Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposvár egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 177
1. oldal

A Közéleti Tájékozottságért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics utca 8.
képviselő: Tóth József
Kaposváron a közéleti nyilvánosság segítése. Kaposvár civil közösségeivel együtt a várospolitikai döntések véleményezése. Fiatalok, egyetemisták bevonása a közéletbe. Kaposvár város működésével, fejlesztésével kapcsolatos fórumok szervezése. Társadalmi érdekegyeztetés elősegítése. Időszakos kiadványok készítése. Cselekvési programok kidolgozása. ... >>

A TÖRÖCSKEI TEMPLOMÉRT Alapítvány

(egyéb)

7400 Kaposvár, Fenyves utca 75/A.
képviselő: Várdai Tibor
A Kaposvár Töröcskei Templom építésének a megsegítése. ... >>

Alapítvány a lógyógyászatért

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Guba Sándor út 40.sz.
képviselő: Dr.Tornyos Gábor
A Pannon Lovas Akadémia és Mezőgazdasá- gi Szakközépiskola területén jelenleg működő Pannon Lógyógyászati Szolgálat eszközparkjának és infrastruktúrájának fejlesztése, kutatási és egyéb tudomá- nyos programok támogatása, ismeretter- jesztő, kultúrális, rehabilitációs és természet- illetve állatvédelmi prog- ramok segítése. ... >>

"ÁLLÁS-FOGLALÁS" Alapítvány

(oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Táncsics M. utca 33.
képviselő: dr. Terényi Zoltánné
Az alapítvány általános célja: a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek (pályakezdők, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbségek) foglalkoztatásának elősegítése - ideértve a munkaerő-közvetítést, munkaerő kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások, munkavállalási tanácsadás, álláskeresési tanácsadás, pályaválasztási tanácsadás és pszichológiai tanácsadás segítségével. Humán kutatás, fejlesztés, módszertan.
Az alapítvány konkrét célja: A hátrányos helyzetű emberek, tartósan munkanélküliek, nők, megváltozott munkaképességűek, etnikai kisebbséghez tartozó munkanélküliek, valamint a büntetésvégrehajtási intézetből szabaduló emberek munkaerőpiaci integrációja és reintegrációja, képzésbe juttatása, elhelyezkedésének, beilleszkedésének munkaerőpiacon való bennmaradásának elősegítése humán szolgáltatásokkal, személyre szabott munkavállalási illetve álláskeresési tanácsadással, munkaközvetítéssel, alkalmassági vizsgálatokkal továbbá személyiségi és képesség fejlesztéssel. ... >>

"ALTIORA" Felnőttképzési Tudásközpont Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Rezeda utca 29.
képviselő: Pókos Attila
Az alapítvány hosszú távú célja pályázati lehetőségek kihasználásával különböző EU-s és hazai gazdaságfejlesztésű, idegenforgalmi, kutatás-fejlesztésti projektek megvalósítása, azokban való közreműködéssel, valamint meglévő projektek további generálása, majd a megvalósítást követő monitoring vizsgálatokban való közreműködés. Különböző pályázati programok keretében, porjektek megvalósítása érdekében iskolarendszeren kívüli felnőtt- és egyéb képzések szervezése, beleértve a munka-erőpiaci képzést, és az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységet is. ... >>

AMETISZT TÁNC-SPORT EGYESÜLET

(sport,egyéb)

7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 77.
képviselő: Jegesné Hornyák Hajnalka
A fiatalok mozgáskultúrájának és tánckultúrájának kialakítása, továbbfejlesztése. A tánc iránt vonzalmat érzőknek lehetőség biztosítása egy kultúrált időtöltésre. Területi, országos és nemzetközi táncversenyek rendezése, lebonyolítása. Más egyesületek által megrendezett versenyeken való részvétel biztosítása. ... >>

Baglyok Szabadidő Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Honvéd utca 21. X./1.
képviselő: Karácsony Tamás ... >>

BAKANCSOT FEL Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A hagyományos hátizsákos, bakancsos turizmus újra népszerűsítése. A Zselicség és Belső-Somogyban található országos túraútvonalak megismertetése. ... >>

BÉKEVÁR ALAPÍTVÁNY

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Béke utca 30.
képviselő: elnök Jóföldi Endre
A Magyarországi Baptista Egyház Kaposvári Gyülekezetének keresztény missziós programjának és működési feltételeinek a támogatása. Pl. segítséget nyújt az itt megnevezett Egyház kaposvári gyülekezet birtokában és kezelésében lévő ingatlan fenntartási, stb. költségei fedezésére; idősek, nyugdíjasok részére közösségi alkalmakat szervez; családvédelmi és családsegítő szolgáltatást végez; egyéb szociális ellátást folytat; nem szakmai tanfolyami oktatást, vizsgáztatást végez, tanító programokat támogat; kiállításokat szervez; hangversenyeket rendez; amatőr művészi szolgáltatást végez; közösségi programokat szervez; gyermekfelügyelet, nyári gyermektábor szervezése; szabadidő, sport programokat szervez; alapfokú oktatási intézmény létrehozása, működtetése; köztisztasági akciók szervezése, stb. ... >>

Belvárosi Nyugdíjas Egyesület

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross G. utca 41. 2. 3.
képviselő: Kovács József
Egészségmegőrzési, betegség-megelőzési, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység szervezése, ilyen ellátásokhoz való hozzájutás támogatása, segítése, illetve ilyen tevékenységek végzése. A rászoruló emberek körében szociális tevékenység végzése: ellátásukhoz való hozzájutás segítése, illetve ilyen szolgáltatások biztosítása, az Elnökség külön döntése alapján, megfelelő források megléte esetén szociális és rehebilitációs célú eszköz és pénz segélyek nyújtása, idős emberek, beteg, vagy fogyatékos emberek és családjaik segítése, idős korú, beteg, vagy fogyatékos személyek gondozásának segítése, illetve számukra gondozás biztosítása. Kulturális tevékenység végzése és elősegítése, program szervezés, programok működtetése, a helyi hagyományok ápolása és őrzése. Az időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos emberek társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében érdekképviseleti, érdek érvényesítő, társadalmi tudat formáló tevékenység végzése, illetve az ilyen tevékenységet folytató személyek és szervezetek támogatása. Az emberi és állampolgári jogok védelme az idős, egészségkérosodott, fogyatékos emberek számára. Sport és szabadidős tevékenységek szervezése, a hozzáféhetőség elősegítése, valamint ilyen tevékenységek folytatása. Ismeret terjesztő, ismeret bővítő képzések, előadások, programok, oktatási tevékenységek szervezése és végzése időskorú, egészségkárosodott, fogyatékos, vagy más, sajátos igényű társadalmi csoportok tagjai, családtagjaik és a velük együttműködő személyek számára. ... >>

BÉT ÓLÁM ALAPÍTVÁNY

(természetvédelem,egyéb)

7400 Kaposvár, Berzsenyi utca 14.
képviselő: Nattán László
A kaposvári zsidó temető és ezen belül a Somogyból elhurcolt mártírok emlékműve karban- és rendbentartásának, a természeti környezet rendbentartásának segítése. A mártírok emlékére rendezvények, megemlékezések szervezése, rendezése, ezek anyagi fedezetének biztosítása segítése. A Kaposvári Zsidó Hitközség tagjai felsőfokú tanulmányait folytató gyermekeinek segítése. ... >>

BONSAI CLUB KAPOSVÁR Egyesület

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kőrösi Csoma Sándor utca 52.
képviselő: elnök Hirth János
Találkozási és továbbképzési lehetőség biztosítása kezdő és haladó bonsai barátok számára. Bonsai szeretetének, nevelésének népszerűsítése és e tárgyban előadások és kiállítások szervezése. Kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás külföldi társklubokkal, a nemzetközi világszövetséggel. ... >>

COMPASS Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Nyár utca 23.
képviselő: elnök Eglyné Katona Andrea
Segítségnyújtás a Magyarországon élő fiatalok számára az Európai Unió rendszerébe történő integrációhoz, egyéni és közösségi aktivitásuk támogatása, cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése a felelős Uniós állampolgári magatartáshoz, cselekvéshez szükséges készségek elsajátítása érdekében. ... >>

CORVINA Vadásztársaság

(egyéb)

7400 Kaposvár, Petőfi utca 49. I. IV.
képviselő: Huzsvár Attila ... >>

Cser-Donner Baráti Kör Egyesülete

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Laborfalvi R. utca 2.
képviselő: Luthár Kristóf
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban a helyi, a Donner és a Cser városrészek és Kaposvár Polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatása. Kapcsolattartás a társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

Dél-Dunántúlért Regionális Szövetség

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 1-9.
képviselő: Baloghné Bálint Ildikó ... >>

Dél-Dunántúli Innovációs Centrum Marketing-, Élelmiszer-, Gazdaságtudományi Egyesület

(természetvédelem,egészségügyi,egyéb)

7400 Kaposvár, Borostyán utca 25.
képviselő: elnök Szecsődi Norbert, elnökségi tag Dr. Magyary István, elnökségi tag Somogyi Mariann
Az egyesület közvetett célja:a Dél-Dunántúli Régió élelmiszeriparának minden téren értelmezhető helyzetét javítani, ennek keretében elősegíteni az élelmiszerek minőségének javításával az egészségmegőrzést, betegségmegelőzést. Az ezzel kapcsolatos tudományos és kutató-fejlesztő tevékenység végzése és ennek eredményeinek publikálása. Az egyesület közvetlen céljai: a./ marketing-szakértelem célzott alkalmazásával javítani a régió élelmiszeripari szereplőinek (profitorientált és non-profit szervezetek, valamint természetes személyek) helyzetét, b./ élelmiszertudományi, -minőségbiztosítási és - biztonsági szakértelem felhasználsával javítani az élelmiszerek minőségét, értékét, biztonságukat és növelni az innováció mértékét a régióban, c./ gazdasági szakértelem kihasználásával elősegíteni a régió élelmiszeripari szereplőinek gazdasági, munkaügyi és logisztikai helyzetét. ... >>

Dél-Dunántúli Régió Élelmiszergazdasága Fejlesztéséért Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Ond Vezér utca 1.
képviselő: Dr.Bánáti Henrik
(1) Az Egyesület célja dél-dunántúli régió versenyképességének növelése Élelmiszertudományi kompetenciaközpont létrehozása és működtetése által. (2) Az Egyesület a Dél-Dunántúli Régióban működő élelmiszer-alapanyagot és élelmiszert előállító vállalkozások műszaki, technikai fejlődésének (gyártmány-, és gyártásfejlesztés, élelmiszerbiztonság fejlesztése), piaci stabilitásának elősegítése vertikális és horizontális kapcsolati rendszer kiépítésével; a régióban és a régión kívüli tudományos, technikai kutatási, fejlesztési eredmények feltárása, a vállalkozásokhoz való beáramoltatása, tudástranszfer; új kutatási, fejlesztési projektek és a vállalkozások fejlesztési igényeinek generálása. Működésével a fogyasztói kultúra fejlődését, a fogyasztói igények jobb kielégítését szolgálja, melynek piaci biztonságot eredményező hatása az ágazatban működő KKV-k gazdasági stabilitását, munkaerő megtartó, bővítő képességét, így a Dél-Dunántúli régió gazdasági fejlődését, lakosainak életminőség-javítását eredményezi. ... >>

Dél-Somogyi Cigányszervezetek Szövetsége

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Frigur Domokos
a./ A létminimum alatt élők, arra rászorulók támogatása, részükre egészségügyi, -szociális és rehabilitációs segítségnyújtás. b./ Munkahelyteremtés, társadalmi beilleszkedésük elmozdítása. c./ Kulturális és szabadidős tevékenységük tartalmasabbá tétele. d./ Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. e./ Képzésük és oktatásuk megszervezése, kiadványok megjelenítése, tájékoztatók és tapasztalatcserék szervezése. f./ Környezetvédelmi tevékenység, környezet óvása és fejlesztése a közösség elérésével, környezetvédelmi programok szervezésével. g./ Társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel, valamint médiákkal való kapcsolattartás. h./ Információgyűjtés, rendszeres kiadványokat jelentet meg. ... >>

Donneri Szórakoztató Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tisza utca 11.
képviselő: Adamecz Éva
Az egyesület célja a Kaposvári és kiemelten a Donneri Városrészben élők sport, kulturális és más szabadidős tevékenységének illetve ezáltal a Donneri közösségi élet segítése, szervezése. ... >>

DOW TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

(egyéb)

7400 Kaposvár, Komárom utca 9.
képviselő: elnök Dara Péter
A szervezet tagjainak összefogása. Érdekeik képviselete és védelme. A turisztikai és az utazás iránti érdeklődés növelése. A turizmus fejlesztése. A hazai és a nemzetközi turisztikai érdekességek népszerűsítése. A turisztikához, az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó közhasznú feladatok ellátása. ... >>

"Dr.GERHARD MUNSCH" Alapítvány a Közlekedés Biztonságáért

(egyéb)

7400 Kaposvár, Kossuth L. utca 45.
képviselő: Jani Tibor
A biztonságos közlekedés érdekében oktató-, kutató és szervező tevékenység elősegítése, színvonalának emelése. ... >>

"DYS-PINTYEK" Tanulási és/vagy Viselkedési Zavarral Küzdő Gyermekek és Fiatalok Országos Érdekvédelmi Egyesülete

(intézményi,egészségügyi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 18.
képviselő: Schifferer Edina
A tanulási és/vagy viselkedési nehézséggel küzdő, sajátos nevelési igényű (testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszédfogyatékos, halmozottan sérült, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, autizmussal élő, stb.) gyermekek, fiatalok és családjaik komplex segítése, érdekeik védelme.A társadalmi szemléletformálás, a szakmai ismeretek széles körben történő terjesztése, a jogszabályokban megfogalmazott elvek gyakorlati megvalósításának támogatása az esélyegyenlőség biztosításának érdekében. Az együttműködés elősegítése a szociális, oktatási, valamint az egészségügyi szférákban. A bölcsődei, óvodai és iskolai integráció segítése, az egyenlő bánásmód előtérbe helyezése. ... >>

"Együtt a Baross Utcai Lakókkal" Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Baross Gábor utca 41. 2/3.
képviselő: Kovács József Miklós
Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban helyi, Baross Gábor utca és Kaposvár polgári arculatának kialakítása, a polgári értékek, szellemi, kulturális örökség ápolása. Rendezvények szervezése, újság, időszaki kiadványok megjelentetése, támogatás. Kapcsolattartás társadalmi és kulturális szervezetekkel. ... >>

"Együtt Egymásért" Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: elnök Porczió Györgyné
A Gyermek- és Utógondozó Otthon növendékeinek - az intézmény alapellátását nem érintő - közvetlen segítése és képességfejlesztése, szadadidős, sport és kulturális programokkal, üdüléssel, táboroztatással, szakmai képzésük és önálló életkezdésük támogatása. Gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekeket nevelő gyermekotthonok, lakásotthonok, családok és az ő tevékenységüket segítő szakemberek olyan önkéntes társadalmi szervezete, melynek általános célja, hogy tömörítse minazokat, akik sorsuk, munkájuk vagy életvitelük bármely eseménye révén érintettek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek nevelésében vagy karitatív érzelmekkel viszonyulnak hozzá.
Az alapítvány tagjai emberi és szakmai támaszt, segítséget, információt nyújtanak egymásnak és erre igényt tartóknak. ... >>

ÉLÉSTÁR Fogyasztóvédelmi és Jogvédő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tallián Gy. utca 23/A.
képviselő: elnök Váli Csilla
a./ Képviselni és védeni a fogyasztók érdekeit az állami, gazdasági, társadalmi szervezetek előtt, a fogyasztói érdekek érvényesítése érdekében kapcsolatot építeni és fenntartani hazai és nemzetközi szervezetekkel, intézményekkel, közreműködni a fogyasztókat ért jogsérelem orvoslásában, a fogyasztók széles körét érintő ügyekben pert kezdeményezni. Alternatív vitarendezési eljárások, a gazdasági kamarák mellett működő választottbíróságok, a fogyasztóvédelmi békéltető testületek, a jogérvényesítő közvetítés (meditáció) széleskörű társadalmi megismertetésének és elfogadottságának népszerűsítése, elősegítése. b./ A jogállam működésének elősegítése, a jogbiztonságelőmozdítása, a jogalkalmazás törvényességének figyelemmel kísérése. Felhívni a közvélemény figyelmét a joggyakorlat és a joggal való visszaélés visszásságaira, jelenségeire és ügyekre, és ezek orvoslásának elősegítése. Jogi segítséget nyújtani az emberi- és szabadságjogaikban megsértetteknek, szorgalmaznie körben a jogalkotás és jogalkalmazás továbbfejlesztését. Védelmet nyújtani a jogsértetteknek, a hátrányos megkülönböztetés áldozatainak, az áldozatok érdekképviselete, a sértettek jogainak biztosítása az eljárások alatt, s az ezt szolgáló bűnmegelőzés. c./ A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység d./ Kulturális örökség megóvása, kulturális mtevékenység, c./ Sport-tevékenység. f./ Az Egyesület célja előadások, összejövetelek, kulturális, oktatási sportrendezvének szervezése útján és más ismeretterjesztő módszerek igénybevételével az előzőekben megjelölt egyesületi célok elfogadtatása, megismertetése a lehető legszélesebb körben. ... >>

Esélyt a Fiataloknak Roma/Cigány Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 100.
képviselő: Árvai Rudolf
Az esélyt a Fiataloknak Roma/Cigány Egyesület azzal a céllal jött létre, hogy: - Segítse az euroatlanti integrációt. - A cigányság értékeinek ápolása érdekében szervezi a cigány kisebbség társadalmi, kulturális értékeinek ápolását, és átörökítését, célzó rendezvényeket. - Kisebbségek és a többség közötti diszkrimináció csökkentése. ... >>

EZÜSTHÁRS LAKÓPARK EGYESÜLET

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Aranyhárs utca 13.
képviselő: elnök Pap Attila Sándor
A kaposvári un. Ezüsthárs Lakóparkban (a Mátyás király utcától nyugatra lévő lakóövezet) élő, ill. ide költöző emberek egyesületbe tömörítése. Kulturális, sport programok szervezése, melyek lehetőséget adnak a lakópark közösségének, az ott élő családoknak az egymáshoz közelebb hozására, az egymás iránti közöny felszámolására. A lakóhelyi környezet-, természetvédelem, a lakóhelyi környezet és táj rendjének tisztán tartásának kialakítása, az egészséges életmód feltételeinek megteremtése. A lakópark közrendjének védelme. ... >>

Fekete Hollók Rendje

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toldi utca 12.
képviselő: alelnök Hajdu Xénia, elnök Sashalmi-Fekete Tamás, titkár Halász Máté
A középkori magyar és európai harcművészetek ápolása, kutatása, ezzel kapcsolatos kísérleti régészet gyakorlása. Magyar katonai hagyományok feltárása, ápolása, megismertetése, megőrzése, továbbadása, szokások gondozása, gazdagítása. Bemutatók, szemináriumok, táborok szervezése a nézők és a résztvevők épülésére. Somogy megye fiataljai részére sportolási lehetőség biztosítása, annak támogatása. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Határon túli, magyar anyanyelvű fiatalokkal való kapcsolatfelvétel, egyesületek támogatása, a magyar-székely katonai hagyományőrzés ápolása és segítségnyújtás. Egyéb, a művelődést segítő lehetőségek biztosítása. ... >>

Fény Testvérisége az Emberekért Alapítvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Rákóczi tér 13.
képviselő: Jászberényi Tamás
Az alapítvány célja olyan személyiség és közösségfejlesztő szervezet létrehozása, amely újszerű megközelítéssel segít az élet összefüggéseinek megértését kereső magánszemélyek, szervezetek és csoportok számára. Felkutatja, összegyűjti és hozzáférhetővé teszi mindazokat az innovatív és hagyományos természet és társadalomtudományi eszközöket és módszereket, amelyek segítségével a célcsoport könnyebben boldogul a világban, így képezve szerves és hasznos részét a társadalomnak. Célja a célcsoport részére alacsony küszöbű szolgáltatások nyújtása, felkészítő tanfolyamokat szervez, inkubációs és mentor tevékenységet végez. Kísérleti projektjei tapasztalatait adaptálhatóvá teszi, partneri kapcsolatokat kutat fel és létesít. Az euroatlanti integráció elősegítése érdekében különös figyelmet fordít a partnerség, szakmaiság, szubszidiaritás és addicionalitás operatív szinten történő megvalósításában. Célja "humán inkubátorház" létrehozása, ahol az összegyűjtött lehetőségek a nagyközönség számára is hozzáférhetővé válhatnak. ... >>

FÉNY-ORIGO Személyiségfejlesztő Közhasznú Egyesület

(oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, Damjanich utca 37/A.
képviselő: Potyondi Ilona
Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelmbe vett személyiségfejlesztés kérdéseinek bemutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja a kérdéskört tárgyaló a kérdéskört tárgyaló folyóirat, könyvsorozat kiadását, előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat szervez. ... >>

"Fiatalok Kaposvárért Szövetség"

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert köz 8. fsz.3
képviselő: elnök Herczeg Attila
Kulturális és szakmai programok szervezése elsősorban Kaposvár 18-32 év közötti fiataljai részére. Olyan kiemelt fontosságú szolgáltatások nyújtása, melyekre évek óta szüksége lenne a helyi ifjúságnak, de még egyik testület vagy szervezet sem vállalta fel (pl. az albérlet közvetítés, karrier-tanácsadás, életvezetési-tanácsadás). Állandóan működő közösségi tér létrehozása, ahova bármikor betérhetnek problémáikkal, és ott hozzájuk hasonlóan fiatal szakemberektől kapnak hiteles segítséget. Ugyanakkor természetesen a kulturált szabadidő eltöltést is biztosítjuk a lehető legszélesebb igényeket kielégítve. ... >>

"FORRÁS" Alapítvány

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Toponári út 1.
képviselő: elnök Kovács Ágnes, titkár Szabó István
Az alapítvány keresztyén jellegénél fogva céljának, feladatának tartja az alapvető emberi és bibliai értékrend és normák közvetítését különböző előadások, konferenciák, tanfolyamok, rendezvények szervezésével, illetve karitatív tevékenységeken keresztül. Ezen mértékadó értékek a szeretet, önzetlenség, a rászorulók segítése, a család, illetve az emberi kapcsolatok fontossága stb. Ifjúsági és gyermektáborok szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel azokra a legrászorultabb rétegekre, akiknek üdülésre, táborozásra a legkevesebb lehetősége van: nagycsaládokban, cigány családokban, munkanélküli családokban felnövők számára. A családoknak - mint a társadalom alapjának - a segítése, támogatása a szülők, illetve házaspárok számára szervezett előadásokkal, tanácsadással. Nagycsaládosok részére kikapcsolódási, táborozási lehetőség biztosítása.
Börtönszolgálat a Kaposvári BV. Intézetben, illetve a börtönben lévők gyermekeinek üdültetése, a börtönből szabadultak társadalomba való beilleszkedésének elősegítése, rehabilitációs foglalkoztatásának, munkába való elhelyezkedésének támogatása. Az alapítvány céljainak megfelelő ingatlan tulajdonjogának megszerzése. Vállalkozási tevékenység végzése az alapítványi tevékenység finanszírozása érdekében. ... >>

FRÉZIA Nyugdíjas Egyesület

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Daru utca 8.
képviselő: Németh Jánosné
Tagjai részére rendszeres foglalkoztatás lehetőségének biztosítása. Az egyesület szervezésében kulturális és foglalkozások megszervezése. Az egyesület szervezésében turisztikai programok összeállítása. Más nyugdíjas egyesületekkel való kapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Gyakorlati Oktató Szervezetek Egyesülete

(oktatási,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 47. VI/24.
képviselő: Garbera István, elnök, Hefter József, alenök, Lőczi József alelnök, Sztankó Károlyné, alelnök
Az egyesület tagjainak ill. a szakmunkásképzésben gyakorlati munkahelyen részt vevők érdekvédelme és -képviselete, szakmunkástanulók támogatása. ... >>

"Gyermekvédők" Baráti Köre

(kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Orci utca 18/a.
képviselő: Németh Istvánné
Célja: a család,- gyermek,- és ifjúságvédelemben dolgozott szakemberek öntevékeny baráti közössége, részükre szabadidős, közösségépítő, kulturális programok szervezése. ... >>

Györke Völgye Pain Ball Szabadidő Egyesület

(szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) paint ball szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. Paint ball versenyek szervezése, modern harcászati fegyver modellek bemutatása és ismertetése. ... >>

Györke Völgye Sziklamászás Szabadidő Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Legénysor utca 24.
képviselő: Horváth Gábor
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat) szabadidős programok szervezése, érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. A sziklamászás sport bemutatása (épített sziklafalon), oktatása, népszerűsítése a helyi lakosság körében. Szakképzett alpinisták közreműködésével. ... >>

GYÖRKEVÖLGYI SPORT HORGÁSZ Szabadidő Egyesület

(sport,természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 32. II/2.
képviselő: Koczka Zsolt
Somogy megye lakossága szabadidejének kulturált, egészséges eltöltése érdekében (különösen a hátrányos helyzetűeket és a fiatalokat érintő) felnőtt és gyermek horgászversenyek szervezése és lebonyolítása, közösség építő egyesület létrehozása, a magyar hagyományos horgászati módszerek ápolása és továbbadása, a fiatalok egészséges és természetet szerető életmódra való nevelése, gyermekek szünidős táboroztatása vízi szabadidős programok szervezésével. Érdekvédelmi, tanácsadási, közösségi és kulturális tevékenységek folytatása. ... >>

HANIEL Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Csokonai Vitéz MIhály utca 8. 2./3.
képviselő: Orsik Gábor
Somogy, Tolna, Baranya megye területén, illetőleg településein az időskorúak, és egészségi állapotuk folytán rászorulók gondozása, ápolása, egészségmegőrzése, betegség-megelőzésének segítése, illetve utókezelésük végzése. Ugyanezen három megye területén, kulturális és természeti értékek mentése, védelme, népszerűsítése. ... >>

"Harmadik Oldal Magyarországért" Egyesület

(egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Gyenesei István ... >>

"HÁROM VEZÉR" Kisgáti Szabadidő Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Tas vezér utca 7.
képviselő: elnök Dr. Tapazdiné Dr. Klujber Gabriella, elnökhelyettes Hausz Rita, elnökhelyettes Nagy Sándor
Az Egyesület célja elsősorban, de nem kizárólagosan a Kaposvár Kisgáti városrészben - Előd vezér utca, Huba vezér utca és Tas vezér utca - és környékén élők részére a szabdidő kulturált, hasznos eltöltése, a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása céljára szabadidő park létesítése, üzemeltetése, szabadidő, sport, gasztronómiai és kulturális rendezvények szervezése, lebonyolítása. ... >>

Hátrányos helyzetű Cigánygyerekek és Mozgássérült gyermekek Egyesülete

(szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 51. I/3.
képviselő: elnök Farkas István
Somogy megyében és kiemelten Kaposvár és környékén élő hátrányos helyzetűek érdekképviseleti szervezete, mely a társadalmi élet területén fejti ki tevékenységét. Ellátja az általa képviseltek érdekének érvényesítését. ... >>

Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Füredi utca 18.
képviselő: elnök Fodor György, ügyvezető igazgató Zsiborás Magdolna
A Szövetséget a szövetkezésből eredő előnyők kihasználására a Somogy megyében működő tagegyesületek érdekvédelmének segítésére, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozták létre. Elsődleges célja a szabadidő jobb, kulturáltabb kihasználásán túlmenően a szervezett horgászmozgalom elősegítése, a folyamatos működésének biztosítása, a horgászat érdekeinek előmozdítása és megvédése. ... >>

Human Well-wisher Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

7400 Kaposvár, Arany J. utca 4. II.lh. IV/1.
képviselő: Gábor Balázs
Közvetett cél a hátrányos helyzetű rétegek (45 év felettiek, büntetett előéletűek, szellemileg sérültek, árvízkárosultak, betegségük miatt hátrányos helyzetűek, beilleszkedési problémákkal küzdők, terhes kismamák, hajléktalanok), illetve a kisebbségek, különösen a romák társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása tudományos, szakmai és egyéb eszközökkel. Környezetvédelem, fenntartható életmód és fogyasztási szokások, cselekvésminták, mintaprojektek megvalósítása. Közvetlen célok: - A hátrányos helyzetűek oktatása. - A célcsoport munkaerő-piaci helyzetének javítása tanácsadással, kutatási-fejlesztési eredmények elérésével és gyakorlati adaptálásával. - Tudományos munkák készítése. - A pályázati források hatékony felhasználása a célcsoportok társadalmi és munkaerő-piaci helyzetének javítása érdekében. - Szabadidősport tevékenység folytatása a célcsoport egészségének megőrzése érdekében.- Környezetvédelmi megmozdulások szervezése. - A társadalom minél szélesebb körében tudatosítani a fenntarthatóságot mint értékrendet, a fenntartható alternatívák használatának módjait és a fogyasztás környezeti hatásait, javítani a különböző fenntartó fogyasztási alternatívák ismertségét elérhetőségét és használatát. ... >>

Húsmarhatenyésztők, Marhahústermelők Országos Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Dénes major 2. B.
képviselő: dr. Márton István
A magyarországi húsmarhatartók és termelők szakmai összefogása, érdekeik képviselete.
A marhahús vertikumban érdekelt piaci szereplőkkel való kapcsolattartás.
A Földművelésügyi és Vidékfejesztési Minisztériummal az Európai Unió Brüsszeli Bizottság marhahús vertikumban érdekelt illetékeseivel való kapcsolattartás, együttműködés, a vertikum harmonikus működése a termelők érdekében.
Szoros kapcsolattartás a Vágóállat- és Hús Terméktanáccsal, valamint a szakmai érdekképviseleti szervezetekkel (MOSZ, "gazdakörök", Parasztszövetség, szakszervezetek MÁSZ. Magyar Szarvasmarha Tenyésztők Szövetsége stb.).
Szoros együttműködés a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes osztályával.
Összefogni és segíteni a különböző fajtákat tenyésztő egyesületek marketing tevékenységét igényeik alapján.
Tagjai számára pályázatokat készít igény szerint, a projektek útján támogatja, figyelemmel kíséri, lehetősége szerint segíti.
A fogyasztók széleskörű tájékoztatása a hazai marhahús fogyasztás növelésének elősegítése érdekében.
A magyar húsmarha és marhahús termelés fejlesztési projektjeinek elősegítése, támogatása, a tevékenység rangjának társadalmi elismertetése.
A magyar húsmarha tenyésztés propagálása, támogatása, kiállítások szervezése.
Nemzetközi szervezetekben való részvétel képviselet.
Szakmai tájékoztatókat, tanfolyamokat szervez. ... >>

Idősek Közösségeinek Somogy Megyei és Kaposvári Szövetsége Közhasznú Egyesület

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 191.
képviselő: elnök Horváth Gábor
Hagyományőrzés, hagyományápolás. Kulturális és művészeti programok szervezése. Egészségügyi felvilágosító munka fiatalok és gyermekek részére. Családsegítés. Segítségnyújtás a kisebb települések és önkormányzataik számára. A nehezen tanuló gyermekek részére korrepetálás szolgáltatás nyújtása. Kirándulások szervezése, gyermekek kirándulásán felügyelet biztosítása. Idősek szabadidejének lekötése, idősek gondozása, részükre kulturális programok, ünnepségek szervezése, egyéni szállítás megszervezésével. Idősek számára munkalehetőségek felkutatása, idősekre vonatkozó pályázati tanácsadás. Idősek támogatása, érdekképviselete. Könyvtárszolgáltatás. Segítségnyújtás egyedül élőknek (takarítás, bevásárlás, stb.). Az egyesület tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetése és terjesztése. Az Egyesület segíti azokat a kezdeményezéseket amelyek az előbbiekben megfogalmazott általános és konkrét elképzelést és cselekvési szándékot tartalmaznak. Szabadidő sport támogatása. ... >>

Ifjúságért Alapítvány

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14.
képviselő: Dr.Spiegl József, Ujvári Tomor
Lehetőséget biztosítani a gazdasági és magánszektor szerepvállalására a megye ifjúsággal kapcsolatos feladatainak támogatásában. Az önkormányzatok és intézmények által az ifjúsági szektorban eddig egymástól függetlenül áramoltatott eszközök koncentrálása, a felhasználás szakmai kontrolljának biztosítása. A társadalomtudományi eredmények hasznosulásának elősegítése az ifjúsággal kapcsolatos feladatok gyakorlati alkalmazásában. Kereskedelmi tevékenység folytatása az alapítvány vagyonának gyarapítása érdekében. Megbízásos szerződés alapján önkéntes, illetve tiszteletdíjas segítők alkalmazása. Természetbeni, vagy pénzbeni adományok, felajánlások fogadása mind természetes mind jogi személyektől. Pályázatok alapján anyagi támogatások folyósítása. Diák- és tömegsport támogatása, szakmai, kulturális diákcserekapcsolatok támogatása. Közösségi szükségletek jelentkezése esetén pályázatok alapján kollektív anyagi támogatási formák alkalmazása (pl: üdültetés, stb.). Ifjúsági célokat szolgáló intézmények, társadalmi és civil szervezetek, szerveződések támogatása. Az alapító most hozzájárul bármiféle tevékenység folytatásához a kuratórium döntése alapján, amely jogszabályba nem ütközik és az alapítvány céljait szolgálja. ... >>

INNO RÉGIÓ Alapítvány

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

7400 Kaposvár, Gilice utca 43.
képviselő: elnök Dr.Tímár András, tag Dr.Németh András
Az Alapítvány legfőbb céljának a társadalom hátrányos helyzetű csoportjai, illetőleg az egyéb társadalmi, gazdasági szereplők számára nyújtandó hatékony érdekvédelem, jogvédelem megvalósítását tekinti abból a felismerésből eredően, hogy ezen csoportok és szereplők gyakran nem tudnak élni - éppen hátrányos helyzetükből vagy elmaradott térségi szerepükből adódóan - a jogszabályokban foglalt jogaikkal és lehetőségeikkel. Az Alapítvány feladatául tűzi ki az elmaradott térségek felzárkóztatását, a fejlődésük elősegítését, a társadalmi-gazdasági szereplők helyzetének javítását, a rászorulók támogatását. Az alapítvány a fent megjelölt legfőbb céljain túl a további célok megvalósítására is törekszik. Az alapítvány további céljai: - a hátrányos helyzetű rétegekben az életminőség javítása és az elmaradott társadalmi csoportok felzárkóztatása, valamint a diszkrimináció és elszigetelődés fokozatos leküzdése, innovatív helyi kezdeményezések megvalósítása, megfelelő információáramlás elősegítése a vidék, illetve a nagyvárosok között, ezzel is javítva a vidékiek lehetőségeit az egyes szolgáltatások igénybe vétele terén, szem előtt tartva a szolgáltató állam közigazgatásának alapvető elveit és kihasználva az e közigazgatás nyújtotta lehetőségeket, - a helyi társadalom és a gazdaság megújulását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztések kidolgozása, összehangolása és megvalósítása, a térségi versenyképesség ösztönzése, a területi felzárkózás megteremtése, a fenntartható térségfejlődés biztosítása, a területi integrálódás elősegítése, - a regionális, illetve kistérségi kapcsolatok szorosabbra fűzése, az adott térségben érintett települések közti párbeszéd, közös feladatvállalás, szogáltatásnyújtás lehetőségeinek kidolgozása elősegítése révén, - az innovatív, tudásalapú gazdaság létrejöttéhez való közvetlen hozzájárulás (kutatás-fejlesztés), a vállalkozások támogatása és ösztönzése annak érdekében, hogy hasznosítsák a hazai kutatás-fejlesztés eredményeit, valamint a külföldön létrejött tudást és technológiát, - az ágazati klaszterek kialakulásának, illetőleg a vállalkozások egyéb együttműködési formái létrehozásának előmozdítása, - segítségnyújtás, tanácsadás a kis- és középvállalkozások számára az elérhető fejlesztési lehetőségekhez való hozzájutásban, a kis- és középvállalkozások gazdálkodási és vállalkozási készségének fejlesztése, - vállalkozások, hátrányos helyzetű csoportok és személyek érdekérvényesítő képességének, készségének, gazdasági-szociális helyzetének javítása, - a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a kormányzat és a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítása az állam, önkormányzati közfeladatok hatékonyabb ellátása érdekében, - civil szervezetek jogalkotásban történő aktív részvételének elérése, - civil szervezetek támogatása, segítése a jog és érdekvédelem terén, - a nemzeti, etnikai, vallási és földrajzi hovatartozása, valamint egyéb tulajdonsága mi ... >>

JELEN-LÉT Szabadművelődési Egyesület

(intézményi,oktatási,egyéb)

7400 Kaposvár, József A. utca 7. 4.lh.
képviselő: alelnök Vámi Anita, elnök Baka József
Az autonóm személyiségekből álló autonóm társadalom, mint a fenntartható demokrácia kialakulásához való hozzájárulás a felnőttoktatás és közművelődés integrált fejlesztése révén. Az egyesület minden célját egy olyan értékrendszer határozza meg, amely a népfőiskolai mozgalom filozófiáját, szakmai és etikai normáit testesíti meg. A közösségi művelődés, tanulás támogatása. Az egyesület tevékenységében a demokratizmus érvényesítése és fejlesztése. Az állampolgárok tanulási/művelődési alkalmakhoz való hozzáférési lehetőségeinek elősegítése. Az életminőséget javító, életesélyt növelő képzések végzése, szervezése. Rendezvények szervezése. A partnerség, a szakmai, szakmák közötti és területi együttműködésre való törekvés. ... >>
1. oldal 2. oldal 3. oldal 4. oldal