Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kazár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 9
1. oldal

36 JÓ PALÓC Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális)

3123 Kazár, Diófa utca 13.
képviselő: Molnár Katalin
Az egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek hozzásegítik a vidéki térségeket a konkrét fejlesztésekhez, a népességmegtartó képesség javításához. A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges képességek, ismeretek és tapasztalatok megismertetése, hozzáférhetővé tétele a helyi önkormányzatok, vállalkozások, valamint más társadalmi szervezetek számára. A fenntartható fejlődés gondolatának társadalmi tudatba történő integrálása. Hozzájárulás az innovatív vidéki közösségek kialakulásához, együttműködési képességek és szervezettség javításához. A vidékfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése, a fenntartható fejlődés elősegítése. A vidék gazdasága fellendítésének, a a munkalehetőségek érdemi bővülésének, a megélhetés biztonságának támogatása, a szövetkezés és újraszövetkezés elősegítése. Hozzájárulás a fejlesztési források hozzájutásához, azok hatékony felhasználásához. A vidék értékeinek, tárgyi és szellemi kultúrájának megismertetése a helyi közösségekkel, a vidék vonzóbbá tételének elősegítése. Ismeretterjesztés, felvilágosítás. A vidékfejlesztés és leader-módszertana hazai és uniós tapasztalatainak megismertetése. A tapasztalat és információcsere biztosítása részben leader akciócsoportot, részben hazai és további uniós tagországok között. Különféle rendezvények, ismeretterjesztő programok, konferenciák, képzések tapasztalatcserék, szakkörök, táborok szervezése. Tájékoztatás az írott és elektronikus sajtón keresztül. Kiadványok, könyvek, tanulmányok, kutatások készítése, terjesztése, elektronikus információs szolgáltatások. Szakemberek megnyerésével és bevonásával tanácsadás nyújtása, mentori tevékenység folytatás. ... >>

8 Palóc Mikrotérségi Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

3127 Kazár, Tanács út 1.
képviselő: Molnár Katalin
Az alapító önkormányzatok közigazgatási határai által körülhatárolt mikrotérségben a területfejlesztési feladatok összehangolása, közös pályázatok készítése, az infrastruktúrális fejlesztések, a kulturális, oktatási, népművészeti, helytörténeti, környezetvédelmi tárgykörben. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének elősegítése, foglalkoztatása, e tárgykörhöz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. ... >>

A Magyar Hajózás Multjáért és Jövőjéért Alapitvány

(sport,oktatási)

3127 Kazár, Petőfi ut 2.
képviselő: Katona Miklkós
A magyar hajózás multja,irásos és tárgyi emlékeinek felkutatása, gyüjtése, feldolgozása, közzététele, propaganda a magyar sport és szabadidő hajózás fejlesztése népszerüsitése érdekében. Az irásos és tárgyi emlékeket ismeretterjesztő és dokumentumfilmeken dolgozza fel és nyomtatásban megjelenő kiadványokban majd azokat közzé teszi. ... >>

Kazár Iskoláért Alapitvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3127 Kazár, Szabadság ut 3.
képviselő: Katona Miklósné
Az iskolákban kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, tanulmányi és egyéb versenyeken kimagasló teljesitményt nyujtó tanulók jutalmazása,tehetséggondozás elősegitése, hátrányos helyzetü tanulók támogatása tovább tanulók segitése.Belső diákpályázatok támogatása,diákok számára egyéb szociális és jóléti célu támpogatások. ... >>

"Kazár Nyugdíjasaiért" Egyesület

(oktatási,kulturális)

3127 Kazár, Kossuth ut 96.
képviselő: Miklósi Lászlóné
Kazár és környéke nyugdíjasainak támogatása. A cél érdekében az egyesület felvállalja, hogy segít a nyugdíjas éveit töltő emberek életvitelének javításában, a szabadidő megszervezésében, képzési és kulturális programok szervezésében. az arra rászorulók részére tanácsadás nyújtásában, továbbá az e kérdéskört tárgyaló bemutató képzés, előadás szervezése, kiadványok megjelentetése és terjesztése. ... >>

Kazári Óvodásokért Alapitvány

(intézményi,oktatási)

3127 Kazár, Móricz Zsigmond út 17.
képviselő: Répásné Király Ilona ... >>

Kobak Motorsport Club

(sport,oktatási)

3127 Kazár, Diófa út 13.
képviselő: Szőllős Róbert
A rally autó- és motorsport folytatása, sportolók kiképzése, versenyeztetése. Autó, motorsport és szabadidő sport rendezvények szervezése, lebonyolítása. Fenti sportágak népszerűsítése, érdeklődés felkeltése. Ifjúságnevelés. Versenyautó és gokard építés, bérbeadás. ... >>

Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

3127 Kazár, Diófa utca 13.
képviselő: Kocsisné Rátkai Melinda
A helyi közösségek részvételén alapuló fejlesztések megvalósításához szükséges nevelés, oktatás megvalósítása, ismeretterjesztés, kulturális programok szervezése, a helyi önkormányzatok, vállalkozások, valamint más társadalmi szervezetek és a magánszemélyek számára. ... >>

"TIZEN5LET" Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

3127 Kazár, Diófa út 13.
képviselő: Gecse Ákos
Kazáron és térségében egy olyan ifjúsági szervezet létrehozása és működtetése, amely képes összefogni az aktív, közösségükért és lakóhelyükért tenni kívánó fiatalokat, s amely felvállalja ezen korosztály érdekeinek a védelmét, jogaik és lehetőségeik érvényesítésének elősegítését. Az egyesület további célja a fiatalok szabadidős tevékenységének a fejlesztése, és az ifjúság részvételén alapuló olyan programok szervezése, melyek hozzájárulnak az identitástudat erősítéséhez, a fiatal tehetségek felkarolásához. Az egyesület tevékenységével hozzájárul azokhoz az európai programokhoz, amelyek elősegítik az ifjúsági szervezetek együttműködését, közös programok kidolgozását. ... >>
1. oldal