Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kecskemét egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 221
2. oldal

Első Magyar Vidéki Nőegylet

(egyéb)

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky körút 2.
képviselő: Kissné Kollár Eszter elnök ... >>

Erdélyi Magyarok Bács Megyei Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szüret u. 43.
képviselő: Dr. Jankó Z. István ... >>

Értünk-Magunkért-Velünk Mozgássérültekért Alapítvány

(sport,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Mária krt. 1.
képviselő: Horváth Lajos kuratóriumi elnök
A társadalmi szolidaritást erősíteni a mozgássérült emberek és az azokat tömörítő csoportok iránt, ezen csoportok működéséhez szükséges anyagi eszközök felkutatása, a mozgássérültek életkörülményeinek javítása. Üdültetésük biztosítása, kultúrális és sportrendezvények szervezése. ... >>

Fallaway Tánc és Szabadidős Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Lánchíd utca 1. IV/26.
képviselő: Novák Anikó elnök
Egészséges életmód népszerűsítése, elsősorban a tánckultúra gyermekek számára történő megismertetése révén. A gyermekek szabadidejének hasznosabb eltöltése érdekében táncklub működtetése, részükre rendszeres, tanórán kívüli, szabadidős elfoglaltság biztosítása. Iskolai szünetben gyermekek részére tematikus tábor szervezése, ahol kötetlen körülmények között ismerkedhetnek meg a különböző klasszikus táncokkal. Az Egyesület célja a fentieken kívül egy állandó kulturális műhely megteremtése, illetve működtetése, amely próbahelyként és előadóhelyként is funkcionál, és ahol hasonló érdeklődésű gyermekek, illetve fiatalok rendszeresen találkozhatnak, ezáltal megteremtve egy minőségi szabadidős társasági élet központját. Az oktató centrum fentieken túl népszerűsítené az egyetemes tánckultúrát, illetve tehetségkutató és gondozó tevékenységet is végezne. Az Egyesület a versenysportba is bekapcsolódik, tagjait korosztályos táncversenyeken indítja, illetve azok felkéaszüléséhez szakmai segítséget nyújt. ... >>

Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.
képviselő: Friebert Gábor ... >>

Felsőszéktóért Alapítvány

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Felsőszéktó 77/A.
képviselő: Miklovics János Tibor kuratóriumi elnök
Az alapítvány tevékenységével támogatja a Kecskemét - Felsőszéktó ezen pontban feltüntetett térkép tervezési területként meghatározott városrészének településfejlesztését. Ennek megfelelően a tevékenysége kiterjed: Az infrastruktúra kiépítésére, fejlesztésére, átalakítására, üzemeltetéséhez történő folyamatos hozzájárulásra. Szabadidős tevékenység végzésére alkalmas területek kialakítására, felszerelésére, üzemeltetéséhez történő folyamatos hozzájárulásra. Parkok, terek létrehozására, folyamatos karbantartására. A lakosság építési telek kialakításával, építési és használatba vételi engedélyeztetési eljárással kapcsolatos tájékoztatására, az ügyintézéssel kapcsolatos folyamatos segítségnyújtásra. Egészségesebb, élhetőbb lakókörnyezet kialakítására, folyamatos fenntartására. A közbiztonság javítása érdekében a területen működő polgárőrség folyamatos támogatására. ... >>

Filia Országos Ifjúsági Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Pákozdi csata utca 3. 3 8.
képviselő: Balásházy Attila ... >>

Főnix Dance 2005. Tánc és Sport Egyesület

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Babér utca 16.
képviselő: Dóka Gábor elnök
Az egyesület, mint nevében is jelzi, elsősorban a helyi, de országos szinten is a kultúra támogatása, tánctanfolyamok szervezése, az egyesület tagjainak színvonalas szabadidő eltöltésének elősegítése. Az egyesület támogatja és szervezi a tagjainak táncművészeti fejlődését, valamint a tánckultúrának és értékeinek a nyilvánossághoz való közvetítését, kiemelve a fiatalokat, mint célcsoportot. Az egyesület kapcsolatokat alakít ki és együttműködik más külföldi és belföldi táncegyüttesekkel és összehangolja a közös célok érdekében kifejtett tevékenységet. Az egyesület elősegíti tagjainak és versenyzőinek tréningezését, fellépéseit és versenyekre, előadásokra vagy művészeti bemutatókra történő eljutását. Az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosít helyiségek rendelkezésre bocsátásával, tárgyi eszközök (fellépő ruhák) biztosításával, a versenyre, bemutatókra történő felkészülésre. Az egyesület szervezi és keretet nyújt a művészeti és sportcélú önszerveződésre és ellátja tagsága érdekvédelmét, érdekképviseletét más szervekkel és hazai, külföldi táncszervezetekkel kapcsolatot tart. Az egyesület számítógépes hálózatot, Web-portált tart fönn. Az egyesület működése az egész Magyar Köztársaság területére kiterjed. ... >>

Főplébániai Karitász Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Farkas László kuratóriumi elnök
A működési területén lévő Önkormányzatokkal és a Magyar Karitásszal, mint a Magyar Katolikus Egyház, önálló jogi személyiséggel rendelkező országos szervezetével, szorosan együttműködve, szenvedélybeteg-segítő szolgálatot működtet RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat (továbbiakban: RÉV) néven. A szenvedélybetegségek megelőzése érdekében felvilágosító, agitációs, információs szolgálat működtetése, egészség-megőrzési, oktatási, felnőttképzési programok kidolgozása, megvalósítása, kiscsoportos és egyéni foglalkozások keretében., Szenvedélybetegség megelőző információs tevékenység folytatása önsegítő csoportok és önkéntesek bevonásával, speciálisan szenvedélybeteg gyógyításban szakképesítéssel bíró szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek, orvosok, pedagógusok, stb.) részvételével., A szociális tevékenységet alacsony küszöbű, közösségi, nappali ellátást nyújtó szociális alapellátás a RÉV keretében valósítja meg., A szociális ellátást a hátrányos helyzetű családok segítése és időskorúak gondozása érdekében fejti ki (tanyán élő, magányos, idős, hátrányos helyzetű személyek rendszeres látogatása, támogatása, továbbá hátrányos helyzetben élő családok rendszeres látogatása, életvezetési tanácsok adása, szükség szerinti támogatása)., ... >>

Futóhomok Természetvédelmi Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Daróczi köz 13.I/73.
képviselő: Dr. Kovács Éva titkár, Vajda Zoltán elnök
A Duna?Tisza közi táj védelmében, környezetének megóvásában, természeti-kulturális értékeinek feltárásában, ápolásában hatékonyan működjön közre. Alakítson ki kétoldalú kapcsolatokat hazai és más országok természetvédelmi szervezeteivel, népszerűsítse hazánk és más országok természeti értékeit, mind itthon, mind külföldön. ... >>

Független Népképviseleti Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Tinódi u. 6. IV/26.
képviselő: Velkei Árpád ... >>

Gáspár András Ifjúsági Diákszövetkezet

(egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Sánta Sándor ... >>

Gépipari Automatizálás Fejlesztésének Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
képviselő: Dr. Belinda Károly kuratóriumi elnök, Varga József titkár
Az ipari termelés és autómatizálás fejlesztése, a szakemberképzés elősegítése érdekében, az oktatásban, a kutatásban és fejlesztésben kiemelkedő eredményeket elért főiskolai, valamint az ipari termelésben tevékenykedő szakemberek szakmai színvonalának továbbfejlesztése, a nemzetközi tapasztalatszertési lehetőségeik elősegítése. ... >>

Gloria Hungariae Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szent Imre utca 9.
képviselő: Boros Attila kuratóriumi elnök
Az oktatás területén az alapítvány támogatást kíván nyújtani a Kocsis Pál Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola tanulóinak, illetve pedagógusainak; - ösztöndíjak folyósításával; - különböző képzések esetén a képzésben résztvevő oktató, vagy tanuló számára a tandíj megfizetésével, a képzéssel összefüggő egyéb költségek (útiköltség, szállásköltség) ? szociálisan hátrányos helyzetű oktatók, vagy tanulók támogatásával, - szülés, illetve haláleset vonatkozásában az ezzel kapcsolatos költségek megtérítésével, - oktatók részére kiskorú gyermekeik esetében beiskolázási támogatás nyújtásával, - pedagógiai tárgyú rendezvények költségeihez való hozzájárulással, - iskolai sportrendezvények költségeihez való hozzájárulással, sportrendezvényeken történő részvétel költségeihez történő hozzájárulással. ... >>

Gubanc Kecskeméti Fejlesztőpedagógus Műhely és Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Kolozsvári u. 28.
képviselő: Molnárné Ditzendy Judit ... >>

Gyenes István Emlékére Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Dr. Lévai Péter elnök
A kecskeméti felsőfokú dísznövény kertészeti képzésben kimagasló tanulmányi, kutatási eredményt elért főiskolai hallgatók jutalmazása. ... >>

Gyermek és Ifjúsági Konferencia

(egyéb)

6000 Kecskemét, Hornyik J. u. 2.
képviselő: Elnök akadályoztatása esetén együtt, Mohácsy Rita, Prácser László elnök, Vajda András
Az egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy egyeztetési fóruma lehessen az ifjúságügyben dolgozóknak. Munkájuk során az érintett korosztályok társadalmi helyzetének jobbítása, az általuk igénybe vehető szolgáltatások bővítése és azok színvonalának emelése érdekében kívánnak dolgozni. A fenti célok érdekében az egyesület rendezvényeket szervez, állásfoglalásokat, szakmai irányelveket dolgoz ki, az egyesület céljaival összecsengő kutatásokat, felméréseket segít elő, kapcsolatokat teremt, együtt működik egyéb intézményekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel valamint rendszeresen tájékoztatja a tagságot. ... >>

Haditechnikai-Hadmérnöki Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Petőfi S.u.2.VI/12.
képviselő: Dr.Gáspár Tibor alelnök, Dr.Turcsányi Károly elnök, Lengyel János titkár
Katonai,haditechnikai, logosztikai kapcsolatok erősítése, folyamatos ápolása és fejlesztése, - Haditechnikai ismeretek bővítését elősegítő konferenciák, szakmai utak, látogatások szervezése, - A haditechnikai szakirodalom és a szakirodalmi tájékozottság bővítésének elősegítése, - Haditechnikai - ipari - hadiipari ismeretterjesztő és időszaki kiadványok szerkesztése és kiadása, - A haditechnikai szakemberek és szervezetek kutatásainak támogatása és publikációs tevékenységük elősegítése. ... >>

Hetényegyházi Katolikus Ifjúságért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6044 Kecskemét, Pajtás utca 17.
képviselő: Darabosné Kerekes Mónika kuratóriumi elnök, Riedl Tamás kuratóriumi titkár
Az alább felsoroltakhoz szükséges pénzügyi alapok, finanszírozási feltételek megteremtése: Keresztény értékek elmélyítése, keresztény ifjúsági közösség építése. Táboroztatás, szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, egészséges életmódra nevelés. Hagyományőrzés, a hely-és egyháztörténeti emlékek gyűjtése, megismerése és megismertetése. A magyar kultúra ápolása és népszerűsítése. ... >>

Hetényvezér Modellező Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Eper utca 18.
képviselő: Kormos József elnökhelyettes, Szklenár Emil elnök
A tagság a szabadidejének értelmes eltöltése, felüdülés biztosítása. Modellezéssel kapcsolatos rendezvényeken, felkérés esetén részvétel. A HME. működési területén elősegíti a terület fiataljainak érdeklődését, a modellezés iránt. A HME. a jogszabályokban meghatározott keretek között nemzetközi kapcsolatokat tarthat fenn. A HME. tervszerű működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. A HME a célok megvalósítása érdekében, biztosítja és gondoskodik a tagjainak szakszerű képzéséről, és esetleges sporttevékenységgel összefüggő, tevékenységének felkészítéséről. Társadalmi aktívákon keresztül biztosítja a hobbi és sportfeladatok megvalósítását. ... >>

Hilaris Hitközösség

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Szirom utca 13.
képviselő: Dinnyés Ágota hitközösség vezető helyettes, Dr. Steiner Zsolt hitközösség vezető, Dr. Steinerné Petróczi Anikó titkár
Az egyház célja, hogy tagjai a keresztény Biblia tanításai szerint éljék mindennapjaikat. Egyházi keretet nyújtson azoknak, akik a vallásuk gyakorlásához közösséget keresnek, hisznek a Bibliában, és hirdetik az Evangéliumot. A tagjainak a vallással kapcsolatos ismereteit bővítse, felkészítse az egyház tagjait a szabad vallásgyakorláshoz. Részt vegyen az ifjúság-, és gyermekvédelemben, a gyermekek vallási nevelésében, oktatásában. Kulturális és karitatív tevékenységet folytasson. Elősegítse a tagjai számára, hogy a hívők, tagok mind a közvetlen környezetükben, mind pedig tágabb közösségekben minél hasznosabb tagjaivá váljanak a társadalomnak. Lelki támaszként szolgáljanak, illetve segítséget nyújtsanak a rászorultaknak, hátrányos helyzetben lévőknek- pl: időseknek, nagycsaládosoknak, mozgásukban korlátozottaknak, betegségben szenvedőknek, álláskeresőknek, hajléktalanoknak, egyedülálló szülőknek stb. - bentlakásos, illetve bentlakás nélküli nevelési, oktatási, szociális alapellátás, szakellátás keretében. A hitelveket meghatározott szertartásrend szerint kövesse. ... >>

Hírös Kertészek Egyesülete

(oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Erdei F. tér 1-3.
képviselő: Gyenes István elnök
A kertészeti termeléssel kapcsolatos hagyományok őrzése; az egyesület szakmai, érdekképviseleti tevékenységet kíván végezni a kertészeti ágazat területén; ennek keretében kapcsolatot tart a hasonló céllal alakult egyesületekkel; az egyesület célja, hogy az egyesület tagjai részére lehetőséget biztosítson szakmai tapasztalatcserére, szakmai továbbképzésre. ... >>

Hírös Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Belsőnyír 111.
képviselő: Dobos Menyhért
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezet. ... >>

Hírös V-126-os Galamb és Kisállat Tenyésztők Egyesülete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Karinthy F. utca 14.
képviselő: Furdan László elnök
Az országgyűlés által 2004-ben nemzeti kinccsé nyilvánított Budapesti Magasröptű galambok és más galambfajták, valamint kisállatok tenyésztésének népszerűsítése, a tenyésztők társadalmi összefogása, érdekeinek képviselete, szakismereteik gyarapítása és tenyésztés eredményességének sokoldalú segítése. ... >>

Hitoktatásra Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.
képviselő: Dr. Bácskai Ferencné kuratóriumi elnök, Fekete Gábor kuratóriumi tag
A hitoktatáshoz szükséges anyagi (tárgyi-és személyi) feltételek biztosítása, ezek létrehozása és fenntartása az óvodás, általános iskolás és középiskolás korú gyermekek, fiatalok számára., Az alapítvány ezen túlmenően feladatának tekinti, hogy az általános iskolás és középiskolás korosztály számára differenciáltan biztosítsa az iskolán kívüli szabadidő értelmes eltöltésének lehetőségét, klubszerű foglalkozások, hétvégi programok, nyári táborok szervezésével. ... >>

Honvédség éséé Társadalom Baráti Kör Kecskeméti Szervezete

(egyéb)

6000 Kecskemét, Lechner Ö. u. 3-5.
képviselő: Csóka Tamás, Dr. Magyar László ... >>

Hoppá Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Gyenes M. tér 26.
képviselő: Katus Ferenc ... >>

Hosszú Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.
képviselő: Dr. Ispánovits Illésné elnök, Juhászné Szikszai Piroska
A Hosszú Utcai Óvoda felszereltségének javítása, természetes anyagok biztosítása, szinvonalas nevelői munka megtartása. Szakmai továbbképzések finanszírozása, tanulási nehézségek prevenciója. ... >>

Hungária Newfoundland Club Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Búzakalász u.1.
képviselő: Soós Attila ... >>

Hungária Rottweiler Klub

(sport,természetvédelem,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Búzavirág utca 51.
képviselő: Fekete László elnök, Mogyorósi István alelnök
A rottweiler, mint kutyafajta hazai minőségének megőrzése, javítása, az Általános Német Rottweiler Klub (Allgeminer Deutscher Rottweiler Klub e. V.), mint fajtagazda által megállapított standardok alapján., A rottweiler tulajdonságainak jobb felismerése, biztosítva ezzel a fajta egyöntetűségét és egységességét., A hasz-nálati és védőkutyaként elismert rottweiler tulajdonságainak és képességeinek elmélyítése, jellembeli és küllemi megjelenésük állandó javítása., A klubon belül a tenyésztés és a kiképzés felügyelete, a fajta alkalmazásának előmozdítása a hatóságoknál szolgálati kutyaként, a mindennapi életben vakvezető kutyaként, s katasztrófa-, illetve mentőkutyaként, továbbá sportcélokra., A klub tagjainak érdekvédelme és képviselete, tanácsadás te-nyésztési, kinológiai, nevelési és tartási céljaik elérése érdekében., Az ér5deklődés, különösen az ifjúság érdeklődésének felkeltése a rottweiler tenyésztése és számos alkalmazási lehetősége iránt., A kultúrált rottweiler tartás írott és íratlan szabályainak népszerűsítése., Az ember és a kutya együttélésének, kapcsolatának, környe-zetének és a természet kapcsolatának erősítése, kiemelt figyelemmel az Állatvédelmi Törvényben meghatározottakra . ... >>

Hunyadivárosért Egyesület Kecskemét

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Hunyadi tér 2.
képviselő: Gyenes Géza elnökségi tag, Kadáné Kis Erika elnökségi tag, Rózsa Béla elnök, Szabó Barna elnökségi tag, Szabóné Parádi Irén elnökségi tag
Kecskemét városrész és a városrészt körülvevő külterületek fejlesztése, szépítése. A városrész, természeti és épített környezetének védelme, értékeinek megóvása. A városrész infrastruktúrájának fejlesztése, utak, járdák, közművek. Sport és szabadidős tevékenység támogatása a városrészben. Információs hálózat kialakításának támogatása. A városrészben élő szociálisan, vagy egyéb módon hátrányos helyzetűek és fogyatékosok támogatása. A városrész közművelődésének, kultúrálódásának segítése. Városrész fejlesztése, tervezése, építése, munkahelyteremtés támogatása, közösségi tér létrehozása, fenntartása, támogatása. Városrész gyermekeinek, fiataljainak erkölcsi, fizikai, értelmi fejlődését elősegítő programok támogatása. A városrész nyugdíjasainak, s az őket segítő, támogató szervezeteknek a támogatása. A városrészben élő polgárok életminőségének javítása. A városrészben élő emberek kulturális közösségének, együvé tartozásának erősítése. A városrész kulturális hagyományainak őrzése, kulturális örökségének megóvása. ... >>

Hunyadivárosi Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Mátyás király körút 46.
képviselő: Harangi Béla elnök, Hegedűs Sándor alelnök, Kiss Attila József titkár
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával, önkormányzati elven alapuló közhasznú szervezetben; Kecskeméten a Hunyadiváros közrendjének, közbiztonságának védelme, javítása. A lakosság biztonságérzetének növelése, a vagyonvédelem javítása; a természeti és gazdasági értékek, közösségi- és magánvagyon védelme; a besurranásos betörések és lopások visszaszorítása; a lakosság felé a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan oktató tevékenység; a városrészben szervezett rendezvények biztosítása. ... >>

Hűség Lovagjai Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Szilágyi E. u. 52.
képviselő: Deák Péter
Jézus Krisztus evangéliumának, valamint a bibliai szellemi és erkölcsi értékeknek széles körben történő megismertetése és népszerűsítése. ... >>

Jézus Szíve Társasága Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Faragó B.fasor 7.
képviselő: Dr. Szilvay Gézáné kuratóriumi elnök
A Jézus Szíve Néplányai Társaság újraszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, épületek megszerzése, berendezése és fenntartása. ... >>

Kadafalváért Alapítvány

(közbiztonság,intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Boróka utca 56.
képviselő: Oláh József kuratóriumi elnök
Kecskemét város Kadafalva városrésze társadalmi életének fejlesztése, a helyi iskola, a polgárőrség működésének elősegítése, sport és kulturális rendezvények szervezése, nyugdíjasok segítése, szociális feladatok támogatása az egyéni és pályázati támogatások felhasználásával. ... >>

KATONATELEPI POLGÁRŐRSÉG EGYESÜLET

(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Ág utca 36.
képviselő: Héjjas János elnök
Kecskemét-Katonatelep városrész és a városrészt körülvevő tanyavilág közrendjének, közbiztonságának javítása. Természeti és gazdasági értékek, közösségi- és magánvagyon védelme, Besurranásos betörések és lopások visszaszorítása. A termőföldekről és a tárolókból a terménylopások megakadályozása. ... >>

Kecskemét - Marosvásárhely Baráti Kör Egyesület

(egyéb)

6000 Kecskemét, Ceglédi út 38.
képviselő: Kerényi György ... >>

Kecskemét Köztereiért és Köztéri Alkotásaiért Alapítvány

(egyéb)

6000 Kecskemét, Izsáki út 2.
képviselő: Dr. Csatári Bálint kuratóriumi elnök
Kecskemét köztereinek rendbetétele, környezetének gondozása, a közterek fejlesztése, esztétikus városképi hatásuk kialakítása, a köztereken lévő köztéri alkotások karbantartása, védelme, a történelmi értékű közterek és térségek feltárása, történelmi jellegű helyreállításuk megszervezése és végrehajtása, Kecskemét város történelmének megfelelő emléktáblák, egyéb köztéri művek felállítása, kecskeméti épületek egyéb építmények műemléki helyreállítása céljából tevékenykedik. ... >>

Kecskemét Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6000 Kecskemét, Irinyi utca 62.
képviselő: Hortobágyi Tibor elnök
Helyi szinten: A Kecskeméten, s elsősorban annak széchenyivárosi városrészben élő emberek; - közösségi életük és társadalmi kapcsolataik, - szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk, - hitéleti lehetőségeik, - családi és egyéni életük, minél teljesebb, jobb megszervezése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése. A Kecskemét-Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének, valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának, szervezésének, folyamatos működésének szellemi, lelki és anyagi támogatása. A szociálisan megnehezült életsorsú, abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése, támogatása. Regionális, illetve országos szinten: Elsősorban a gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása. A gyermekek és fiatalkorúak, fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése, ezen csoportok védelme, különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia, családi életre nevelés, u. ?családi órák?, a szexuális úton terjedő betegségek ? SZTB-k ? és a művi abortuszok megelőzése, a káros szenvedélyek prevenciója). Az előző (2.) pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző ? oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, pszichológia, családi életre nevelés, a családpedagógiai, stb. - területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra, és a boldog családi életre. ... >>

Kecskemét-Erzsébetvárosi Polgárőr és Ifjúságvédelmi Közhasznú Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6000 Kecskemét, Gizella tér 1/b.
képviselő: Mányi István elnök, Orbán Gyula elnökhelyettes, Pintér Kálmán alelnök, Polk Róbert titkár
A bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem, a közrend és a közbiztonság érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő lakosok, állampolgárok összefogása, rendszeres működésük szervezeti összefogásával. A lakosság biztonságérzetének növelése, ezen keresztül lakóközösségi kapcsolatok erősítése, a vagyonvédelem javítása., A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és az együttműködés erősítése., A lakosság felé a bűnmegelőzés jellegű oktató, felvilágosító, tanácsadó tevékenység hatékonyságának növelése, együttműködve a rendőri és vagyonvédelmi, illetve egyéb szervezetekkel., Lakossági, önkormányzati vagy más rendezvények színvonalas lebonyolítása, a biztosítási feladatok szakszerű ellátása., Ifjúságvédelem, közreműködik a gyermekek és tanulók veszélyezettségének megelőzésében és megszüntetésében, ennek során együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Közút és villamos energia hálózat megfigyelése. ... >>

Kecskeméti -Fülöpházi Nemzetőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális,egyéb)

6000 Kecskemét, Énekes utca 33.
képviselő: Fejes István elnök
Bács-Kiskun megyében a nemzetőr hagyományok ápo­lása és a nemzetőrség történelmi hagyományinak őrzése, a hazaszeretetre nevelés, a köz­rend és a közbiztonság védelmének, valamint a bűnmegelőzés segítése és a kábítószer elleni küzdelem, ezekben való aktív részvétel, továbbá a haderőreform társadalmi támoga­tása. ... >>

Kecskeméti ÁFÉSZ Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6000 Kecskemét, Bibó I. u.1.
képviselő: Korsós Miklós elnök
A tagok horgász érdekeinek képviselete., A horgász sport fejlesztése, népszerűsítése., A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelés. ... >>

Kecskeméti Airsoft Taktikai Csapatjáték és Fogyasztóvédelmi Egyesület

(érdekképviselet,egyéb)

6000 Kecskemét, Kristály tér 3. fszt./1.
képviselő: Sipos Péter elnök
Az airsoft területén a fogyasztóvédelmi szolgáltatások ellátása, az airsoft eszközök használóinak tájékoztatása, érdekérvényesítésének elősegítése, hozzájárulás a fogyasztóvédelem hatékony működéséhez az airsoft területén., Kecskemét és vonzáskörzetébe tartozó airsoft szabadidős rekreáció tevékenységet folytató személyek és csapatok támogatása, valamint e taktikai csapatjáték fejlődésének elősegítése. Az airsoft, mint szabadidős tevékenység széleskörű népszerűsítése és megismertetése a társadalommal, valamint ezen rekreációs, hobbitevékenység folytatása. További célunk a megrendezésre kerülő játékokon való részvétel, továbbá hasonló játékok megszervezése, az azokon való részvétel biztosítása bárki számára, aki elfogadja és betartja az airostra vonatkozó szabályokat és biztonsági előírásokat. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, nemzeti, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Az Egyesület a fogyasztóvédelmi célok megvalósítása érdekében kezdeményezi és támogatja szakmai konferenciák, kiállítások, bemutatók szervezését. A Kecskeméti AS Egyesület célja, hogy önállóan részt vegyen helyi, regionális, illetve az Elnökség országos pályázatokon. A Kecskeméti AS Egyesület célja, hogy kétéves működését követően a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásainak megfelelően a fogyasztók széles körét érintő ügyekben közérdekű keresetet indítson. ... >>

Kecskeméti Állatkórház a Gazdátlan és Beteg Állatokért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,egyéb)

6000 Kecskemét, Halasi út 34.
képviselő: Dr. Lakos Kálmán
A gazda számára feleslegessé vált állatok átmeneti tartása, gondozása. A kóbor és befogadott állatok átmeneti tartása, és esetleges állategészségügyi zárlat alá helyezése. A továbbiakban az Alapító Okirat 3-9. pontja szerint. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal