Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 240
1. oldal

A TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA "TOPONÁRI NEBULÓKÉRT" OKTATÁSFEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Toponári út 62.
képviselő: Kampf Ferenc
A Toponári Általános Iskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató-nevelő tevékenység színvonalának emelése, az alapfokú művészeti oktatás fejlesztése új szervezeti formák keresése és létesítése. A tehetséges és rászoruló tanulók továbbtanulásának szorgalmazása szakmai és anyagi segítése. A tanulásban, a különböző tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók, valamint felkészítő nevelőjük jutalmazása, ösztönzése. Pályázatok kiírása és anyagi támogatása. ... >>

"Add a kezed" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 1.
képviselő: Dr.Klujber László
A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Módszertani Központ tanulóinak - az iskola alapellátását nem érintő - segítése és képességfejlesztése szabadidős, sport, kulturális programokkal, üdültetéssel, táboroztatással. ... >>

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

Alapítvány a "Somogyi Aprókért"

(kulturális)

7400 Kaposvár, Kontrássy utca 7-9.
képviselő: Németh Ágnes
A magyar néptánc értékeinek megőrzésével és elsajátításával foglalkozó "Somogyi Aprók" gyermektáncegyüttes tevékenységének erkölcsi és anyagi segítése. ... >>

AMPHORA PIPA CLUB Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai köz-Ifjúsági Ház
képviselő: Nagy Lajosné ... >>

Anker Alfonz Rövid- és Középtávú Postagalambsport Klub

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Nagyszeben utca 2.
képviselő: Katus Zoltán
A Magyar Postagalamb Sportszövetség által szervezett területi és országos versenyeken való részvétel biztosítása, a Postagalambsport hagyományainak ápolása, a postagalamb tenyésztés ismereteinek bővítése. ... >>

Aprólépések Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 181.
képviselő: Balla Szilvia
Az óvodáskorú gyermekek tevékenységéhez a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, javítása. A gyermekek játéktevékenységéhez az esztétikus, jó minőségű játékok beszerzése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása különböző segítségadással /étkezési díjtámogatás, ruhanemű,játék stb/ Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai eszközeinek megteremtése (tárgyi és szellemi). Biztonságos , egészséges óvodai környezet megtermtése és feltételeinek biztosítása. ... >>

"Arató Blanka emlékére" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Somssich P.u.15./Németh I.Á.I.
képviselő: Szegedi Ágnes
A tanév során a Németh István Általános Iskola tanulói közül magyar irodalom, nyelvtan és történelem tárgyakbó kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

ARCADELT Kamarakórus Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Arany utca 6.
képviselő: Lucz Zsófia ... >>

"Az emberért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Stickel Péter
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiemelkedő tehetségű tanulói szakmai és humán műveltségének növelését, nyelvtudásának fejlesztését elősegítő továbbképzések, sporttáborok anyagi fedezetének biztosítása. Szakirányú felsőfokú intézményben tanuló, nehéz szociális körülmények között élő tehetséges fiatalok anyagi támogatása a felsőfokú tanulmányok megkezdésének első évében. Az alapítvány lehetővé teszi, hogy tagjain kívüli személyek is részesülhessenek az alapítvány által biztosított szolgáltatásokból, kedvezményekből. ... >>

Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/C. II./2.
képviselő: Csíkvár Tímea Tünde
Az alapítvány célja a bábszínházi kultúra ápolása, bemutatása egy állandó bábszínházi műhely létrehozása. Az alapítvány tevékenysége a művészi és pedagógiai bábjáték eredményeinek felhasználására, azok megismertetésére, valamint egy modern, hiteles, mai bábszínházi nyelv kialakítására irányul. Az alapítvány célja, hogy a Magyar Köztársaság területén és határain túl is népszerűsítse és ápolja a bábhagyományokat, Somogy megye és különösen Kaposvár területén minél szélesebb réteggel megismertesse, megszeretesse a bábművészetet, a bábművészet hagyományait, technikáit oktatás keretében tovább adja a jövő nemzedéke számára. ... >>

BAKANCSOT FEL Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A hagyományos hátizsákos, bakancsos turizmus újra népszerűsítése. A Zselicség és Belső-Somogyban található országos túraútvonalak megismertetése. ... >>

Balaton-Pannónia Kulturális Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Füredi utca 85.
képviselő: Balázs Barbara
Az egyesület tevékenységét országosan gyakorolja. Folytatja a honismereti, városismereti ismeretterjesztő jellegű gyermek- és ifjúsági irodalmi művek publikálását. Tánccsoport fenntartásával és táncos rendezvények szervezésével, illetve táncversenyeken való részvétellel vesz részt a magyar tánckultúra ápolásában. Táncoktatási feladatokat is vállal.Szoros kapcsolatokat tart fenn határon túli magyar civil szervezetekkel, művészekkel és más értelmiségiekkel. Együttműködik EU-n kívüli országok civil szervezeteivel is. Az egyesület célja a Balaton természeti, művészeti és társadalmi értékeinek megóvása, feltárása, népszerűsítése és gyarapítása a művészet és a tudomány eszközeivel. Célja összefogni és inspirálni a Balaton környékén és a Balaton témájában alkotó művészeket. Lehetőséget kínál az alkotóknak az új alkotások létrehozására és alkotásaik megismerésére a nagyközönséggel. Igyekszik megteremteni a Balatont kedvelő, a Balaton iránt elkötelezett emberek közötti mélyebb, tartalmasabb emberi kapcsolatokat. Kiemelt célja a maga sajátos eszközeivel segíteni a gyermekeknek a Balaton szeretetére nevelését, továbbá az, hogy a tó környékén lakó gyermekekben a pedagógia, valamint az irodalmi és más művészetek eszközeivel erősítse az ökológiai szemléletet. ... >>

BÉKEVÁR ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 30.
képviselő: elnök Jóföldi Endre
A Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének keresztény missziós programjának és működési feltételeinek a támogatása. Pl. segítséget nyújt az itt megnevezett Egyház kaposvári gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlan fenntartási, stb. költségei fedezésére; idősek, nyugdíjasok részére közösségi alkalmakat szervez; családvédelmi és családsegítő szolgáltatást végez; egyéb szociális ellátást folytat; nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást végez, tanító programokat támogat; kiállításokat szervez; hangversenyeket rendez; amatőr művészi szolgáltatást végez; közösségi programokat szervez; gyermekfelügyelet, nyári gyermektábor szervezése; szabadidő, sport programokat szervez; alapfokú oktatási intézmény létrehozása, működtetése; köztisztasági akciók szervezése, stb. ... >>

Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 41. 2. 3.
képviselő: Kovács József
Egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek végzése. A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásukhoz való hozzájutás segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő források megléte esetén szociális és rehebilitációs célú eszköz és pénz segélyek nyújtása, idős emberek, beteg, vagy fogyatékos emberek és családjaik segítése, idős korú, beteg, vagy fogyatékos személyek gondozásának segítése, illetve számukra gondozás biztosítása. Kulturális tevékenység végzése és elősegítése, program szervezés, programok működtetése, a helyi hagyományok ápolása és őrzése. Az időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében érdekképviseleti, érdek érvényesítő, társadalmi tudat formáló tevékenység végzése, illetve az ilyen tevékenységet folytató személyek és szervezetek támogatása. Az emberi és állampolgári jogok védelme az idős, egészségkérosodott, fogyatékos emberek számára. Sport és szabadidős tevékenységek szervezése, a hozzáféhetőség elősegítése, valamint ilyen tevékenységek folytatása. Ismeret terjesztő, ismeret bővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek szervezése és végzése időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos, vagy más, sajátos igényű társadalmi csoportok tagjai, családtagjaik és a velük együttműködő személyek számára. ... >>

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság

(kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Fő utca 12.
képviselő: elnök Pomogáts Béla, ügyvezető alelnök Dr. Ujkéry Csaba, ügyvezető titkár Egerszegi Edit
A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti társaság (továbbiakban Társaság) a Kaposváron 1904 nyarán alakult és 1949-ig megszakításokkal működő, azonos nevű és hasonló célú társaság -egyesület- hagyományait folytatja az irodalom és más művészeti ágak "a múzsák testvérisége jegyében". (Az 1985. május 20-i újjáalakulást támogatta a Magyar Írók Szövetsége Berzsenyi Dániel Baráti Köre, Kaposvár Város, Somogy és Vas megye, valamint Szombathely Városának tanácsa). A társaság Berzsenyi Dániel szellemi, alkotói örökségének ápolását országos ügynek tekinti, ezért vállalja életművének megismertetését, művészi, szellemi hagyatékának ápolását és a szűkebb régiókban - Vas és Somogy megyékben - az emlékhelyek méltó megőrzését és megismertetését. A magyarországi Berzsenyi kép teljesebbé, árnyaltabbá tételére és más nyelvterületeken való megismertetésére törekszik. A társaság feladatának tartja a hazai és a határainkon túli magyar műveszeti és szellemi értékek gondozását, közvetítését mind szélesebb körben és formában. Ezen céljait közösségi művelődés támogatásával, találkozók, irodalmi, művészeti és közművelődési esmények, tanácskozások rendezésével, pályázatok kiírásával, kiállítások rendezésével, díjak alapításával, folyóirat- és könyvkiadással kívánja elérni. Külföldön kifejtett tevékenységével részt vállal a kétoldalú kulturális kapcsolatok őrzésében és továbbfejlesztésében, szem előtt tartva a határainkon túli magyarság közös kultúrát megőrző szerepét. A Berzsenyi Társaság feladatának tekinti kulturális, művészeti folyóirat működtetését, fenntartását. E vállalt feladatának teljesítése érdekében a Társaság a Somogy Megyei Önkormányzattal kötött megállapodás alapján lapgazdája a SOMOGY címmel megjelenő irodalmi, művészeti, kulturális folyóiratnak (továbbiakban: a Társaság folyóirata). A folyóirat kiadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket a Társaság gyakorolja. Könyvkiadói tevékenységét a Társaság "Berzsenyi Kiadó" elnevezés feltüntetése mellett végzi, amely során a magyar irodalom értékeinek megőrzése és fejlesztése érdekében elsődlegesen olyan szerzők műveit kívánja megjelentetni, akik tagjai a Társaságnak. Tagjainak alkalmakat biztosít baráti összejövetelekre, közös eszmecserékre, közösségépítő találkozókra, táborokra, túrákra. ... >>

BITT Kaposvári Női Röplabda Club

(sport,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Guba S. utca 87.
képviselő: Orosz Ferenc
Az alapító tagok a sportegyesületet a röplabda sportág művelésének érdekében hozták létre, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/14. pontjára figyelemmel közhasznú jelleggel, szem előtt tartva a versenyzés feltételeinek biztosítását. Az egyesület az önkéntesség elve alapján alakult meg, önkormányzati elven működik. A szervezet az egyesületi célok érdekében biztosítja a tervszerű működéshez szükséges feltételeket és versenyzői számára a rendszeres sportolás feltételeit és a sportrendezvényeken való részvételt. Az egyesület célja továbbá: a./ rendszeres és versenyszerű sportolás biztosítása, a sportolási igények felkeltése, b./ működési területén a tanulóifjúság szabadidős- és versenyszerű sportolásának szervezése, c./ hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása, d./ a női röplabda sportág népszerűsítése, valamint olyan felkészültségi játékosállomány kinevelése - elsősorban az utánpótláskorú egyesületi tagokból -, akikre a későbbiek során építve az egyesület eredményesen szerepelhet a sportág bajnokságain, rendezvényein. Az egyesület az országos szakszövetséggel együttműködve, annak munkáját segítve tevékenykedik úgy, hogy ezzel egyidejűleg ápolja az egyesületi hagyományokat, valamint kiépíti és fejleszti a sportkapcsolatait. e.) környezetvédelem, környezeti nevelés és egészséges életmódra nevelés. ... >>

Buborék Szabadművészeti Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Várdomb utca 10.
képviselő: Nyári Julianna
Az egyesület célja fiatal hivatásos és nem hivatásos képző- és iparművészek munkájának segítése találkozók, kiállítások rendezésével, kiadványok szerkesztésével és kiadásával, internetes portál és hozzá kapcsolódó honlapok létrehozásával; a pórusbetonnak mint szobrászati alapanyagnak népszerűsítése elsősorban a gyermekek körében játszóházak, szakkörök szervezésével. Célul tűzi ki még a részvételt az egészséges életmódra nevelésben, az ökológiai szemlélet terjesztésében. A kertkultúra és az épített környezet kultúrája új szemléletének kialakítására is törekszik, különös tekintettel a kert- és parkszobrászat és a lakáskultúra formavilágának megújítására természetes és természetazonos anyagok felhasználásával.
Továbbá az egyesület célja:- családi napközi létrehozása, fenntartása, működtetése, - gyermekek egészséges fejlődése, nevelése, oktatása, gyermekjóléti alapellátás - napközbeni ellátás - biztosítása családi napköziben. - Szabadidős programok, közművelődési események szervezése,bemutatása, művészeti munkák, értékek megismertetése, megőrzése, lehetőségek teremtése a gyermekek számára, képességfejlesztés érdekében. - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek és ifjúsági érdekképviselet, - nemzetközi tevékenység: kapcsolatok építése fenti cél szerinti tevékenységek megvalósítása érdekében. ... >>

Búvópatak Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 11-13. I/12
képviselő: Csernák Árpád
Művészeti /irodalmi, képzőművészeti, stb/ alkotásokkal szolgálja a magyar és egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését, elősegítve ezzel is a kereszténypolgári értékrend terjedését, a hazaszeretetre nevelést. A műveltség gyarapítását elősegítő kulturális termékek színvonalas közvetítésével tartalommal töltse meg és erősítse a nemzeti nyelvi és kulturális identitást. Közreműködjön a kissebbségben élő magyar nemzeti közösségek azonosságtudatának, anyanyelvének, kulturájának megőrzésében. Hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyarság a 21. század információs társadalmában is megőrizze az anyanyelv és a személyes érintkezés, a személyes gondolat semmivel sem pótolható értékét. A maga sajátos eszközeivel segítse a kulturális hátrány, a szellemi-lelki szegénység és élményhiány miatt jelentkező nyelvi deficit leküzdését. Segítse a helyi közösségi célok, valamint a társadalmi szolidarítás, önszerveződés megvalósítását, továbbá a kiegyensúlyozott tájékoztatást, hozzájáruljon a véleménynyilvánítás szabadsága, mint alapvető emberi jog érvényesítéséhez. Támogassa a civil szerveződések, öntevékeny csoportok, körök, civil mozgalmak létrejöttét, kulturális, hagyományörző és társadalmi önszervező tevékenységét. A felsorolt célok megvalósítását segítő eszközöket felkutassa, támogatásokat vegyen igénybe, illetve nyújtson. ... >>

CIFA Kulturális, Szabadidő, Amatőr és Versenysport Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Szőlőhegyi utca 1.
képviselő: ifj. Dr. Csima Ferenc
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. Kulturális- és sportrendezvényeken való részvétel. Kulturális- és sportrendezvények lebonyolítása. A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. A tagok kulturális igényeinek kielégítése. ... >>

COMPUR FOTÓKLUB

(természetvédelem,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Bedő Kornél
Az Egyesület az 1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c. pontjának 5. alpontjában foglalt kulturális tevékenységet fejt ki, melynek keretében elsődleges feladatának a Somogy Megyében élő és alkotó amatőr és hivatásos fotográfusok, illetve a fotográfiát kedvelő emberek szervezését összefogását tekinti. - hazai és egyéb pályázatokon szűkebb hazánk fotós életének képviselete, - megye kül- és belkapcsolatainak kiszélesítéséhez, illetve elmélyítéséhez saját lehetőségével való hozzájárulása, - Magyarország és a Dél-Dunántúl fotókultúrájának nemzetközi szintű elmályítése, - működési terület természeti és néprajzi életének feltárása, bemutatása a fotózás eszközeivel, - saját belső és külső pályázataival a fotózás iránti kedv fokozása, fényképészettel kapcsolatos kulturális, technikai és egyéb ismeretterjesztés, - a társadalom vizuális nevelése, a fotókkultúra hagyományainak ápolása révén, különös tekintettel az ifjúságra, azzal a szándékkal, hogy belőlük fotográfiát kedvelő és értő emberek váljanak, - az Egyesülettől függetlenül működő öntevékenyen szerveződött alkotók tevékenységének támogatása, - Magyarország, kiemelten Dél-Dunántúli régió fotósainak támogatása, tevékenységük kiállításokon való bemutatása útján, - szakirodalom és egyéb szakanyagok kiadása, terjesztése, - szakírói és előadói tevékenység, - a fotózáshoz közelálló emberek ösztönzése érdekében zsűrizés, szakvéleményadás és szakmai támogatás adása. ... >>

Corso Tánc Sportegyesület

(sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zrínyi utca 1.
képviselő: Bódis-Nagy Katinka
lati-amerikai és standard táncok művelése, - utódnevelés, - táncversenyek lebonyolítása, - nemzetközi versenyeken való részvétel, - továbbképzés szervezése, - fellépések, táncbemutatók tartása, - művészeti tevékenység, nevelés folytatása. ... >>

Cser-Donner Baráti Kör Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Laborfalvi R. utca 2.
képviselő: Luthár Kristóf
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a helyi, a Donner és a Cser városrészek és Kaposvár Polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás a társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Csiky Gergely Szinházért"

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök Rátóti Zoltán, titkár Ficsórné Sárdi Ágota
A Csiky Gergely Szinház több évtizedes kiemelkedő művészeti eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése. ... >>

Csomópontok Irodalmi és Művészeti Nyugdíjas Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 97.
képviselő: Tóth István
Az irodalom és más művészetek népszerűsítése. A nemzeti kultúra ápolása. Fiatal alkotók felfedezése és megismertetése a közönséggel. ... >>

D.e.v.i.l.s. Kaposvári Kerékpáros Sportklub

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 7. III/5.
képviselő: elnök Soós László
Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. Kulturális tevékenység. Természet és állatvédelem. Környezetvédelem. Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

"Déryné Vándor Színtársulat"

(oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Zárda utca 1 1/1.
képviselő: Török Tamás
Amatőr színjátszóközösség létrehozása, egymás képességeinek fejlesztésére, az önképzés elősegítésére, közös színjátszás megalakítására. A vidék, a falu kulturális felvirágoztatása. Színjátszás, előadások elkészítése. ... >>

DIÁKJAINKÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 44. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola
képviselő: Szalai Rudolf
A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tehetségnevelő munkájának támogatása a kultúra, a művészetek és a sport területén. Kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végző tanulók, tanulóközösségek jutalmazása. Az iskolai házi versenyek, az iskola hagyományaihoz illő rendezvények költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Indokolt esetben a rászoruló tanulók kirándulási vagy táboroztatási segélyezése. A szabadidős tevékenység költségeinek támogatása. Iskolánkba érkező gyerekek vendéglátása, fogadása. A fentebb megjelölt célok megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, ezek működésének, fenntartásának biztosítása. Kuratórium tagjai felmerülő költségeinek, pl. tanfolyam, útiköltség térítése. ... >>

Donneri Szórakoztató Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tisza utca 11.
képviselő: Adamecz Éva
Az egyesület célja a Kaposvári és kiemelten a Donneri Városrészben élők sport, kulturális és más szabadidős tevékenységének illetve ezáltal a Donneri közösségi élet segítése, szervezése. ... >>

Dr. Csorba Lajos Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

7400 Kaposvár, József A.u. 17.
képviselő: Száler Endréné
Dr.Csorba Lajos születésnapján, január 24-én évente egyszer az alapítványi vagyon kamatából a kuratórium döntése alapján részesüljön legalább kettő nyugdíjas ápolónő, asszisztens, főnővér, műtős vagy műtősnő, takarítónő, aki legalább 4 évet együtt dolgozott dr.Csorba Lajos főorvossal. Ha volt munkatársak a hosszú évek során elhalnak, akkor ugyanezen a napon a Kaposi Mór Megyei Kórház Mellkas-sebészetének olyan ápolónői, asszisztensei, főnővérei, műtősök, takarítónők jussanak az adományhoz, akik legalább 4 évet dolgoztak ezen az osztályon. Az adományban részesülők Lajos napon tegyenek a főorvos sírjára egy kis virágcsokrot. ... >>

Dúr-Akkord Művészeti Alapítvány

(sport,kulturális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 41.
képviselő: Auguszt Gábor
Az alapítvány általános célja a művészeti, kulturális tevékenységek támogatása. Az alapítvány valamennyi művészeti ág, de elsődlegesen a zeneművészet és rokon művészeti ágainak patronálására törekszik. A művészeteken keresztül és azon túl az alapítvány hozzá kíván járulni a szabaidő hasznos, értékes eltöltését célzó tevékenységek ösztönzéséhez, az "ép testben ép lélek" gondolatának jegyében sport és turisztikai tevékenység támogatásához. ... >>

"EDUCATIO" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő u.5. II/5.
képviselő: Csizmazia István
Az alapítvány általános célja az okta- tás fejlesztésének előmozdítása, a tár- sadalmi változások miatt leszakadó tár- sadalmi csoportok tanulási lehetőségei- nek biztosítása, mind a középiskolai, mind a felsőoktatási, mind pedig a fel- nőttoktatás területén. A fenti általá- nos cél megvalósítása érdekében az ala- pítvány: támogatja a hátrányos helyze- tű középiskolai tanulókat, támogatja a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők felkészítését, pályázatokat ír ki egy-egy témakör feldolgozására, támogatja a pstgraduális képzésben résztvevőket, résztvesz a felnőttoktatás szervezésében, a felso- rolt alapítványi célok megvalósításá- hoz anyagi forrásokat gyűjt, illetve forrásait befektetés utján gyarapítja. ... >>

Egészségügyi Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 58.
képviselő: Horváthné Pintér Piroska
Az alapítvány támogatni kívánja:
- azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé,
- azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszer-zése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajá- títása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek,
- az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosíható tanulmányi /továbbtanulási/fel- készítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hír- nevét öregbítő sikerek anyagi elismerését,
- az egészséges életmód megvalósítását az iskolai sportélet fejlesztését. ... >>

Együd Árpád Művészeti Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Merczel István
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola - Kaposvár Csokonai u. 1.- oktató, nevelő tevékenységének támogatása, a tehetség gondozás elősegítése, valamint a művészeti alapképzés technikai színvonalának javítása a néphagyományok megőrzése, a hagyományos kultúra ápolása és fenntartható átmentése érdekében. ... >>

Együd Árpád Népzenei Alapítvány

(kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Király Zoltán
Az Együd Árpád által összegyűjtött népzenei és néptánc anyag - Együd Árpád Hagyaték - gondozása és kezelése. ... >>

"Együtt a Baross Utcai Lakókkal" Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 41. 2/3.
képviselő: Kovács József Miklós
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban helyi, Baross Gábor utca és Kaposvár polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatás. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Együtt Egymásért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Porczió Györgyné
A Gyermek- és Utógondozó Otthon növendékeinek - az intézmény alapellátását nem érintő - közvetlen segítése és képességfejlesztése, szadadidős, sport és kulturális programokkal, üdüléssel, táboroztatással, szakmai képzésük és önálló életkezdésük támogatása. Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket nevelő gyermekotthonok, lakásotthonok, családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse minazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
Az alapítvány tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és erre igényt tartóknak. ... >>

ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 23/A.
képviselő: elnök Váli Csilla
a./ Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni. Alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (meditáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése. b./ A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonságelőmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és szabadságjogaikban megsértetteknek, szorgalmaznie körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés. c./ A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység d./ Kulturális örökség megóvása, kulturális mtevékenység, c./ Sport-tevékenység. f./ Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási sportrendezvének szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. ... >>

Esélyt a Fiataloknak Roma/Cigány Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 100.
képviselő: Árvai Rudolf
Az esélyt a Fiataloknak Roma/Cigány Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy: - Segítse az euroatlanti integrációt. - A cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását, és átörökítését, célzó rendezvényeket. - Kisebbségek és a többség közötti diszkrimináció csökkentése. ... >>

Európai Kulturális Társaság

(kulturális)

7400 Kaposvár, dr. Kovács Sebestyén utca 8.
képviselő: Rusznyák Gábor
Az európai sokszínű kultúrának a bemutatása, ezen egyediségek és azonosságok közelhozása az itt élő emberek számára, és egyben a kultúra népszerűsítése és ismertetése. ... >>

EZÜSTHÁRS LAKÓPARK EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 13.
képviselő: elnök Pap Attila Sándor
A kaposvári un. Ezüsthárs Lakóparkban (a Mátyás király utcától nyugatra lévő lakóövezet) élő, ill. ide költöző emberek egyesületbe tömörítése. Kulturális, sport programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a lakópark közösségének, az ott élő családoknak az egymáshoz közelebb hozására, az egymás iránti közöny felszámolására. A lakóhelyi környezet-, természetvédelem, a lakóhelyi környezet és táj rendjének tisztán tartásának kialakítása, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése. A lakópark közrendjének védelme. ... >>

Fekete Hollók Rendje

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toldi utca 12.
képviselő: alelnök Hajdu Xénia, elnök Sashalmi-Fekete Tamás, titkár Halász Máté
A középkori magyar és európai harcművészetek ápolása, kutatása, ezzel kapcsolatos kísérleti régészet gyakorlása. Magyar katonai hagyományok feltárása, ápolása, megismertetése, megőrzése, továbbadása, szokások gondozása, gazdagítása. Bemutatók, szemináriumok, táborok szervezése a nézők és a résztvevők épülésére. Somogy megye fiataljai részére sportolási lehetőség biztosítása, annak támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Határon túli, magyar anyanyelvű fiatalokkal való kapcsolatfelvétel, egyesületek támogatása, a magyar-székely katonai hagyományőrzés ápolása és segítségnyújtás. Egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása. ... >>

Fény Testvérisége az Emberekért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.
képviselő: Jászberényi Tamás
Az alapítvány célja olyan személyiség és közösségfejlesztő szervezet létrehozása, amely újszerű megközelítéssel segít az élet összefüggéseinek megértését kereső magánszemélyek, szervezetek és csoportok számára. Felkutatja, összegyűjti és hozzáférhetővé teszi mindazokat az innovatív és hagyományos természet és társadalomtudományi eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a célcsoport könnyebben boldogul a világban, így képezve szerves és hasznos részét a társadalomnak. Célja a célcsoport részére alacsony küszöbű szolgáltatások nyújtása, felkészítő tanfolyamokat szervez, inkubációs és mentor tevékenységet végez. Kísérleti projektjei tapasztalatait adaptálhatóvá teszi, partneri kapcsolatokat kutat fel és létesít. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében különös figyelmet fordít a partnerség, szakmaiság, szubszidiaritás és addicionalitás operatív szinten történő megvalósításában. Célja "humán inkubátorház" létrehozása, ahol az összegyűjtött lehetőségek a nagyközönség számára is hozzáférhetővé válhatnak. ... >>

"Fiatalok Kaposvárért Szövetség"

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert köz 8. fsz.3
képviselő: elnök Herczeg Attila
Kulturális és szakmai programok szervezése elsősorban Kaposvár 18-32 év közötti fiataljai részére. Olyan kiemelt fontosságú szolgáltatások nyújtása, melyekre évek óta szüksége lenne a helyi ifjúságnak, de még egyik testület vagy szervezet sem vállalta fel (pl. az albérlet közvetítés, karrier-tanácsadás, életvezetési-tanácsadás). Állandóan működő közösségi tér létrehozása, ahova bármikor betérhetnek problémáikkal, és ott hozzájuk hasonlóan fiatal szakemberektől kapnak hiteles segítséget. Ugyanakkor természetesen a kulturált szabadidő eltöltést is biztosítjuk a lehető legszélesebb igényeket kielégítve. ... >>

FORD CLUB HUNGARY Egyesület

(kulturális)

7400 Kaposvár, Ezredév u. 16.
képviselő: Tián Pál ... >>

Forráspont Közhasznú Egyesület

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Hunyadi János utca 3.
képviselő: elnök Tálos Krisztián
Határokon átívelő környezettudatosságra való nevelés, kulturális ismeretterjesztés, modern kultúra közvetítése. A természettudományok előremutató kutatásainak ösztönzése, támogatása. A határon túli magyarság, elsősorban oktatási-kutatási céllal, aktív közösséggé való szervezése az országhatárokon túl. A helyi közösségek és a társas támogatások erősítése. Az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása. A lakosság életminőségének javítása, egészségben eltöltött életéveinek számának növelése. ... >>

Föld Jövője Alapítvány

(sport,egészségügyi,kulturális,érdekképviselet,környezetvédelmi)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II. 1./1.
képviselő: elnök Ifj. Haraszti András, kuratóriumi tag id. Haraszti András
Az Alapítvány céljai egészségvédelem, egészségfejlesztés, környezetvédelem, környezeti nevelés, környezeti hatásvizsgálat, közösségfejlesztés, érdekvédelem, érdekképviselet, kulturális célok, ifjúságvédelem, betegcsoportok képviselete, mozgás-gazdag, sportos életvitelre nevelés és ösztönzés, munkaerő-védelem, kutatás-fejlesztés, közbiztonság-védelem. ... >>

FRÉZIA Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Daru utca 8.
képviselő: Németh Jánosné
Tagjai részére rendszeres foglalkoztatás lehetőségének biztosítása. Az egyesület szervezésében kulturális és foglalkozások megszervezése. Az egyesület szervezésében turisztikai programok összeállítása. Más nyugdíjas egyesületekkel való kapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal 5. oldal