Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 128
1. oldal

"A kaposvári egészségügyi felsőoktatásért Alapítvány"

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/b.
képviselő: Harjánné Brantmüller Éva
Olyan anyagi alap létrehozása, amely a rendelkezésre bocsátott vagyon hasznosításával lehetővé teszi az alábbi célok elérését:- a szociálisan rászoruló főiskolai hallgatók anyagi segítése, a főiskolai szakemberképzés anyagi és tárgyi feltétleinek javítása, továbbképzési feladatok támogatása, tudományos diákköri, szakmai munkák ösztönzése, elismerése, belföldi és nemzetközi tanulmányutakon való részvétel segítése, tudományos konferenciákon, kongresszusokon való részvétel támogatása, a főiskolai hallgatói rendezvények anyagi támogatása, a főiskola belföldi és nemzetközi kapcsolat felvételének támogatása, az egészségügyi szakemberképzés támogatása vállalkozók és vállalatok által (oktatási segédeszközök, felszerelések, anyagi támogatás), HÖK. működésének támogatása. ... >>

A TOPONÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA "TOPONÁRI NEBULÓKÉRT" OKTATÁSFEJLESZTŐ ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ ALAPÍTVÁNY

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Toponári út 62.
képviselő: Kampf Ferenc
A Toponári Általános Iskola tanulói nevelésének és oktatásának elősegítése. Az oktató-nevelő tevékenység színvonalának emelése, az alapfokú művészeti oktatás fejlesztése új szervezeti formák keresése és létesítése. A tehetséges és rászoruló tanulók továbbtanulásának szorgalmazása szakmai és anyagi segítése. A tanulásban, a különböző tanulmányi és sportversenyeken kiemelkedő eredményt elért tanulók, valamint felkészítő nevelőjük jutalmazása, ösztönzése. Pályázatok kiírása és anyagi támogatása. ... >>

"Add a kezed" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bárczi Gusztáv utca 1.
képviselő: Dr.Klujber László
A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Diákotthon és Módszertani Központ tanulóinak - az iskola alapellátását nem érintő - segítése és képességfejlesztése szabadidős, sport, kulturális programokkal, üdültetéssel, táboroztatással. ... >>

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

"ALTIORA" Felnőttképzési Tudásközpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attila
Az alapítvány hosszú távú célja pályázati lehetőségek kihasználásával különböző EU-s és hazai gazdaságfejlesztésű, idegenforgalmi, kutatás-fejlesztésti projektek megvalósítása, azokban való közreműködéssel, valamint meglévő projektek további generálása, majd a megvalósítást követő monitoring vizsgálatokban való közreműködés. Különböző pályázati programok keretében, porjektek megvalósítása érdekében iskolarendszeren kívüli felnőtt- és egyéb képzések szervezése, beleértve a munka-erőpiaci képzést, és az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet is. ... >>

Aprólépések Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 181.
képviselő: Balla Szilvia
Az óvodáskorú gyermekek tevékenységéhez a tárgyi, személyi feltételek biztosítása, javítása. A gyermekek játéktevékenységéhez az esztétikus, jó minőségű játékok beszerzése. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása különböző segítségadással /étkezési díjtámogatás, ruhanemű,játék stb/ Az egészséges életmódra nevelés pedagógiai eszközeinek megteremtése (tárgyi és szellemi). Biztonságos , egészséges óvodai környezet megtermtése és feltételeinek biztosítása. ... >>

"Arató Blanka emlékére" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Somssich P.u.15./Németh I.Á.I.
képviselő: Szegedi Ágnes
A tanév során a Németh István Általános Iskola tanulói közül magyar irodalom, nyelvtan és történelem tárgyakbó kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása. ... >>

AZ ÉLETÉRT, A FÖLDÉRT, AZ EGÉSZSÉGÉRT Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pécsi utca 209.
képviselő: Erős Győző
Az érrendszeri és a daganatos megbetegedések megelőzése, a környezetszennyezés elleni küzdelem. Az alapítvány konkrét céljai: közintézményekbe (bölcsőde, óvoda, iskola) víztisztító berendezések felszerelése, az ember egészségére és környezetére kedvező hatással bíró természetes anyagok népszerűsítése, természetgyógyászati központ létesítése. ... >>

"Az emberért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Stickel Péter
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium kiemelkedő tehetségű tanulói szakmai és humán műveltségének növelését, nyelvtudásának fejlesztését elősegítő továbbképzések, sporttáborok anyagi fedezetének biztosítása. Szakirányú felsőfokú intézményben tanuló, nehéz szociális körülmények között élő tehetséges fiatalok anyagi támogatása a felsőfokú tanulmányok megkezdésének első évében. Az alapítvány lehetővé teszi, hogy tagjain kívüli személyek is részesülhessenek az alapítvány által biztosított szolgáltatásokból, kedvezményekből. ... >>

Báb-Szín-Tér Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 20/C. II./2.
képviselő: Csíkvár Tímea Tünde
Az alapítvány célja a bábszínházi kultúra ápolása, bemutatása egy állandó bábszínházi műhely létrehozása. Az alapítvány tevékenysége a művészi és pedagógiai bábjáték eredményeinek felhasználására, azok megismertetésére, valamint egy modern, hiteles, mai bábszínházi nyelv kialakítására irányul. Az alapítvány célja, hogy a Magyar Köztársaság területén és határain túl is népszerűsítse és ápolja a bábhagyományokat, Somogy megye és különösen Kaposvár területén minél szélesebb réteggel megismertesse, megszeretesse a bábművészetet, a bábművészet hagyományait, technikáit oktatás keretében tovább adja a jövő nemzedéke számára. ... >>

"Bajcsy Óvodáért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 20
képviselő: Molik Edit
A modern óvodapedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztése, iskolára való felkészítése érdekében. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Bajcsy Zs. utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. Az óvoda épületének fenntatási és karbantartási költségeihez való hozzájárulás. Az óvodai eszközök vásárlásának támogatása. Az 1997. évi CLVI. tv. 4. § /1/ bekezdés szerint az alapítvány a törvény 26. § c/4. alpontja alapján "nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" megjelölésű közhasznú tevékenységet folytat. ... >>

Belvárosi Napközi Egyesület

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kadarka utca 13.
képviselő: elnök Grófné Szerecz Diána Pálma
Az Egyesület alap célja az egészséges gyermeki személyiség fejlődésének elősegítése, az óvodás korú gyermekek szocializációja, iskolai tanulmányok folytatására való felkészítése. ... >>

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Diáksport Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre u.29/c.
képviselő: Lukács Sándor
A Berzsenyi Dániel Általános Iskola diáksportkörének anyagi támogatása. Az alapítvány által nyújtott támogatás sportolási feltételek javítására is felhasználható. ... >>

Berzsenyi Dániel Általános Iskola PEDAGÓGIUM Alapítványa

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 29/c.
képviselő: Kovács Zoltán
Az alapítvány oktatási, gyermek- és ifjúságvédelmi célra alakult közhasznú alapítvány, mely segíti a Berzsenyi Dániel Általános Iskola tanulóinak oktatási és nevelési céljainak megvalósítását. Tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása. Táborozások, kirándulások anyagi támogatása. Szociálisan rászoruló tanulók támogatása. Korszerű eszközök beszerzése. Épület állagának javítása. 8 osztályos és 8 osztályt végzett tanulóink továbbtanulásának támogatása. Iskolánk legkiemelkedőbb tanulmányi eredményt elért és kiváló magatartású tanulója cím odaítélése évente 2 fő részére - alsós, felsős - tárgyjutalom, melynek értéke évente kerül meghatározásra. ... >>

"Boldog gyermekkorért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 2/A.
képviselő: elnök Mártonné Filó Margit
A boldog, derűs, vidám, testileg és lelkileg a világ megismerésére képes gyermekek neveléséhez szükséges feltételek minél magasabb szintű megteremtése. Célja a mai kor támasztotta követelményeknek megfelelő az ösztönös gyermeki érdeklődésen és tanulni vágyáson alapuló olyan óvodai oktatási program kialakítása, amely gyermekközpontúsága folytán a leghatékonyabban szolgálja az iskolára és a mindennapi életre való felkészítésüket. ... >>

Budalakk Titán-Szeged Sakk Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Németh István fasor 14.
képviselő: Bálint János a kuratórium elnöke, Kele János a kuratórium titkára
Szeged város minőségi, utánpótlás és iskolai sakkéletének támogatása. ... >>

"Búzavirág" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 19.
képviselő: Skanderáné Tavali Gabriella
A Kaposvár, Búzavirág utcai óvodába járó gyermekek idegennyelvi képzésének elősegítése, szervezése, a gyermekek egészséges életet szolgáló programok szervezése. ... >>

Csertán Márton Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 23.
képviselő: esperes-lelkipásztor Bellai Zoltán
Kaposváron a Magyar Református Egyház által működtetett öregotthon létesítése a város szociális gondjainak enyhítésére. A már feltüntetett célokon túl református általános iskola építése, bővítése, a már létrehozott iskola működési feltételeinek anyagi biztosítása, támogatás, ösztöndíjak létrehozása, meghírdetése és támogatása, a tanulók közül a hátrányos helyzetüek megsegítése, támogatása. ... >>

"CSIKSZENTKIRÁLYI LESTYÁN FERENC" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bárczi G. utca 1.
képviselő: Bellai Zoltán
Az idős, nehéz körülmények között élő, családi gondozásban nem részesülő személyek méltó körülmények közötti életvitelének elősegítése, a róluk való gondoskodás szervezése, elősegítése, támogatása, valamint az életpályára felkészítő tanulmányaikat hátrányos helyzetben folytató középiskolai tanulók megsegítése, támogatása. ... >>

"Csiky Gergely Szinházért"

(intézményi,kulturális)

7400 Kaposvár, Kossuth tér 1.
képviselő: elnök Rátóti Zoltán, titkár Ficsórné Sárdi Ágota
A Csiky Gergely Szinház több évtizedes kiemelkedő művészeti eredményeinek megőrzése és továbbfejlesztése. ... >>

"Csiribiri Bölcsődei Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 10.
képviselő: Kovácsné Jusztusz Judit, Magyar Zsoltné, Oláhné Biri Csilla
a modern bölcsődepedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása
- a szülők és a bölcsődei dolgozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, óvodára való felkészítése érdekében
- a bölcsődei eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

DIÁKJAINKÉRT Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő utca 44. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Ált. Iskola
képviselő: Szalai Rudolf
A Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tehetségnevelő munkájának támogatása a kultúra, a művészetek és a sport területén. Kiemelkedő tanulmányi vagy közösségi munkát végző tanulók, tanulóközösségek jutalmazása. Az iskolai házi versenyek, az iskola hagyományaihoz illő rendezvények költségeinek részbeni vagy teljes átvállalása. Indokolt esetben a rászoruló tanulók kirándulási vagy táboroztatási segélyezése. A szabadidős tevékenység költségeinek támogatása. Iskolánkba érkező gyerekek vendéglátása, fogadása. A fentebb megjelölt célok megvalósításához szükséges eszközök, felszerelések beszerzése, ezek működésének, fenntartásának biztosítása. Kuratórium tagjai felmerülő költségeinek, pl. tanfolyam, útiköltség térítése. ... >>

Dr. Csorba Lajos Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,kulturális)

7400 Kaposvár, József A.u. 17.
képviselő: Száler Endréné
Dr.Csorba Lajos születésnapján, január 24-én évente egyszer az alapítványi vagyon kamatából a kuratórium döntése alapján részesüljön legalább kettő nyugdíjas ápolónő, asszisztens, főnővér, műtős vagy műtősnő, takarítónő, aki legalább 4 évet együtt dolgozott dr.Csorba Lajos főorvossal. Ha volt munkatársak a hosszú évek során elhalnak, akkor ugyanezen a napon a Kaposi Mór Megyei Kórház Mellkas-sebészetének olyan ápolónői, asszisztensei, főnővérei, műtősök, takarítónők jussanak az adományhoz, akik legalább 4 évet dolgoztak ezen az osztályon. Az adományban részesülők Lajos napon tegyenek a főorvos sírjára egy kis virágcsokrot. ... >>

"Dr.Farkas Sándor Orthopédiai Osztály a mozgássérült betegek kórházi ellátásáért" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 20-34.
képviselő: Dr. Szabó István
A műtéti feltételek javítása. Új műtéti eljárások bevezetése. Gyermekkori gerincferdülés modern műtéti eljárásának bevezetése, a betegek gyorsabb gyógyulása és deformitásuk csaknem teljes korrekciója érdekében. Az időskorú, nagyszámú térdizületi beteg járóképtelen állapotának javítása. A "Kaposi Mór" Oktató Kórház területén lévő hydrotherápiás egység helyreállítása, az operált betegek mielőbbi rehabilitása érdekében. Az Orthopédiai Osztályon fekvő gyermek betegek kórházi körülményeinek javítása. Az orthopédiai osztályon dolgozók belföldi és külföldi tudományos kongresszusokon, szakképzéseken, továbbképzéseken való részvételének támogatása. Az orthopédiai osztály által szervezett rendezvények, kongresszusok szervezésének támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók munkakörülményeinek, munkaeszközeinek fejlesztése. Az orthopédiai osztály dolgozói által a belföldi és külföldi orthopédiai osztályok látogatásának, az ismeretszerzések támogatása, a tanulmányutaknak a támogatása. Az orthopédiai osztályon dolgozók rekreációjának biztosítása. ... >>

Duráczky Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Somssich P. utca 8.
képviselő: Fehér Iván
Cél a rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása, különösen tervezni, szervezni és összehangolni a tanulók órán kívüli testnevelését, sportolását. A Duráczky Diáksport Egyesület ehhez az iskola nevelő-oktató munkájával összhangban, az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények közötti és szakszövetségek által kiírt, játék-, turisztikai-, versengési-, és versenylehetőségek tervezésében és szervezésében részt vesz, mert az intézmény a Közoktatási Törvény alapján szerződéssel köteles biztosítani az iskolai sportkör működését, vagy a meghatározott feltételekkel a diáksport-egyesületet támogatni. A sportegyesület a célkitűzéseknek megfelelően biztosítja a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek teljesítését. Valamint az állami, társadalmi szervek támogatásának, a diáksport-egyesület jogi és anyagi lehetőségeinek felhasználásával biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit. ... >>

"DYS-PINTYEK" Tanulási és/vagy Viselkedési Zavarral Küzdő Gyermekek és Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
képviselő: Schifferer Edina
A tanulási és/vagy viselkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, halmozottan sérült, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, autizmussal élő, stb.) gyermekek, fiatalok és családjaik komplex segítése, érdekeik védelme.A társadalmi szemléletformálás, a szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése, a jogszabályokban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósításának támogatása az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Az együttműködés elősegítése a szociális, oktatási, valamint az egészségügyi szférákban. A bölcsődei, óvodai és iskolai integráció segítése, az egyenlő bánásmód előtérbe helyezése. ... >>

"EDUCATIO" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Fő u.5. II/5.
képviselő: Csizmazia István
Az alapítvány általános célja az okta- tás fejlesztésének előmozdítása, a tár- sadalmi változások miatt leszakadó tár- sadalmi csoportok tanulási lehetőségei- nek biztosítása, mind a középiskolai, mind a felsőoktatási, mind pedig a fel- nőttoktatás területén. A fenti általá- nos cél megvalósítása érdekében az ala- pítvány: támogatja a hátrányos helyze- tű középiskolai tanulókat, támogatja a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők felkészítését, pályázatokat ír ki egy-egy témakör feldolgozására, támogatja a pstgraduális képzésben résztvevőket, résztvesz a felnőttoktatás szervezésében, a felso- rolt alapítványi célok megvalósításá- hoz anyagi forrásokat gyűjt, illetve forrásait befektetés utján gyarapítja. ... >>

"Egészséges életmódért, egészséges környezetért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 33.
képviselő: elnök Tarlósi Miklós
Megteremteni az anyagi feltételeit annak, hogy a Honvéd Utcai Tagiskola tanulói számára mind a tanórákon, mind a délutáni foglalkozásokon, mind az iskolán kívüli rendezvényeken egészséges életmódra nevelhessünk. Ennek érdekében az alapítvány anyagi erejének igénybevételével felújítjuk, korszerűsítjük eszközeinket, sportfelszereléseinket, lehetőség szerint újakat szerzünk be, bővítjük, gazdagítjuk az udvari játék- és sportfelszereléseket, megteremtjük a táborozási feltételeket. Amennyiben az iskokla fenntartója nem tudja támogatni a tanulók úszás oktatását, úgy azt is az alapítvány erőforrásainak terhére kívánjuk finanszírozni. Továbbra is csinosítjuk tantermeinket, megteremtjük a kulturált, egészséges környezetet a gyermekek számára a vizesblokkokban is. Támogatja az alapítvány anyagilag és erkölcsileg is azokat a pedagógusokat, akik élenjárnak a tehetséggondozásban. Az alapítvány a kiemelkedően tehetséges tanulókat is támogatni kívánja. ... >>

"Egészséges gyermekekért Óvodai Alapítvány"

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 127.
képviselő: Puska Imréné
A modern óvodapedagógiai eljárások megvalósítása feltételeinek biztosítása. A szülők és az óvodai nevelők, gondozók együttműködése a gyermek egyénre szabott fejlesztése, iskolára való fekészítése érdekében. Az óvodai eszközök vásárlásának támogatása. ... >>

Egészségügyi Szakképzéséért Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 58.
képviselő: Horváthné Pintér Piroska
Az alapítvány támogatni kívánja:
- azoknak az oktatást segítő tárgyi eszközöknek a beszerzését, amelyek az intézményben tanuló diákok részére minél hatékonyabb ismeretelsajátítást tesznek lehetővé,
- azokat az intézményben tanuló diákokat, akiknek családi körülményei miatt nehézséget okoz a tanulással kapcsolatos tárgyi eszközök beszer-zése, tanulmányaik folytatásához szükséges többletismeretek elsajá- títása, amennyiben magatartásuk és tanulmányi eredményük alapján arra érdemesek,
- az intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményeinek díjazását, a helyben nem biztosíható tanulmányi /továbbtanulási/fel- készítés, ismeretszerzés költségeinek biztosítását, a tanintézet hír- nevét öregbítő sikerek anyagi elismerését,
- az egészséges életmód megvalósítását az iskolai sportélet fejlesztését. ... >>

Együd Árpád Művészeti Iskoláért Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Csokonai utca 1.
képviselő: Merczel István
Az Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola - Kaposvár Csokonai u. 1.- oktató, nevelő tevékenységének támogatása, a tehetség gondozás elősegítése, valamint a művészeti alapképzés technikai színvonalának javítása a néphagyományok megőrzése, a hagyományos kultúra ápolása és fenntartható átmentése érdekében. ... >>

"Együtt a gyermekekért" Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 20.
képviselő: Hádingerné Harnos Ildikó
A Petőfi Sándor Óvoda Játék-Mozgás-Környezet tevékeny megismerése pedagógiai program megvalósításának segítése. A 3-7 éves korú gyermekek egészséges életmódjának kialakítása, a mindennapos szervezett és szabad mozgás rendszerével a gyerekek civilizációs (mozgásszervi) betegségeinek megelőzése. Testileg-lelkileg egészséges gyerekek nevelése, akik sikeresen kezdhetik meg iskolai tanulmányaikat. A szülők és óvodapedagógusok együttműködése a gyermeki személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért, iskolára való felkészítés. A gyermeki és óvodapedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. A Petőfi utcai óvodapedagógusok szakmai és önképzési feltételeinek biztosítása. A Petőfi utcai Óvoda épületének fenntartása és karbantartása. Az óvodai eszközök vásárlásához támogatás. Az óvodáskorú gyermekek nevelésének, oktatásának elősegítése, képességfejlesztése. Óvodás korú gyermekek sportolásának elősegítése, ehhez sporteszközök, sportruhák, labdák, egyéb sporttal kapcsolatos játékok vásárlásának elősegítése, foglalkozások megtartásához sport végzettségű szakemberek igénybevételének, díjazásának támogatása. ... >>

"EMINENS" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 48.
képviselő: elnök Juhász Anna Mária
A Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskolában folyó tanítás színvonalának emelése, a tanulásban legeredményesebb nevelők és tanítványok munkájának elismerése, ösztönzése, a tehetséggondozás támogatása végett ... >>

"Eötvös Loránd Diáksport Egyesület"

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Rédling Géza
Az Eötvös Lóránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (a továbbiakban: Intézmény) nevelő-oktató munkájával öszhangban tagjainak rendszeres - helyi, intézményen belüli, valamint intézmények közötti és egyéb - játék, turisztikai, versengési és versenylehetőségének tervezése, szervezése. ... >>

"Ép testben ép lélek" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 24/b.
képviselő: Várkonyi Gáborné
Az óvodába járó gyermekek képzésének elősegítése, szervezése, minden olyan tevékenység elősegítése, amely az óvodai nevelést segíti elő. ... >>

Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium Iskolaszékének "Építőipari Szakképzésért" Alapítványa

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Cseri utca 6.
képviselő: elnök Czink Károly
Azoknak a tehetséges diákoknak a támogatása, akik nehéz körülmények között élnek, tanulmányi munkájuk jó, kimagasló eredményt érnek el szakmai tanulmányi versenyeken, példamutató szorgalommal dolgoznak a szakmai gyakorlaton. Támogatja a tanulók külföldi tanulmányútjait és szakmai gyakorlatát. Az alapítvány csökkenteni kívánja az anyagi helyzetből adódó hátrányokat az arra méltó tanulóknál. ... >>

Gárdonyi Géza Általános Iskola Sportköre

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Madár utca 16.
képviselő: Stadlerné Petőfalvi Tímea ... >>

"Gelléri" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 17.
képviselő: Fekete Anikó, Kincses László
Az alapító ezen alapítvánnyal emléket kíván állítani Gelléri Emilnek a kaposvári Táncsics Gimnázium volt tanárának, aki rengeteget fáradt azért, hogy Kaposvár és a Gimnázium zenei életét fellendítse. Az alapító az alapítványon keresztül támogatja az iskola kitűnő eredményeket felmutató tanulóit. ... >>

"GÉPÉSZ-SPORT" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Horváth Miklós
A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egészségmegőrzési tevékenységének valamint sportéletének fejlesztése, különösen a mindenkori a tanulóifjúság diáksportolóinak és tanáredzőinek hazai, ill. külföldi sportversenyekre, táborozásokra anyagi fedezet biztosítása, a kiemelkedő sport- és munkateljesítmények jutalmazása. A Kaposvári Eötvös Lóránd Műszaki Középiskola és Gimnázium egyesületi-, verseny-, tömeg- és rekreációs diáksporttevékenységéhez szükséges eszközök, felszerelések vásárlásához anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Gépészek a Gépészekért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Pázmány P. utca 17.
képviselő: Maár Tibor
A Kaposvári Ipari Szakközépiskolában végzett, de elhelyezkedni nem tudó pályakezdőknek átképzési segítése, az oktatók továbbképzése, támogatása, az iskola oktatási munkájának segítése. ... >>

GYAKORLÓ DIÁKSPORT EGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Juhos Ferenc
Az iskola pedagógiai programjával összhangban a tanórán kívüli diáksport szervezése Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar Gyakorló Általános Iskola és Gimnázumában a mindennapos testedzés és a szabadidősport lehetőségének biztosítása, az utánpótláskorú diákjaink részére kírt bajnokságon való részvétel szervezése, valamint a rendszeres testedzés érdekében egyéb programok megvalósítása. A Kaposvári Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium együttműködik egyesületekkel, és e szervezetekkel külön megállapodás alapján az adott feladataok vállalása, a sportágspecifikus képzés elősegítése, a tehetséges tanulók felkészítése és e diákok külső egyesületekbe való irányítása. A sportolni vágyó gyerekek fejlesztésének elősegítése érdekében a rendszeres testedzés, a rendszeresen sportolók számának növelése, a diáksport egyesület a városi egyesületekkel kötött együttműködési megállapodás alapján az utánpótlás nevelésben való részvétel, valamint ezek érdekében a csapatok versenyeztetése és egyéb sportprogramok szervezése, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a társadalomba való beilleszkedés és a személyiségfejlesztésben való tevékenység. ... >>

"Gyermekeink jövőjéért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Béke utca 75.
képviselő: Molnár Anna
A modern pedagógiai eljárások megvalósításához szükséges feltételek biztosítása. A szülők és pedagógusok együttműködése a személyiség differenciált, egyénre szabott fejlesztéséért. A gyermeki és pedagógusi kezdeményezések anyagi feltételeinek megteremtése. Az iskolai eszközök megvásárlásához támogatás. Az oktatás színvonalának emelését szolgáló személtetőeszközök, anyagok vásárlásának támogatása. A tanulmányi, művészeti programok és versenyek támogatása. Diáksport versenyek szabadidős sporttevékenység támogatása. ... >>

"GYERMEKEINKÉRT" Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7400 Kaposvár, Búzavirág utca 21.
képviselő: Ojtó Lajos
A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola programjának, minőségfejlesztési célkitűzéseinek támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola oktatástechnikai feltételei javítása. A legeredményesebb tanulók elismerése, a tehetséggondozás támogatása. A gyermekönkormányzat munkájának és szabadidős programjainak, az iskola lakótelepi közművelődési programjának támogatása. A pedagógusok csoportos önképzése, továbbképzésének és átképzésének támogatása. A legeredményesebben dolgozó pedagógusok és alkalmazottak elismerése. A szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi útjainak támogatása. A Kinizsi Lakótelepi Általános Iskola által szervezett versenyek, táborok támogatása. ... >>

"GYERMEKMOSOLY" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

7400 Kaposvár, Toponári út 49.
képviselő: elnök Horváthné Dr. Kovács Bernadett, titkár Bekesné Porczió Margit
A toponári óvoda gyermekeinek töretlen szellemi, erkölcsi és testi fejlődésének biztosítása. ... >>

"GYERMEKVILÁG" Alapítvány

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási)

7400 Kaposvár, Füredi utca 76.
képviselő: elnök Ángyánné Hász Emőke
Az alapítvány segíteni kívánja a Gyakorló óvoda keretein belül az új nevelési módszerek megismerését és azok alkalmazásának gyakorlati megvalósításához szükséges tárgyi eszközök beszerzését. Feladata az óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez szükséges továbbképzések, illetőleg az óvodai személyzet szakirányú képzéséhez az anyagi támogatás biztosítása. Az alapítvány segíteni kívánja a gyermekek egészségének megóvás érdekében a környezeti ártalmak csökkentését (zöldövezet fejlesztése, környezetvédelemre nevelés kiszélesítése, természetbarát játékeszközök beszerzése). Az alapítvány célul tűzi a gyermekek sportolási lehetőségeinek kiszélesítését, sporteszközök és udvari játékok beszerzésével. ... >>

HÁTTÉR 2010 Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7400 Kaposvár, Beszédes J. utca 42.
képviselő: elnök Dr.Nagy József
a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek társadalomba való fokozatos integrálásának elősegítése; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek iskoláztatása során a magasabb iskolai végzettség kitűzése, szakmai ismereteken alapuló szakképzettség megszerzése, illetőleg ennek támogatása; - a hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek identitásának erősítése; - a származási hagyományok elsajátítása, ápolása, fejlesztése; - kulturális rendezvények, programok szervezése; - érdekvédelmi szervezetekkel való szoros együttműködés; - környezet kultúra megóvása, fejlesztése; - esetleges különbségek kiegyenlítése; - hátrányos helyzetű, illetve a roma származású gyermekek életkörülményeinek, életszínvonalának minőségi javítása; - A rászoruló, arra érdemes tanulmányi és közösségi munkában kiemelkedő teljesítményt nyújtó roma tanulók pénzbeni támogatása pályázatok alapján. - Tehetséggondozás. - Hátrányos helyzetű, eredményes tanulók érdeklődés szerinti képzésének biztosítása és segélyezése. - A szociálisan rászoruló roma gyermekek beiskolázásának, tanulmányi munkájának segítése. - Fenntartható fejlődés elősegítése, környezettudatos és környezetvédő viselkedésformák népszerűsítése. - Az egészséges életmód és sport népszerűsítése. ... >>

"HINTALÓ" Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Buzsáki utca 36.
képviselő: Sípos Stella
A sérült halmozottan sérült gyermekek komplex korai fejlesztése, fejlesztő felkészítése, a képesség és szemlyiségfejlődés minél teljesebb kibontakoztatása a sokoldalú rehbilitáció megvalósítása, képzési kötelezettsége teljesítése. A tanulási és/vagy viselkedési zavart (pl: hiperaktív, súlyos beilleszkedési zavart mutató, alacsony szociális készséggel rendelkező) mutató gyermekek vizsgálata, szűrése, terápiás gondozása- a prevenció és reedukáció megvalósítása érdekében. Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása, az óvodai-iskolai integráció megvalósítása és támogatása. A pszichiátriai és szenvedélybetegséggel élők segítése, a társadalmi beilleszkedés segítése. A pervazív személyiségzavarral küzdő- autisztikus, autista szemlyiségjegyeket mutató gyerekek, fiatalok és családjaik speciális gondozása. Preventív gyermek- és családvédelmi céllal játszócsoportok, játszóházak működése, egyéb szociális- és gyermekvédelmi feladatok ellátása. Az eltérő fejlődésű gyermekeket, fiatalokat nevelő családok szakmai, szociális segítése (az alapítvány anyagi helyzetének figyelembe vételével), a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. Gyógypedagógiai fejlesztés, gyógy úszás, gyógy lovagoltatás. Egyéni és kiscsoportok fejlesztése, terápia. Önsegítő, és kortárscsoportok működtetése. Szülőképzés, szülőcsoportok működtetése. Szakemberek továbbképzésének támogatása, publikációs, szórólapok készítése, szakmai konferenciák, előadások szervezése. Lehetőségek és források felkutatása az alapítvány folyamatos, magas szintű tevékenységének kifejtéséhez szükséges intézmények helyének megteremtéséhez, azok fenntartásához és működéséhez. Az alapítvány céljainak megfelelő intézmények, szervezetek alapítása. Ismeretterjesztő és szakmai előadások, előadássorozatok és egyéb rendezvények szervezése és tartása. Kapcsolattartás és együttműködés a Magyarországi és a külföldi hasonló célú intézményekkel és csoportokkal. A képességek korai fejlesztése. A harmonikus képességprofil kialakítása. Óvodára, iskolára felkszítés. A tanulási képességek megalapozása, javítása. A tanulási és egyéb részképességi zavarok kialakulásának megelőzése, illetve azok kezelése. ... >>

"HUMAN EXCHANGE EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTŐ ÉS TANÁCSADÓ ALAPÍTVÁNY"

(intézményi,oktatási,szociális)

7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 77.
képviselő: Dr. Juhász Gábor
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c./18. pontjában meghatározott közhasznúsági fokozatban, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások ellátása érdekében közhasznú szervezetként jön létre. Ezen belül különösen: - a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének, illetve működésének elősegítése, foglalkoztatási képességük fokozása emberi erőforrás fejlesztés által, - a helyi munkaerő készségeinek, képességeinek, szakmai és vállalkozói ismereteinek fejlesztése, a szükségletekhez való igazítása, - az alapítványi célra rendelkezésre álló hazai és külföldi pénzügyi források feltárása és kezelésükhöz szabályozott keret biztosítása, - a diploma megszerzése előtt álló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint az érettségi vizsgára készülő középiskolás diákok számára preventív jellegű munkavállalási tanácsadó, valamint készség- és képességfejlesztő tréningek szervezése, - a helyi erőforrások feltérképezése, helyi erőforrás-, illetve gazdaság- és közésségfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - település-, térség-, és vidékfejlesztési programok tervezése, szervezése és lebonyolítása, - pályakezdők számára karrier-, életpálya-menedzselő komplex továbbképzések szervezése és lebonyolítása, - hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, rétegek társadalmi integrációjának elősegítése, reszocializációjának elősegítése, érdekképviseletük, érdekérvényesítésük támogatása, - társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek ellátása a társadalom és gazdaság szereplői megbízásából, társadalomtudományi vizsgálatok lebonyolítása, - a lokális, területi-térégi, regionális vetületek között formálódó szociális gazdaság feltételrendszerének kiépítéséhez való hozzájárulás, a civil/ non-profit szféra kiteljesedésének támogatása, a civil szereplők érdekérvényesítési potenciáljának és működési hatékonyságának fokozása tanácsadói, szakértői tevékenységek ellátása révén, - a felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködését segítő tudásintenzív szolgáltatások fejlesztéséhez való hozzájárulás a szakmai együttműködés facilitálásával. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal