhatnak sorstársaiknak. ... >>

Alexandria Búvár Sport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Szirom u. 29.
képviselő: Ifj. Szécsény ferenc elnök
A szabadbúvárkodás iránt érdeklődők tevékenységének összefogása. Ennek keretében az egyesület ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltétek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág űzéséhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek megteremtésén fog munkálkodni, valamint ezen sportág körében túrákat, összejövetelek, rendezvényeket, különböző helyi, regionális és esetleg országos körben találkozókat szervez, kapcsolatot tart más, hasonló tevékenységű szervezetekkel. Az egyesület célja továbbá a sportággal kapcsolatban az iskolai isemeretterjesztés, környezetvédelem, tanácsadás. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföldi Sakkozás Jövőjéért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 2-4.
képviselő: Endre István
Az Alföldön élő fiatalok körében a sakkozást népszerűsíteni, ezáltal a megyei sakksport színvonalát emelje. ... >>

APEX Autó- Motor Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Talfája tanya 23.
képviselő: Martony Sándor alelnök, Vnoucsek László elnök
A sport egyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése versenyek rendezése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület autó és motorsport területen működik főprofilként. ... >>

APPENDIX Alapítvány a Bólyai János Gimnáziumért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi J. u. 49.
képviselő: Dr. Főzőné Tímár Éva kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás lehetőségeinek támogatása, széles körű felkarolása. Anyagi hozzájárulást biztosít a tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez. Anyagilag támogatja az iskola tanulói közül szociálisan rászorultakat, pl. taneszköz ellátásban, tanulmányi kirándulások díjának részbeni vagy egészbeni fedezésében, ösztöndíj folyósításával. Segíti a diákok és felkészítő pedagógusaik szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz, ösztöndíj hozzájárulással. A pedagógusok által készített iskolai füzetek, segédletek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Anyagilag támogatja azokat az iskolai előadásokat, rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek és a személyiség kiteljesítését elősegítik. Anyagilag támogatja a pedagógusok által szervezett idegennyelv-oktatást. Anyagilag támogatja a csoportbontásban folyó idegen nyelv, matematika oktatást. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlesztését a videotechnika teljessé tételét az intézményben. Támogatja taneszköz-állományának fejlesztését. Anyagilag támogatja az iskola, video-archívumának fejlesztését, amelynek célja a hagyományápolás, az iskolai rendezvények, oktatási programok megörökítése. Anyagilag támogatja a diákok színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységét (énekkari, sport kapcsolatok), segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, támogatja az iskolai sport ?és egészségnevelő programokat. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, az ebben részt vevő diákok, pedagógusok kiküldetésének anyagi támogatásával. ... >>

Aranyhomok Rádióklub

(sport)

6000 Kecskemét, Csáktornyai utca 4-6.
képviselő: Ballai József elnök ... >>

Asztmás és Mozgássérült Gyermekek Úszás Oktatásáért Alapítvány

(sport,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bartók B. krt. 27.
képviselő: Dr. Mányoki Endre
Az asztmás és mozgássérült gyermekek megtanuljanak úszni. ... >>

Az élet is vízben kezdődött Alapítvány

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs.krt.2.
képviselő: Mácsai Endre
Mozgássérültek számára oktatás útján megismertetni a víz alatti mozgás szabadságát - a búvárkodást. Fogyatékosok sporttevékenységének támogatása, illetve biztosítása A búvár szabadidő- és tömegsport tevékenység támogatása. Lehetővé tenni a fogyatékos fiataloknak, hogy megismerkedjenek a búvárkodás nyújtotta egészséges életmóddal. Vízi balesetek elkerülését segítő, a vízi közlekedés biztonságát oktató és azt ismertető tevékenység támogatása, szervezése, végrehajtása. Vízimentő karitatív szolgálat működtetése. Környezet- és természetvédelmi oktatás, ismeretteerjesztés támogatása, végrehajtása. ... >>

Bács-Kiskun Megye és Schwarzwald-Baar Járás Baráti Egyesület

(sport,egyéb)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Nitschman Helmutné elnök, Tapodi Anett titkár
Az egyesület célja, hogy a Bács-Kiskun megye és Schwarzwald-Baar járás közötti kapcsolatok elmélyítése érdekében a két régió együttműködésébe bekapcsolódó személyeknek, intézményeknek szervezeteknek szervezett keretek között működő fórumot hozzon létre. ... >>

Bács-Kiskun Megye Honvédelmi, Technikai és Szabadidő Sportjáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. út 2.
képviselő: Dr. Csányi István
Az alapítvány elsődleges célja, hogy Bács-Kiskun Megye területén élők, elsősorban a fiatalok körében a honvédelmi, technikai, tömeg- és szabadidő sportokat népszerűsítse és ezzel a megye sportjának utánpótlás nevelését megkönnyítse. A sportmozgalom három alapvető területének segítése az állami, az önkormányzati, valamint az állampolgári erőrorrások segítségével. ... >>

Bács-Kiskun Megye Női Röplabda Sportág Fennmaradásáért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Kurucz krt.2-4.
képviselő: Endre István
Bács-Kiskun megye területén élő fiatalok körében a női röplabda sportág népszerűsítése és a fennmaradásának elősegítése. Ennek érdekében az Alapító Okirat 3./pontjában foglaltak szerint. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6000 Kecskemét, Balaton u. 17.
képviselő: Gáspárné Csatáry Zsuzsanna elnök
Kapcsolatteremtés a hasonló sorsú betegek között, rehabilitáció elősegítése, a gyógyítást elősegítő feladatok ellátása, illetve esxzközök beszerzése, amelyek megkönnyítik a betegek mindennapjait. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportlövő Szövetség

(sport,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Bajcsy Zs. u. 2.
képviselő: Horváth Gábor ... >>

Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa

(sport,oktatási,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Dr.Bodóczky László elnök, Havas Endre Csaba főtitkár
A Tanács célja a megyében a sport, mint közhasznú tevékenység népszerűsítése, fejlesztése, a tagszervezetekkel együtt a megyei versenyrendszerek szervezése, lebonyolítása. Alapfokú szakemberképzés (edző-, játékvezető, versenybíró képzés, továbbképzés) szervezése, lebonyolítása. A lakosság szabadidős sporttevékenységének népszerűsítése, szervezése, lebonyolítása. A tagszervezetek részére a tevékenységek koordinálása, tanácsadás, érdekképviselet és a gazdasági tevékenység ellátása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Tűzoltó Sport Club

(tűzoltó,sport)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 4.
képviselő: Retkes Mátyás elnök
A sportegyesület célja, hogy biztosítsa tagjai számára - a szabadidő kulturált eltöltését, - a rendszeres sportolást és testedzést, - sportversenyeken való részvételt, - a feltételeket az öntevékeny közösségi élet kibontakoztatásához, valamint felkeltse az igényt az egészséges életre a lehetőségek szerint. ... >>

Bácstej Röplabda Club

(sport)

6000 Kecskemét, Róbert K.krt.6.
képviselő: Hajdú László ... >>

Bácsvíz Zrt. Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
képviselő: Praksch László elnök, Tóth József titkár
Az alapszabályban foglaltak értelmében a jogszabályok és egyéb szabályozók által meghatározott keretek között a Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók teljes körű érdekeinek és jogainak képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme. A szakszervezet alap feladata még az önsegélyezés és segélyezés megszervezése és működtetése, a tisztségviselők képzése, valamint a közösség alakító sport és kulturális rendezvények szervezése, üdültetés. A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Munkavállalói jogok biztosítása. Munkahelyi biztonság biztosítása. A munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése oly módon, hogy a megélhetés alapvető forrása a főfoglalkozásból származó jövedelem legyen. ... >>

BÁCSVÍZ-Kecskeméti Vízmű Sport Club

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
képviselő: Szigeti Tibor elnök
A tagjai részére a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatására. Segíti az alapító dolgozóinak rendszeres testedzését és sportolását, működési területén elvégzi az oktatási intézmények tanulóinak csoportos úszásoktatását alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Balla József Birkózó Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 18. I/111.
képviselő: Dakó Tibor elnök
Kecskemét város birkózó sportjának támogatása, utánpótlás nevelés elősegítése. A minőségi sportolók megfelelő sporteszközökkel, felszereléssel történő támogatása, tornák és bajnokságok szervezése és azokon való részvétel elősegítése az alapító okirat II. pontja szerint. ... >>

Ballószögi Lövész,Technikai és Szabadidősport Egyesület

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Rezeda u. 23.
képviselő: Dr. Csizmadia Zoltán elnök, Fodor Sándor ügyvezető elnök
A lövészet, a technikai és egyéb szabadidősportokat megismertetni és megszerettetni tagjaival, meghatározott szakmai rendezvények, versenyek szervezésével elősegítse az egészséges életmód kialakítását, a szabadidő eltöltését, oktatási programjaival támogassa a megfelelő szakmai fejlődést az alapszabály 3.pontja szerint. ... >>

BARCSIK FITNESS CLUB

(sport)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Szarkás 245/2.
képviselő: Barcsik László elnök
A Club célja, hogy az egészséges életmód elősegítése, a minőségibb élet érdekében sportos életmód kialakítása, a megfelelő erőnlét elérése és az emberi külső és belső egyensúly megteremtésének biztosítása. ... >>

"Bardóczky" Tenisz Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.8.
képviselő: Bardóczky Tiborné ... >>

BGM Autósport

(sport)

6000 Kecskemét, Belső-Szegedi út 18/A
képviselő: Bubor Zoltán elnök ... >>

Bóbis Gyula Birkózó Alapítvány

(sport,oktatási)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 73.
képviselő: Balla József elnök
Kecskemét város bírkozó életének támogatása, utánpótlás nevelés, új tehetségek felfedezése és felnőtt versenyzők, edzők patronálása. Versenyek rendezése és költségeinek finanszírozása. ... >>

BORÓKA Szabadidős Sportegyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Felsőcsalános 124.
képviselő: Lakatos István ... >>

Corvin Az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Lóczi László kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás támogatása, széles körű felkarolása.Ehhez anyagi hozzájárulást biztosít, pl. tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez, az iskola taneszköz állományának fejlesztéséhez. Segíti a diákok és pedagógusok szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz ösztöndíj hozzájárulással. Az általuk készített iskolai segédletek, füzetek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Támogatja azokat az iskolai előadásokat,- sorozatokat,- rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek, a személyiség kiteljesítését segítik. Az idegen nyelv oktatását, nyelvtanfolyamok szervezését, tartását diákok és pedagógusok körében ugyancsak segíti. A csoportbontások idegen nyelv, informatika szükség szerinti támogatása ugyancsak kiemelt feladata az Alapítványnak. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlsztését, a videotechnika teljessé tételét és ezek folyamatos működtetését az egész intézményben. Az iskola videoarchivumának hagyományápolás céljából, pl. rendezvények, oktatási programok megörökítése - fejlesztése, anyagi segítése. Az iskola diákjainak színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységének énekkari, sport, külföldi kapcsolatok támogatása. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, s az ebben résztvevő diákok, pedagógusok kiküldetését anyagilag is segíti. Az alapítvány támogatja a Diákönkormányzat munkáját, tevékenységét. ... >>

Dosa Karate Sport Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Mezei u. 20.
képviselő: Mann Norbert (főtitkár), Ötvös Kornél (elnök) ... >>

Duna-Tisza Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

6000 Kecskemét, Batthyány utca 19. fszt./2.
képviselő: István Imre elnökhelyettes, Tremmel Balázs elnök, Walter Tamás titkár
Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek a megteremtése. Elsősorban a tagok szabadidejének hasznos eltöltése érdekében, megteremti a tagok belföldi és külföldi sporthorgászati lehetőségeit, segíti, szervezi és koordinálja a tagok versenyeken való részvételét, illetőleg megteremti a versenyeken való részvétel feltételeit. Célja megvalósítása érdekében felvállalja a sporthorgászat, mint aktív kikapcsolódás, pihenés népszerűsítését, korszerű horgászati ismeretek terjesztését, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezését; elsődleges feladatának tekinti tagjai egyéni és csapatversenyeken való részvételének támogatását, hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt; közreműködik a sporttevékenység feltételeinek megteremtésében és ellátja ezen tevékenység szervezését; környezetvédelem, természet és halállomány védelmének elősegítése, a nemzetközileg elfogadott horgászmódszerek elterjesztése, a tagság érdekeinek képviselte, a horgászat népszerűsítése gyermek és ifjúsági szervezetekkel együttműködve, ifjúsági és gyermek horgász rendezvények, táborok szervezése. ... >>

Egészséges Életmódért Hit és Sport Alapítvány

(sport,szociális)

6000 Kecskemét, Téglás u. 7/a. fszt.1.
képviselő: Falusi Jánosné titkár, Radics Kálmán elnök
Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok egészséges életmódra nevelése, gondozása, sportoltatása. A magyarországi gyermekotthonok, különösen a Faragó Béla Gyermekotthon sportéletének támogatása. ... >>

Első Kecskeméti Squash Club

(sport)

6000 Kecskemét, Sétatér u. 10.
képviselő: Dr. Mester László
Az egyesület sportolási, kikapcsolódási lehetőséget biztosít tagjai számára, népszerűsíti a squash sportágat. ... >>

Első Magyar Pónifogathajtó Egyesület

(sport)

6000 Kecskemét, Mátyás kir. krt. 55. I/3.
képviselő: Kudrics Mihály titkár, Terenyi István elnök ... >>

"Emberek Emberekért Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6000 Kecskemét, Kápolna utca 10.
képviselő: Kovács Csaba kuratóriumi elnök
Az alapítvány célja, az állami gondozott fiatalok támogatása a tanulásba és a munkahely szerzésben, a hátrányos helyzetű családok támogatása, az ilyen családokban élő fiatalok támogatása a tanulásban és a szabadidő hasznos eltöltésében, a kiemelkedő tehetségű sportolók segítése és támogatása, adományok gyűjtése a rászorulók részére és azok szétosztása, Magyarországon élő kisebbségek támogatása, természeti katasztrófában károsultak támogatása. A célok megvalósítását segítő eszközök felkutatása, támogatások igénybevétele és nyújtása. ... >>

Erős, Egészséges Fiatalokért Alapítvány

(sport)

6000 Kecskemét, Tatár sor 10.
képviselő: Herczeg Antal elnök
Bács-Kiskun Megye területén a súlyemelő és rokonsportok színvonalának emelése, szakmai tanácsadás. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal