Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 275
1. oldal

1.M.C.M. Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 41.
képviselő: Dr. Karl Schultes
A röplabda sport népszerűsítése, fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés biztosítása. A hatékony utánpótlás nevelés érdekében az egyesület röplabda szakosztályt működtet. A vízi és téli sportok - különös tekintettel a vitorlázás és síelés - népszerűsítése, sportszerű életmódra nevelés. A vízi és téli sportok, szabadidős programok támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének biztosítása ifjúsági s felnőtt korúak számára. ... >>

"A jövő sakkmestereiért" Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Béke utca 81.
képviselő: Kövessy Ferenc
A sakksport népszerűsítése, a minőségi sakksport fejlesztése. Olyan ifjúsági sakkozók támogatása, akik a jövő nagymesterei lehetnek. Az ifjú tehetségek oktatása, versenyeztetése, hazai, valamint nemzetközi diák és ifjúsági versenyeken. ... >>

"A kaposvári egészségügyi felsőoktatásért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.
képviselő: Harjánné Brantmüller Éva
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését:- a szociálisan rászoruló főiskolai hallgatók anyagi segítése, a főiskolai szakemberképzés anyagi és tárgyi feltétleinek javítása, továbbképzési feladatok támogatása, tudományos diákköri, szakmai munkák ösztönzése, elismerése, belföldi és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel segítése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása, a főiskolai hallgatói rendezvények anyagi támogatása, a főiskola belföldi és nemzetközi kapcsolat felvételének támogatása, az egészségügyi szakemberképzés támogatása vállalkozók és vállalatok által (oktatási segédeszközök, felszerelések, anyagi támogatás), HÖK. működésének támogatása. ... >>

A Tehetséges Teniszező Gyermekekért

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Kassa u.5/a.
képviselő: Harmath Frigyes
A Kaposvárott élő, illetve a városban tanuló utánpótlás koru tehetséges fiatalok számára olyan lehetőséget nyújtani,hogy megismerhessék és elsajátíthassák a tenisz sportág által közvetíthető értékeket. ... >>

A TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA "TOPONÁRI NEBULÓKÉRT" OKTATÁSFEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Toponári út 62.
képviselő: Kampf Ferenc
A Toponári Általános Iskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató-nevelő tevékenység színvonalának emelése, az alapfokú művészeti oktatás fejlesztése új szervezeti formák keresése és létesítése. A tehetséges és rászoruló tanulók továbbtanulásának szorgalmazása szakmai és anyagi segítése. A tanulásban, a különböző tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók, valamint felkészítő nevelőjük jutalmazása, ösztönzése. Pályázatok kiírása és anyagi támogatása. ... >>

A-M Contact Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 10.
képviselő: Kovács József
Sporttevékenység, amelyen belül a technikai sportok - különös tekintettel az autó-motor sport - népszerűsítése. Sportszerű életmódra nevelés, a fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés. A minőségi sport fejlesztése. Az autósport támogatóival, szurkolóival szoros kapcsolat kialakítása. Szabadidő hasznos és kulturált elöltésének biztosítása ifjúsági és felnőtt korúak számára. Sport és szabadidős rendezvények szervezése. ... >>

"Add a kezed" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 1.
képviselő: Dr.Klujber László
A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Módszertani Központ tanulóinak - az iskola alapellátását nem érintő - segítése és képességfejlesztése szabadidős, sport, kulturális programokkal, üdültetéssel, táboroztatással. ... >>

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

"ÁLLÁS-FOGLALÁS" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics M. utca 33.
képviselő: dr. Terényi Zoltánné
Az alapítvány általános célja: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (pályakezdők, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbségek) foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-közvetítést, munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, munkavállalási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás és pszichológiai tanácsadás segítségével. Humán kutatás, fejlesztés, módszertan.
Az alapítvány konkrét célja: A hátrányos helyzetű emberek, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbséghez tartozó munkanélküliek, valamint a büntetésvégrehajtási intézetből szabaduló emberek munkaerőpiaci integrációja és reintegrációja, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének munkaerőpiacon való bennmaradásának elősegítése humán szolgáltatásokkal, személyre szabott munkavállalási illetve álláskeresési tanácsadással, munkaközvetítéssel, alkalmassági vizsgálatokkal továbbá személyiségi és képesség fejlesztéssel. ... >>

"ALTIORA" Felnőttképzési Tudásközpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attila
Az alapítvány hosszú távú célja pályázati lehetőségek kihasználásával különböző EU-s és hazai gazdaságfejlesztésű, idegenforgalmi, kutatás-fejlesztésti projektek megvalósítása, azokban való közreműködéssel, valamint meglévő projektek további generálása, majd a megvalósítást követő monitoring vizsgálatokban való közreműködés. Különböző pályázati programok keretében, porjektek megvalósítása érdekében iskolarendszeren kívüli felnőtt- és egyéb képzések szervezése, beleértve a munka-erőpiaci képzést, és az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet is. ... >>

APPALOOSA LOVASSPORT EGYESÜLET

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Posta utca 16.
képviselő: Fülöp Józsefné
a./ Szabadidő és tömegsport korhatár nélkül, illetve versenysport
b./ Lovasversenyek, edzőtáborok, továbbképzések szervezése és lebonyolítása. ... >>

Aprólépések Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 181.
képviselő: Balla Szilvia
Az óvodáskorú gyermekek tevékenységéhez a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, javítása. A gyermekek játéktevékenységéhez az esztétikus, jó minőségű játékok beszerzése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása különböző segítségadással /étkezési díjtámogatás, ruhanemű,játék stb/ Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai eszközeinek megteremtése (tárgyi és szellemi). Biztonságos , egészséges óvodai környezet megtermtése és feltételeinek biztosítása. ... >>

"Arató Blanka emlékére" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Somssich P.u.15./Németh I.Á.I.
képviselő: Szegedi Ágnes
A tanév során a Németh István Általános Iskola tanulói közül magyar irodalom, nyelvtan és történelem tárgyakbó kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

"Az emberért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Stickel Péter
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiemelkedő tehetségű tanulói szakmai és humán műveltségének növelését, nyelvtudásának fejlesztését elősegítő továbbképzések, sporttáborok anyagi fedezetének biztosítása. Szakirányú felsőfokú intézményben tanuló, nehéz szociális körülmények között élő tehetséges fiatalok anyagi támogatása a felsőfokú tanulmányok megkezdésének első évében. Az alapítvány lehetővé teszi, hogy tagjain kívüli személyek is részesülhessenek az alapítvány által biztosított szolgáltatásokból, kedvezményekből. ... >>

Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/C. II./2.
képviselő: Csíkvár Tímea Tünde
Az alapítvány célja a bábszínházi kultúra ápolása, bemutatása egy állandó bábszínházi műhely létrehozása. Az alapítvány tevékenysége a művészi és pedagógiai bábjáték eredményeinek felhasználására, azok megismertetésére, valamint egy modern, hiteles, mai bábszínházi nyelv kialakítására irányul. Az alapítvány célja, hogy a Magyar Köztársaság területén és határain túl is népszerűsítse és ápolja a bábhagyományokat, Somogy megye és különösen Kaposvár területén minél szélesebb réteggel megismertesse, megszeretesse a bábművészetet, a bábművészet hagyományait, technikáit oktatás keretében tovább adja a jövő nemzedéke számára. ... >>

"Bajcsy Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 20
képviselő: Molik Edit
A modern óvodapedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztése, iskolára való felkészítése érdekében. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Bajcsy Zs. utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. Az óvoda épületének fenntatási és karbantartási költségeihez való hozzájárulás. Az óvodai eszközök vásárlásának támogatása. Az 1997. évi CLVI. tv. 4. § /1/ bekezdés szerint az alapítvány a törvény 26. § c/4. alpontja alapján "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" megjelölésű közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

Balaton-Pannónia Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 85.
képviselő: Balázs Barbara
Az egyesület tevékenységét országosan gyakorolja. Folytatja a honismereti, városismereti ismeretterjesztő jellegű gyermek- és ifjúsági irodalmi művek publikálását. Tánccsoport fenntartásával és táncos rendezvények szervezésével, illetve táncversenyeken való részvétellel vesz részt a magyar tánckultúra ápolásában. Táncoktatási feladatokat is vállal.Szoros kapcsolatokat tart fenn határon túli magyar civil szervezetekkel, művészekkel és más értelmiségiekkel. Együttműködik EU-n kívüli országok civil szervezeteivel is. Az egyesület célja a Balaton természeti, művészeti és társadalmi értékeinek megóvása, feltárása, népszerűsítése és gyarapítása a művészet és a tudomány eszközeivel. Célja összefogni és inspirálni a Balaton környékén és a Balaton témájában alkotó művészeket. Lehetőséget kínál az alkotóknak az új alkotások létrehozására és alkotásaik megismerésére a nagyközönséggel. Igyekszik megteremteni a Balatont kedvelő, a Balaton iránt elkötelezett emberek közötti mélyebb, tartalmasabb emberi kapcsolatokat. Kiemelt célja a maga sajátos eszközeivel segíteni a gyermekeknek a Balaton szeretetére nevelését, továbbá az, hogy a tó környékén lakó gyermekekben a pedagógia, valamint az irodalmi és más művészetek eszközeivel erősítse az ökológiai szemléletet. ... >>

BÉKEVÁR ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 30.
képviselő: elnök Jóföldi Endre
A Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének keresztény missziós programjának és működési feltételeinek a támogatása. Pl. segítséget nyújt az itt megnevezett Egyház kaposvári gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlan fenntartási, stb. költségei fedezésére; idősek, nyugdíjasok részére közösségi alkalmakat szervez; családvédelmi és családsegítő szolgáltatást végez; egyéb szociális ellátást folytat; nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást végez, tanító programokat támogat; kiállításokat szervez; hangversenyeket rendez; amatőr művészi szolgáltatást végez; közösségi programokat szervez; gyermekfelügyelet, nyári gyermektábor szervezése; szabadidő, sport programokat szervez; alapfokú oktatási intézmény létrehozása, működtetése; köztisztasági akciók szervezése, stb. ... >>

Belvárosi Napközi Egyesület

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kadarka utca 13.
képviselő: elnök Grófné Szerecz Diána Pálma
Az Egyesület alap célja az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, az óvodás korú gyermekek szocializációja, iskolai tanulmányok folytatására való felkészítése. ... >>

Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 41. 2. 3.
képviselő: Kovács József
Egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek végzése. A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásukhoz való hozzájutás segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő források megléte esetén szociális és rehebilitációs célú eszköz és pénz segélyek nyújtása, idős emberek, beteg, vagy fogyatékos emberek és családjaik segítése, idős korú, beteg, vagy fogyatékos személyek gondozásának segítése, illetve számukra gondozás biztosítása. Kulturális tevékenység végzése és elősegítése, program szervezés, programok működtetése, a helyi hagyományok ápolása és őrzése. Az időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében érdekképviseleti, érdek érvényesítő, társadalmi tudat formáló tevékenység végzése, illetve az ilyen tevékenységet folytató személyek és szervezetek támogatása. Az emberi és állampolgári jogok védelme az idős, egészségkérosodott, fogyatékos emberek számára. Sport és szabadidős tevékenységek szervezése, a hozzáféhetőség elősegítése, valamint ilyen tevékenységek folytatása. Ismeret terjesztő, ismeret bővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek szervezése és végzése időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos, vagy más, sajátos igényű társadalmi csoportok tagjai, családtagjaik és a velük együttműködő személyek számára. ... >>

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.29/c.
képviselő: Lukács Sándor
A Berzsenyi Dániel Általános Iskola diáksportkörének anyagi támogatása. Az alapítvány által nyújtott támogatás sportolási feltételek javítására is felhasználható. ... >>

Berzsenyi Dániel Általános Iskola PEDAGÓGIUM Alapítványa

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c.
képviselő: Kovács Zoltán
Az alapítvány oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi célra alakult közhasznú alapítvány, mely segíti a Berzsenyi Dániel Általános Iskola tanulóinak oktatási és nevelési céljainak megvalósítását. Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása. Táborozások, kirándulások anyagi támogatása. Szociálisan rászoruló tanulók támogatása. Korszerű eszközök beszerzése. Épület állagának javítása. 8 osztályos és 8 osztályt végzett tanulóink továbbtanulásának támogatása. Iskolánk legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért és kiváló magatartású tanulója cím odaítélése évente 2 fő részére - alsós, felsős - tárgyjutalom, melynek értéke évente kerül meghatározásra. ... >>

Bianchi Club Kerékpáros Egyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany János utca 2/A.
képviselő: elnök Szél Attila
Az Egyesület célja Magyarországon - ezen belül Dél-Dunántúlon, különösen Somogy Megyében illetve Kaposváron - a népszerű, de nem szervezetten kerékpáros sportág összeszervezése, továbbá népszerűsítése, amely tevékenységén keresztül az egyesület hozzájárul a lakosság egészségének a megőrzéséhez az egyesület célja a kerékpár sportban a fiatalok utánpótlás-nevelése, oktatása, a senior korosztály számára a kerékpározás mint egészségmegőrzés módjának a megismertetése, ismeretterjesztés, amatőr versenyzés, tehetségek felkutatása. ... >>

BLACK LEOPÁRD EGYESÜLET, HONG LUNG CH UAN TAO KUNG-FU

(sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Kisfaludy utca 44.
képviselő: elnökhelyettes Bodnár Rudolf, elnökhelyettes Pataki Ferenc, Márton László
Az Egyesület célja elsősorban az egyesületbe belépő tagok sportolási lehetőségének biztosítása, egészséges életmódjának elősegítése.
- az egyesület tagjainak ismeretanyag és szemléletbeli képzése, oktatása
- aktív segítségnyújtás az egészséges életmód gyakorlati megvalósítása,
- versenylehetőség megszervezése a tagok számára
- tagok képviselete, érdekérvényesítése a szükséges fórumokon
- képviseli tagságát más szervezetekkel, szövetségekkel való együttműködés folyamán. ... >>

"Boldog gyermekkorért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 2/A.
képviselő: elnök Mártonné Filó Margit
A boldog, derűs, vidám, testileg és lelkileg a világ megismerésére képes gyermekek neveléséhez szükséges feltételek minél magasabb szintű megteremtése. Célja a mai kor támasztotta követelményeknek megfelelő az ösztönös gyermeki érdeklődésen és tanulni vágyáson alapuló olyan óvodai oktatási program kialakítása, amely gyermekközpontúsága folytán a leghatékonyabban szolgálja az iskolára és a mindennapi életre való felkészítésüket. ... >>

BONSAI CLUB KAPOSVÁR Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 52.
képviselő: elnök Hirth János
Találkozási és továbbképzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó bonsai barátok számára. Bonsai szeretetének, nevelésének népszerűsítése és e tárgyban előadások és kiállítások szervezése. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás külföldi társklubokkal, a nemzetközi világszövetséggel. ... >>

Borostyán Fit Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Vörösmarty utca 40.
képviselő: Lukics János
A quash sportágban a versenyzés és szabadidősport népszerűsítése, az utánpótlás-képzés feltételeinek megteremtése. A túra-autó motorsport űzése és népszerűsítése. ... >>

Buborék Szabadművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Várdomb utca 10.
képviselő: Nyári Julianna
Az egyesület célja fiatal hivatásos és nem hivatásos képző- és iparművészek munkájának segítése találkozók, kiállítások rendezésével, kiadványok szerkesztésével és kiadásával, internetes portál és hozzá kapcsolódó honlapok létrehozásával; a pórusbetonnak mint szobrászati alapanyagnak népszerűsítése elsősorban a gyermekek körében játszóházak, szakkörök szervezésével. Célul tűzi ki még a részvételt az egészséges életmódra nevelésben, az ökológiai szemlélet terjesztésében. A kertkultúra és az épített környezet kultúrája új szemléletének kialakítására is törekszik, különös tekintettel a kert- és parkszobrászat és a lakáskultúra formavilágának megújítására természetes és természetazonos anyagok felhasználásával.
Továbbá az egyesület célja:- családi napközi létrehozása, fenntartása, működtetése, - gyermekek egészséges fejlődése, nevelése, oktatása, gyermekjóléti alapellátás - napközbeni ellátás - biztosítása családi napköziben. - Szabadidős programok, közművelődési események szervezése,bemutatása, művészeti munkák, értékek megismertetése, megőrzése, lehetőségek teremtése a gyermekek számára, képességfejlesztés érdekében. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, - nemzetközi tevékenység: kapcsolatok építése fenti cél szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében. ... >>

Budalakk Titán-Szeged Sakk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 14.
képviselő: Bálint János a kuratórium elnöke, Kele János a kuratórium titkára
Szeged város minőségi, utánpótlás és iskolai sakkéletének támogatása. ... >>

Búzavirág SC.

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Tisza utca 1.
képviselő: Mészáros Antal Zoltán
1. A sportegyesület célja a rendszeres sportolás (versenyzés) testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. 2. A sportegyesület gondoskodik a bázisszerve tagjainak rendszeres testedzéséről és sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási intézmények, továbbá a lakosság testnevelési és sporttevékenységét, elősegíti a sportágak népszerűsítését, illetve eredményes felkészülést és versenyzést biztosít sportolói számára. ... >>

"Búzavirág" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 19.
képviselő: Skanderáné Tavali Gabriella
A Kaposvár, Búzavirág utcai óvodába járó gyermekek idegennyelvi képzésének elősegítése, szervezése, a gyermekek egészséges életet szolgáló programok szervezése. ... >>

Camelot Kutyás Sport Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Uránia lakótelep 4.
képviselő: Fazekas Ágnes
A Camelot Kutyás Sport Egyesület egy olyan sportegyesület, amely székhelyén, és annak környezetében a természethez kötődő és a közélettel kapcsolatos sport- illetve társadalmi tevékenységet végez kutyakiképzés és kutyás sportok területén szabadidős és versenyszerű jelleggel egyaránt. ... >>

Corso Tánc Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zrínyi utca 1.
képviselő: Bódis-Nagy Katinka
lati-amerikai és standard táncok művelése, - utódnevelés, - táncversenyek lebonyolítása, - nemzetközi versenyeken való részvétel, - továbbképzés szervezése, - fellépések, táncbemutatók tartása, - művészeti tevékenység, nevelés folytatása. ... >>

Crystal Gyermek és Ifjúsági Sport Club

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 7/c. I./1.
képviselő: Szolnoki Attila
a./ Tagjai részére a különböző mozgásképzés során végzendő rendszeres testedzés és sportolási lehetőségének biztosítása. b./ A lakosság szabadidős sportolásának segítése. c./ A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, tehetséggondozás kibontakoztatása, segítése. ... >>

Cserénfai Tájvédelmi Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Zaranyi út 6-8.
képviselő: elnök Zsille Péter, elnökhelyettes Fördős Jenő, elnökhelyettes Váradi Attila
Az egyesület célja elsősorban az épített és természeti környezet védelme az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása. A szervezet közelebbi céljai: A természetvédelem gyakorlati művelése, társadalmi előmozdítása, népszerűsítése. Az ifjúság széleskörű bevonása a természetvédelembe, helyes szemléletük kialakítása érdekében. Természeti értékek minél alaposabb megismerése és a szervezett tudásanyag rendszerezése, feldolgozása, ismertetése, védelmi javaslatok kidolgozása és eljuttatása az illetékes szervekhez. Részvétel a térség területfejlesztésében. Ismeretterjesztés, környezeti nevelés, környezet- és természetvédelmi ügyekben tanácsadás, környezet- és természetvédelmi érdekképviselet ellátása, hátrányos helyzetben lévő személyek társadalmi esélyegyenlőségének segítése, munkahelyek létesítése a környezet- és természetvédelemmel összhangban. A szabadidő sport támogatása. Sportszolgáltatás nyújtása, úgymint tanfolyamok és oktatások szervezése. ... >>

Csertán Márton Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 23.
képviselő: esperes-lelkipásztor Bellai Zoltán
Kaposváron a Magyar Református Egyház által működtetett öregotthon létesítése a város szociális gondjainak enyhítésére. A már feltüntetett célokon túl református általános iskola építése, bővítése, a már létrehozott iskola működési feltételeinek anyagi biztosítása, támogatás, ösztöndíjak létrehozása, meghírdetése és támogatása, a tanulók közül a hátrányos helyzetüek megsegítése, támogatása. ... >>

"CSIKSZENTKIRÁLYI LESTYÁN FERENC" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bárczi G. utca 1.
képviselő: Bellai Zoltán
Az idős, nehéz körülmények között élő, családi gondozásban nem részesülő személyek méltó körülmények közötti életvitelének elősegítése, a róluk való gondoskodás szervezése, elősegítése, támogatása, valamint az életpályára felkészítő tanulmányaikat hátrányos helyzetben folytató középiskolai tanulók megsegítése, támogatása. ... >>

Csillag Gyermekkert Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Hunyadi utca 2.
képviselő: elnök Szabó Csilla
2-14 éves kor közötti gyermekek napközbeni felügyelete, ellátása, gondozása. ... >>

"Csiribiri Bölcsődei Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10.
képviselő: Kovácsné Jusztusz Judit, Magyar Zsoltné, Oláhné Biri Csilla
a modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása
- a szülők és a bölcsődei dolgozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára való felkészítése érdekében
- a bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

D.e.v.i.l.s. Kaposvári Kerékpáros Sportklub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. III/5.
képviselő: elnök Soós László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység. Természet és állatvédelem. Környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

Démon Team Sporegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 10.
képviselő: elnök Kovács József, elnökhelyettes Juhász Krisztián, elnökhelyettes Kovács Attila
Az egyesület célja elsősorban az egyesületbe belépők egészséges életmódjának elősegítése, sportolási lehetőségének biztosítása. Az egyesület tevékenységével elősegíti a verseny és élsportot, valamint szabadidő sportot. Támogatja és szervezi a motocross-sportot, valamint egyéb technikai sportokat, rendezvényeket szervez, tagjai és más személyek részére egyéb sportszolgáltatást végez, tanfolyamokat és oktatással összefüggő egyéb tevékenységet fejt ki, valamint egyéb közösségi jellegű szolgáltatást végez. ... >>

"Déryné Vándor Színtársulat"

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 1 1/1.
képviselő: Török Tamás
Amatőr színjátszóközösség létrehozása, egymás képességeinek fejlesztésére, az önképzés elősegítésére, közös színjátszás megalakítására. A vidék, a falu kulturális felvirágoztatása. Színjátszás, előadások elkészítése. ... >>

"Deseda"Vizisport Alapítvány

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Raktár utca 13.
képviselő: Biró Miklós
A Kaposvári Vízügyi Sport Club keretében folyó tevékenység, ezen belül a jól tanuló és tehetséges sportolók támogatása, a diák és szabadidő sport elősegítése. ... >>

"Diagnosztikai Képalkotó Oktatásért" Alapítvány

(oktatási)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 40.
képviselő: Prof. Dr. Repa Imre
Az alapítvány célja a felsőfokú oktatás elméleti és gyakorlati képzéséhez, kutatásfejlesztéshez, továbbképzésekhez, tudományos képzésekhez támogatások biztosítása, felsőfokú elméleti és gyakorlati képzések, továbbképzések szervezése. Az alapítvány célja továbbá, hogy támogatást nyújtson az itt megjelölt célokat elősegítő pályázatok szervezésében, az azokon történő részvételben. Az alapítvány célja, hogy különösen a Kaposvári, vagy Kaposvárhoz kötődő személyek igénybe vehessék az alapítvány szolgáltatásait azzal, hogy az alapítók, illetve az alapítvány működésében bármely formában működő személyek családtagjai is részesülhessenek az alapítvány szolgáltatásaiban. ... >>

DIÁKJAINKÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 44. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola
képviselő: Szalai Rudolf
A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tehetségnevelő munkájának támogatása a kultúra, a művészetek és a sport területén. Kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végző tanulók, tanulóközösségek jutalmazása. Az iskolai házi versenyek, az iskola hagyományaihoz illő rendezvények költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Indokolt esetben a rászoruló tanulók kirándulási vagy táboroztatási segélyezése. A szabadidős tevékenység költségeinek támogatása. Iskolánkba érkező gyerekek vendéglátása, fogadása. A fentebb megjelölt célok megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, ezek működésének, fenntartásának biztosítása. Kuratórium tagjai felmerülő költségeinek, pl. tanfolyam, útiköltség térítése. ... >>

Dolgozni, Megélni Vágyók Egyesülete

(egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Zsigmondy Richárd utca 2.
képviselő: Kadlicskó Pál
Az Egyesület az alábbi célok és feladatok megvalósulása érdekében jön létre: - Az Egyesület tagsága küzd az elszegényedés, a társadalom peremére kerülés ellen. - Küzd a jobb életért, a megélhetésért, - Kapocsolatot tart fenn minden olyan szervezettel, más egyesülettel, amelyek hasonló célokat tűztek ki, segíti munkájukat, javaslatokkal, tervekkel, - Segíti mindazokat, akik munka nélkül maradtak, a tönkrement kisvállalkozókat és kényszervállalkozókat, a rokkantakat, a kisnyugdíjból élőket, a nagycsaládosokat. - Oktatás, képzés szervezésével segít annak érdekében, hogy az állás nélküliek mielőbb elhelyezkedhessenek. Ehhez kapcsolatot tart fenn minden olyan gazdálkodó szervezettel, költségvetési szervvel és más szervezettel, amely megfelelő munkát tud biztosítani. - Harcol a jogegyenlőségek, a megkülönböztetés minden fajtája ellen, küzd a minden téren való egyenlőség eléréséért, azért hogy emberi jogaiban senki ne sérülhessen, akit pedig hátrány ért, az mielőbb rehabilitálva legyen. - Segít, támogat minden rászorulót - rokkantat, beteget, nyugdíjast, a társadalom peremére szorultat - mind szociális munkával, mind egyéb módon abban, hogy jobb minőségű, egészségesebb életet élhessen, a társadalmi életbe visszakerülhessen. - Célja, hogy minél több otthon végezhető munkát szervezzen, ezzel segíteni a rokkant, a nagycsaládos, vagy egyéb módon rászoruló nő és férfi munkához jutását, rehabilitációját. - Figyelemfelhívással küzd minden olyan tevékenység ellen, amely szennyezi a környezetet, ezzel negatív irányban befolyásolja a minőségi, egészséges életet. - Propaganda munkát fejt ki annak érdekében, hogy minden ember számára fontos legyen a környezet megóvása, tisztántartása. ... >>

"DONNER SPORT KLUB" Szabadidős Tenisz-, Röplabda és Lábtenisz Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Gilice utca 9008/1.hrsz.Klubház
képviselő: Dr. Marosi Imre
A tenisz és röplabda tömegsport jellegének erősbítése, az egészséges életmódra nevelés, valamint az egészség megóvását és fenntartását szolgáló sportos életforma kialakításának és napi gyakorlattá válásának elősegítése. A lábtenisz sportág népszerűsítésének növelése, - tárgyi feltételei és versenyzési lehetőségei megteremtésének elősegítése. A sportágak utánpótlásának biztosítása, a gyermekek és fiatalok oktatása, vetélkedőkbe, versenyekbe való bevonása, a sportszrű magatartás, az egészséges versenyszellem, a küzdeni tudás, a döntésekért és azok következményeiért való felelősségvállalás segítése. Korosztályos (ill. korcsoportonkénti) házi- és városi, illetve megyei versenyek szervezése és rendezése. Városi, megyei és országos versenyekre, ill.mérkőzésekre - vetélkedőkre való felkészítés, - a senior és veteránkorú tagok rendszeres foglalkoztatása, egészségi állapotuk figyelemmel kisérése. ... >>

Dorottya Póker Klub Sportegyesület

(sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Széchenyi tér 8.
képviselő: Murányi Gábor
Sporttevékenység, amelyen belül a társas, asztali és kártyajátékok - sakk, backgamon, darts, pool billiárd, karambol billiárd, snooker, asztali foci, gomb foci, go, römi, rabló römi, bridge, texas holdem, kanaszta, póker, egyéb kártyajátékok - népszerűsítése. Sportszerű életmódra nevelés, a fiatal tehetségek felkutatása, támogatása, az utánpótlás nevelés. A minőségi sport fejlesztése. Szabadidő hasznos és kultúrált elöltésének biztosítása ifjúsági és felnőtt korúak számára. Sport és szabadidős rendezvények szervezése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal 6. oldal