Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 291
5. oldal

OLÉ Szabadidő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pete L. utca 5.
képviselő: Pingár Zsolt ... >>

"ParaSport" Sport és Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 27.
képviselő: Bodor Zoltán
Az egyesület céljai és tevékenységei megfelelnek a közhasznú társadalmi szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4., c/11., c/14., pontjaiban leírt tevékenységeknek: a) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b) hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének elősegítése, c) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sport tevékenység kivételével. ... >>

"PASSO AVANTI" Alkotóterápiás Központ Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attiláné
Hazai és EU-s forrásokkal a régióturizmus fejlődésének elősegítése érdekében fejlesztő tevékenységet végez, hálózatrendszert hoz létre, illetve kapcsolódik más rendszerekhez, közreműködik térségi, kistérségi fejlesztési projektekben. A különböző szabadidős, kulturális, gasztronómiai, sport programok, események, rendezvények szervezésével közösséget fejleszt, szemléletet formál, továbbá életminőséget és fizikai közérzetet javít. Munkaerőpiaci képzést, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet folytat a pályakezdő fiatalok, családosok, gyermeket váró kismamák, különös tekintettel a GYES-en, GYED-en lévő szülőknek a felzárkóztatása, továbbá az idősekkel való foglalkozás érdekében, illetve különböző humán- és szolgáltatásra irányuló programokban vállal részvételt, vagy azok kivitelezésében működik közre. ... >>

POCKET ROCKETS CARD CLUB Szalonjáték, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 35.
képviselő: Magyar Szilvia
Az Egyesület célja elsősorban a szabadidő kulturált, hasznos eltöltése, a következő szalonjátékok: a sakk, go, dáma, darts, pool és snooker billiárd, valamint a limitrendszerű kártyajátékok: bridzs, tarokk, ulti, rablóulti, Texas Holdem, Omaha, Seven Card Stud minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak, mint a szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése, tartalommal és lehetőségekkel kielégítése. ... >>

Póker Egyesületi Club

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 7.
képviselő: Kerepesi Tibor
A Póker Egyesületi Club célja, a póker kártyajáték, mint sport és mint hobby tevékenység terjesztése, megismertetése és elfogadtatása. A kártyajáték erősíti a közösségi összetartozást, az emberi kapcsolatokat, kultúrált kikapcsolódást nyújt, miközben kielégíti a játékban résztvevők versengési szándékát. Az Egyesület alaptevékenysége sporttevékenység szervezése és a sporttevékenység feltételeinek megteremtése. Az egyesület rendszeres kártya összejöveteleket és versenyeket szervez, szigorúan a jogszabályi előírásokat betartva csakis a játék, a társaság élményéért. Az Egyesület a működése keretében a sporttevékenységet folytató versenyző számára, köteles biztosítani a sportág jellege szerint biztonságos sporttevékenység folytatásához szükséges feltételeket. ... >>

"PRO IUVENTATE" Alapítvány

(sport)

7400 Kaposvár, Iszák utca 8861.hrsz
képviselő: Szabó Ferenc
A tenisz sportág eredményes versenyzési céljainak elérése, a minőségi sport fejlesztése, az utánpótlás biztosítása, tömegsport szervezése, a sportszerű életmód kialakítása. ... >>

"Remény 2007 Alapítvány"

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Veres P. utca 34.
képviselő: Büjtösné Szabó Györgyi
Az ország területén található (ideértve Kaposvár és vonzáskörzetéhez tartozó) óvodás, iskolás korú gyermekek, tanulók támogatása, jutalmazása, eszközigényes szaktárgyak készletének bővítése, a tanulók szabadidős és nyári tevékenységeinek segítése, számítástechnikai eszközeinek fejlesztése. Kaposvár - Toponáron működő óvoda és iskola rendezvényeinek támogatása. A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók pénzbeni támogatása, pályázatok alapján. Tehetséggondozás. Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. A szociálisan rászoruló gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. Magyarországon, így különösen Kaposváron és vonzáskörzetében az időskorúakról való gondoskoldást végző szociális ellátórendszer fejlesztése. Rászorulók életkörülményeinek javítása az egész ország területén. Képzési, tanulási lehetőségek biztosítása gyermekeknek az egész ország területén. Fenntartható fejlődés elősegtése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. Betegek és időskorúak segítése. Az alapítvány célja a jótékonyság gyakorlása olyan Magyarországon, így különösen Kaposváron és környékén élő állampolgárok megsegítése érdekében, akik szociálisan nehéz körülmények közé jutottak átmenetileg, vagy tartósan, s ezáltal életük az átlagosnál jóval nehezebbé vált. Civil szervezetek rendezvényeinek támogatása. ... >>

Ring Sport Club Kaposvár

(sport)

7400 Kaposvár, Szondi Gy. utca 7. 4/7.
képviselő: elnök Vajmi Csaba
1./ Az ökölvívó sportág népszerűsítése, rendszeres edzés-, valamint versenyzési lehetőségek megteremtése. 2./ Kaposvár város és Somogy megye ökölvívó sportjának fejlesztése. 3./ Kiemelten a gyermekek és az ifjúság szervezett keretek közötti sportolásának és a szabaidő hasznos eltöltésének biztosítása. 4./ Az egészséges életmód népszerűsítése. ... >>

Ritmus Sport Klub Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 8. I/4.
képviselő: Horváth László
Az Egyesület célja a teke sportágat kedvelők részére sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása. Az Egyesület célja az egészséges életmódra nevelés, és az egészséges életmód népszerűsítése. Az Egyesület célja szabadidős tevékenységek szervezése. ... >>

Ritmus Szabadidő és Sportegyesület Kaposvár

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 16.
képviselő: elnök Horváth László, szakosztályvezető Horváthné Bőhm Éva
a./ teke, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, b./ a teke sportág népszerűsítése és a folyamatos utánpótlásának biztosítása, c./ a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése az 1977. évi CLVI. tövény 26. § (c) pontja szerint. ... >>

Rómahegyi Baráti Kör

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csalogány utca 101.
képviselő: elnök Lucz Géza
Az egyesület célja, hogy a rómahegyi lakosokat összefogja az alábbi célok érdekében: - a Rómahegy természeti és kulturális értékeinek megőrzése, ápolása, védelme, - közös kulturális, sport és szabadidős rendezvények szervezése, az itt élők közösségének erősítése, - az egyesület kiemelt feladataként kezeli a műemlék, műemlék jellegű építmények állapotának megőrzését, és a Rippl-Rónai József nevéhez kötődő értékek ápolását, - az infrastruktúra fejlesztésének elősegítésére, a kommunális szolgáltatások javítása, az életszínvonal megőrzése, - a közbiztonság javítása, - az egyesület "Rómahegyért" díjat alapít, és minden évben a Rómahegyi Napok keretében adja át. ... >>

SCUBASCHOOL KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 88.
képviselő: Balázs Norbert
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az Egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban találhatók sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az Egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészségmegőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. ... >>

SEFAG Üzemi Horgászegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u. 21.
képviselő: Dávid Lajos, Gulyás Imre ... >>

"SEFAG" Lövészegylet

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs.u.21.sz.
képviselő: Major László ... >>

SHOTOKAN KARATE-DO Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 66.
képviselő: Csendes Tibor ... >>

SMÚSZ-Ó Egészségmegőrző Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Teleki utca 15.
képviselő: elnök Horváth Ákos
Az alapító tagok akként határoztak, hogy az egyesület létrehozásával kívánják érdekeiket érvényesíteni és a szervezet egészségmegőrzés, testi-lelki rehabilitáció és sporttevékenység feltételeit megteremteni, támogatók bevonásával és saját bevételek biztosításával az egyesület működése anyagi és szervezeti kereteit biztosítani. ... >>

Somogy Judosportjáért

(sport)

7400 Kaposvár,
képviselő: Dr. Horváth László
Segíteni és hatékonyabbá tenni a judoval foglalkozó sportegyesületek, szakosztályok, sportszervek munkáját, elősegíteni a diákság körében a judo népszerűsítését. ... >>

Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Dr.Csapó János
Somogy megye labdarógó játékvezetőinek támogatása. Ezen belül: az elméleti oktatások megszervezése, a játékvezetők elméleti tudásának javítása, a játékvezetők oktatási anyagokkal való ellátása, a Somogyi Játékvezető kéthavonta megjelenő folyóirat újraindítása és az összes somogyi játékvezetőhöz való eljuttatása, a játékvezetők fizikai erőnlétének fejlesztése, a fizikai tesztekre történő felkészülés elméleti megalapozása, a fizikai tesztek lebonyolítása, a játékvezetők egységes szereléshez juttatása, a nyári /és téli/ edzőtáborok szervezése és lebonyolítása, kapcsolatok ápolása a szomszédos megyék játékvezetőivel, illetve az országos bizottságokkal, a fiatal játékvezetők felfelé áramoltatásának segítése a somogyi játékvezetés hírnevének megtartása, illetve fokozása. ... >>

Somogy megye Atlétikai Utánpótlásért Alapítvány

(sport)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 39.
képviselő: Dovigyel Csaba
Somogy megye atlétikai utánpótlásának újraélesztése, támogatása, versenyeztetése, különös tekintettel a Kaposvári Favorit Club atlétikai utánpótlására. Utánpótlás versenyek rendezése, támogatása Kaposváron és a megyében. ... >>

"Somogy Megye Kosárlabda Sportjáért" Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Dr.Halász Lajos
A kosárlabda sport népszerűsítése Somogy megye területén, különösen a gyermekek és fiatalok körében. A kosárlabda sportág megyei utánpótlásának biztosítása, fejlesztése, az utánpótlásképzés segítése. A kosárlabda sportág tömegbázisának szélesítése. Az egészséges életmódra nevelés. A nem hivatásos kosárlabda versenysport támogatása, fejlesztése. ... >>

Somogy Megye Sportjáért Közalapítvány

(sport)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: elnök Németh Lajos
Somogy megyei diák és tömegsport, illetve utánpótlás nevelési tevékenységének támogatása. ... >>

Somogy Megye Sportmúzeumáért Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: elnök Szabó Zsolt
Támogatni és segíteni Somogy megye testkulturális hagyatékának összegyűjtését, rendszerezését és megőrzését, állandó kiállítás formájában. Működteti a Somogyi Sportmúzeumot. ... >>

Somogy Megyei Aerobik Szövetség /SASZ/

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Szirányi Margit
Somogy megyében szervezni, irányítani és ellenőrizni az aerobic és fitness sportot sportszakmai szempontból. A szövetség közreműködik a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Somogy Megyei Búvár Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Ift Miklós
A szövetség a Somogy megyében szervezi, irányítja és ellenőrzi a búvársportot és uszonyos úszást, és az egyéb célú búvártevékenységet sportszakmai szempontból, közreműködik a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvényben meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

Somogy Megyei Csocsóegyesület

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár-Toponár, Toponári utca 31.
képviselő: elnök Grosics Ákos
A kaposvári fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésének megvalósítása. Versenyek szervezése, lebonyolítása, a tagok és egyéb sportkedvelők versenyeztetése, területi és országos versenyekre, valamint világbajnokságra való eljutásának biztosítása, ennek megszervezése. Kapcsolattartás a Magyar Csocso Szövetséggel, valamint a játékosok leigazolása. Rendszeres edzésekkel a versenyzők fejlődésének biztosítása. Egyéb sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, közösségi élet alakítása. Az asztali foci, mint sportág népszerűsítése. Kirándulások, programok szervezése. ... >>

Somogy Megyei Diáksport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Körmendiné Hajdu Gyöngyi
A diákok személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, sportolás megkedveltetése, a rendszeres sportoló tanulók számának növelése, a versenysport utánpótlás bázisának szélesítése, tagjainak érdekvédelme. ... >>

Somogy Megyei és Kaposvári Fiatalok Szentkorona Egyesülete

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Esze Tamás köz 22.
képviselő: Waibl Milán
Az egyesület célja, hogy tagjainak és barátainak kulturált társasághoz illő kellemes időtöltést biztosítson, tegye színesebbé Kaposvár ifjúsági és kulturális életét, ezen belül - segítse elő a kaposvári és a somogyi fiatalság érdekeinek képviseletét, - ápolja a magyar - ezen belül a helyi - polgári értékrendű örökséget, - óvja és ápolja a környezetét és a természetet, - tegye lehetővé a fiatalok szabadidejének hasznos és tartalmas eltöltésére, - biztosítson lehetőséget történelmi, politológiai előadások, vitaestek, kiállítások, művészeti estek, intellektuális és sportjátékok megszervezésére, - adjon teret a fiatalság értékvédő és értékteremtő önkifejezéséhez, - programjaikon keresztül készítse fel az ifjúságot a közösségekért való felelősségre. ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Solymos Gábor
A Somogy megyei ifjúsági közélet, a fiatalok társadalmi aktivitásának ösztönzése. - A Somogyi Gyermek és Ifjúsági Érdekegyeztető Fórum működtetése. - A megye ifjúsági szervezeteinek érdekképviselete. - Kapcsolattartás állami, önkormányzati szervekkel, képviselő testületekkel, regionális ifjúsági tanácsokkal, korosztályos érdekképviseletekkel. - A Somogy megyei fiatalok és azok csoportjainak nemzetközi cserekapcsolatainak, külföldi szakmai és tanulmányútjainak szervezése. - A korosztállyal kapcsolatos információgyűjtés és közvetítés a somogyi fiatalok felé, ifjúsági honlap működtetése. - Ifjúsági vezetőképzés, továbbképzések, találkozók, workshopok, bentlakásos táborok szervezése. - Megyei Ifjúsági Találkozók, kulturális és sport programok, ifjúsági megyenapok szervezése. - Ifjúságkutatás, a fiatalok életkörülményeinek vizsgálata, helyzetelemzés készítése. - Ifjúsági információs pontok Somogy megyei hálózatának megszervezése, a munkatársak továbbképzése. Monitoringozás. - Pályázatírás segítségével minél több forrás bevonása az ifjúsági szektorba. ... >>

Somogy Megyei Ifjúsági Tehetséggondozó Koordinációs Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Laborfalvi R. utca 44.
képviselő: Győrffy Lajos
Somogy megye területén, különösen a gyermekek és fiatalok körében a sport, a tudományos és bármely művészeti ág területén a tehetséges fiatalok felkutatása. A tehetségesnek mutatkozó fiatalok részére mind egyéni, mind csoportos képzés biztosítása, képzettségük fejlesztése, segítése. Mind az írott, mind az elektronikus sajtóban, de a tömegtájékoztatás minden egyéb területén a közszereplés biztosítása. Az alapítvány céljával összefüggő más szervezetek által szervezett rendezvényeken való megjelenés, illetve annak biztosítása, hogy azokról az alapítvány által preferált réteg tudomást szerezzen, azon részt vegyen - az alapítvány célja szerinti valamennyi hasonló rendezvény koordinációja. ... >>

Somogy Megyei Kerékpáros Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Prohászka Attila ... >>

Somogy Megyei Kézilabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: elnök Dorogi Sándor, főtitkár Kertész Adél
A Somogy Megyei Kézilabda Szövetség működési területén belül irányítja, szervezi és ellenőrzi a kézilabda sporthoz kapcsolódó tevékenységeket - mint közhasznú tevékenységet -, közreműködik a Sporttörvényben meghatározott feladatok ellátásában, képviseli a sportágnak és tagjainak az érdekeit. ... >>

Somogy Megyei Ökölvívó Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Ifj. Süllős Gyula
Somogy megye területén a megyei fejlesztési célkitűzések meghatározása és ezek megvalósítása. Az ökölvívó sportág népszerűsítése, képviselete, a sportág és tagjai érdekeinek védelme. A közhasznúság és az ökölvívó sportág sajátos eszközével a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, test- és sport kulturális igények képviselete. ... >>

Somogy Megyei Röplabda Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Sántosiné Oláh Edit
1. Az SMRSZ a Sporttörvény alapján - figyelemmel az 1. §-ban meghatározottakra Somogy megyében szervezi, irányítja és ellenőrzi a röplabda sportágban folyó tevékenységet, közreműködik a Sporttörvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, népszerűsíti a röplabda játékot, annak versenyzési formáit az egészség megóvása, a fiatalok nevelése és az utánpótlás biztosítása érdekében, továbbá képviseli a sportág és tagjai érdekeit. (A röplabdázás vonzó, profi, szórakoztató sportággá fejlesztése érdekében tevékenykedik.)
2. Az SMRSZ fejleszti és ápolja kapcsolatait a külföldi röplabda szervezetekkel, együttműködik más megyei röplabda szövetségekkel és egyéb sportszervezetekkel. ... >>

Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület

(sport,egészségügyi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Kristófné Kiss Emese
A szociális háló részeként működve az arra rászoruló Sclerosis Multiplexes (továbbiakban SM) betegeknek lelki, szociális, egészségügyi és anyagi segítséget nyújtani. ... >>

Somogy Megyei Sportszövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: elnök Sárdi Árpád, ügyvezető elnök Orosz Ferenc
A szövetség célja, hogy tagszövetségei számára érdekvédelmet, valamint olyan gazdasági és egyéb szolgáltatást biztosítson, mely működésüket lényegesen megkönnyíti. ... >>

Somogy Megyei Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 3.
képviselő: Szántó László
A lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme és a szabadidősportban tevékenykedők munkájának összehangolása. ... >>

Somogy Megyei Természetbarát Szövetség

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Kis Gali János
A természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése. Az egészséges életmódra való nevelés és annak népszerűsítése. A természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel Somogy megye és a Duna-Dráva Nemzeti Park környezeti és természeti értékeire. ... >>

Somogy Megyei Úszó Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Horváth Ákos
Az úszás, az úszósport sportszakmai szempontból történő szervezése, irányítása, ellenőrzése Somogy megyében: részvétel a magyar sportszervezetek tevékenységében, közreműködve az állami sportfeladatok ellátásában, képviselve sportágának és tagjainak érdekeit. ... >>

SOMOGY POLGÁRAIÉRT Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14. II/1.
képviselő: Dr.Gyenesei István
A Somogyért Egyesület felvállalt céljainak és működésének támogatása. A Somogyért Egyesület Önkormányzati képviselői munkájának segítése. Szociális támogatás biztosítása, környezetvédelmi feladatok megvalósítása, kulturális, oktatási és sport feladatok megvalósításának anyagi elősegítése Somogy megye területén. ... >>

"SOMOGY" Bérkilövő Vadásztársaság Kaposvár

(sport)

7400 Kaposvár,
képviselő: elnök Dr. Dévai Gyula
A jogszabályok, szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a népgazdaság érdekeivel összhangban, korszerű vadgazdálkodással és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Somogyi Igazságügyi Sport és Szabadidős Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 3.
képviselő: Dr. Szabados Bálint, elnök Dr. Ujkéry Csaba, elnökhelyettes Dr. Korvicska Attila, elnökségi tag Dr. Orbán Miklós, elnökségi tag Dr. Pálinkás András, elnökségi tag Kollárné dr. Foglyos Zsuzsanna
Az alapító tagok a sportegyesületet az igazságügyi dolgozók egészséges életmódjának támogatása, sportolási lehetőségeinek megteremtése, szabadidős sporttevékenységének megszervezése érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./ pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva az egészséges életmód és a sportolás feltételeinek biztosítását. ... >>

SOMOGYI RENDŐR SPORTEGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/c.
képviselő: Dr. Perák József
Az alapító tagok a sportegyesületet a szervezett keretek közötti sportolás megszervezése és a szabadidő hasznos eltöltésének érdekében hozták létre. ... >>

Somogysárdi "Nyíres" Vadásztársaság

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Cseri út 24.
képviselő: elnök Dr.Boda Pál, titkár Dr.Csapláros Imre
A vadásztársaság célja, hogy tagjai részére kultúrált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

SPORTOLJ AZ EGÉSZSÉGÉRT SPORTEGYESÜLET

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 17/A.
képviselő: elnök Végh Tamás, elnökségi tag Avrámov Edina, elnökségi tag Tamás István
A tagjai részére a rendszeres testedzés, egészség megőrzés, a sportolás és versenyzés lehetőségének biztosítása, a diák és utánpótlás korú fiatalok nevelése, a felnőtt, illetve a fogyatékos sportolók versenyeztetése. Ennek keretében a Sportegyesület elsődleges célja: a./ tagjai részére a rendszeres testedzés, egészség megőrzés, a sportolás és a versenyzés lehetőségének biztosítása, b./ gyógy és rehabilitációs torna, c./ a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, d./hazai és nemzetközi sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, e./ az egyesület tagjainak szakszerű tanítása, oktatás biztosítása. ... >>

Sportpálya 2004 Egyesület

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 12/a.
képviselő: Kiss Ernő ... >>

STEP UP Dance Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 12. 4./4.
képviselő: elnök Békési István
STEP UP Club célja: Tagjai részére a különböző mozgásképzés során végzendő rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása. További célja a tömegsport művelése, támogatása a sportszerű és egészséges életmódra nevelés, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a lakosság szabadidős sportolásának elősegítése. Részvétel a különböző sportszervek által kiírt versenyeken és bajnokságokon. Sportrendezvények lebonyolítása. Az ifjúság és utánpótlás sport patronálása, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, tehetséggondozás segítése. Kiegészítő gazdálkodási tevékenység folytatása a fenti célok sikeres megvalósítása érdekében. ... >>

STREETBIKE MOTORSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 51.
képviselő: elnök Tamás Attila, elnökségi tag Kovács István, elnökségi tag Tamásné Lóki Szilvia
Sporttevékenység szervezése, sportversenyek megszervezése (különös tekintettel a gyorsulási és pályaversenyekre), sporttevékenység feltételeinek megteremtése, tehetséggondozás, utánpótlás-nevelés.
Az egyesület általános célja az, hogy a fenti részcélokon és résztevékenységeken keresztül - a mindenkor hatályos jogszabályi keretek és hatósági rendelkezések betartásával - elterjessze, fejlessze a gyorsulási és pályaversenyekkel kapcsolatos, valamint egyéb motorsport tevékenységeket. ... >>

SUPRAMIX Sport Horgászegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Füredi u-i Pavilonsor Horgászb
képviselő: Fülöp József ... >>

Széchenyi István Diák Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Rippl R. utca 15.
képviselő: Berecz Pál
Az egyesület célja a rendszeres diák- és más szabadidő-sportolás, az egészséges testi-lelki fejlődés és a fizikai-erkölcsi nevelés feltételeinek intézményi szintű megteremtése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal