Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár sport civil szervezetek


Találatok száma: 291
3. oldal

Kaposfüred Sport Club

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 166.sz.
képviselő: Balázs Gyula
Az egyesülési jog alapján létrehozható társadalmi szervezetben rejlő előnyök felhasználásával, a tagok anyagi hozzájárulással és személyes közreműködéssel gondoskodunk a városrész lakosságának sportolási igényeinek kielégítéséről, ennek megszervezéséről és a sport hagyományainak ápolásáról, a közösségi élet, valamint az egészséges életmód megtartása és fejlesztése érdekében. ... >>

Kaposfüredi Sport és Kulturális Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár-Kaposfüred, Kaposfüredi út 173.
képviselő: Lugossy Győző
Az Egyesület célja Kaposvár Kaposfüredi városrészében: 1./ A gyermek és ifjúsági sport szervezése, támogatása. 2./ Gyógytorna, az asszonytorna, idősek testmozgásának szervezése, támogatása. 3./ A fogyatékosok sportjának támogatása. 4./ Az egészséges életmód és a szabadidősport feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 5./ A mindennapos testedzés feltételei megteremtésének és fejlesztésének elősegítése. 6./ Az utánpótlás-nevelés műhelyeként működő Kaposfüredi Általános Iskola sportéletének elősegítése, szakmai és anyagi támogatása. 7./ Kulturális tevékenység, kulturális és szabadidő programok, megemlékezések szervezése. 8./ A helyi kulturális örökség megóvása. 9./ Környezetvédelem. 10./ Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés 11./ Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása. 12.a felnőtt sport szervezése, támogatása. ... >>

Kaposmenti Ifjúsági Sakk Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Csokonai u.3.sz.
képviselő: Bálint János
Kaposvár városban és környékén a 18 éven aluli fiatalok sakkoktatásának támogatása. ... >>

KAPOSVÁR HOKI CLUB Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 103.
képviselő: Karg Ferenc, Török Tamás
A jégsportok megszerettetése és népszerűsítése a lakosság - elsődlegesen az ifjúság - körében. A lakosság érdeklődésének a téli sportok, elsődlegesen a jégsportok iránt, ezek megismertetése, megszerettetése a tömegekkel. Cél, hogy a tagok számára lehetővé tegye a rendszeres sportolást - elsődlegesen a jégsportok gyakorlását - és biztosítsa a sport tisztaságát. ... >>

Kaposvár Postagalambsportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Hermann O.u.26.
képviselő: Lukács Gyula
Hasznos elfoglaltságot nyújtani minél több általános vagy középiskolában tanuló fiatal részére a postagalambsport támogatásával. ... >>

KAPOSVÁR VÁROS SPORTJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: Ponikfor Zoltán
Az önkormányzat feladatkörét képező sporttámogatáson túl olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi a szabadidősport egyesületi működésének támogatását, a lakosság rekreációját szervező autonom szervezetek, közösségek támogatását, a diákok tanórán kívüli sportolási lehetőségeinek bővítését, a diákturizmus feltételrendszerének bővítését, az uszásoktatás feltételeinek bővítését. ... >>

"KAPOSVÁRI AIKIDÓ HARCMŰVÉSZETI CLUB"

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 23 földszint/1.
képviselő: Lendvai József ... >>

Kaposvári Amatőr- és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 1.
képviselő: Ifj. Dr. Csima Ferenc
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Sportrendezvényeken való részvétel.Sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. ... >>

KAPOSVÁRI ARENA SENIOR ÚSZÓ CLUB Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fő utca 31.
képviselő: Puspán Ferenc ... >>

Kaposvári Asztalitenisz Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 97.
képviselő: Bali Tibor
Tagjai részére az Aszatalitenisz sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, a vele kapcsolatban lévő oktatási-nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére rendszeres testedzési és sportolási lehetőség megteremtése, a lakosság szabadidős sportolásának segítése. ... >>

KAPOSVÁRI ATLÉTIKAI CLUB

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 27.
képviselő: Hirt Mihály
1. Kaposvár város atlétikai hagyományainak ápolása. 2. Az utánpótláskorú gyermekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a sportolás, ezen belül az atlétika és az állóképességi sportágak megkedveltetése, a rendszeresen sportolók számának növelése, utánpótlásbázisának szélesítése, valamint ezek érdekében a sportolók versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. 3. Amatőr felnőtt sportolók részére kiírt bajnokságon való részvétel biztosítása, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok szervezése. ... >>

Kaposvári Bástya Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Dózsa Gy. utca 1. I./1.
képviselő: Dr.Illés Attila
Az Egyesület célja, hogy a tagjai számára biztosítsa a rendszeres sportolás lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását, felkészülés és versenyeztetés a sakk sportágban. Az egyesület a fent megjelölt cél elérése érdekében sakkcsapatot alakít. Az egyesület sport és egyéb rendezvények szervezésével törekszik előmozdítani tagjainak fejlődését. ... >>

Kaposvári BUDO SE.

(sport)

7400 Kaposvár, Meggyes utca 11.
képviselő: Papp József ... >>

"Kaposvári Cápák" Úszó és Búvárúszó Egyesület

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Vörösmarty utca 31.
képviselő: alelnök Kovácsné Csizmadia Beáta, elnök idősebb Kovács László, titkár Durczi Attila
Az Egyesület célja a Magyar és nemzetközi úszó és búváruszó szövetségek által rendezett versenyeken való részvétel, és az egyesület lehető legtöbb tagjának rajthoz állítása. A nemzetközi megmérettetéseken hazánk, a nemzeti megmérettetéseken egyesületünk képviselete, minél előkelőbb helyezések elérése. Hozzá kívánunk járulni a felnövekvő generációk egészségtudatos neveléséhez, valamint sportszeretetének kialakításához. Utánpótlást kívánunk biztosítani a honi és nemzetközi úszó és búváruszó sport számára. Tevékenyen kívánunk részt venni a Magyar Úszó Szövetség, és a Magyar Búvár Szakszövetség munkájában. ... >>

Kaposvári Csocsó Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Zaranyi lakótelep 1/A.
képviselő: Kövy Gergely ... >>

KAPOSVÁRI EGÉSZSÉGŐR Szabadidő és Sport Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 9.
képviselő: dr. Rehák Ágnes ... >>

Kaposvári Egyetemi Sport Szövetség

(sport,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Murányi Ferenc
A tagegyesületek magasabb szintű, egymást segítő, átjárhatóságot biztosító sportágakat népszerűsítő koordináló, sportkapcsolatokat hazai és nemzetközi szinten fejlesztő, továbbá érdekvédelmi tevékenység az ifjúsági és különösen az egyetemi verseny- és kiemelt utánpótlás, valamint szabadidő sportolás segítése, összehangolása. A testkultúra, a sport társadalmi funkciójának érvényesítése, egészségmegőrzés, életmódkultúra szolgálata, mozgósítva a tagegyesületek és egyetemek szellemi kapacitását, sportbeli lehetőségeit. ... >>

Kaposvári Egyetemi Sportegyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
képviselő: elnök Szirányi Margit
A sportegyesület célja a rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, a tagság természet iránti érdeklődésének felkeltése, a természet szeretetére és környezete iránti igényességre történő nevelése, az egyesület tagjai szabad idejének rekreáló, preventív és kompenzáló tevékenységekkel való eltöltése. ... >>

Kaposvári "FITTLESZ" Fallabda Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Áchim András utca 12-16.
képviselő: Lukics János Zoltán ... >>

KAPOSVÁRI FOGYATÉKOS FIATALOK, TELJES ÉLETÉRT ALAPÍTVÁNY

(sport,kulturális,szociális)

7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 11.
képviselő: Cserényiné Horváth Edit
A Fiatalok Napközi Otthona Kaposvár, Rippl-Rónai u. 11. sz. alatti intézményben, vagy annak jogutódjában gondozott, középsúlyosan testi és értelmi fogyatékos, halmozottan sérült ifjú felnőttek gondozásának, készségfejlesztésének, nevelésének, szabadidős, - sport, - kulturális tevékenységének a közösségi életbe történő magasabb szintű bekapcsolódási lehetőségüknek, önmegvalósításuknak, rendezvényeken való részvételüknek elősegítése. ... >>

"Kaposvári Gárdonyi Géza Általános Iskoláért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: elnök Merczel István
Az alapítvány célja a gyermek és ifjúsági közösségek működtetésében való közreműködés, így különösen: A tehetséges és hátrányos helyzetű tanulók felkarolása, társadalmi esélyegyenlőség elősegítése, az iskolai diákönkormányzat, tanulmányi mozgalom fejlesztése, ismeretterjesztő tevékenység a gyermekek egészségmegőrzése és képességfejlesztése érdekében.
A cél megvalósulása: Programok biztosítása a szabadidő helyes és kulturált eltöltéséhez. A turisztikai mozgalom és a számítástechnikai ismeretszerzés lehetőségeinek megteremtése, népszerűsítése. A nemzetközi-, szakmai és cserekapcsolatok ösztönzése (külföldi nyelvtábor, pedagógus és tanulói nemzetközi cserekapcsolatok). Kiemelkedő tanulói teljesítmények - tanulmányi verseny, sporteredmények - elismerése. A nevelést, oktatást hatékonyan segítő tanügyi dokumentumok, pályázatok, oktatási eszközök készítése. A kiemelkedő módszertani kultúra alkalmazása, publikálása. Kulturális, ismeretterjesztő tevékenység. A bűnmegelőzés elősegítése. ... >>

Kaposvári Gazdászképzésért

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba S.u.40./PATE Állatt.Kar./
képviselő: Dr.Holló István
A PANNON Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési Kar Kaposvár nappali tagozatos hallgatói képzésének, szociális helyzetének javítása, tudományos, kultúrális és sporttevékenységének támogatása, a pályakezdő agrárszakemberek elhelyezkedésének elősegítése. Az alapítvány további céljaként kitűzi a már rendelkezésre álló, a képzés és az oktatás hatékonyságát segítő szervezetek, létesítmények, eszközök fejlesztését, bővítését. ... >>

Kaposvári Hallássérültek Sport Egyesülete

(sport)

7400 Kaposvár, Irányi D. utca 12.
képviselő: elnök Marai Róbert
a./ Az egyesület a közhasznú tevékenysége során a Sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény alapján az állam ill. a helyi önkormányzat által ellátandó közfeladatról gondoskodik. b./ A siket és nagyothalló személyek testi és fizikai nevelése, fejlesztése és ennek irányítása. c./ A siket sportolók egyesületei közötti kapcsolatok elősegítése, kezdeményezések elősegítése, irányelvek megadása. ... >>

Kaposvári Harcosok KlubjaThai-boksz és MMA Egyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Gárdonyi Géza utca 25.
képviselő: Bogyó Patrik Elemér
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása: - vállalja a közösségépítést a sport segítségével; - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében; - küzd a devuébs térsadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás); - egészséges, mozgás-gazdag életmódra nevel; - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Henger Kosárlabda Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 7.
képviselő: Nagy Imre ... >>

Kaposvári Húskombinát Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Újmajor
képviselő: Dékány Andor
Tagjai érdekvédelme, a kedvező horgászati lehetőségek biztosítása. Horgászversenyek és más vetélkedők szervezése, részvétel a más szervezetek által szervezett ilyen rendezvényeken. A horgászoknak a horgászat írott és íratlan szabályainak tiszteletére, a természet szeretetére és védelmére nevelése. ... >>

Kaposvári Ifjúsági Sakkegyesület

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 21.
képviselő: elnök Für Antal
Óvodai és iskolai sakkoktatást, képességfejlesztést végez. - Tagjai számára biztosítsa a rendszeres testedzés és sportolás, a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségét, a közösségi élet kibontakoztatását. - Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosítson, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és a nemzetközi sporteseményeken. - Sportolóit a sport sajátos eszközeivel nevelje. - Elősegítse a sportág népszerűsítését. ... >>

Kaposvári Jégkorong Sportegyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Zaranyi utca 1.
képviselő: Dr. Makai Lajos
A jégkorong sport oktatása, népszerűsítése; a Kaposvári Sportiskola jégkorong szakosztályában életkoruk miatt már versenyezni nem tudó fiatalok felvevő egyesületeként a serdülő és az ifjúsági korosztályú jégkorong csapat részvételének biztosítása az országos bajnokságban, versenyek, edzőtáborok szervezése. A jégkorong csapat részére a rendszeres edzések biztosítása. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében a Magyar Jégkorongszövetséggel, Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával, a városi Sportcsarnokkal. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári K-1-es Magyar Postagalambsport Egyesület

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Hermann O. utca 26.
képviselő: elnök Ferenczi Igor, titkár Lukács Gyula
A településen és annak környezetében a postagalambsporttal összefüggő tenyésztés és versenyzés. E tevékenység keretein belül célja a postagalambsport hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a közös versenyzés megszervezése és lebonyolítása, kiállítások rendezése és ezekhez szükséges eszközök biztosítása, a közösségi vagyon kezelése. ... >>

Kaposvári Kézilabda Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Galimberti utca 13.
képviselő: Csönde Zsuzsanna
a./ A területén tanuló, lakó ifjúság, területén dolgozó, élő felnőttek ösztönzése a rendszeres testedzésre, sportolásra, az egészséges életmód kialakítására, ezáltal a közösségi élet kibontakozásának elősegítése. Fejleszti az ehhez szükséges anyagi, tárgyi és személyi feltételeket. b./ Sportolói számára olyan eredményes felkészítést és versenyeztetést biztosít, mellyel méltóképpen lehet szerepelni a hazai és nemzetközi versenyeken. c./ Sportolóit a sport sajátos eszközeivel neveli. d./ Elősegíti a kézilabda sport népszerűsítését. e./ Együttműködik a kézilabda sport városi, megyei, országos szervezeteivel, valamint a lakosság testi neveléséért felelős állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel. ... >>

KAPOSVÁRI KORONA LOVAS SPORT EGYESÜLET

(sport)

7400 Kaposvár, Léva köz 3.
képviselő: Kiss János ... >>

Kaposvári Kosárlabda Egyesület

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 2. fsz.5.
képviselő: Kovács László
A környezeti nevelés minden korosztály bevonásával, kiemelten foglalkozva a gyermek- és ifjúsági korosztály szemléletformálásával. Természet- és környezetvédő táborokban végzett szakmai tevékenységgel az egyesület lehetőséget kíván teremteni a gyakorlati tapasztalatokon alapuló ismeretszerzésre, önművelésre. Környezetvédő akciók szervezése általános iskolai, középiskolai tanulók és főiskolai, egyetemi hallgatók közreműködésével. Térinformatikai eszközök igénybevételével a táj változásának vizsgálata a Kárpát-medencében a fenntartható fejlődés érdekében. A Kárpát-medence tájainak környezeti állapot-felmérését célzó mérések, vizsgálatok, tanulmányok végzése, koordinálása, és e munkák eredményeit összegző tanulmányok, ismeretterjesztő illetve figyelemkeltő kiadványok, multimédiás ismerethordozók készítése, szerkesztése. A környezetvédelmet szolgáló információs rendszerek kiépítése, adatbázisok létrehozása. Szakmai találkozók szervezése a regionális, országos és nemzetközi együttműködés és közös tevékenységek kidolgozása érdekében. Információterjesztés a sajtó, a nyilvánosság, a döntéshozók felé. Honismereti tevékenység. A kulturális örökség feltárása, dokumentálása; kiadványok szerkesztése. A kutatómunka fázisainak megismertetése a diákokkal, történelmi helyszínek meglátogatása, történelmi események megelevenítése, történelmi korszakok újraélése e célból szervezett táborokban. Kapcsolatépítés, csere a határon túli magyar honismereti szervezetekkel. Az európaiság és regionalizmus problémakörének feltárása, hídépítés és kapcsolatteremtés. Részvétel sportrendezvényeken. A kaposvári kosárlabda utánpótlás fejlődésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Arany János utca 97.
képviselő: elnök Monok Tibor
Az Egyesület célja: a kosárlabda sport oktatása és népszerűsítése. A kosárlabda sportágban a versenyzés és szabadidősport népszerűsítése, feltételeinek megteremtése. Elsősorban az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása, valamint a női sportolás, hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és kisebbségi rétegek esélyegyenlőségének támogatása, felkarolása. Az egyesület tevékenységével elősegíti a verseny és élsportot, valamint szabadidő sportot.Támogatja és szervezi a kosárlabda sportot, rendezvényeket szervez, tagjai és más személyek részére egyéb sportszolgáltatást végez, tanfolyamokat és oktatással összefüggő egyéb tevékenységeket fejt ki, valamint egyéb közösségi jellegű szolgáltatást végez. A Kaposvári Kosárlabda Klub Kosárlabda csapata eredményes szereplésének támogatása és az utánpótlás nevelésének elősegítése. Az egyesület kapcsolatainak kiépítése és fenntartása együttműködési megállapodás keretében az országos szakszövetséggel és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, fejlesztése. ... >>

Kaposvári Középületkivitelező-Adorján Sport Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Vak Bottyán utca 85.
képviselő: Kovács László ... >>

Kaposvári Küzdősport Egyesület

(sport,oktatási,szociális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kölcsey utca 2.
képviselő: elnök Kalamász József
Az érdekszövetség célja többek között: A küzdősport megszeretettetése, széleskörű elfogadtatása. A rossz irányba tartó, kallódó, motiválatlan, és hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok közösségbe szoktatása. Egészségmegőrző tevékenység. Gyermek-, és ifjúságvédelem. Tömeg-, és szabadidősport. Sporttal kapcsolatos rendezvények szervezése és rendezése, valamint lebonyolítása. ... >>

Kaposvári Labdarúgó Utánpótlásnevelő Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kanizsai utca 67.
képviselő: Konrád László
Kaposvár város és környéke, valamint Somogy megye tehetséges, 6-20 éves korú labdarúginak minőségi felkészítését, versenyeztetését biztosítja. ... >>

Kaposvári Lábtenisz Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Béke utca 19. II./1.
képviselő: Pál Tamás ... >>

Kaposvári Modellező Sport Egyesület

(sport,természetvédelem)

7400 Kaposvár, Tókaji utca 30/d.
képviselő: Nagy Tibor Géza
a./ Modellezés, természetjárás, szabadidő sport sportágakban tevékenyen részt vállalni, a polgárok sportolási lehetőségeinek biztosításában. Számukra versenyek, szabadidős sportesemények szervezése. b./ A szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

Kaposvári Muay Thai Sportegyesület

(sport,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Beszédes József utca 21.
képviselő: Heczer Klaudiusz
Az Egyesület célja a küzdősportban tehetséges fiatalok felkarolása, a sportban és az életben való boldogulásuk előmozdítása, - vállalja a közösségépítést a sport segítségével, - segíti a fiatalokat értelmes életcélok kitűzésében, - küzd a deviáns társadalmi magatartások továbbterjedése ellen (különösen erőszak, drogfogyasztás), - egészséges, mozgás gazdag életmódra nevel, - megtanítja a fiatalokat az önvédelemre. ... >>

Kaposvári Nehézatlétikai Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Eötvös utca 8.
képviselő: Kocsis Ferenc Vilmos ... >>

Kaposvári Női Kosárlabda Club

(sport)

7400 Kaposvár, Géza utca 53/a.
képviselő: Horváth Tiborné ... >>

Kaposvári Pince Teke Klub

(sport)

7400 Kaposvár, Pázmány P.u.35.
képviselő: Magyar József ... >>

Kaposvári Pool Biliárd Egyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Dési-Huber köz 7. 1.lh. III/1.
képviselő: Bándi Zsolt
A kaposvári biliárdsport fejlesztése. A sportolók összefogása. A rendszeres sportolás, versenyzés biztosítása. A biliárdsport népszerűsítése és a sport iránti igény felkeltése. ... >>

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia

(sport)

7400 Kaposvár, Cseri utca 6.
képviselő: Horváth Miklós
Kaposvár Város és környéke, valamint Somogy megye sporttevékenységének - ezen belül labdarúgásának szervezése, nem hivatásos sporttevékenység keretében 7-19 éves korú labdarúgóinak minőségi felkészítése, versenyeztetése, labdarúgó csapat működtetése. ... >>

Kaposvári Rákóczi FC Szurkolói Baráti Köre

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 4. (Rákóczi Stadion)
képviselő: elnök Kárpáti Zoltán
A Kaposvári Rákóczi FC felnőtt labdarúgócsapata eredményes szereplésének támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgó utánpótlás nevelésének elősegítése. A Kaposvári Rákóczi FC hazai mérkőzésein - az egyesület tagjainak véleménye alapján a legjobb teljesítményt nyújtó kaposvári labdarúgó kiválasztása, megjutalmazása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának sportfelszerelésekkel való támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának idegenbeli mérkőzéseire utazások megszervezése. A Kaposvári Rákóci FC csapatainak mérkőzésein a - sportszerű magatartási keretek közötti szurkolás elősegítése, valamint a nézőszám növelése. Az egyesület tagjai szabadidős sporttevékenységének megszervezése, koordinálása, illetve annak támogatása. A Kaposvári Rákóczi FC Elnökségével, társklubok baráti köreivel partneri kapcsolatok kialakítása, együttműködési megállapodások kötése és az azokban foglaltak megvalósítása. ... >>

KAPOSVÁRI RÁKóCZI FOOTBALL CLUB ALAPÍTVÁNY

(sport)

7400 Kaposvár, Pécsi út 4.
képviselő: Stier István
Az alapítvány célja és egyben feladata Kaposvár város és annak agglomerációja, lakói és azok gyermekei egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása az élsport és diáksport biztosítása. Célja továbbá, hogy a Rákóczi FC., mint nagymúltú sportklub a meglévő létesítményeit meg- felelő szinten fenntarthassa, működtethesse, esetleg azokon további beruházásokat hajthasson végre, így az alapítvány segítse elő az egyesület további eredményes működését. ... >>

Kaposvári Rákóczi Futball Club Kaposvár

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 4.
képviselő: Horváth Miklós
a.) tagjai részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, b.) a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, c.) a bázis szervek dolgozói részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása, d.) a Kaposvári Rákóczi Futball Clubbal kapcsolatban lévő oktatási - nevelési intézmények tanulói, hallgatói részére a labdarúgó sportágban végzendő rendszeres testedzési, sportolási lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidős sportolásának segítése, e.) sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Kaposvári Rendészeti Testedző Egylet

(sport)

7401 Kaposvár, Somssich P. utca 7. Pf:71.
képviselő: Heizler György ... >>

Kaposvári Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület

(sport)

7400 Kaposvár, Fenyves utca 64/a.
képviselő: Kovács Marcell
a./ A ritmikus gimnasztika sportág népszerűsítése és folyamatos utánpótlásának biztosítása. b./ A szervezett keretek közötti spotolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése. ... >>

"KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET"

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11.
képviselő: Fonai Tibor
Magyarország sportjának élvonalába tartozó röplabdás hagyományainak ápolása. Hazai sikereink megőrzése melleett minél magasabb szintű nemzetközi eredmények elérése. A röplabda sport hazai és nemzetközi népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. Az utánpótlás nevelés rendszerének sportszakmai alapelveken történő felépítési, működtetése, ennek során hatékony kapcsolattartás az általános és középiskolákkal. Szoros kapcsolat kiépítése a kaposvári felsőoktatási intézményekkel a játékosok képzettség megszerzésére irányuló tanulmányainak elősegítése érdekében. Az élvonalba tartozó játékokosok szintre való felkészítése. Támogatóink és segítőink népszerűsítése. Egészséges életmódra nevelés, aktív részvétel a dopping elleni küzdelemben. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal