Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 76
1. oldal

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

Balaton-Pannónia Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 85.
képviselő: Balázs Barbara
Az egyesület tevékenységét országosan gyakorolja. Folytatja a honismereti, városismereti ismeretterjesztő jellegű gyermek- és ifjúsági irodalmi művek publikálását. Tánccsoport fenntartásával és táncos rendezvények szervezésével, illetve táncversenyeken való részvétellel vesz részt a magyar tánckultúra ápolásában. Táncoktatási feladatokat is vállal.Szoros kapcsolatokat tart fenn határon túli magyar civil szervezetekkel, művészekkel és más értelmiségiekkel. Együttműködik EU-n kívüli országok civil szervezeteivel is. Az egyesület célja a Balaton természeti, művészeti és társadalmi értékeinek megóvása, feltárása, népszerűsítése és gyarapítása a művészet és a tudomány eszközeivel. Célja összefogni és inspirálni a Balaton környékén és a Balaton témájában alkotó művészeket. Lehetőséget kínál az alkotóknak az új alkotások létrehozására és alkotásaik megismerésére a nagyközönséggel. Igyekszik megteremteni a Balatont kedvelő, a Balaton iránt elkötelezett emberek közötti mélyebb, tartalmasabb emberi kapcsolatokat. Kiemelt célja a maga sajátos eszközeivel segíteni a gyermekeknek a Balaton szeretetére nevelését, továbbá az, hogy a tó környékén lakó gyermekekben a pedagógia, valamint az irodalmi és más művészetek eszközeivel erősítse az ökológiai szemléletet. ... >>

BÉT ÓLÁM ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 14.
képviselő: Nattán László
A kaposvári zsidó temető és ezen belül a Somogyból elhurcolt mártírok emlékműve karban- és rendbentartásának, a természeti környezet rendbentartásának segítése. A mártírok emlékére rendezvények, megemlékezések szervezése, rendezése, ezek anyagi fedezetének biztosítása segítése. A Kaposvári Zsidó Hitközség tagjai felsőfokú tanulmányait folytató gyermekeinek segítése. ... >>

Buborék Szabadművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Várdomb utca 10.
képviselő: Nyári Julianna
Az egyesület célja fiatal hivatásos és nem hivatásos képző- és iparművészek munkájának segítése találkozók, kiállítások rendezésével, kiadványok szerkesztésével és kiadásával, internetes portál és hozzá kapcsolódó honlapok létrehozásával; a pórusbetonnak mint szobrászati alapanyagnak népszerűsítése elsősorban a gyermekek körében játszóházak, szakkörök szervezésével. Célul tűzi ki még a részvételt az egészséges életmódra nevelésben, az ökológiai szemlélet terjesztésében. A kertkultúra és az épített környezet kultúrája új szemléletének kialakítására is törekszik, különös tekintettel a kert- és parkszobrászat és a lakáskultúra formavilágának megújítására természetes és természetazonos anyagok felhasználásával.
Továbbá az egyesület célja:- családi napközi létrehozása, fenntartása, működtetése, - gyermekek egészséges fejlődése, nevelése, oktatása, gyermekjóléti alapellátás - napközbeni ellátás - biztosítása családi napköziben. - Szabadidős programok, közművelődési események szervezése,bemutatása, művészeti munkák, értékek megismertetése, megőrzése, lehetőségek teremtése a gyermekek számára, képességfejlesztés érdekében. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, - nemzetközi tevékenység: kapcsolatok építése fenti cél szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében. ... >>

Camelot Kutyás Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 4.
képviselő: Fazekas Ágnes
A Camelot Kutyás Sport Egyesület egy olyan sportegyesület, amely székhelyén, és annak környezetében a természethez kötődő és a közélettel kapcsolatos sport- illetve társadalmi tevékenységet végez kutyakiképzés és kutyás sportok területén szabadidős és versenyszerű jelleggel egyaránt. ... >>

CIFA Kulturális, Szabadidő, Amatőr és Versenysport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 1.
képviselő: ifj. Dr. Csima Ferenc
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. Kulturális- és sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. A tagok kulturális igényeinek kielégítése. ... >>

COMPUR FOTÓKLUB

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Bedő Kornél
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c. pontjának 5. alpontjában foglalt kulturális tevékenységet fejt ki, melynek keretében elsődleges feladatának a Somogy Megyében élő és alkotó amatőr és hivatásos fotográfusok, illetve a fotográfiát kedvelő emberek szervezését összefogását tekinti. - hazai és egyéb pályázatokon szűkebb hazánk fotós életének képviselete, - megye kül- és belkapcsolatainak kiszélesítéséhez, illetve elmélyítéséhez saját lehetőségével való hozzájárulása, - Magyarország és a Dél-Dunántúl fotókultúrájának nemzetközi szintű elmályítése, - működési terület természeti és néprajzi életének feltárása, bemutatása a fotózás eszközeivel, - saját belső és külső pályázataival a fotózás iránti kedv fokozása, fényképészettel kapcsolatos kulturális, technikai és egyéb ismeretterjesztés, - a társadalom vizuális nevelése, a fotókkultúra hagyományainak ápolása révén, különös tekintettel az ifjúságra, azzal a szándékkal, hogy belőlük fotográfiát kedvelő és értő emberek váljanak, - az Egyesülettől függetlenül működő öntevékenyen szerveződött alkotók tevékenységének támogatása, - Magyarország, kiemelten Dél-Dunántúli régió fotósainak támogatása, tevékenységük kiállításokon való bemutatása útján, - szakirodalom és egyéb szakanyagok kiadása, terjesztése, - szakírói és előadói tevékenység, - a fotózáshoz közelálló emberek ösztönzése érdekében zsűrizés, szakvéleményadás és szakmai támogatás adása. ... >>

Cserénfai Tájvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zaranyi út 6-8.
képviselő: elnök Zsille Péter, elnökhelyettes Fördős Jenő, elnökhelyettes Váradi Attila
Az egyesület célja elsősorban az épített és természeti környezet védelme az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása. A szervezet közelebbi céljai: A természetvédelem gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. Az ifjúság széleskörű bevonása a természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása érdekében. Természeti értékek minél alaposabb megismerése és a szervezett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, ismertetése, védelmi javaslatok kidolgozása és eljuttatása az illetékes szervekhez. Részvétel a térség területfejlesztésében. Ismeretterjesztés, környezeti nevelés, környezet- és természetvédelmi ügyekben tanácsadás, környezet- és természetvédelmi érdekképviselet ellátása, hátrányos helyzetben lévő személyek társadalmi esélyegyenlőségének segítése, munkahelyek létesítése a környezet- és természetvédelemmel összhangban. A szabadidő sport támogatása. Sportszolgáltatás nyújtása, úgymint tanfolyamok és oktatások szervezése. ... >>

D.e.v.i.l.s. Kaposvári Kerékpáros Sportklub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. III/5.
képviselő: elnök Soós László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység. Természet és állatvédelem. Környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dél-Dunántúli Innovációs Centrum Marketing-, Élelmiszer-, Gazdaságtudományi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7400 Kaposvár, Borostyán utca 25.
képviselő: elnök Szecsődi Norbert, elnökségi tag Dr. Magyary István, elnökségi tag Somogyi Mariann
Az egyesület közvetett célja:a Dél-Dunántúli Régió élelmiszeriparának minden téren értelmezhető helyzetét javítani, ennek keretében elősegíteni az élelmiszerek minőségének javításával az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést. Az ezzel kapcsolatos tudományos és kutató-fejlesztő tevékenység végzése és ennek eredményeinek publikálása. Az egyesület közvetlen céljai: a./ marketing-szakértelem célzott alkalmazásával javítani a régió élelmiszeripari szereplőinek (profitorientált és non-profit szervezetek, valamint természetes személyek) helyzetét, b./ élelmiszertudományi, -minőségbiztosítási és - biztonsági szakértelem felhasználsával javítani az élelmiszerek minőségét, értékét, biztonságukat és növelni az innováció mértékét a régióban, c./ gazdasági szakértelem kihasználásával elősegíteni a régió élelmiszeripari szereplőinek gazdasági, munkaügyi és logisztikai helyzetét. ... >>

DESEDA Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/B. IX/4.
képviselő: Elnök Kiss Béla, Titkár Fülöp József
a./ a horgászat fejlesztése, népszerűsítése, b./ biztosítani az egyesület törvényes keretek között való működését, a horgászat szabályainak tiszteletben tartását, az egyesület tagjainak a természetre és védelmére való nevelését, c./ sport célú horgászat népszerűsítése, valamint az országos és megyei sportcélú rendezvényeken való részvétel. ... >>

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zárda utca 1.
képviselő: dr.Kovách Gábor
A Deseda tó, valamint a Kaposvár-Toponár-Deseda zártkerti és üdülőterület épített- és természeti környezetének védelme, fejlesztése. ... >>

EZÜSTHÁRS LAKÓPARK EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 13.
képviselő: elnök Pap Attila Sándor
A kaposvári un. Ezüsthárs Lakóparkban (a Mátyás király utcától nyugatra lévő lakóövezet) élő, ill. ide költöző emberek egyesületbe tömörítése. Kulturális, sport programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a lakópark közösségének, az ott élő családoknak az egymáshoz közelebb hozására, az egymás iránti közöny felszámolására. A lakóhelyi környezet-, természetvédelem, a lakóhelyi környezet és táj rendjének tisztán tartásának kialakítása, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése. A lakópark közrendjének védelme. ... >>

Fény Testvérisége az Emberekért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.
képviselő: Jászberényi Tamás
Az alapítvány célja olyan személyiség és közösségfejlesztő szervezet létrehozása, amely újszerű megközelítéssel segít az élet összefüggéseinek megértését kereső magánszemélyek, szervezetek és csoportok számára. Felkutatja, összegyűjti és hozzáférhetővé teszi mindazokat az innovatív és hagyományos természet és társadalomtudományi eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a célcsoport könnyebben boldogul a világban, így képezve szerves és hasznos részét a társadalomnak. Célja a célcsoport részére alacsony küszöbű szolgáltatások nyújtása, felkészítő tanfolyamokat szervez, inkubációs és mentor tevékenységet végez. Kísérleti projektjei tapasztalatait adaptálhatóvá teszi, partneri kapcsolatokat kutat fel és létesít. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében különös figyelmet fordít a partnerség, szakmaiság, szubszidiaritás és addicionalitás operatív szinten történő megvalósításában. Célja "humán inkubátorház" létrehozása, ahol az összegyűjtött lehetőségek a nagyközönség számára is hozzáférhetővé válhatnak. ... >>

"Fiatalok Kaposvárért Szövetség"

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert köz 8. fsz.3
képviselő: elnök Herczeg Attila
Kulturális és szakmai programok szervezése elsősorban Kaposvár 18-32 év közötti fiataljai részére. Olyan kiemelt fontosságú szolgáltatások nyújtása, melyekre évek óta szüksége lenne a helyi ifjúságnak, de még egyik testület vagy szervezet sem vállalta fel (pl. az albérlet közvetítés, karrier-tanácsadás, életvezetési-tanácsadás). Állandóan működő közösségi tér létrehozása, ahova bármikor betérhetnek problémáikkal, és ott hozzájuk hasonlóan fiatal szakemberektől kapnak hiteles segítséget. Ugyanakkor természetesen a kulturált szabadidő eltöltést is biztosítjuk a lehető legszélesebb igényeket kielégítve. ... >>

Forráspont Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Hunyadi János utca 3.
képviselő: elnök Tálos Krisztián
Határokon átívelő környezettudatosságra való nevelés, kulturális ismeretterjesztés, modern kultúra közvetítése. A természettudományok előremutató kutatásainak ösztönzése, támogatása. A határon túli magyarság, elsősorban oktatási-kutatási céllal, aktív közösséggé való szervezése az országhatárokon túl. A helyi közösségek és a társas támogatások erősítése. Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása. A lakosság életminőségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek számának növelése. ... >>

Füredi Szőlősgazdák és Földművelők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 129.
képviselő: Kurucz János
Az Egyesület - tagjainak lakóhelyére tekintet nélkül - Kaposfüreden szőlő és egyéb földterülettel rendelkezők érdekében munkálkodik.
Ezen belül:
- a szőlő és egyéb földtulajdonosok érdekeinek érvényesítésére az önkormányzat és egyéb hatóságok valamint szervek felé,
- közreműködés a terület fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, kiemelten a terület közműellátottságának megvalósításában, a szilárd burkolatú út megépítésében,
- a terület természeti értékeinek és az épített környezet védelme,
- a Füredi szőlőhegy és a Deseda tó jóhírének terjesztése,
- a kaposfüredi városrész lakói és a nem itt élő szőlő és földtulajdonosok közötti kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, a jószomszédság és az összetartozás tudatosítása, a helyi társas élet kialakításának elősegítése,
- a szőlő és földtulajdonosok értékeinek védelme, őrzése a tagokból önkéntes alapon toborzott Hegyőrség működtetésével. ... >>

"GYERMEKVILÁG" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 76.
képviselő: elnök Ángyánné Hász Emőke
Az alapítvány segíteni kívánja a Gyakorló óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerését és azok alkalmazásának gyakorlati megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Feladata az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. Az alapítvány segíteni kívánja a gyermekek egészségének megóvás érdekében a környezeti ártalmak csökkentését (zöldövezet fejlesztése, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játékeszközök beszerzése). Az alapítvány célul tűzi a gyermekek sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, sporteszközök és udvari játékok beszerzésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

HANIEL Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz MIhály utca 8. 2./3.
képviselő: Orsik Gábor
Somogy, Tolna, Baranya megye területén, illetőleg településein az időskorúak, és egészségi állapotuk folytán rászorulók gondozása, ápolása, egészségmegőrzése, betegség-megelőzésének segítése, illetve utókezelésük végzése. Ugyanezen három megye területén, kulturális és természeti értékek mentése, védelme, népszerűsítése. ... >>

Horizont Testedző Egylet

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Adria utca 7.
képviselő: elnök Fűzi Attila
a/ Teke, tenisz, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése. b/ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése az 1977. Évi 156. Törvény 26. § (c) pontja szerint. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Spiegl József, Ujvári Tomor
Lehetőséget biztosítani a gazdasági és magánszektor szerepvállalására a megye ifjúsággal kapcsolatos feladatainak támogatásában. Az önkormányzatok és intézmények által az ifjúsági szektorban eddig egymástól függetlenül áramoltatott eszközök koncentrálása, a felhasználás szakmai kontrolljának biztosítása. A társadalomtudományi eredmények hasznosulásának elősegítése az ifjúsággal kapcsolatos feladatok gyakorlati alkalmazásában. Kereskedelmi tevékenység folytatása az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében. Megbízásos szerződés alapján önkéntes, illetve tiszteletdíjas segítők alkalmazása. Természetbeni, vagy pénzbeni adományok, felajánlások fogadása mind természetes mind jogi személyektől. Pályázatok alapján anyagi támogatások folyósítása. Diák- és tömegsport támogatása, szakmai, kulturális diákcserekapcsolatok támogatása. Közösségi szükségletek jelentkezése esetén pályázatok alapján kollektív anyagi támogatási formák alkalmazása (pl: üdültetés, stb.). Ifjúsági célokat szolgáló intézmények, társadalmi és civil szervezetek, szerveződések támogatása. Az alapító most hozzájárul bármiféle tevékenység folytatásához a kuratórium döntése alapján, amely jogszabályba nem ütközik és az alapítvány céljait szolgálja. ... >>

JÁTÉK-BABA-VILÁG EGYESÜLET

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Duna utca 9.
képviselő: Nyersné Meláth Veronika
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár kulturális életét, ezen belül: - segíse elő a gyermekjátékok, ezen belül is a játékbabákkal kapcsolatos ismeretek bővítését, a játékkészítés, ezen belül a játékbaba-készítés különböző technikáinak a megtanulását, a játékkultúra hagyományainak a megőrzését, - ápolja a magyar és európai játékokkal kapcsolatos örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet, - tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére, - biztosítson lehetőséget játéktörténeti, szakmai előadások, kiállítások, művészeti estek, csoportos játékok megszervezésére, - adjon teret az értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül készítse fel a tagjait a közösségekért való felelősségre. ... >>

Jobb Lakókörnyezetért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Sánta Krisztina
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Dél-Dunántúli régió roma közösségének szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztsée, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás, - lakóházak felújítása, építése. ... >>

Kapos Volán Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Füredi út 180.
képviselő: Horváth Károly
Az egyesület elsősorban a természetes személy tagjai és a jogi személyiségű tagok munkavállalói sporttevékenységének szervezését, továbbá anyagi, tárgyi feltételeinek támogatását tekinti céljának. E cél érdekében kapcsolatot tart más sportegyesületekkel, intézményekkel és gazdálkodó szervezetekkel. ... >>

"Kapos" Állatbarát Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Corvina tér 6.
képviselő: Dr. Gippert Róbert elnök, Dr. Horn Péter társelnök
A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló /közhasznú/ állatvédelmi-, természetvédelmi-, és környezetvédelmi tevékenység ellátása. ... >>

Kaposvárért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök dr. Fekete László
Segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás, az alapfokú oktatás és nevelés biztosítását. ... >>

Kaposvárért Roma Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 52.
képviselő: Farkas Ferenc
Kaposvári közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposvári Amatőr- és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 1.
képviselő: Ifj. Dr. Csima Ferenc
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Sportrendezvényeken való részvétel.Sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. ... >>

Kaposvári Egyetemi Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: elnök Szirányi Margit
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése, az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. ... >>

Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Újmajor
képviselő: Dékány Andor
Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Kosárlabda Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz.5.
képviselő: Kovács László
A környezeti nevelés minden korosztály bevonásával, kiemelten foglalkozva a gyermek- és ifjúsági korosztály szemléletformálásával. Természet- és környezetvédő táborokban végzett szakmai tevékenységgel az egyesület lehetőséget kíván teremteni a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre, önművelésre. Környezetvédő akciók szervezése általános iskolai, középiskolai tanulók és főiskolai, egyetemi hallgatók közreműködésével. Térinformatikai eszközök igénybevételével a táj változásának vizsgálata a Kárpát-medencében a fenntartható fejlődés érdekében. A Kárpát-medence tájainak környezeti állapot-felmérését célzó mérések, vizsgálatok, tanulmányok végzése, koordinálása, és e munkák eredményeit összegző tanulmányok, ismeretterjesztő illetve figyelemkeltő kiadványok, multimédiás ismerethordozók készítése, szerkesztése. A környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítése, adatbázisok létrehozása. Szakmai találkozók szervezése a regionális, országos és nemzetközi együttműködés és közös tevékenységek kidolgozása érdekében. Információterjesztés a sajtó, a nyilvánosság, a döntéshozók felé. Honismereti tevékenység. A kulturális örökség feltárása, dokumentálása; kiadványok szerkesztése. A kutatómunka fázisainak megismertetése a diákokkal, történelmi helyszínek meglátogatása, történelmi események megelevenítése, történelmi korszakok újraélése e célból szervezett táborokban. Kapcsolatépítés, csere a határon túli magyar honismereti szervezetekkel. Az európaiság és regionalizmus problémakörének feltárása, hídépítés és kapcsolatteremtés. Részvétel sportrendezvényeken. A kaposvári kosárlabda utánpótlás fejlődésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Kaposvári Modellező Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Tókaji utca 30/d.
képviselő: Nagy Tibor Géza
a./ Modellezés, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése. b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Kaposvári Romákért Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Hold utca 65.
képviselő: Sánta József
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposváron élő közösség szociális körülményeinek javatása, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposvári Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Berzsenyi D. utca 28-30.
képviselő: elnök Kozári Miklós, titkár Hauser Miklós
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Szép József
Szabadidősport, ezen belül a természetjárás; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, mely igények felkeltése érdekében gyalogos és kerékpáros túrákat szervez; valamint tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kaposvári Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr. Vékony László
a.) Tevékeny részvétel Kaposvár szépítésében és értékeinek megvédésében. b.) A haladó hagyományok ápolása. c.) A városszépítő és városszerető erők felkutatása és munkájuk összefogása. d.) Az épített és a természetes értékek szépítésében, állagmegóvásában, védelmében javaslattevő tevékenység.
e.) A szépítő és az értékvédő tevékenységben szakemberek felkérése, vállalatok, intézmények, társadalmi szervezetek megbízása részfeladatok megoldására. f.) A városfejlesztési munka véleményezéssel történő segítése. g.) Tevékeny részvétel a Község- Városvédő és Városszépítő Egyesületek Országos szövetségének munkájában. h.) A természetvédelmi problémák megoldásának segítése, tudatosítása. ... >>

Korpadombi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 168.
képviselő: elnök Kovács József
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználat és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával - Továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással - A legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

"LONKAHEGYÉRT" Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szentpáli utca 103.
képviselő: Dr.Hernesz Csaba
Az egyesület célja, hogy a Lonkahegyen pihenni vágyó és azt állandó lakhelyül választó polgárok összefogjanak az alábbi célok érdekében: - a táj eredeti állapotban történő megőrzése, a természeti és kulturális javak védelme, - az infrastruktúra fejlesztése: víz-, villany-, úthálózat, kommunális szolgáltatások javítása, az elért színvonal megőrzése, - a közbiztonság javítása, - közös rendezvények szervezése. ... >>

Lovasakadémia Sportclub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Dr.Hafner József
a./ A sportclub, illetőleg lovas szakosztály tagjai részére a lovas sportágban végzendő rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, a verseny- és kiemelten utánpótlás sport művelése. b./ A Ritmikus Sport Gimnasztika szakosztály sportolói hazai és nemzetközi versenysportban való eredményes részvételének biztosítása, valamint elsődlegesen az utánpótlás-nevelés folyamatos szinten tratása. c./ Lovas ismeretek oktatása, ló- és lovas kiképzés. d./ Szabadidős (eü. prevenciós) lovas sportolás segítése, biztosítása. e./ A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. f./ A tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése. g./ Az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. h./ Lovas sportrendezvények szervezése, helybiztosítása. i./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. j./ Terápiás egészségügyi lovaglás lehetőségeinek megteremtése. ... >>

MANATUS KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 30.
képviselő: Argay Ferenc
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban található sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészség-megőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. Az Egyesület fenti céljai szerint az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 1., 4., 8., 9. és 14. alpontja alapján közhasznú tevékenységet kíván ellátni. ... >>

Másokon Segítsünk Egyesület

(természetvédelem,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 1. 4/16
képviselő: elnök Matyi János
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé, változastosabbá a kulturális életet, ezen belül - segítse elő a fiatlok, idősek érdekeinek képviseletét, - segítsen a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében, - szociális tevékenység végzésében vegyen részt és a lehetőségeihez képest családsegítésben, időskorúak gondozásában segítsen, - ápolja a magyar polgári értékrendű örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet,- tegye lehetővé a tagok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltését, - adjon teret a fiatalság értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül szólít fel mindenkit a közösségekért való felelősségre. ... >>

Mélyben Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 38.
képviselő: elnök Mohayné Farkas Ibolya
Szociális, természetbeni, mentális és anyagi segítségnyújtás az önhibájukon kívül mélyszegénységbe került családok, gyermeket/gyermekeket nevelők számára. ... >>

METEOR Természetbarát Turista Egyesület Kaposvár

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 118.
képviselő: Sármezei Ferenc
A lakossági szabadidő sportok, ezen belül a természetjárás és turizmus szervezett keretek között történő szakszerű megvalósítása, a lakosság és az egyesületi tagok bevonásával. ... >>

Miraculum - Családok a Családokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 203.
képviselő: elnök Dallosné Kaurek Csilla, tag Schafferné Horváth Eszter, tag Tihanyi Tímea
Az alapítvány elsődleges célja - projekteken és programokon keresztül - segítséget és támogatást nyújtani a célterületen élő családok és kisközösségek számára családi funkcióik ellátásában, napközbeni gyermekfelügyelet megoldásában, család és munkahely összeegyeztetésében, egészséges, harmonikus életvitel kialakításában, speciális, egyénre szabott, rugalmasan alakítható szolgáltatási struktúra és tevékenységi kör kialakításával, partner- és szakmai segítségnyújtó hálózat kialakítása család- és gyermekintézményekkel, szervezetekkel, egyéb piaci szereplőkkel. Az Alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl további, nem vállalkozási tevékenységként megjelenő célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: Az Alapítvány céljai között regionális szinten segítséget és támogatást nyújt az alternatív gyermekfelügyelet megvalósítása, a családi funkciók megerősítése, a család és munkahely összeegyeztetését célul kitűző kezdeményezések területén, valamint Családi Szolgáltató Ház modelljét alakítja ki és működteti, amely a családi napközi hálózat létrehozásával módszertani, koordinációs és képzési szerepet, valamint projektmenedzsmenti támogatást vállalna más szervezetek, intézmények, magánszemélyek, piaci szereplők számára, illetve az Alapítvány célul tűzi ki a szolgáltatásainak olyan zöldövezeti területen történő megvalósítására, ahol a gyerekek és családok számára természet-közeli környezetet biztosíthat, mellyel segíthet újra felfedezni a természet nyújtotta előnyöket, tevékenységeket. ... >>

NATURA ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Bláthy O. utca 13.
képviselő: Dávid János
Környezettudományos tevékenység támogatása. Tudományos ismeretterjesztés. Oktatás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Kulturális tevékenység. Természetvédelem, állatvédelem. ... >>

Nyugdíjasok Kaposvár-Kaposfüredi Egyesülete

(természetvédelem,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi utca 172.
képviselő: Varga Józsefné
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki:
Kaposvár-Kaposfüredi nyugdíjas közösségének szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, hagyományőrzés, rendezvények szervezésével. ... >>

Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesülete

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 1/III.
képviselő: Gokieli Szvetlana
A Magyarországra orosz nyelvterületről érkező letelepedettek, vagy letelepedni szándékozók beilleszkedésének segítése. A befogadó ország, történelmi, kulturális és természeti értékeinek megismertetése. Az orosz kultúra jelentős eredményeinek terjesztésben, megismertetésében való részvétele megyei és regionális szinten. A kétnyelvű orosz-magyar nyelvismeret, beszédkézség fenntartása, fejlesztése gyermek-, ifjú- és felnőtt korúaknak,minden érdeklődő számára. Tevőleges részvétel a magyarországi kül- és belföldi turizmus elősegítésében, orosz nyelvterületen való népszerűsítésében. Az orosz-magyar viszonylatú vállalkozói tevékenység fejlesztésének, a rendelkezésre álló saját eszközökkel történő segítése. A világháborúk során elhunyt katonák sírhelyeinek kegyeleti gondozásában való részvétel. Az eltűnt személyek (sírhelyek) felkutatásának segítése. Szociális tevékenység végzése a tagság körében. Fordítói tolmácsolási feladatok ellátása a testvérvárosi kapcsolatok vagy más felmerülő igények során. Kapcsolatok tartása a Magyar Köztársaság területén hasonló céllal működő szervezetekkel.
... >>

"Paleosochus - Krokodilokért" Alapítvány

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Fő utca 31.
képviselő: Pécsi Tibor
Általános cél: Az alapítvány tartós közérdekű célja, hogy elősegítse a ritka, különleges védettséget élvező hüllőfajok fennmaradását, illetve a hüllők megismertetésén keresztül a természet értékeinek megbecsülésére neveljen. Az alapítvány a hüllőfajok bemutatásával, természetes életkörülményeikhez hasonló feltételek között történő elhelyezésükkel, szaporításukkal kívánja elősegíteni a természet védelmét, az állatfajok sokféleségének megóvását. Konkrét cél: Az alapítvány általános céljának megvalósítása érdekében a ritka, egzotikus hüllőkkel foglalkozó kaposvári terrárium fenntartásához, működtetéséhez kívánja a tárgyi-anyagi feltételeket biztosítani. Az alapítvány a terrárium támogatásán keresztül kívánja megoldani a különleges hüllőfajok megfelelő körülmények közt történő, szakszerű elhelyezését, gondozását és szaporítását, továbbá így akarja lehetővé tenni, hogy a nagyközönség számára megismerhetővé váljanak ezek a ritka állatok. ... >>
1. oldal 2. oldal