Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kaposmérő kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Csipet - Csapat Óvodai Egyesület

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 11.
képviselő: elnök Ropos Andrea
Az egyesület fő célja a Bokréta Óvoda gyermek közösségének sokoldalú segítése, környezeti- és kulturális fejlesztés, valamint: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - természeti környezet megóvása, védelme, természetvédelem, - környezetvédelem, környezettudatos szemléletmód népszerűsítése, - egészséges életmódra nevelés, - a "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése, - felvállalja az intézményi- és települési környezetvédelmi tevékenység elősegítését, - kulturális igények kielégítése, kulturális programok, események szervezése, - információáramlás, - gyermekvédelem, - kisebbségi jogok védelme, esélyteremtés, - bármely területen tehetséges és rászoruló gyermekek támogatása, - a Bokréta Óvoda szakmai felszereltségének javítása, - informatikai eszközök megismertetése a gyermekekkel, ehhez eszközkészlet beszerzése, - a nevelőminka feltételeinek javítása, - csoportos- és szakmai kirándulások támogatása, - a gyermekekkel kiemelkedően foglalkozók, eredményeket produkálók támogatása, - általános és egyetemes emberi értékek védelme, - együttműködés más társadalmi szervezetekkel, - néphagyományok- és óvodánk hagyományainak ápolása, rendezvények szervezése. ... >>

"EGYÜTT A JÖVŐNKÉRT 95" ALAPÍTVÁNY

(intézményi,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 11.
képviselő: Miovecz János
A Hunyadi János Általános Iskola tanulóinak sokoldalú segítése: - bármely tanulmányi területen tehetséges, és rászoruló tanulók támogatása, - a Hunyadi János Általános Iskola szakmai felszereltségének javítása,- a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése, - a tanulókkal kiemelkedően foglalkozók, eredményeket elérők elismerése, támogatása, - egyéni és csoportos tanulmányutak, szakmai kirándulások támogatása, - az idegen nyelv választhatóságának minél teljesebb támogatása, feltételeinek korszerűsítése, - a középiskolások, főiskolások, egyetemisták támogatása. ... >>

Hagyomány és Haladás Közhasznú Egyesület

(kulturális)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 41/a.
képviselő: Prukner Gábor
Az általános és egyetemes emberi értékek védelme. Ifjúság és gyermekvédelem. Kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. Az egészséges életmódra nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. Művészeti alkotások támogatásával szolgálni a magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítését. Elősegíteni a társadalmi szolidarítást, az önszerveződést, a véleménynyilvánítást. ... >>

Hangya- Banda Ifjúsági Egyesület

(kulturális,egyéb)

7521 Kaposmérő, Kossuth Lajos utca 75.
képviselő: Kutas Tamás
Tevékenységével, közéletiségével Kaposmérő település történelmi hagyományainak ápolását, a közösségi erőre támaszkodó működését, a környezetével történő tudatos és korszerű fejlesztését segíti elő. Az egyesület a község jövőjét különböző civil szerveződésekkel, a választott önkormányzati testületekkel, továbbá segítőkész polgárok, és egyéb szervezetek közreműködésével együtt közös munkával kívánja biztosítani. ... >>

Kaposmérői "ARAMIS" Polgári Lövész Egylet

(sport,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 127.
képviselő: elnök Légrádi Gábor
A korábbi sportlövész hagyományok ápolása, megőrzése, polgári alapokon nyugvó sportlövész tevékenység megteremtése, tehetségkutatás, gondozás, utánpótlás nevelés, az aktív versenyzők részére versenyzési lehetőség biztosítása. Sportrendezvények szervezése, sportszeretetre, egészséges életmódra, fegyelemre nevelése, sportlövészet különböző ágazatainak népszerűsítése. Gyakorlási lehetőség biztosítása, fegyvertartási engedéllyel rendelkezők részére, hogy a törvényben előírt kötelezettségeiknek meg tudjanak felelni. A sportlövészet, a fegyverismereti tantárgy elméleti és gyakorlati oktatása. Kapcsolatos felnőtt oktatás, vizsgákra való egyéni és tanfolyami felkészítés. Megalapozott eredményekkel reprezentálni az Egylet szabadidős és versenysportját úgy a területi, mint az országos versenyrendszerekben. ... >>

Kaposmérői roma szervezet

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7521 Kaposmérő, Rákóczi út 4.
képviselő: Orsós Mihály
Az Egyesület tagjainak érdekképviselete mellett a szervezet célként tűzte ki: - Kaposmérői közösség szociális körülményeinek javítása, közösség fejlesztés alkalmazásával, - a helyi - természetes és mesterséges - környezet óvása és fejlesztése, a közösség környezetvédelmi tudatosságának emelésével, környezetvédelmi programok szervezésével, - általános és jogi felvilágosítás, szakmai, módszertani segítségnyújtás, - ifjúság, gyermekvédelem, részükre programok szervezése, - hagyományőrzés, rendezvények szervezésével is, - munkahelyteremtés előmozdítása, - társadalmi, állami, önkormányzati szervekkel valamint a médiákkal való kapcsolattartás. ... >>

Kaposmérői Szülők Egyesülete

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Hunyady utca Pavilonsor 133/22
képviselő: elnök Csete Károly
Óvodások, diákok, valamint szüleik oktatással, - neveléssel kapcsolatos érdekeinek a képviselete. A településen élő gyermekek testi és szellemi fejlődésének biztosítása sport, kulturális és szabadidős rendezvények szervezésével, lebonyolításával. Előadó művészek meghívása programok színesebbé tétele érdekében. Hagyományőrzés. Óvodai dolgozók, pedagógusok életútjának figyelemmel kísérése, intézményen kívüli kapcsolat tartás. ... >>

KASSAI LOVASÍJÁSZ ISKOLA KASSAI KÁNSÁG

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 122.
képviselő: Kassai Lajos
Tagjai részére a Kassai Lovasíjász Iskola hagyományőrző alapelvein, oktatási módján és versenyszabályzatán alapuló lovasíjász sporttevékenység biztosítása, versenyek, tanfolyamok szervezése. A Kassai Lovasíjász Iskola népszerűsítése, az ezen iskola szerint működő további szervezetek, törzsek, kánságok megalakításának elősegítése. Az Iskola szerint működő szervezetek tagjai számára a közös érdekeik védelméről gondoskodjék. Tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása. A társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése. ... >>

Nép Oldali Párt

(kulturális,egyéb)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 91.
képviselő: Gyurka Tibor
A párt célja az ország és a nemzet szolgálata a politikai életben, az általános emberi és nemzeti értékek alapján. Elsődleges célkitűzései közé tartozik a magyarság nemzeti, kulturális, környezeti, örökségének a megőrzése és új nemzeti, kulturális és környezeti értékek teremtése, az ország versenyképességének a maximálása, és az országban élők életszívonalának mielőbbi felzárkóztatása a fejlett Európai Uniós országokban élők életszínvonalához. ... >>

Piromágusok Zsonglőr Egyesület

(közbiztonság,kulturális)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 96.
képviselő: Gregor János
Látványos nappali és éjszakai (tüzes, ledes, UV) produkciók, showműsorok bemutatása a közönség szórakoztatására. Zsonglőr eszközök, játékok megismertetése a közönséggel, bevezetése a köztudatba. Az ún. utánpótlás-korosztály számára lehetőségbiztosítás a játékok, eszközök által nyújtott élmény elsajátításához. ... >>

Szabad Nap Környezetvédelmi, Kulturális és Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,természetvédelem,kulturális,egyéb)

7521 Kaposmérő, Rákóczi utca 41/a.
képviselő: Harangozó Csaba
Az egészséges életmódra nevelés. A "zöld gondolkodás és életmód" elterjedésének elősegítése. Környezetvédelem, környezettudatos életmód terjesztése. Az általános és egyetemes emberi értékek védelme. Természetvédelem, természetes és épített környezet megóvása. Ifjúság és gyermekvédelem. Kisebbségi jogok védelme és esélyteremtés. A magyar és az egyetemes szellemi és kulturális értékek közvetítése. Elősegíteni a társadalmi szolidarítást, az önszerveződést, az információáramlást. ... >>

Tandem 2004 Sportegyesület

(sport,kulturális)

7521 Kaposmérő, Hunyadi utca 9.
képviselő: Dr. Bánkúti Ilona Gyöngyi
Az egyesület célja a sakk és egyéb sportágak (pl. asztalitenisz, kosárlabda, kézilabda, tollaslabda, labdarúgás) népszerűsítése, a szervezett keretek közötti sportolás biztosítása, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése, a tagjainak és más személyeknek hozzásegítése ahhoz, hogy fizikai és pszichikai egészségüket megtartsák, különféle csoportos sport- és kiegészítő tevékenységként egyéb szabadidős, kulturális tevékenységek szervezése. Kiegészítő tevékenységként célja még az egyesületnek a tagjainak és más személyeknek a környezetünk megóvására való nevelése. ... >>

Vörösmarty Baráti Kör Egyesület

(kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7521 Kaposmérő, Vörösmarty utca 27.
képviselő: elnök Béres József, elnökhelyettes Séta János, titkár Korompay Gáborné
Kaposmérő község és térsége közéletének segítése és fejlesztése. Az egyesület elsősorban olyan közhasznú és közérdekű témákban kívánja működését kifejteni, mint a község társadalmi életének fejlesztése, a lakosság érdekvédelme, kulturális, szociális életének szervezése, a közösség tagjainak mentálhigiénés állapotjavítása. ... >>
1. oldal