Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 258
1. oldal

42 Civil Kezdeményezés Kultúrális Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Matkói út 16.
képviselő: Habináné Tuza Klára titkár, Petőfi Sándor elnökhelyettes, Szekeres Gábor elnök
A helyi társadalmat erősítő kiállítások támogatása, megvalósítása. Hagyományokat ápoló, azaz hagyományos technikákon, technológiákon, kézművességen alapuló, az alkotó ember kreativitására épülő társadalmi, természeti környezettel szerves egységet képező, fenntartható tevékenységek, közösségi programok megtervezése, szervezése, lebonyolítása. A hagyományos termékek, szolgáltatások megismertetése, társadalmi presztízsének emelése és integrálásuk elősegítése a jelenkor ipari, társadalmi környezetébe. A fenti célokkal kapcsolatos meglévő tudások, tevékenységek, gyakorlatok érvényre juttatása, hatásaik multiplikálása, ezekhez forrásteremtés és a források rendelkezésre bocsátása. ... >>

A Kecskeméti Kodály Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dózsa György út 22.
képviselő: Dr. Horváthné Dr. Endrényi Mónika kuratóriumi elnök, Juhász Mária kuratóriumi titkár
Hangszerállomány fejlesztése, zenei táborok rendezése, kórusok utatztatása, tanárok továbbképzése. ... >>

A Német Kultúr Centrumért Közalapítvány (A Német Nemzetiségi Oktatási,Kultúrális Mentálhigiénés és Környezetvédelmi Közalapítvány)

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Szövetség tér 1.
képviselő: Kardos Miklós elnök
Az alapítvány elsődleges céljának tekinti a kecskeméti Német Kultúr Centrum létrehozását,felépítését és működtetését. A Német Kultúr Centrum feladata a német nyelvi kultúra megőrzése,fejlesztése és a német nemzetiségi hagyományőrzés megvalósítása. A Német Kultúr Centrum feladata továbbá a német identitás megőrzése céljából a német nemzetiségi oktatás óvodai, általános iskolai, középiskolai szintű beindítása, a német nyelven való művelődés feltételeinek megteremtése és elindítása. Valamint az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja: - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - tudományos tevékenység, kutatás, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kultúrális tevékenység, - kultúrális örökség megóvása, - műemlékvédelem, - természetvédelem, állatvédelem, - környezetvédelem, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, - emberi és állampolgári jogok védelme, - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, - rehabilitációs foglalkoztatás, - munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, - euroatlanti integráció elősegítése, az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

A Sikeres Kandóért Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63.
képviselő: Lugosi István elnök
Iskolai hagyományok ápolása, kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása. Tanulók képzése, továbbképzése, hátrányos tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, nyelvoktatás. ... >>

"Alapítvány a 48-as hősökért"

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Szabadság tér 5. VI/32.
képviselő: Mádayné Tárnaková Tünde kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc emlékeinek, relikviáinak a gyűjtéséhez, a már meglévő (magángyűjtők tulajdonában lévő és maradó) emléktárgyak, relikviák bemutatásához méltó kiállítóhely létesítése anyagi alapjainak megteremtése. Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc emlékének ápolása ehhez kapcsolódó előadások, kiállítások, tudományos konferenciák megrendezéséhez, szervezéséhez való támogatás. Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc történetének, ezen történelmi eseményhez kapcsolódó helytörténeti kutatások támogatása. Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharc történettudományi kutatása területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi személyiség nélküli közösségek támogatása, a kutatással összefüggő költségek megfizetése (útiköltség, szállásköltség stb.) Az 1848-1849-es Forradalom és Szabadságharccal kapcsolatos könyvek, katalógusok, nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése, vagy megjelentetésük támogatása. ... >>

Alapítvány a Bács-Kiskun Megyei Könyvtárért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Piaristák tere 8.
képviselő: Gaborják József elnök
Megyei Könyvtár építése. ... >>

Alapítvány a Jánoshalmi Zsinagóga Fennmaradásáért

(kulturális)

6000 Kecskemét, Csányi J. krt. 10.
képviselő: Kurcz Ferenc kuratóriumi elnök
Jánoshalmi zsidóság emlékének megőrzése. A jánoshalmi zsinagóga műemlék épületének védelme. ... >>

Alapítvány a Zenei Nevelésért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Kárpát utca 6.
képviselő: Lukács János kuratóriumi elnök
Támogatást nyújtani szimfonikus zenei koncertek, vagy ehhez kapcsolódó művészeti események és rendezvények megrendezéséhez, szervezéséhez, közreműködés zeneművészek, illetve zeneművészeti képzésben hallgatóként részt vevők koncertjeinek szervezésében és rendezésében különös tekintettel olyan koncertek és rendezvények támogatására, amely rendezvények, koncertek egyrészt az iskoláskorú fiatalok részére teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását, másrészt kulturális lehetőségekben korlátozott kistelepülések lakói számára teszik lehetővé a szimfonikus ?élőzene? hallgatását. Alapkutatások és alkalmazott kutatások támogatása a zeneművészet oktatásának fejlesztése céljából. Zeneművészeti oktatás, nevelés, gyakorlati képzés keretein belül a tanárok, művészek, a művészeti képzésben részesülő diákok szakmai képzésének elősegítése. A zeneművészeti képzés oktatási- és oktatásmódszertani feltételeinek a javításához történő hozzájárulás. A Zeneművészet területén kiemelkedő szakmai munkát végző természetes, vagy jogi személyek, jogi szemilyiség nélküli közösségek támogatása. Ösztöndíjak folyósítása zeneművészeti képzésben résztvevők részére. Zeneművészeti képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a képzéssel összefüggő költségek megfizetése (tandíj, útiköltség, szállásköltség stb.) Szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatása. Zeneművészeti célú hanghordozók (CD, DVD), kiadványok kiadásának támogatása. ... >>

Alapítvány az Angolkisasszonyok Kecskeméti Leánygimnáziumáért

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Czollner tér 5.
képviselő: Koziczné Dénes Piroska kuratóriumi elnök
A női ifjúság nevelése, tanítás és nevelés az iskolában. - Tanítás és nevelés az iskolában és kollégiumban, fiatalok és falnőttek képzése, művészi, irodalmi és tudományos tevékenység. - Az iskolai felszereltség, a pedagógiai kultúra fejlesztése, az arra érdemes kiváló és rászoruló tanulók jutalmazása, segítése. - Anyagi lehetőséget biztosítani a tanintézmény működéséhez és minél eredményesebb munka végzéséhez. ... >>

Alapítvány Bács-Kiskun Megye Művészetéért

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.
képviselő: Benes József kuratóriumi elnök, Nagy István kuratóriumi titkár
A megye érdekeit szolgáló művészeti értékek létrehozásának elősegítése. Az alapítványból- pályázat útján- nyerhet támogatást művészeti intézmény, alkotóközösség, egyéni alkotó, szakmai bírálattal elfogadott alkotás létrehozásához, népszerűsítéséhez. ... >>

Alföld Idegenforgalmáért Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Beniczky F. utca 2. fszt./2.
képviselő: Deutschné Sipos Irén kuratóriumi elnök
Az alföldi települések, település képének javítása, környezetének gondozása, építészeti értékeinek megőrzése. Az alföldi települések értékes hagyományainak megőrzése, továbbfejlesztése. Az Alföld múltjával kapcsolatos kutatások támogatása. Az alföldi települések, vendéglátásának, idegen forgalmának népszerűsítése, kiállításokon való megjelenés, különös tekintettel a gyógy-, konferencia, lovas, öko- és vallási turizmusra. Az alföldi településekre leginkább jellemző minőségi termékek megismertetése, népszerűsítése, hogy elnyerjék helyüket a hungarikumok között. Alföldön élő, vagy az ide látogató gyermekek és fiatalok egyéni és közösségi szabadidő eltöltésének, iskolán kívüli nevelésének támogatása, népszerűsítése, kulturális és sportprogramok szervezése. Az egészségmegőrző, -javító szabadidős tevékenység, környezetvédelmi tevékenység, természetbarát törekvések támogatása, népszerűsítése. ... >>

Alföldi Erdőkért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Külső-Szegedi út 135.
képviselő: Sódar Pál elnök
Az Egyesület alapvető célja az Alföld erdőállományával, erdősítésével kapcsolatos kutatási, tudományos feladatok elvégzése, az ezzel kapcsolatos kutatási és tudományos eredmények megismertetése, gyakorlati hasznosításának elősegítése. Célja továbbá az Egyesületnek az erdészeti tevékenységgel kapcsolatos oktatás, ismeretterjesztés, a természetvédelem, a környezetvédelem, a kapcsolódó kulturális tevékenység, valamint az euró atlanti együttműködés elősegítése. ... >>

Alternatív Diákegylet (ADE)

(kulturális)

6044 Hetényegyháza, Micsurin u. 15.
képviselő: Mertus Lajos ... >>

AM.ŐR Színtársulat Egyesület

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Lánchíd u.8. II/5.
képviselő: Csanádi Ferenc
A tagok és más érdeklődők kultúrális, művészeti igényeinek kielégítése, az amatőr színjátszás népszerűsítése, segíti a tagok tehetségének kibontakozását, amatőr színielőadásokat, rendezvényeket, összejöveteleket szervez az egyesületi célok megvalósítása érdekében az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Amit Ifjú Korunkban Vetettünk, Azt Aratjuk Később Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Katona J. tér 4.
képviselő: Körmöczi Bulcsú kuratóriumi elnök
Olyan ingatlan megszerzése, ahol az iskola diákjai, tanárai és volt diákjai szakmai tudásukat gyarapíthatják. Iskolai és más kulturális programok támogatása. ... >>

Animációs Filmművészetért Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Liszt F.u.21.
képviselő: Szenes Márton kuratóriumi elnök
Művészeti értékű animációs produkciók létrehozásának támogatása. - Animációs célú tudományos kutatások előmozdítása és finanszírozása. - Animációs kísérletek támogatása a műfaj formanyelvénak gazdagítása érdekében. A továbbiakban az alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Ápolás Jövőjéért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Izsáki út 5.
képviselő: Domján Nándorné elnök
Az ápolási munka színvonalának emelése, a szakmai, személyi, technikai feltételek megteremtésével, az ezzel kapcsolatos képzés- önképzés, továbbképzés támogatásával az alábbi részletezés szerint: A betegcentrikus ápolást, minőségbiztosítást, illetve a nővérek munkáját és a betegek kényelmét segítő, korszerű ápolási eszközök, anyagok beszerzésében való segítségnyújtás. A nővérek magasszintű és korszerű ápolás megismerésére szervezett továbbképzések és önképzés anyagi támogatása. Tudományos kutatási célok megvalósítása az ápolásban, tapasztalatszerzés és rendezvényeken való részvétel támogatása. A krónikus betegápolásban résztvevők kulturális és szakmai programokon való részvételének támogatása. A krónikus ápolási munka elvégzése kapcsán megfelelő ápolási ruházat beszerzésének támogatása az Alapító Okirat 3.pontja szerint. ... >>

APPENDIX Alapítvány a Bólyai János Gimnáziumért

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Irinyi J. u. 49.
képviselő: Dr. Főzőné Tímár Éva kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás lehetőségeinek támogatása, széles körű felkarolása. Anyagi hozzájárulást biztosít a tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez. Anyagilag támogatja az iskola tanulói közül szociálisan rászorultakat, pl. taneszköz ellátásban, tanulmányi kirándulások díjának részbeni vagy egészbeni fedezésében, ösztöndíj folyósításával. Segíti a diákok és felkészítő pedagógusaik szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz, ösztöndíj hozzájárulással. A pedagógusok által készített iskolai füzetek, segédletek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Anyagilag támogatja azokat az iskolai előadásokat, rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek és a személyiség kiteljesítését elősegítik. Anyagilag támogatja a pedagógusok által szervezett idegennyelv-oktatást. Anyagilag támogatja a csoportbontásban folyó idegen nyelv, matematika oktatást. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlesztését a videotechnika teljessé tételét az intézményben. Támogatja taneszköz-állományának fejlesztését. Anyagilag támogatja az iskola, video-archívumának fejlesztését, amelynek célja a hagyományápolás, az iskolai rendezvények, oktatási programok megörökítése. Anyagilag támogatja a diákok színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységét (énekkari, sport kapcsolatok), segítséget nyújt a sportoláshoz szükséges eszközök beszerzéséhez, vásárlásához, támogatja az iskolai sport ?és egészségnevelő programokat. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, az ebben részt vevő diákok, pedagógusok kiküldetésének anyagi támogatásával. ... >>

Árpád Söröző Baráti Társaság

(kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 16.
képviselő: Körtvélyesi Ödön ... >>

Ars Nova Énekegyüttes

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 1.
képviselő: Kiss Katalin ... >>

Az Ég Katonái Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Hajdú utca 2/a.
képviselő: Iváncsik Miklós elnökségi tag, Körömi József elnökségi tag, Simon Róbert elnök
A magyar repülés hagyományainak ápolása. Megemlékezések a katonai repülés évfordulóiról repülőgép vezetői, műszaki személyzet, valamint típusok vonatkozásában egyaránt. Egységek, bázisok évfordulóiról való megemlékezések a jelenleg élő, valamint a megszüntetettek vonatkozásában egyaránt. Ápolása, fenntartása és felkutatása azon emlékműveknek, amelyek a katasztrófák színhelyén emeltek. Ahol ez nincs lehetőségekhez mérten emelni. Gondozása a meglévő emléktábláknak, amelyek a megszűnt bázisokon található. Ezen emléktáblák állításának szorgalmazása minden megszűnt, illetve jelenleg élő bázisokon, ahol a lakótelepeken aktív, illetve nyugállományúak élnek. A megemlékezések, találkozók megszervezése és megrendezése. ... >>

Az Örök Életű Kecskeméti Színházművészetért Alapítvány

(intézményi,kulturális)

6000 Kecskemét, Rákóczi u. 4.
képviselő: Kurdics Mária kuratóriumi titkár, Tancsáné Uzsorás Katalin kuratóriumi elnök
Kecskemét városához születésük, tevékenységük, művészi pályájuk indulása, vagy kifejlődése alapján kötődő színművészek és színházi szakemberek művészi, kultúrális és emberi értékeinek megismertetése, emlékük ápolása és megőrzése az utókor számára. ... >>

Az Út, az Igazság és az Élet Alapítvány a Kecskeméti Görög-katolikus Egyházközségért

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Fehér utca 1.
képviselő: Feczák László kuratóriumi elnök
A kecskeméti Görög-katolikus Egyházközség templomának felépítése. A kecskeméti Görög-katolikus Egyházközség tulajdonában és kezelésében lévő épületek, műemléképületek felújítási és fenntartási költségeinek támogatása. Rászoruló kecskeméti görög katolikus családok támogatása. A kecskeméti kiskunfélegyházi és a Kecskeméten tanuló görög katolikus ifjúság hit oktatásának és közösségi életének támogatása. Állami gondozott gyermekek anyagi segítése felekezetre való tekintet nélkül. ... >>

Bács-Kiskun Fejlesztéséért Alapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 11.
képviselő: Varga Géza
A térség kulturális és szociális felemelkedése érdekében a szociálisan rászorultak támogatása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Szakszervezete

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Mátyási utca 2.
képviselő: Márton Attila titkár-helyettes, Rúzsa Szabolcs titkár
A szakszervezet célja tagjai társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek munkavégzésük jellegéhez igazodó hatékony védelme, érvényesítése,- és képviselete, a szakszervezetekre, valamint a fegyveres szolgálatot ellátó szervezetek tagjaira vonatkozó mindenkori szabályok rendelkezéseinek megfelelően, így különösen: A tagok szociális-és létbiztonságát, szolgálati-, munka- és életkörülményeit folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén annak biztosítására, illetve javítására intézkedéseket, kezdeményezéseket tesz., Lehetővé teszi tagjai szakmai és kulturális képzését, fejlődését., Segíti tagjai biztonságának és egészségének megóvását., Előmozdítja szükség esetén biztosítja tagjai állampolgári és emberi, valamint személyiségi jogainak érvényesítését., Tagjai körében önsegélyezést végezhet., A Büntetés-végrehajtás más szakszervezeteivel együttműködésre kész., A tagok rögzítik, hogy őket a jelenlegi törvényi szabályozás szerint a sztrájk joga nem illeti meg. A szakszervezet a sztrájkjog hiányára is tekintettel fellép annak érdekében, hogy a tagjait érintő kérdésekben a vezető szervek a döntés előkészítés során vonják be. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Civil Szervezetek Egyesülete

(természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Kecskeméti út 41.
képviselő: Horváth Gyula elnök
A Bács-Kiskun megyében nyilvántartásba vett civil szervezetek érdekképviselete helyi, megyei, régiós, országos, valamint nemzetközi civil fórumokon. Egységes álláspont kialakítása az egyesület tagszervezeteit érintő kérdésekben. Ezek közzététele, eljuttatása a megfelelő illetékes fórumok elé. Az egyesület tagjai számára szükséges információk rendszeres eljuttatásának biztosítása. A civil szervezetekkel kapcsolatos konferenciák, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, találkozók, tanulmányutak szervezése, lebonyolítása , kiadványok, sajtótermékek megjelentetése. Lakóterületi, térségi, szakmai, vagy egyéb (pl. szabadidő) tevékenységen alapuló kisközösségek, alapítványok egyesületek, klubok, társadalmi szervezetek csoportok létrejöttének ösztönzése, szervezése, segítése. Kapcsolattartás és képviselet ellátása a települési és megyei önkormányzat, valamint megyei, regionális állami és nem állami szervek és választott tisztségviselőik előtt. A megye kulturális, hagyományőrző és természeti értékeinek ápolása, továbbfejlesztés és közkinccsé tétele, megismertetése a fiatalokkal, az újonnan ideköltözőkkel. Határon túli civil szervezetek létrehozásának és működésének támogatása és Európai uniós integrációjának segítése. A tagok Európai Uniós pályázatainak segítése, uniós integrációs törekvéseik támogatása. Tanácsadó fórum létrehozása pályázati, jogi, számviteli témakörökben a civil szervezetek szélesebb körű tájékozottságának érdekében. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Falufelújítási és Műemléki Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Dr. Bagó Zoltán kuratóriumi elnök, Szabó Gábor alelnök, Szabó Mónika titkár
Bács-Kiskun megyében a vidék, a falu műszaki-építészeti, tárgyi-kultúrális értékeinek feltárása, megmentése, fejlesztése. A falufelújítási mozgalom jelentőségének propagálása, azok népszerűsítése, a falufelújítási, megyei tevékenységek összehangolása, a falufelújítási mozgalomban tevékenykedők munkájának értékelése, elismerése. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Honismereti Egyesület

(kulturális)

6001 Kecskemét, Bethlen krt. 1.
képviselő: Székenyné Kőrösi Ilona ... >>

Bács-Kiskun Megyei Műemléki Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Május 1 tér 3.
képviselő: Borbély Lajos
Műemléki védettség alatt álló építmények megőrzésének, helyreállításának, hasznosításának, bemutatásának támogatása; a műemlékvédelem jelentőségének széles körű ismertetése, népszerűsítése; a műemlékvédelem és a közművelődés, oktatás, idegenforgalom összehangolása. ... >>

Bács-Kiskun Megyei Szociális Közalapítvány

(kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Deák F.tér 3.
képviselő: Káposzta Lajos kuratóriumi elnök, Varga Nelli kuratóriumi titkár
Elősegíteni a hagyományostól eltérő gondoskodási formák kialakítását, menedzselését. - Támogatni a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megvalósítását. - Támogatni a szakmailag indokolt és szükséges külföldi gyógykezeléseket. - Támogatni a nyugdíjas klubokat és egyesületeket. ... >>

Bácsvíz Zrt. Szakszervezete

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

6000 Kecskemét, Izsáki u. 13.
képviselő: Praksch László elnök, Tóth József titkár
Az alapszabályban foglaltak értelmében a jogszabályok és egyéb szabályozók által meghatározott keretek között a Zrt-nél foglalkoztatott munkavállalók teljes körű érdekeinek és jogainak képviselete és a szakszervezeti tagság érdekeinek védelme. A szakszervezet alap feladata még az önsegélyezés és segélyezés megszervezése és működtetése, a tisztségviselők képzése, valamint a közösség alakító sport és kulturális rendezvények szervezése, üdültetés. A tagjainak érdekvédelme és érdekképviselete. Munkavállalói jogok biztosítása. Munkahelyi biztonság biztosítása. A munkavállalók élet és munkakörülményeinek javítása, tevékenységük anyagi és erkölcsi elismerése oly módon, hogy a megélhetés alapvető forrása a főfoglalkozásból származó jövedelem legyen. ... >>

Bajai Kortárs Színistúdió Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Liliom u. 16/a.
képviselő: Ottmár Attila ... >>

Bankárok az Önerős Gazdasági Felemelkedésért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Petőfi S. utca 3.C. I/28.
képviselő: Borka László Miklós kuratóriumi elnök, Szabó Irén Judit
A vállalkozói és pénzügyi kultúra terjesztése, különösen a falun élő és a mezőgazdaságban dolgozó népesség körében. - Makro szintű gazdasági programok. - Anyagi támogatást adni a céljaival egyező törekvések megvalósításához. - Oktatás és oktatásszervezés a programokhoz kötődően. ... >>

Bekecs Beregszász-Kecskemét Baráti Társaság Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi u. 62.
képviselő: Papp Zsolt elnök
A hitben épülni, a reményben kitartani, a szeretetben növekedni. A hazai és határon túli magyar nemzeti értékeink, kapcsolataink ápolása. A polgári-keresztény értékrend képviselete, védelme. A családi életre nevelés programjának, a cserkészetnek, a két város iskolái közötti együttműködésnek, valamint egyéb, a célokkal összhangban lévő kapcsolatok kialakításának elősegítése. Civil szervezetekkel együttműködés. A két tertvérváros polgárai között személyes baráti kapcsolat kialakításának elősegítése. A két város testvérkapcsolatának előmozdítása, és a korábban létrehozott testvérvárosi kapcsolat felelevenítése. Két város polgárai és intézményei, gazdasági társaságok közötti kulturális, hitéleti, szociális és gazdasági kapcsolatainak előmozdítása, támogatása. Évente közös program megrendezése, mely családos táborozásból és konferencia jellegű találkozások megszervezéséből áll. Az egyesület kezdeményezi és támogatja, hogy a hasonló érdeklődésű tagok is csoportokat hozzanak létre. Ezek az önállóan működő kis csoportok képezik az egyesület munkálkodásának szervezeti alapját. Az egyesület közreműködik a két város polgárai között évi -legalább- 1-1 cserelátogatás megszervezésében. ... >>

Benei Vízvilág Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Honvéd utca 2.
képviselő: Gajdácsiné Dömötör Sára kuratóriumi elnök
Gyermektáboroztatás., A gyermekek természet-közeli szemléletének fejlesztése., Környezetvédelem., Tanösvény létesítése., A természet védett értékeinek megőrzése, helyreállítása., A helyi víz-világ megismertetése., Helytörténeti emlékek gyűjtése., Hagyományőrzés- a tanyasi életmód bemutatása., Egészséges életmódra nevelés., Szabadidős programok szervezése, lebonyolítása., Napközi-otthonos tevékenység, családi napközi üzemeltetése., Részképesség zavaros gyermekek fejlesztése., Határainkon kívül élő magyar származású emberek számára a magyarság gyökereinek bemutatása, megismertetése, értékeink ápolása, kultúránk népszerűsítése, a gyökereinkhez való kötődés megerősítése programjainkon keresztül. ... >>

Corvin Az Emberközpontú Nevelésért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Lóczi László kuratóriumi elnök
A tehetséggondozás támogatása, széles körű felkarolása.Ehhez anyagi hozzájárulást biztosít, pl. tehetséges tanulók pályázatokon való részvételéhez, az iskola taneszköz állományának fejlesztéséhez. Segíti a diákok és pedagógusok szakmai konferenciákra való eljutását, tanfolyamok elvégzését. Pedagógusok részére anyagi támogatást nyújt az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó szakmai kutatásokhoz ösztöndíj hozzájárulással. Az általuk készített iskolai segédletek, füzetek, kiegészítő tankönyvek fénymásolását anyagilag támogatja. Támogatja azokat az iskolai előadásokat,- sorozatokat,- rendezvényeket, amelyek a korszerű oktatást szolgálják, humánusak, az erkölcsi értékekre épülnek, a személyiség kiteljesítését segítik. Az idegen nyelv oktatását, nyelvtanfolyamok szervezését, tartását diákok és pedagógusok körében ugyancsak segíti. A csoportbontások idegen nyelv, informatika szükség szerinti támogatása ugyancsak kiemelt feladata az Alapítványnak. Támogatja az iskola számítógép-parkjának fejlsztését, a videotechnika teljessé tételét és ezek folyamatos működtetését az egész intézményben. Az iskola videoarchivumának hagyományápolás céljából, pl. rendezvények, oktatási programok megörökítése - fejlesztése, anyagi segítése. Az iskola diákjainak színvonalas művészeti, szabadidős tevékenységének énekkari, sport, külföldi kapcsolatok támogatása. A testvériskolai kapcsolatokon belül támogatja a nyelvtanulást szolgáló rendezvényeket, találkozókat, az oktatási módszercserét, kulturális ankétok, kiállítások megrendezését, művészeti csoportok fellépéseit, s az ebben résztvevő diákok, pedagógusok kiküldetését anyagilag is segíti. Az alapítvány támogatja a Diákönkormányzat munkáját, tevékenységét. ... >>

Csillag-Ász Humán Európa Regionális Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 18/a.
képviselő: Kálmán Lilla kuratóriumi elnök
Kulturális célú oktatás, nevelés: Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Csillagászattal kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Felnőttképzést folytató intézmény működtetése. Kiemelkedő képességek kibontakoztatása, tehetségkutatás, tehetséggondozás. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése., Egyéb kulturális tevékenység: Művelődési, közéleti események, művészeti programok, művészeti tevékenység szervezése, segítése. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. A határon túli magyarok részére, illetve velük partnerségben vidék-és közösségfejlesztő programok szervezése. Egészségügyi tevékenység: Egészséges és természetes életmódra irányuló programok. Az egészséges táplálkozás népszerűsítése. Egészségmegőrzés, betegség megelőzés, egészségügyi prevenció, ill. rehabilitációs tevékenység. Természettudományos kutatás és humán alkalmazása: Interdiszciplináris tudományos kutatás (csillagászat, geofizika, meteorológia, niokémia, élettudományok), különös tekintettel a naptevékenység orvosbiológiai hatásaira és orvosmeteorológiai alkalmazásaira. Egészsgügyi prevenció., Nemzetközi tevékenység: Euroatlanti integráció elősegítése. Nemzetközi kulturális és szakmai cserekapcsolatok segítése. Idegen nyelvek gyorsabb elsajátítása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése, nyelvgyakorló klubok működtetése. Az Eszperantó nemzetközi nyelv előnyeinek népszerűsítése, gyakorlati alkalmazása. Nemzetközi Szakértői Hálózat működtetése, népszerűsítése. A söjtöri nemzetközi és regionális kapcsolatközpont (EK, Esperanta Kontaktcentro) épületegyüttesének fejlesztése, közhasznú üzemeltetése. Turisztika. Nemzetközi Ingyenes Vendéglátó Szolgálat szervezése., Szociális tevékenység: A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) előkészítése, szervezése., Jogvédő tevékenység: Fogyasztóvédelem- fogyasztói jogvédelem. Emberi és állampolgári jogok védelme. Nők és férfiak esélyegyenlőségét megcélzó tevékenység.Részvétel mindenféle nyelvi diszkrimináció érdekében, a nyelvek egyenjogúságának, így a magyar nyelv megóvása érdekében. Gyermek-és ifjúsági érdekképviselet., Környezetvédelem, természetvédelem: Természeti kör-nyezet védelme. Állatvédelem. Felvilágosító tevékenység., Településfejlesztési tevékeny-ség: Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. ... >>

Cumania Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Bethlen krt.1.
képviselő: Szabóné Bognár Anikó elnök
Kecskemét és a Duna- Tisza köze múltjának feltárása, a hazai és a nemzetközi közvéleménnyel való megismertetése. ... >>

Dán Kultúrális Intézet Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Zimay L. u. 4.
képviselő: Bányai Gábor elnök
A dán és a magyar nép baráti kapcsolatainak elmélyítése érdekében a kecskeméti Dán Kulturális Intézet tevékenységébe bekapcsolódó személyeknek, intézményeknek, szervezeteknek együttműködési fórum teremtése szervezeti keretek között az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Dél-Alföld Jövőjéért Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6000 Kecskemét, Ősz utca 14.
képviselő: Bibók Róbert Béla kuratóriumi elnök
A környezettudatos magatartás kialakítása és erősítése, a hulladékok felhasználásával, illetve a hulladéktermelés csökkentésével kapcsolatos nevelési, oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek szervezése, támogatása, a környezettudatos vállalati magatartás módszertanának oktatása, illetve az ezzel kapcsolatos kiadványok készítése, események támogatása. A megújuló energiaforrások alkalmazásából származó gazdasági és környezetvédelmi előnyök megismertetése és ezen energiaforrások alkalmazásának elősegítése. Regionális természeti és kulturális örökség megóvása, ezzel kapcsolatos oktatási, nevelési és propaganda tevékenységek támogatása. A hátrányos helyzetű emberek és családok felzárkóztatását elősegítő programok szervezése, a foglalkoztatottság növelésének elősegítése. A regionális egészségügyi megelőző és gyógyító szolgáltatások színvonalának javítása. Határon átnyúló kapcsolatok építésének elősegítése a fenti célok megvalósítása érdekében. ... >>

Dongó Repülés-Hagyományőrző Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6000 Kecskemét, Dráva u. 6.
képviselő: Zsámboki Tibor elnök
Az Alapítvány vagyonából repüléstechnikai, ismeretterjesztő rendezvények szervezése, pilóta utánpótlás elősegítése, fiatalok repülőgépes ismeretterjesztő, képességfejlesztő felmérése, repülés, hagyományőrzés ápolása. Nemzetközi és hazai repülőnapok szervezése, lebonyolítása, amelynek bevételéből a pilótautánpótlás anyagi feltételeihez járul hozzá. Repüléstechnikai eszközök vásárlása, melyekkel az utánpótlás képzése, fiatalok repülőpályára való irányítása segíthető elő az Alapító Okirat 4.pontja szerint. ... >>

Dr. Járfás József Emlékére Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6000 Kecskemét, Béke fasor 13.
képviselő: Dr. Mikulás József elnök
Dr. Járfás ózsef emlékének ápolása és hagyatékának gondozása. Egy-egy szegény sorsú diákjának támogatása ösztöndíjjal.Az ösztöndíjban részesülő diákok hazánk természet- és környezetvédelmében, ezen belül is elsősorban a Duna-Tisza közti térség vizellátási gondjainak megoldása tárgykörében írják tudományos szakdolgozatukat. Az erre felkészítő tanár is részesüljön anyagi juttatásban.A díjat halálának évfordulóján adját át a szózat és himnusz eléneklésével. ... >>

Dr. Vetéssy Géza Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kálvin tér 1.
képviselő: Dr. Horváth Ferenc
A magyar ifjuság anyanyelvének, irodalom szeretetének ápolása, fejlesztése érdekében a magyar nyelvben és irodalomban kiváló teljesítményt felmutató, A Kecskemétéi Református Gimnáziumban tanuló diákok kimagasló tanulmányi eredméneinek jutalmazása. ... >>

Duna-Tisza-Közi Népművészeti Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Serfőző u. 19..
képviselő: Kriskóné Dávid Klára alelnök, Mucsi Jenőné titkár, Polyák Albert elnök
Az egyesületi tagság körében a népművészet és a kézművesség hagyományainak, szellemi értékeinek és technikai tapasztalatainak felelevenítése, igényes alkotásra nevelés, progresszív vizuális szemlélet kialakítása a fafaragó, textiles, fazekas, fémbőrműves, valamint egyéb népművészeti és kézműves, továbbá képző- és iparművészeti jellegű műfajokban,.. az alapító okirat 5. pontja szerint. ... >>

Életfa Nemzetközi Kulturális Alapítvány

(kulturális)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 120.
képviselő: Buda Ferenc elnök
A magyarság és a vele kulturális, etnikai rokonságban álló népek hagyományaira épülő életforma megteremtése és életben tartása. ... >>

Értünk-Magunkért-Velünk Mozgássérültekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Mária krt. 1.
képviselő: Horváth Lajos kuratóriumi elnök
A társadalmi szolidaritást erősíteni a mozgássérült emberek és az azokat tömörítő csoportok iránt, ezen csoportok működéséhez szükséges anyagi eszközök felkutatása, a mozgássérültek életkörülményeinek javítása. Üdültetésük biztosítása, kultúrális és sportrendezvények szervezése. ... >>

Eurokult Nemzetközi Kulturális Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Urihegy tanya 27/B.
képviselő: Gárdián Szilvia titkár, Leskowsky Albert elnökhelyettes, Szilágyi Áron elnök
hogy társadalmunk kulturális életét felvirágoztassa, életminőségét javítsa, a jelenkor művészeti életének sokszínűségét bemutassa. Továbbá célja, hogy az alkotókat támogassa azzal is, hogy a gazdasági és a kulturális szféra a szereplőinek találkozási pontot teremt. ... >>

Európa Jövője Egyesület

(kulturális)

6000 Kecskemét, Kápolna u. 24.
képviselő: Dr. Kriston Vizi József társelnök, Farkas Gábor elnök
Elősegíteni más népek kultúrájának magyarországi megismerését, a magyar nép kultúrájának megismertetését, Európa népeinek kölcsönös közeledését, valamint a népek, nemzetek, egyes embercsoportok együttműködését. Segíteni a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának megismerését és megismertetését, a határon túli magyarság és az anyaország közötti kapcsolatok erősítését, kultúrális kapcsolatok magyarországi és nemzetközi kiépítését. A fentiekkel is összefüggésben az emberi és állampolgári jogok védelme, a gyermekek és az ifjúság érdekeinek védelme és képviselete. Az egyetemes valamint a magyar és különösen a kecskeméti kultúrális örökség ápolása, a kultúrális javak gyűjtése, őrzése.Kultúrális színtér biztosítása, a fenti célok megvalósítása érdekében,az európai integráció elősgítése az Alapszabály I.pontja szerint. ... >>

Európai Támogatási Egyesület a Rákos Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,szociális)

6000 Kecskemét, Úrrét 129.
képviselő: Christel Wolff elnökhelyettes, Hubertus Fröbe elnök
Az Egyesület a rendelkezésre álló vagyonnal (tagdíjak, adományok) a tagjain keresztül önkéntes és ingyenes segítséget és szolgáltatást nyújt, továbbá a következő célokra ajánl természetbeni adományokat: A rákban megbetegedett gyermekek számára a feltételek (kezelés, ápolás, szállás, ellátás, iskoláztatás) általános javulása következzen be anyagi és pszichoszociális értelemben. A gyerekek szülei a szervezeti intézkedéseken keresztül, továbbá az információ és tanácsadás révén szoros együttműködésben az orvosokkal és a többi kórházi dolgozóval hasznosan működjenek együtt. Az összes érintett családdal, bevonva az időskorú családokat is, rendszeres találkozásokat kell elősegíteni és támogatni. Az érintett családok lelki segítségen keresztül való támogatása beszélgetések és közös tevékenységek révén ? a rákban megbetegedett gyermekekkel és testvéreikkel együtt is. Az orvosi és/vagy kórházi gyógykezelés megszűnése után a családok lelki szociális utókezelésben való segítése azért, hogy a megváltozott életkörülményeket és az ezzel kapcsolatos problémákat leküzdjék, ideértve az érintett időskorúak gondozását is. Egyedi esetekben az érintett családokat, ha szükséges ? előzetes felülvizsgálat után ? anyagilag is támogatni kell, például anyagi hozzájárulások, támogatások révén a gyógykezeléseknél, nyaralás vagy egyéb rendkívüli megterheléseknél. A beteg gyermekek, illetve hozzátartozóik számára terápiás céllal kulturális programok szervezése, látogatása, így különösen játszóházak, koncertek, továbbá mozi-, színházelőadások megtekintése. Az egyesület törekszik, hogy az onkológiai kórház közelében egy szülői házat fenntartson azért, hogy az érintett családok számára gyermekeik gyógykezelésének időtartama alatt megfelelő szállás állhasson rendelkezésre, mint találkozási hely. Az Egyesület egy üdülőt vagy nyaralót kíván vásárolni vagy bérelni és fenntartani. Ez az intézmény az érintett családok rendelkezésére áll. Párhuzamosan ezzel az Egyesület további, a kórházi osztály által szervezett szabadidő programokat finanszíroz, mint pl. terápiás lovaglást az érintett gyerekek, testvéreik és szüleik számára. Az Egyesület munkája a gyermekosztály felszerelésének javítását, továbbá a munkatársai tehermentesítését és támogatását kell szolgálja. Az Egyesület más szóba jöhető szervezetekkel és intézményekkel együtt kíván dolgozni, különösen önsegélyi csoportokkal és szülői egyesületekkel. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal