Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 291
6. oldal

"SZEGFŰ LÁSZLÓ" BOX SULI ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 17-19.
képviselő: Farkas András
Az ökölvívó sport megismertetése és népszerűsítése a diákság minél szélesebb rétegei számára. A diákok rendszeres sportolásának előmozdítása, az ökölvívó sport gyakorlásához szükséges felszerelések biztosítása, edzések költségeinek biztosítása utján. Segíteni a tehetséges diák sportolók ökölvívó versenyeinek lebonyolítását, az ehhez szükséges utazásokat, az eredményes sportolók díjazását. ... >>

SZENNA PACK "ZSELIC" SPORT CLUB

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 20.
képviselő: elnök Bierer János, ügyvezető elnök Zóka Tamás
Versenyek, szabadidős és tömegsport rendezvények szervezése, sportcélú létesítmények létrehozása, ezek feltételeinek megteremtése, ezáltal részvétel egy egészséges, szellemiekben, műszaki, technikai ismeretekben gazdag, fizikailag edzett ifjú nemzedék kialakításában, az egészség- és mozgásgazdag életmód, a szabadidő hasznos eltöltése feltételeinek megteremtésében. A klub, mint alapító tag vesz részt a megyei szövetség munkájában. ... >>

"Szent Hubertus" Bérkilövő Vadásztársaság

(sport)

7400 Kaposvár, Béke utca 29. IV./1.
képviselő: Dr. Nagy László ... >>

"Szeretem Kaposvárt" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Gróf Apponyi A. utca 33.
képviselő: Jágerné Katona Zsuzsanna
Kaposvár város megismertetése és népszerűsítése érdekében - felnőtt és ifjúsági kulturális, sportjellegű, turisztikai, oktatási és tudományos konferenciák és alkalmak szervezése, - szociálisan hátrányos helyzetű családok támogatása, - a "Szeretem Kaposvárt" mozgalom rendezvényeinek támogatása, - az ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése, - az önkormányzat által rendezett programok sikerének elősegítése. ... >>

"SZOLIDARITÁSI" ALAPÍTVÁNY A MUNKANÉLKÜLIEKÉRT

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Cseri utca 25/B.
képviselő: elnök Varga Zsoltné
Társadalmi segítség és szolidarítás szervezése a munkanélküli sorsra jutottak számára. Tehetséges fiatalok támogatása iskolai, sport és kulturális területen. Hátrányos helyzetű gyermekek, elesettek egészségügyi és rekreációs tevékenységének megsegítése. ... >>

Tabula Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 2/c.
képviselő: Guzmics Zoltán
Az egyesület célja elsősorban a szabadidő parkos rendezvények szervezése, lebonyolítása a horgász sport hagyományainak megőrzése, kulturális és sportrendezvényeken való részvétel szervezése, a sportolók edzésének, versenyzésének, valamint az amatőrök sportolási lehetőségének, a sport elsajátításának biztosítása, továbbá az ehhez szükséges létesítmény üzemeltetés. Ezen túlmenően cél a szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése, a természet, valamint a környezetvédelem értékeinek szélesítése, az egészséges környezet, valmint egészséges teljes élet kialakítása a tagság körében. ... >>

"TÁNCSICS GIMNÁZIUMÉRT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Reőthy Ferenc
A Táncsics Mihály Gimnáziumban tanuló diákok oktatási és sportolási feltételeinek javítása, a kor színvonalának megfelelő középiskolai képzés tárgyi feltételeinek a megteremtése, a gimnázium tantestülete munkakörülményeinek javítása. A tehetséges tanulók tanulmányi versenyeken való részvételének támogatása. A szociálisan rászoruló tanulók külföldi tanulmányi útjainak támogatása. ... >>

"Táncsics Mihály Gimnázium Drogellenes Alapítványa"

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17.sz.
képviselő: Mihályfalvi László
A társadalomban és az oktatási intézményekben terjedő kábítószer-használat megelőzése, segítségnyújtás a kábítószerfüggő diákok részére. Megteremtése azoknak a feltételeknek, amelyek társadalmilag hasznos elfoglaltságot biztosítanak és a diákokat visszatartják a kábítószer kipróbálásától és fogyasztásától. A megelőzés körében a fiatal korra jellemző kockázat-keresés kielégítését biztosító sport és művészeti tevékenység elősegítése és fejlesztése. A diákok érzelmi nevelése olyan tartalommal, hogy a hiányzó emberi kapcsolataikat megteremtsék és ilyen irányú igényeiket ne a kábítószer-használattal pótolják. A fiatalok erkölcsi tudatosságának fejlesztése. A 96/2000. (XII.14.) OGY határozatban foglaltak megvalósításának elősegítése. ... >>

Táncsics Peugeot Kampf Kosárlabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Mihályfalvi László ... >>

TARGET Darts Club Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 12.
képviselő: elnök Gombos Péter
-elsődlegesen a darts, másodlagosan egyéb sportok gyakorlásának biztosítása, - sportrendezvényeken való részvétel, - sportrendezvények lebonyolítása, - a szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. ... >>

TARKA RÉT ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rét utca 4.
képviselő: Cseh Istvánné
A boldog és vidám gyermekek neveléséhez szükséges feltételek minél magasabb szintű megteremtése. A gyermeki érdeklődésen és tanulni vágyáson alapuló, óvodai oktatási program kialakítása, mely leghatékonyabban szolgálja az iskolára és mindennapi életre való felkészítést. Az alapítvány célja érdekében a gyermekek testi és szellemi neveléshez szükséges eszközöket szerez be, kirándulásokat szervez, ösztönzi az egészséges életmód kialakítását /sport, zenei, idegen-nyelvi oktatást szervez/, valamint a gyermekek játékához szükséges játékeszközöket szerez be. ... >>

TEAM KAPOSVÁR SPORTKLUB

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Zaranyi út 38.
képviselő: Szerbné Szabó Katalin
Kaposvári, a kaposvári kistérségben és a Dél-Dunántúli Régióban a gyermeksport, női sport, téli sport és a rekreációs sport népszerűsítése. A gyermekek és felnőttek részére sportolási, alapfokú oktatási és túrázási lehetőségek biztosítása. A sport és rekreációs tevékenység tárgyi, létesítmény feltételeinek javítása. A fiatalok és hátrányos helyzetűek egészséges drogmentes életre nevelése, személyiségük fejlesztése. ... >>

Technikai és Tömegsportklubok Somogy Megyei Szövetsége

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6. /Sportlőtér/
képviselő: Légrádi József ... >>

Teke Baráti Kör Szabadidő Egyesület

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/b. V/2.
képviselő: Vörös Gábor
Az egyesület célja a teke sportágat kedvelők részére sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása. Az egyesület célja az egészséges életmódra nevelés, és az egészséges életmód népszerűsítése. Az egyesület célja szabadidős tevékenységek szervezése. ... >>

"Tesz-Vesz" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Temesvár utca 2.
képviselő: elnök Brokés Edina Mária
Gyermekeink egyéni képességeinek kibontakoztatása, személyiségük sokoldalú fejlesztése élmény-tevékenységgazdag óvodai élet szervezésével. - A gyermeki tevékenység, alkotókészség lehetőségének biztosítása a játék-, mozgás-, művészeti nevelés feltételrendszerének javításával. - Környezetre figyelő, környezettudatos magatartás alakítása a környező valóság tapasztalásos megismeréséhez szükséges eszközök biztosításával. - A gyermekek egészségének megóvása, a környezeti ártalmaktól mentes óvodai feltételrendszer megteremtése, zöldövezet, egészséget óvó természetes anyagú eszközök használatával. - Sportolási lehetőségek kiszélesítése sporteszközök és udvari játékeszközök gazdagításával a későbbi értelmes szabadidő eltöltése érdekében. - A gyermeki személyiség fejlesztéséhez új módszerek megismerése, valamint a módszerek alkalmazásához szükséges tárgyi eszközök biztosítása. ... >>

"TIGRIS" Kosárlabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 8.
képviselő: Tóth Kálmán ... >>

"TITÁN" Kosárlabda Klub Kaposvár

(sport)

7400 Kaposvár, Virág utca 5.
képviselő: elnök Szemen Gábor ... >>

"TOLDISOK" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Szondi utca 3.
képviselő: Garami Attiláné
1. Iskolánk tehetséges tanulóinak támogatása. A tanulmányi versenyekre való benevezés, az utazás, szállás költségeinek a fedezése. Ösztöndíj létrehozása. 2. A tanulók Tudományos Diákköri munkájának támogatása. Kutatásaikhoz különböző eszközök és anyagok pénzügyi feltételeinek biztosítása. 3. Iskolánk szabadidős tevékenységében kiemelkedő tanulók ill. tanulócsoportok (osztály, szakkörök, énekkar, sport stb.) támogatására.4. Iskolánknak érvényes együttműködési megállapodása van a Somogy Természetvédelmi Szervezettel, melynek révén diákjaink környezetvédelmi szaktáborokban vesznek részt. Céluk ennek anyagi támogatása. 5. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítésének segítése (tanulók kiutazásához való hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásához támogatás). ... >>

TOMATTI Sport- és Szabadidő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Martinovics Ignác utca 18.
képviselő: Károly Attila ... >>

Toponár Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár-Toponár, Posta u. sporttelep
képviselő: Horváth László
A toponári városrész sportjának szervezése és a labdarúgó csapatok versenyeztetése, további sportkapcsolatok teremtése és ápolása. ... >>

Toponári Diák-Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Toponári út 62.
képviselő: Szeitz Szilvia ... >>

"Toponárt Szépítők" Egyesület

(sport,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Mikes Kelemen utca 45.
képviselő: Illés Jánosné
Közterületek tisztaságának megőrzése, az öko- és lakókörnyezet szépítése, karbantartása, virágosítása, fásítása, kutya és háziállat tartásának normalizálása, állatvilág védelme (gólyafészkelő helyek, madarak, emlősök, hüllők), infrastuktúra fejlesztése, az úthálózat, közlekedés minőségének javítása, a közrend, és közbiztonság elősegítése, javítása, saját vagyonunk, értékeink megóvása, a "Szem szomszédok egymásért" mozgalom munkájának segítése, turisztikai fejlesztések elősegítése (szálláshelyek kialakítása, falusi turizmus lehetőségeinek kialakítása, falusi vendéglátás és szabadidő eltöltésének kialakítása, lovas turizmus fejlesztése), rendezvények, kulturális és sportesemények szervezése, lebonyolítása, pályázatokon való részvétel, tőkebevonás elősegítése a turisztika célok megvalósítássához. ... >>

TÜSKEVÁRÉRT 2007 Közhasznú Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent István utca 54.
képviselő: Bozzay György
Az alapítvány célja olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését. Az Alapítvány általános célja Kaposvár Megyei Jogú Város Tüskevár városrészének folyamatos kulturális és szociális fejlesztsée, a helyi hagyományőrző tevékenység ápolása, a városrészben lakó idős emberek segítése, hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása, a természeti környezet fokozott védelme, a városrész közbiztonságának javítása. Az alapítvány konkrét céljai: - a településfejlesztés keretében a városzrész szabadidős- és sport lehetőségeinek bővítése, - szociális segítségnyújtás idősek és betegek számára, - hátrányos helyzetű csoportok segítése, - környezetvédelem, állatvédelem, - kulturális tevékenység, hagyományőrzés, - polgári védelem, jogvédelem. ... >>

"Tüskeváriak - Tüskevárért" Alapítvány

(sport,egészségügyi,egyéb)

7400 Kaposvár, Hajóczy utca 16.
képviselő: Bankné Mezővári Mária
Tüskevár általános fejlődését szolgáló célok megvalósításának támogatása. A városrészben élő emberek érdekében magas színtű környezetkultúra kialakításában, fejlesztésében kezdeményező szerepet vállaló részvétel. Korosztálytól függetlenül a betegségek megelőzése és az egészség megőrzése, az általános jó közérzet biztosítása érdekében szabadidő- és sportpark, játszótér létesítése és karbantartása. A térség gyermekintézményeinek támogatása, gyermek és ifjúsági programok szervezése és támogatása, a városrészben élők igénye szerint közösségi programok szervezése. Az "Őszikék" Nyugdíjas Klub működésének támogatása, programok szervezése. ... >>

"V.B.Emberekért Testi és Lelki Alapítvány"

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 147.
képviselő: elnök Varga Béla
Általános célja: Táboroztatás szervezése és lebonyolítása, amelyhez jelentkezhetnek más jellegű csoportok, művészetek képviselői és természetes személyek egyaránt. Humánus érzésekből fakadó tanítás: pl:vallás. Konkrét célja: Oktatás-nevelés, személyi feltételek javítása, egészségesebb életmódra nevelés és harmónia megteremtése. Rendszers diák- és szabadidő- sportolás az egészséges testi fejlődés és lelki, szellemi gyarapodás tanítása. Olyan embereken való segítés, akik anyagilag szükséget szenvednek, vagy más jellegű szociális problémáik vannak. Ismeretterjesztés, ezen belül különös tekintettel a csillagászatra-tudományos tevékenység, kutatás. ... >>

VADVIRÁG Alapítvány a sérült gyermekek integrációjának támogatására

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Németh I. fasor 27. II/2.
képviselő: elnök Kárpáti Anikó, tag Völgyi Rita
A sérült gyermekek integrációjának elősegítése érdekében az integrált oktatás, nevelés feltételeinek megteremtéséhez szakmai, anyagi, személyi támogatás biztosítása az óvodai, általános és közép, valamint a felsőfokú képzés területén egyaránt. A sérült fiatalokat nevelő szülők számára szociális, mentális, képzési támogatás nyújtása, családsegítő feladatok végzése, annak érdekében, hogy a sérült gyermekek nevelése során az integráció előfeltételeit megteremethessék. A sérültség miatt hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi beilleszkedésének elősegítése, esélyegyenlőségük megteremtésének támogatása. A sérült emberek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, nem sérült emberek, gyermekek, fiatalok számára, a sérült emberekkel közösen, egészségnevelő, egészség megőrző, egészségügyi rehabilitációs, rekreációs, sport, kulturális, szabadidős programok szervezése, szolgáltatások nyújtása. A sérült gyermekek, fiatalok, felnőttek számára érdekérvényesítést elősegítő, tudatosságot növelő tevékenységek feltételeinek biztosítása, ennek érdekében szolgáltatások szervezése és nyújtása. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő emberek számára foglalkoztatási lehetőségeik elősegítése érdekében, rehabilitációs tanácsadó, segítő szolgáltatások nyújtása, rehabilitációs célú foglalkoztatás biztosítása. ... >>

"VARÁZSOS ÉVEK" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 1.
képviselő: Máté Mártonné Korb Erzsébet
A Kaposvár, Pécsi u.1.sz.alatti óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerése, és azok tényleges alkalmazásának megvalósításához a szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. A gyermekek egészségének megóvása érdekében a környezeti ártalmak csökkentését /zöld- övezet fejlesztés, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játék eszközök beszerzése/, valamint sportolási lehetőségek kiszélesítése, sporteszközök és udvari játékok beszerzése. ... >>

Városi Rádió Klub Kaposvár

(sport)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 16
képviselő: Dobai József
A klub célja a klubtagok összefogása, tevékenységük szervezése, összehangolása és irányítása. Megteremteni a társadalom minél szélesebb rétegei számára a rádióamatőr, rádiósportban való részvétel és a versenyzés lehetőségét. Elősegítve ezzel a klub tagjainak szakmai, általános, speciális, műszaki műveltségi szintjének emelését. Segíteni a rádiósport eredményességét, a mozgalom folyamatos fejlesztését, továbbá a rádióamatőr tevékenység széleskörű társadalmi elismertségét. Ezért a gyakorlati tudás, a rádiótechnikai eszközök felhasználásával szélesíti a társadalom érdekében végzett munkát, segíti az élet és vagyonbiztonságot, aktívan részt vesz a rendezvények, segély és vészhelyzetek rádióhírszolgálatában. ... >>

Verseny Motorsport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Virág út 14/B. fsz.1.
képviselő: Kaszás Éva, Katona Jenő, Terjék Zoltán
A helyi amatőr automotor-sport támogatása, fiatal tehetségek felkutatása és amatőr versenyeken való részvétel támogatása. ... >>

VITÁL SPORT EGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 35.
képviselő: Bali Péter
A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontatoztatása. A sport és szabadidős tevékenységek népszerűsítésével hozzájárulni a rendszeres sportolás, az egészséges életmód iránti igény felkeltéséhez. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

"VIVI" Táncklub EGYESÜLET

(sport)

7451 Kaposfüred, Rezeda utca 79.
képviselő: Tamás Krisztián
A gyermekek tánckultúrájának fejlesztése. A modern táncok megismertetése és megszerettetése a mai fiatalokkal. A táncsportolók összefogása. A rendszeres táncolás, versenyzés biztosítása. A modern táncok népszerűsítése. ... >>

WeBaQ Racing Motor és Terepsport Közhasznú Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Rómahegyi utca 4/A.
képviselő: elnök Wéber László, főtitkár Tóth László
Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.
Az Egyesület bérelt, vagy saját pályáján az Egyesület tagjai részére kedvezményes díjért, edzési és versenyzési lehetőséget biztosít, szervezi a helyi és vidéki versenyeket, szervezi a versenyeken való részvétel lehetőségét. ... >>

Zöld Erdő Bérkilövő Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. utca 21.
képviselő: Merczel István
1. A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználatra és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával
2. Továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással
3. A legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétellehetőségét biztosítsa. ... >>

Zöldpont Életmódklub

(sport)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Fodor Péter, titkár Jónás Péter
Humán értékek megőrzése, prevenciós tevékenység. A rekreációs tevékenységek, programok népszerűsítése, a felnőttek és gyermekek testi, lelki egészségének fejlesztése, védelme. A szabadidő-sport feltételeinek biztosítása. A rekreciós programok szervezése, vezetése. ... >>

Zrínyi Ilona Általános Iskolai Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 32/b.
képviselő: Dömötör Zoltán
Az egyesület célja, közhasznú tevékenysége: az alapító tagok az egyesületet a szabadidő hasznos, egészséges eltöltésének biztosítása; az egészséges életmódra nevelés; a tömegsport bázisának szélesítése; az egészségmegőrzés céljából hozzák létre. A szervezet az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. Az egyesület elsősorban a Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói szabadidős és sport tevékenységének kíván lehetőséget biztosítani, de tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. ... >>

"Zselic Paintball" Extrém Sport és Szabadidő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Xantus János utca 39.
képviselő: Kungli Gábor
Az egyesület fő célja a paintball, mint sport- és szabadidős tevékenység rendszeres folytatása, versenyek, játékok szervezése, ezek feltételeinek megteremtése, más hasonló tevékenységű spoertszervezetek által szervezett versenyeken, játékokon való szervezett részvétel. A paintballt játszó, sportként űző személyek számának növelése, a játék csapatépítő jellegének népszerűsítése, a paintball elfogadottságának, ismertségének, támogatottságának javítása Magyarországon és külföldön is. Az egyesület célja továbbá, hogy a versenysporthoz nem megfelelő egészségű, de nem súlyosan fogyatékos ifjúságot megismertesse e sporttal és biztosítsa számukra a paintball, mint sport és/vagy szabadidős tevékenység végzéséhez szükséges feltételeket, tevékenységével biztosítsa számukra a sportélményt. ... >>

ZSELICI Hiénák Kosárlabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Fodor J. u. 17.
képviselő: Mányoki László ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal