Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa sport civil szervezetek


Találatok száma: 40
1. oldal

AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA Repülő és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Veres Péter utca 22.
képviselő: D Ess Gábor elnök
A Kalocsa-Foktői Repülőtér üzemeltetésének beindítása és működtetése, a Kalocsa és Kalocsa környéki repülős szervezetek koordinálása, légi sportok propagálása, a természet védelme, a kártételek figyelemmel kísérése, betegek részére sürgősségi szállítás, a hatóságok munkájának segítése. ... >>

Aeroport Kalocsa Repülő-és Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

6300 Kalocsa, Repülőtér
képviselő: Szabadi Tibor elnök ... >>

Alapítvány Kalocsa Város Labdarúgó Sportjáért

(sport)

6300 Kalocsa, Szent István király u. 35.
képviselő: Battay Tamás
Hozzájárulni Kalocsa Város labdarúgó sportjának fejlesztéséhez. ... >>

Bácska Repülőklub

(sport)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.138.
képviselő: Rigó László ... >>

Bajai Lövész és Szabadidősport Egyesület

(sport,kulturális)

6300 Kalocsa, Malom utca 15.
képviselő: Varga Zoltán elnök
A rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakoztatása; A fiatalok megismertetése a sport hagyományaival, értékeivel. ... >>

D.O.T. Racing Team Sportegyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Kishalas sor 9. II/7.
képviselő: Dobos Sándor elnök, Tóth László elnökhelyettes
A sportegyesület célja a Kalocsa és Környéke gokart sport életének beindítása, az ehhez kapcsolódó technikai, személyi és anyagi feltételek biztosítása és folyamatos működtetése, a célok megvalósításához szükséges anyagi források felkutatása, gyűjtése és gazdálkodás. A sportegyesület részt vesz az ifjúság nevelésében, a szabadidő tartalmas eltöltésének biztosításában, minőségi sport feladatokra való felkészítésében. A sportegyesület kapcsolatot létesít és tart fenn a társ gokart sport tevékenységet végző szervekkel, bel- és külföldi egyesületekkel, klubokkal, szervezetekkel, melyek a fenti sportággal foglalkoznak. ... >>

ÉPGÉP Kalocsai SE

(sport)

6300 Kalocsa, Széchenyi ltp. 4/c. I/5.
képviselő: Szalóki István ... >>

Kalo-Cross Motorsport Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy.u.116.
képviselő: Kengyeli sándor titkár, Nagy László elnök ... >>

Kalocsa és Környéke Sakk Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Széchenyi u.31.I/4.
képviselő: Czibulka Zoltán elnök
Kalocsa és környéke sakk utánpótlása, edzési és versenyzési lehetőségeinek segítése, - A városban működő minősített csapatok utánpótlásának szükség esetére történő átmeneti támogatása, - Sakk rendezvények szervezése és lebonyolítása, - A sakk tömegsport-szintű, ill.iskolai oktatásának, iskolán belüli szakköri képzésének támogatása, - Versenybírói és edzői képzés szervezése, támogatása, - Kiadványok megjelentetése, - Sakk iskola, sakk oktatás szervezése, működtetése,felügyelete, - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadelvű Polgári Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Fényi Gyula utca 43.
képviselő: Loibl László elnök
Az 1948/49. évi forradalom és szabadságharc, valamint nemzedéke szabadelvű hagyományainak, értékeinek és eszmeiségének megőrzése, ápolása és továbbadása, más történelmi és nemzeti értékeink megismertetése és ezek tiszteletének elmélyítése esősorban a hagyományőrzés és ismeretterjesztés útján, illetőleg ezen szabadelvű polgári értékek, közgondolkodás és hagyományok mentén. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) népi és nemzetiségi hagyományainak, népművészetének, hagyományos paprika-kultúrájának, gasztronómiai értékeinek a feltárása, ápolása, közreműködés mindezek hírneve terjesztésében és átörökítésében, Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) polgárai és szervezetei egymást és a mások értékeit is elismerő, illetve megbecsülő lokálpatriotizmusa kialakításában és erősítésében. Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén közreműködés, illetőleg önálló feladatok vállalása a természetes és mesterséges (épített) emberi környezet védelmében, megóvásában és helyreállításában, a Duna folyó és környezete, valamint a térség ? különösen a hagyományos Kalocsai-Sárköz területe ? természeti értékeinek feltárásában, ezek széles körű megismertetésében és népszerűsítésében, valamint az ezekből eredő, a sportolást és turizmust, a szabadidő hasznos eltöltését, és az egészséges életmód lehetőségeinek megteremtését szolgáló, valamint az ismeretek bővítését önképzéssel és oktatás útján egyaránt segítő és más előnyök és lehetőségek kihasználásában. ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Pataji u. 11. III/21.
képviselő: Hunyadi Kálmán
A szövetség célja: a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kalocsa és Vidéke Horgászegyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Pf.59.
képviselő: Dr. Igaz Ferenc elnök ... >>

Kalocsa Lovas Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Deák I.u.43.
képviselő: Kati László ... >>

Kalocsa Város Úszósportjáért Alapítvány

(sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u.,Csajdakert
képviselő: Busa Attila
Kalocsa Város és vonzáskörzetében úszásoktatás feltételeinek megteremtése. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Ifjúsági Alapítvány

(sport,oktatási,kulturális,szociális)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: Binszki József kuratóriumi elnök
Segíteni kívánják a Bács-Kiskun Megyében élő vagy tanulmányokat folytató valamint Bács-Kiskun Megyéből elszármazott, de a megyével kapcsolatot tartó gyerekek és fiatalok katolikus közösségi tevékenységét. Az alapítvány közreműködik nyári táborozási, csereüdültetési lehetőségek megteremtésével, sport és szellemi (ügyességi) vetélkedők, ifjúsági találkozók, zarán-dokutak megszrvezésében., Részt vesz és támogatást nyújt a fiatalokat érintő és érdeklő kulturális, tudományos, vallási rendezvények, előadások, tanfolyamok megszervezésében., Segíti az ifjúsági pasztorális feladatok ellátását, különösen lelkigyakorlatok szervezését és ilyen jellegű rendezvények finanszírozását., Elősegíti katolikus ifjúságvezetők képzését., Közreműködik a katolikus ifjúsági mozgalom tevékenységéhez szükséges technikai és mű-szaki feltételek biztosításában, az alapítványi célok megvalósítását szolgáló épültek, beren-dezései és felszerelési tárgyak, eszközök, az ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló épületek rendeltetésszerű működéséhez szükséges fűtést, világítást etc. szolgáló berendezések, szerelvények megszerzésében, korszerűsítésében, a katolikus ifjúsági mozgalom céljaira szolgáló járművek beszerzésében, szemléltető eszközök és anyagok, valamint ilyenek előál-lítása, sokszorosítésa, továbbá propagandaanyagok készítésére szolgáló berendezések biztosításában., Az alapítvány folyamatos működésénk biztosítása érdekében a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye területén katolikus ifjúsági irodákat hoz létre., Kapcsolatot tart a hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel és alapítványokkal. ... >>

Kalocsa-Szenthát Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6300 Kalocsa, Szent István király u.51.
képviselő: Dr. ifj. Matos Ferenc elnök
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különösen a helyi erő - és mezőgazdasági érdekekkel - összhangban, továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kalocsai Farmer Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6300 Kalocsa, Munkácsy utca 14.
képviselő: Fejes László
A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre, a vadásztársaságokra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel ?különösen a helyi erdő- és mezőgazdasági érdekekkel- összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Kalocsai Futball Club

(sport)

6300 Kalocsa, Szt.István kir.u.35.
képviselő: Sziráki Szilárd elnök
Kalocsa város labdarúgó sportjának fejlesztése, e sportágon belül a versenyszerű sportolási lehetőségek biztosítása, utánpótlás nevelése. A "fair play" szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, sporterkölcs tiszteletben tartása. Más sportágakban a rendszeres sportolási és versenyzési lehetőség, valamint a testedzés, pihenés lehetőségeinek biztosítása. Együttműködés más társadalmi és egyéb szervezetekkel az alapszabály 3. paragrafusa szerint. ... >>

Kalocsai Futball Club Baráti Kör Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Ecetgyár utca 8.
képviselő: Bernáth István elnök ... >>

Kalocsai Kézilabda Klub

(sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselő: Szentesi Zoltán elnök
A férfi kézilabdasport magas szintű művelésének elősegítése, a sportág népszerűsítése, utánpótlás kinevelése, a hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. Az egyesület gondoskodik igazolt versenyzőinek felkészítéséről, versenyeztetéséről, biztosítja a versenysport utánpótlását, elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a lakosság testnevelési és sporttevékenységét. Közreműködik a fiatalok egészséges életvitelének, életmódjának kialakításában. Együttműködik az állami, társadalmi szervekkel, magánszemélyekkel, társaságokkal, szövetkezetekkel céljai megvalósítása érdekében. ... >>

Kalocsai Kosárlabda Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Zrínyi utca 3. I/1.
képviselő: Rumi László elnök
Kalocsa és környékének a sportág iránt érdeklődő és azt gyakorló fiatalokból egységes csapatot (csapatokat) szervezni és legalább egy felnőtt bajnokságba nevezni. Az alapvető egyesületi célokon túl igyekszik megszervezni a sportág tömegbázisát és minden segítséget megszerezni, illetve megadni ahhoz, hogy a kosárlabda minél szélesebb körben tömegsportként is gyakorolható legyen. ... >>

Kalocsai Rendőr Szabadidősport Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 10.
képviselő: Bálint Levente titkár, Varga Róbert elnök
A rendőrség tagjai testkultúrájának magasabb színvonalra emelése, a fizikai állóképesség növelése, a szabadidő sportolással történő eltöltésének elősegítése az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Ecetgyár utca 37.
képviselő: Kisné Szirtes Andrea elnök
A család, mint érték elfogadtatása., A térségben élő nagycsaládosok megismerése, összefogása., A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése különböző kulturális-, sport-, valamint egyéb rendezvények szervezésével, lebonyolításával., Az egészséges életmód kialakításának, fejlesztésének elősegítése., Környezetünk védelmére nevelés., Embert formáló közösségek kialakításának elősegítése. ... >>

Kalocsai Sport Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 35.
képviselő: Kőszegi Ferenc elnök
Tagjai részére biztosítani a rendszeres sportolás és versenyzési lehetőségeket, felkelteni az egészséges életmód iránti igényt, segíteni a fiatalság nevelését, a közösségi élethez való alkalmazkodást, képviselni a szakosztályok és tagjainak érdekeit, egészségmegőrzés. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 23-25.
képviselő: Miklós Györgyné
Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem vonatkozik. ... >>

Kalocsai Úszó Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. Csajda kert
képviselő: Dr. Filvig Géza elnök ... >>

Kaloring Motorsport Egyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Csap u. 5.
képviselő: Hortobágyi János ... >>

KELE Természetbarát és Szabadidősport Egyesület

(sport,természetvédelem,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Egres u.24.
képviselő: Dr.Dudás József elnök
Az egyesület célja, hogy rohamosan változó világunk nagy kihívásainak szem előtt tartásával, Kalocsán és vonzáskörzetében felhívja a lakosság figyelmét a természet- és állatvédelem fontosságára. Az egészséges életmódra nevelés keretében egyesületünk kiemelten támogatja vonzáskörzetében a szabadidősport tevékenységeket. ... >>

Kontinensek Barátsága Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Bujdosó Györgyné kuratóriumi titkár, Molnárné Romsics Klára kuratóriumi elnök
Angol nyelv tanulásának és tanításának támogatása, különböző szintű és tipusú nyelvvizsga megszerzésének elősegítése, oktatási, kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, támogatása, együttműködés a város alsó és középfokú iskoláival, Kalocsa és környéke intézményeivel, vállalkozásaival és megánszemélyekkel, csereprogramok bonyolítása (szervezése és támogatása a Maine állambeli (USA) Belfast város és környékének diákjaival, szüleikkel és oktatóikkal. ... >>

Kórház Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi)

6300 Kalocsa, Kórház
képviselő: Dr. Tóth János ... >>

LAGUNA Alapítvány

(sport,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Alkotmány u.1.
képviselő: Hajas Ildikó elnök
Horgászok nevelése és szemléletük megváltoztatása annak érdekében, hogy óvják a horgászvizek minőségét. A horgászok szerepének a vízminőség aspektusából való jelző funkciójuk és észlelésük adataik felhasználása.A horgászok igénybevétele a konkrét vízfertőzések azonnali jelzésére. A horgászverseny sporton keresztül a fenti célok népszerűsítése, tömegsport szervezése, amatőr versenyek lebonyolítása, környezetvédelere való nevelés. ... >>

Logikusak (K) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Budai-Nagy Antal utca 25.
képviselő: Dr. Törökné Móczár Györgyi
Ismeretterjesztő előadások szervezése. Kulturális programok szervezése. Alap-és középfokú oktatási tevékenység, kiegészítő oktatás, akkreditált képzések szervezése és végzése. Akkreditált felnőttképzés szervezése és végzése. Ismeretterjesztő táborok szervezése. Szabadidős programok szervezése. Tehetséggondozás. Egészséges életmódra nevelés. Fogyatékkal élők esélyegyenlőségének elősegítése. Önképzés, művészeti képességek fejlesztése. A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése. Sportrendezvények szervezése. ... >>

MANKÓ 99. Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.55.
képviselő: Greksa László
Az egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak mezőgazdasági és ipari vállalkozásának, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységének megkezdéséhez, fejlesztéséhez anyagi bázis biztosítása. - A hátrányos helyzetűek aktivitásának felkeltése,elősegítése és munkaképesség fejlesztése. - A rátermettség, testi-szellemi képesség kedvvel való párosításával a rehabilitációs munkahelyek szervezése, kialakítása.A rászorultak pihenésének, üdülésének, szabadidejük kultúrált eltöltésének és a tömegsport támogatásának biztosítása. ... >>

Méhecskék Sportegyesület

(sport)

6300 Kalocsa, Bajcsy-Zsilinszky u.2.
képviselő: Id.Gillich Tamás elnök, Pécsi László elnökhelyettes
Sport, az alapszabály I/2-3.pontja szerint. ... >>

Postagalambsport Egyesület Kalocsa

(sport)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u. 69.
képviselő: Dr. Simon Emil ... >>

Repülők Kalocsáért Alapítvány

(tűzoltó,sport,közbiztonság)

6300 Kalocsa, Veres P. u. 70.
képviselő: Szabadi Tibor
Az Önkormányzati Tűzoltóságok segítése Kalocsán és vonzáskörzetében a légi megfigyelés eszközeivel. - a Rendőrség munkájának segítése Kalocsán és vonzáskörzetében a légi megfigyelés eszközeivel. - Az Alsó- Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkájának segítése a légi megfigyelés eszközeivel. - A sportrepülés, ejtőernyőzés során megsérült sportolók, vagy haláluk esetén hozzátartozóik segítése. - A sportrepülés, ejtőernyőzés támogatása, fejlesztése. ... >>

Sárköz Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6300 Kalocsa, Budai Nagy Antal utca 38.
képviselő: Kákonyi József elnök
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgaz-dálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatko-zó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet és természetvé-delmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Tenisz Egyesület Kalocsa

(sport)

6300 Kalocsa, Kiss J. utca 2.
képviselő: Pásti Mihály elnök ... >>

Topogó Tornacipők Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 80
képviselő: Boja Judit elnök
Gyermekkortól (10 éves kortól) szenior (idős korig) a sztepaerobikon keresztül biztosítani az egészséges életvitelhez a mozgást, a sportot, a szórakozást, a szabadidő hasznos eltöltését. Nonprofit közhasznú sportegyesület, melynek fő célja sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése. Célja a tagjai részére a rendszeres testedzés, sportolás biztosítása. Társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakozása. Szakmai és edzői háttér biztosítása, ezen háttér fejlesztése, továbbképzések lehetőségeinek felkutatása és ezeken való részvétel. Közreműködni a mozgás gazdag életmóddal összefüggő sporttudományos felvilágosító tevékenység szervezésében. ... >>
1. oldal