Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposmérő sport civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

7521 Kaposmérő, Dózsa György utca 1. B.
képviselő: elnök Major Gábor
Az Egyesület legfőbb célja sportolási, alapfokú oktatási és a természetben űzhető szabadidős sporttevékenységek népszerűsítése és biztosítása minden korosztály számára szűkebb (Zselic, Somogy megye), illetve tágabb (Magyarország, külföld) környezetükben. Érdeklődés felkeltése e tevékenységekre, ösztönzi az aktív mozgás életstílussá válását. Az outdoor sportágak, a kerékpáros turizmus és a téli sportok népszerűsítése, hazai és külföldi túrák, táborok megszervezése és lebonyolítása. Az egészséges életmódra nevelés erősítése minden korosztályban, kiemelten kezelve a fiatalok drogmentes életre nevelését, személyisélgük fejlesztését. ... >>

Kaposmérő Sportegyesület

(sport,oktatási)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 41.
képviselő: elnök Pap József
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, a sportos életmód népszerűsítése, a sport iránti igény felkeltése, az egyesület tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása. Az egyesület lehetőséget biztosít az egyesületi tagok rendszeres testedzésére, sportolására, működési területén elősegíti az oktatási intézmények tanulói, továbbá a lakosság testnevelés és sporttevékenységét. ... >>

Kaposmérői "ARAMIS" Polgári Lövész Egylet

(sport,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 127.
képviselő: elnök Légrádi Gábor
A korábbi sportlövész hagyományok ápolása, megőrzése, polgári alapokon nyugvó sportlövész tevékenység megteremtése, tehetségkutatás, gondozás, utánpótlás nevelés, az aktív versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. Sportrendezvények szervezése, sportszeretetre, egészséges életmódra, fegyelemre nevelése, sportlövészet különböző ágazatainak népszerűsítése. Gyakorlási lehetőség biztosítása, fegyvertartási engedéllyel rendelkezők részére, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek meg tudjanak felelni. A sportlövészet, a fegyverismereti tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása. Kapcsolatos felnőtt oktatás, vizsgákra való egyéni és tanfolyami felkészítés. Megalapozott eredményekkel reprezentálni az Egylet szabadidős és versenysportját úgy a területi, mint az országos versenyrendszerekben. ... >>

Kaposmérői Szülők Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Hunyady utca Pavilonsor 133/22
képviselő: elnök Csete Károly
Óvodások, diákok, valamint szüleik oktatással, - neveléssel kapcsolatos érdekeinek a képviselete. A településen élő gyermekek testi és szellemi fejlődésének biztosítása sport, kulturális és szabadidős rendezvények szervezésével, lebonyolításával. Előadó művészek meghívása programok színesebbé tétele érdekében. Hagyományőrzés. Óvodai dolgozók, pedagógusok életútjának figyelemmel kísérése, intézményen kívüli kapcsolat tartás. ... >>

Kaposvári Masters Sportolók Egyesülete

(sport,természetvédelem)

7521 Kaposmérő, Gárdonyi Géza utca 18.
képviselő: Tapaszti Péter
A szabadidő egészséges eltöltése feltételeinek megteremtése. - Sportrendezvényeken való részvétel. - Sportrendezvények lebonyolítása. - A szabadidő egészséges, kultúrált és aktív eltöltése. - A természet- és környezetvédelem értékeinek szélesítése. ... >>

KASSAI LOVASÍJÁSZ ISKOLA KASSAI KÁNSÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 122.
képviselő: Kassai Lajos
Tagjai részére a Kassai Lovasíjász Iskola hagyományőrző alapelvein, oktatási módján és versenyszabályzatán alapuló lovasíjász sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése. A Kassai Lovasíjász Iskola népszerűsítése, az ezen iskola szerint működő további szervezetek, törzsek, kánságok megalakításának elősegítése. Az Iskola szerint működő szervezetek tagjai számára a közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Mérői FC.

(sport)

7521 Kaposmérő, Hunyadi u. 3/a.
képviselő: Vajda Jenő ... >>

Tandem 2004 Sportegyesület

(sport,kulturális)

7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9.
képviselő: Dr. Bánkúti Ilona Gyöngyi
Az egyesület célja a sakk és egyéb sportágak (pl. asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda, tollaslabda, labdarúgás) népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tagjainak és más személyeknek hozzásegítése ahhoz, hogy fizikai és pszichikai egészségüket megtartsák, különféle csoportos sport- és kiegészítő tevékenységként egyéb szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése. Kiegészítő tevékenységként célja még az egyesületnek a tagjainak és más személyeknek a környezetünk megóvására való nevelése. ... >>
1. oldal