Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 291
4. oldal

Kaposvári Sakk Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: Fekete Lajos ... >>

Kaposvári Shotokan Karate Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 18. I./33.
képviselő: Csordás Illés elnök, Pongrácz István általános elnökh. ... >>

Kaposvári Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Berzsenyi D. utca 28-30.
képviselő: elnök Kozári Miklós, titkár Hauser Miklós
a./ Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. b./ Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. c./ A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Sportiskola "Diákkosár" Alapítványa

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Mihályfalvi László
A kosárlabda sportág népszerűsítése, utánpótlásnevelés a felvevő egyesület számára, felkészülési és versenyzési feltételek biztosítása. ... >>

Kaposvári Sportiskola Röplabda Utánpótlás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 2.
képviselő: Dr.Koncz Gábor
A röplabda sportágban sportolók számának növelése, a működési feltételek javítása, versenyek számának növelése, edzőtáborok lehetőségének biztosítása, tehetséggondozás. ... >>

Kaposvári Sportiskola Úszó Utánpótlás Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Vöröstelek utca 14.
képviselő: Sajgó Erika
Utánpótláskorú versenyzők képzése, - felkészülés és versenyzés biztosítása, - a felnövekvő nemzedék egészségének védelme. ... >>

Kaposvári Sportlövész Klub

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 6. Sportlőtér
képviselő: Légrádi József
A korábbi sportlövész hagyományok ápolása, megőrzése, polgári alapokon nyugvó sportlövész tevékenység megteremtése, tehetségkutatás, gondozás, utánpótlás nevelés, az aktív versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása Kaposváron és környékén. Sportrendezvények szervezése, sportszeretetre, egészséges életmódra, fegyelemre nevelése, sportlövészet különböző ágainak népszerűsítése. Gyakori lehetőség biztosítása, fegyvertartási engedéllyel rendelkezők részére, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek meg tudjanak felelni. A sportlövészet oktatása. Megalapozott eredményekkel reprezentálni Kaposvár város szabadidős és versenysportját úgy a területi, mint az országos versenyrendszerekben. ... >>

Kaposvári Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci út 20/b.
képviselő: Péter Attila
Az egészséges életmód biztosítása és népszerűsítése érdekében a szabadidősport területén általános szervezési, előkészítési, rendezési, bonyolítási, oktatási, propaganda, tanácsadási tevékenység számára egyesület formájában szervezett keretek biztosítása. Részvétel amatőr szabadidős és sport rendezvényeken. ... >>

Kaposvári Teke Klub Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/b. V/2.
képviselő: Vörös Gábor ... >>

Kaposvári Tenisz Club

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Iszák utca 45.
képviselő: Murányi Ferenc
Az erkölcsi és fizikai képességek fejlesztése, az eredményes versenyzés céljainak elérése (verseny-és élsport). Utánpótlás biztosítása, a fiatalság erkölcsi és fizikai képzése (versenysport). A sportszerű életmód kialakítása (versenysport). A sportszerető fiatalok részére a versenyszerű sportolás biztosítása. A minőségi sport fejlesztése, a versenyszerű sportolás biztosítása, a sportemberek értékes tulajdonságainak kialakítása (verseny- és élsport). Az egészséges életmód és testedzés lehetőségeinek megteremtése szakmai segítséggel a társadalom széles rétege számára (egészségügy, oktatás). Kapcsolatok létesítése és fenntartása külföldi sportegyesületekkel, szervezetekkel, sportrendezvényeiken való részvételekkel. Jó propagandával a sportos egészséges életmód népszerűsítésében a fiatalok edzettségének fejlesztésében szokásainak alakításában a teniszsport, mint tömegsport népszerűsítése, (egészségügy, tömegsport). Diákok nyári tenisz napközi otthoni ellátása, szervezése. Rendszeresen sportolásra való nevelés, oktatás, melynek fontos szerepe van a felnövekvő társadalom egészségügyi helyzetének alakításában (oktatás). A társadalom egészségének védelme, szabadidős és amatőr sportrendezvényekkel, sportszolgáltatásokkal, és a sportlétesítmények rendelkezésre bocsátásával (amatőrsport, egészségügy). Sportolásra vágyó mozgáskorlátozottaknak lehetőséget teremteni, megismertetni velük és felkarolni a "kerekes teniszt" (szociális). Az életmód javítását szolgáló rendezvények felkarolása, lebonyolítása. Közgyűlések színvonalas megtartása, szülőkkel, tagokkal való kapcsolatok kiszélesítéséhez szükséges rendezvények megszervezése. Nemzetközi veteránversenyek, országos és nemzetközi versenyek megszervezése, rendezése, lebonyolítása, az eseménysorozat folyamatát, nyitását, zárását méltóképpen megrendezni, mert ezzel kívánjuk öregbíteni egyesületünk és városunk jó hírnevét határainkonkívül és belül (amatőr). Versenyeken résztvevőkkel a helyi turizmus, az idegenforgalom, a termálfürdőnk megismertetése és elkalauzolása, kulturális eseményekre való figyelemfelhívás (kultúr, idegenforgalom). A versenyek lebonyolításához szponzorok felkutatása és megőrzése. Teniszcsarnok-létesítmények megvalósításához támogatások szerzése. Teniszcsarnok működtetése, rendeltetésszerű használata. Az egyesület szolgáltatásaiból a tagjain kívül bárki más is részesülhet, az egyesület tagjai, tagsági jogviszonyuk alapján, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti szolgáltatásban részesülhet. ... >>

Kaposvári Természetbarátok Turista Egyesülete

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Szép József
Szabadidősport, ezen belül a természetjárás; a rendszeres sportolás (versenyzés), testedzés, felüdülés biztosítása, mely igények felkeltése érdekében gyalogos és kerékpáros túrákat szervez; valamint tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. ... >>

Kaposvári Testvérvárosi Baráti Kör Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 8.
képviselő: Beér Ernő
Kaposvár testvérvárosainak civil szervezeteivel, lakóival kulturális, szabadidős, sport, oktatási, és turisztikai, kapcsolatokat épít és ápol, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett együttműködésit a városok polgárai között. E cél érdekében felvállalja a Kaposvár Önkoprmányzatával egyetértésben kiadványok és ismertetőfilmek készítését, rendezvények, cserelátogatások, sportesemények szervezését, valamint közös, többoldalú konferenciák szervezését, a civil szervezetek kapcsolatainak folyamatos, minőségi szélesítésével. ... >>

Kaposvári Úszó Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 48. I./6.
képviselő: elnök Makatics Péter
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. Kulturális- és sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. ... >>

Kaposvári Uszonyos Úszásért Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 85.
képviselő: Dr.Totth László
A kaposvári uszonyos úszósport hagyományainak diákok körében történő népszerűsítése, tömegesítése, ezáltal utánpótlás nevelés anyagi és tárgyi feltételeinek biztosítása. A fenti cél érdekében a felkészítés, versenyeztetés támogatása. ... >>

KAPOSVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI SPORTEGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Cseri út 16.
képviselő: elnök Micsinai Richárd Péter
A sportegyesület célja, hogy tagjai, a KVG Zrt. munkatársai és hozzátartozói részére biztosítsa a rendszeres testedzés, a feüdülés lehetőségét, illetve segítse az ilyen igények felkeltését. Szervezett formában biztosítson lehetőséget a szabadidős-, és az amatőr sport területén tevékenykedők részére. A sportegyesület jogszabályokban meghatározott keretek között hazai és nemzetközi versenyeken részt vehet. ... >>

Kaposvári Vízilabda Klub

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: Dr. Repa Imre
Az alapító tagok a sportegyesületet a vízilabda és úszás sportág művelésének, a szabadidősport, a versenysport, a tehetséggondozás és az utánpótlás-nevelés érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület célja továbbá a vízilabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségű játékosállomány kinevelése, - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból - akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. ... >>

Kaposvári Vízügyi Sport Club

(sport)

7400 Kaposvár, Deseda Sporttelep 0425/1.
képviselő: Nádasi-Tóth Attila
A sportegyesület a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozása céljából létrehozott szervezet. A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik támogatóival, illetve működési területének állami, társadalmi szerveivel. ... >>

Kaposvári YAMAHA Lovagok Motoros Club Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 75. I./4.
képviselő: Horváth István
A Kaposvár és környékén élő motorosok összefogása, programok szervezése (motoros túrák) különböző rendezvények szervezése, motoros találkozók, baleset megelőző oktatások, a környezetvédelem segítése. ... >>

Kaposvölgye Labdarúgó Utánpótlás Nevelő Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 231.
képviselő: Csendes Balázs
Nagyberki és környéke sporttevkenységének - ezen belül labdarúgásának szervezése, nem hivatásos sporttevékenység keretében 10-18 éves korú labdarúgóinak minőségi felkészítése, versenyeztetése, labdarúgó csapat működtetése. ... >>

Kecelhegyi Lovassport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kecelhegyi bejáró 3.
képviselő: Gelencsér Ágnes
1./ kulturális tevékenység, hagyományok ápolása, 2./ sporttevékenység, sportélet támogatása, 3./ lovas oktatás folytatása, fejlesztése, 4./ környezetvédelmi tevékenység folytatása, állatvédelem, 5./ sportrendezvények, versenyek, szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

"KÉK CINKE-GYERMEKKERT az ÓVODÁSOKÉRT" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 14.
képviselő: Medveczky Árpádné
A gyermeki személyiség egészére irányuló, sokoldalú fejlesztéséhez szükséges tárgyi eszközök és anyagi források biztosítása. E cél érdekében minden olyan eszköz beszerzése, tevékenység támogatása, amely elősegíti a pedagógiai célok minél teljesebb megvalósítását, a lassabban fejlődő gyermekek differenciált foglalkoztatásával az esélyegyenlőség növelését, a kiemelkedő képességű gyermekekkel való fokozottabb gondoskodást. A sokoldalu fejlesztés elsősorban: játék, mindennapos mozgásos sporttevékenység, környező világ tevékeny megismerése, az anyanyelvi-zenei-vizuális nevelés keretében történik. ... >>

Kittenberger Kálmán Vadásztársaság

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 3. fsz.1.
képviselő: Ertl György
A vadásztársaság célja, hogy a vonatkozó törvények, rendeletek megtartásával tagjai részére sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kontakt Szabadidő Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pete Lajos u. 4.
képviselő: Reiner Péter ... >>

Korpadombi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 168.
képviselő: elnök Kovács József
A társaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, valamint fegyverhasználat és tartásra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával - Továbbá a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással - A legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati és a térségi természeti értékek aktív védelmében való részvétel lehetőségét biztosítsa. ... >>

KORTÁRS Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Lomniczi Attila
Tehetséggondozás fejlesztése Somogy megyében, különös tekintettel a modern piacgazdaság követelményei iránt fogékony, vállalkozó szellemű kreatív fiatalok segítésére. Önálló vállalkozói, menedzseri tevékenységek támogatása. Fiatalok egyéni és társas vállalkozásainak ösztönzése. Önszerveződő közösségek létrejöttének ösztönzése, pályázat alapján. A harmonikus és egészséges életmódhoz kapcsolódó rendezvények, akciók, mozgalmak támogatása. Szabadidős, ifjúsági kulturális és diáksport rendezvények szervezése. Városi diáklap támogatása. A fiatalok szabad véleménynyilvánításának helyet és alkalmat adni. Letőség adása fiatal és tehetséges diák vers- és prózaíróknak a bemutatkozásra. ... >>

Közutasok Kaposvári Tekeklub

(sport)

7400 Kaposvár, Szántó utca 19.
képviselő: elnök Illyés András
(1) A teke sportág népszerűsítése és a folyamatos utánpótlásának biztosítása. (2) A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

LIFT SPORTEGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 17. I/2.
képviselő: Simicz Attila ... >>

Lovasakadémia Sportclub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Dr.Hafner József
a./ A sportclub, illetőleg lovas szakosztály tagjai részére a lovas sportágban végzendő rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, a verseny- és kiemelten utánpótlás sport művelése. b./ A Ritmikus Sport Gimnasztika szakosztály sportolói hazai és nemzetközi versenysportban való eredményes részvételének biztosítása, valamint elsődlegesen az utánpótlás-nevelés folyamatos szinten tratása. c./ Lovas ismeretek oktatása, ló- és lovas kiképzés. d./ Szabadidős (eü. prevenciós) lovas sportolás segítése, biztosítása. e./ A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése. f./ A tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése. g./ Az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. h./ Lovas sportrendezvények szervezése, helybiztosítása. i./ Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. j./ Terápiás egészségügyi lovaglás lehetőségeinek megteremtése. ... >>

Lubicka Úszó és Sport Club

(sport)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 46.
képviselő: Dr. Putorek Zita ... >>

MA - VIK Triatlon Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 47. II./5.
képviselő: Ősz Márta
A MA - VIK Triatlon Club célja a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.) 14. pontjában meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló sporttevékenység. Ennek keretében különösen: a./ Mint közhasznú tevékenység, a triatlon és duatlon sportág népszerűsítése, fejlesztése, folyamatos utánpótlásának biztosítása. b./ Szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. Ennek keretében úszótanfolyamok szervezése és lebonyolítása. c./ A triatlonnal kapcsolatos sportágak /úszás, futás, kerékpározás/ népszerűsítése céljából edzőtáborok szervezése, a versenyekre való felkészítés, illetve versenyeken való részvétel biztosítása. A MA -VIK Triatlon Club a Közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a sportegyesület tagságán kívül bármely személy más harmadik személy is igénybe veheti. ... >>

Mágusok Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 101.
képviselő: Palócz Tamás ... >>

Magyar Dzsucsei Kyoksul Szövetség (Hungarian Dzsucsei Kyoksul Association)

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Nyár utca 11.
képviselő: Katona István
A szövetség zárt egységbe tömöríti és jogi szakmai és érdekképviseletet nyújt az ország területén működő D.K.S. és más, a tagjai sorába felvett közelharc klubok, egyesületek számára. Szakterületének megfelelően képviseli a szövetséget a nemzetközi szövetségek felé. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a MDK.S.SZ. tagjai által megállapított feladatok és célkitűzések végrehajtását. ... >>

"MAGYAR TUDÁS-MAGYAR HATALOM" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Álmos vezér utca 1.
képviselő: dr.Giber Vilmos
A Kollégium anyagi, technikai feltételeinek javítása. Klebelsberg díj alapítása tanulóknak és tanároknak. Nyelvtanulás, külföldi cserekapcsolatok kiépítése (tanulók kiutazásához történő hozzájárulás, külföldi tanulók vendéglátásának támogatása). Tanulmányi és egyéb más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása. Kollégiumi és más szabadidős tevékenységek támogatása. Diák sportversenyek, rendszeres testmozgás ösztönzése, támogatása. Rossz szociális körülmények között élő tanulók támogatása. A Kollégium környezetének alakítása, technikai, műszaki és sport életének fejlesztése. Kirándulásokhoz, sítúrákhoz érdem alapján való hozzájárulás és anyagi támogatás. Kollégium rendezvényeinek támogatása, eszközök vásárlása. ... >>

MANATUS KÖRNYEZETBARÁTOK EGYESÜLETE

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 30.
képviselő: Argay Ferenc
Az Egyesület természetet és természetjárást kedvelő alapítói mind természeti, mind pedig épített környezetünk védelmében kívánják elsősorban - de nem kizárólagosan - az ifjúság figyelmét az általuk fontosnak tartott értékekre ráirányítani. Az alapítók különösen az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek, olyan szintű és módú megismerését szeretnék elősegíteni, hogy ezen helyek védelme az ott járó, bennük mozgó emberek megfelelő ismereteken nyugvó természet rajongásából - önként fakadjon. A természetben élő ember feladata annak értékei megóvása, ekként az Egyesület egyik alap célkitűzése tehát az, hogy a víz közeli kikapcsolódás kedvelői, hobbijuk színterétől úgy tudjanak elválni, hogy szabadidős örömkeresésük a rombolás nyomait ne hagyja maga után a természetben. Ennek elengedhetetlen feltétele ismerni a védelmet igénylő közeget, illetve környezetet. Az egyesület részt kíván venni az egyre intenzívebb odaadást igénylő természetvédelem érdekében hazai vizeink és a tengerek élővilágának, állapotának felmérésében, illetve az emberi jelenléttől terhelt részek mentesítésében (szemét és egyéb szennyeződések eltávolítása). Az Egyesület saját, illetve egyéb forrású szakmai felmérések eredményeit a veszélyeztetett, illetve csökkenő létszámú fajok, illetve vizes élőhelyek színességének védelme érdekében a propaganda, a tanítás és a tájékoztatás eszközeivel kívánja felhasználni. Az édes és sós vizek, illetve vizes élőhelyek felkeresői valamint a víz közeli kikapcsolódás kedvelői közt nagy számban található sportolók, akik környezethez való viszonyulása, valamint sporttevékenységük során tanúsított magatartása a korábban megfogalmazott célok szerint kell, hogy folyjon. Sporttevékenység, illetve sportrendezvények szervezésével, az ennek keretében folytatott oktatással, illetve annak során az egyesület jelentős figyelmet kíván fordítani a kedvtelési célú sportolók környezettudatosságra való nevelésére. A természetközeli sportok esetében az Egyesület fel kívánja azon tényre hívni a figyelmet, hogy az elsődleges cél nem a mindenáron elérendő eredmény, hanem az, hogy természeti környezetünket minél tovább, és egyre javuló körülmények közt élvezhessük. A sport általánosságban is eszköze az egészségmegőrzésnek, mely mellett a vízi sportok különösen alkalmasak gyógyító- és egészségügyi rehabilitációs tevékenység folytatására. Az Egyesület tehát a vízi sporttevékenységeket általános egészség-megőrzési célzattal is, és beteg, vagy fogyatékos emberek rehabilitációja, mozgási szabadsága kiterjesztése érdekében is folytatni kívánja. Az Egyesület fenti céljai szerint az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c./ pontjának 1., 4., 8., 9. és 14. alpontja alapján közhasznú tevékenységet kíván ellátni. ... >>

MANÓ SPORTEGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 47.
képviselő: Fonyódi Tibor
Az utánpótláskorú gyerekek személyiségfejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás megkedveltetése, a rendszeresen sportolók számának növelése, a versenysport utápótlásbázisának szélesítése, valamint annak érdekében kiegészítő programok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. Amatőr felnőtt sportolók részére felkészülést elősegítő, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok szervezése. ... >>

Marázplast Röplabda Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pacsirta utca 14.
képviselő: Vígh Marianna
Az alapító tagok a sportklubot a szabadidős sportolás érdekében hozták létre, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület célja a gyermekek szabadidős sporttevékenységének elősegítése, támogatása, továbbá a gyermekek felkészítése a versenysportra, valamint a kosár- és röplabda sportágak népszerűsítése és tömegbázisának növelése. Az egyesület megteremti tagjai részére a versenyszerű sportolás feltételeit, biztosítja versenyeken, bajnokságokon történő indulást. ... >>

Meló-Diák KK

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi ltp.10.
képviselő: Horváth Krisztián ... >>

METEOR Természetbarát Turista Egyesület Kaposvár

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 118.
képviselő: Sármezei Ferenc
A lakossági szabadidő sportok, ezen belül a természetjárás és turizmus szervezett keretek között történő szakszerű megvalósítása, a lakosság és az egyesületi tagok bevonásával. ... >>

MÉZGA Fociovi, Focisuli Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Pipacs utca 15.
képviselő: Horváth János ... >>

"MÉZGA" Fociovi és Focisuli Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pipacs u.15.
képviselő: Horváthné Csicskó Éva
Alapító szándéka az óvodás és általános iskolás korú gyermekek körében a futball szeretetének és megismertetésé- nek erősítése,az utánpótlás nevelése és fejlesztése, a gyermekek egészséges,mozgásorientált életmódra szoktatása,a társas labdajáték keretein belül a csapatszellem,az egymás iránti tisztelet és megbecsülés kialakítása és igényként való megerősítése,valamint a rendszeres sportolás iránti vágy, a szabadidő hasznos és kultúrált eltölté- se. ... >>

Mezőcsokonyai "Rákóczi" Vadásztársaság

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Bajcsy- Zs. utca 5. II./7.
képviselő: dr. Nagy László
A vadásztársaság célja, hogy tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson, a vadászathoz megfelelő pihenési, fegyvertárolási körülményeket nyújtson a társaság vadászházában, biztosítsa az éves terv alapján az engedélyezett vadkilövés erejéig az egyes vadászható vadfajok kilövését, biztosítsa az egyes tagok által kilőtt vad trófeája és húsa tulajdonjogának megszerzését, az alapszabályban meghatározott métékig. Célja továbbá a kilőtt vadak trófeájából és a vadhús értékesítéséből származó bevételeiből, a Magyar Állam tulajdonát képező és a társaság gondozásában lévő vadállomány minőségének javítása, a vadállomány életkörülményeinek javítása, a vadállomány etetése, őrzése, a földtulajdonosok terményeiben okozott vadkár csökkentése, a tagjainak kulturált vadászata minőségének javítása a vadászati etikai hagyományok ápolása, képzések biztosításával, megfelelő vadászati berendezések létesítésével a vadászati balesetek lehetőségének csökkentése. ... >>

Monok Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.u.34.
képviselő: Monok Tibor ... >>

MONSTER BIKERS Egyesület

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Irányi Dániel utca 10. IV./3.
képviselő: Dr. Radnay Szilárd
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. Különösen: - tagjai sporttevékenységének biztosítása, versenyek szervezése, továbbá, hogy közös érdekeik védelméről gondoskodjék, - tagjai részére a rendszeres testedzés sportolás lehetőségének biztosítása, - sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

N-Joy Média, Kulturális és Sport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 97.
képviselő: Dóra Zoltán
Az egyesület a Magyar Köztársaságban és külföldön szervezi, irányítja, ellenőrzi és népszerűsíti a tevékenységi körébe tartozó tevékenységeket, képviseli tagjainak érdekeit, valamint részt vesz a nemzetközi szervezetek tevékenységében. Az egyesület részt vesz a tevékenységi köréhez tartozó hazai és a nemzetközi versenyeken is. Az egyesület célja továbbá a kultúra népszerűsítése, kulturális rendezvények szervezése és a média tevékenységhez tartozó feladatok ellátása, illetve ezeken a területeken magyarországi- és nemzetközi együttműködés kialakítása, klaszterek létrehozása. ... >>

Nádor Huszárok Hagyományőrző Egyesülete

(sport,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Liszt Ferenc utca 29.
képviselő: Kiss János
1. A lovas hagyományokon keresztül bemutatja a Nádor Huszárok kulturális és történelmi hagyományait, hazai és nemzetközi szinten. 2. Az egyesület tevékenysége részeként - kiadványain keresztül, lovas hagyományokkal kapcsolatos tárgyak gyűjtésével, készítésével és forgalmazásával, valamint a még élő, hajdani huszárokkal és leszármazottaikkal való kapcsolattartás útján - igyekszik bekapcsolni az egyetemes magyarságot a hazai értékmegőrző - értékteremtő, szellemi és anyagi építkezésébe. 3. Az ember és a ló hagyományos kapcsolatának bemutatása az ez irányú - különösen huszárismeretek terjesztése, bővítése útján. 4. Az egyesületi tagok minőségi lótenyésztéssel kapcsolatos szakmai tudásának fejlesztése. 5. Szolgálja a lovas turizmust és a szabadidő hasznos eltöltését, az ifjúság rendszeres testedzését. 6. Kapcsolatot alakít ki más sport-, szabadidős, kulturális, közművelődési és hagyományőrző - hazai és külföldi - egyesületekkel, szövetségekkel és szervezetekkel. 7. Az egyesület a fent írott céljainak megvalósítása érdekében önálló hazai és nemzetközi programokat szervez, alapítványt hozhat létre, bevételt szedhet szolgáltatásaiért. ... >>

Nautilus Sport Club Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Zrínyi utca 60.
képviselő: Marics Pál
1./ Tagjai számára búvár sportágban rendszeres felkészítést, versenyeztetést, valamint általános sportolási lehetőséget biztosítson. 2./ Elősegítse a búvár sport népszerűsítését. 3./ Megismertesse minél szélesebb körben a búvár sportot. ... >>

Nippon Racing Team

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Léva köz 1.
képviselő: Bedő Gábor
Soprttevékenység, amelyen belül a technikai sportok - különös tekintettel az autósport - népszerűsítése, sportszerű életmódra nevelés. A fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. A korszerű tudományos, technikai eredmények sport területén való alakalmazása. A minőségi sport állandó fejlesztése és a dopping ellenes küzdelem. Az autósport támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésének boztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára. ... >>

"No Comment Kosárlabda Egyesület"

(sport)

7400 Kaposvár, Tallián Gy.u.124.sz.
képviselő: Csapó György Gábor ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal