Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 22
1. oldal

A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 34-36.
képviselő: Dr. Keresztes Rita kuratóriumi elnök, Faragó Tiborné Kuratóriumi titkár
A kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történő beszerzéséhez. A gyógyulást, illetve rehabilitációt elősegítő kézieszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára. Az egészségmegőrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása. A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintű betegellátás érdekében, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek. A modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása. Az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történő gyarapításáról. ... >>

Eperföldi Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent Imre u. 32.
képviselő: Az elnök akadályoztatása esetén:, Gillichné Fejes Zsuzsanna elnök, Nagyné Oliácsek Enikő titkár
Szinvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében az alapellátáson túli fejlesztések biztosítása. Esélyegyenlőségbiztosításával tanulók részére biztosítani a képességeik kibontakoztatását. ... >>

Hétszínvirág Oktatási és Kultúrális Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Szent István út 7. I
képviselő: Fekete Zsolt elnök
Kalocsa, Kiskőrös és Baja térségében gyermekek és fiatal felnőttek alapfokú művészeti oktatása, ennek érdekében művészeti iskola létrehozása, és működtetése az alapító okirat I/4-5. pontja ... >>

Ipari Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Martinovics u. 2.
képviselő: Varga Ákos kuratóriumi elnök
Oktatáshoz nélkülözhetetlen taneszközök beszerzése. Az oktatás technikai szinvonalának emelése. Kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulók jutalmazása. Diákhagyományok támogatása. ... >>

Kalocsa és Környéke Sakk Sportjáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6300 Kalocsa, Széchenyi u.31.I/4.
képviselő: Czibulka Zoltán elnök
Kalocsa és környéke sakk utánpótlása, edzési és versenyzési lehetőségeinek segítése, - A városban működő minősített csapatok utánpótlásának szükség esetére történő átmeneti támogatása, - Sakk rendezvények szervezése és lebonyolítása, - A sakk tömegsport-szintű, ill.iskolai oktatásának, iskolán belüli szakköri képzésének támogatása, - Versenybírói és edzői képzés szervezése, támogatása, - Kiadványok megjelentetése, - Sakk iskola, sakk oktatás szervezése, működtetése,felügyelete, - Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. ... >>

Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király u. 19.
képviselő: Katus Györgyné titkár, Temesváriné Bánfalvi Tímea kuratóriumi elnök
Kalocsa városban felnövekvő óvodás korú gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez és fejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához elengedhetetlenül szükséges, a kor követelményeinek megfelelő, magas szintű óvodai intézményi feltételek biztosítását szolgáló kezdeményezések támogatása. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Katolikus Iskolák Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: dr. Kovács András kuratórium elnök ... >>

Kalocsai Kossuth Zsuzsanna Középiskola Diákjaiért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Tomori P. u. 7.
képviselő: Dr. Deákné Tóth Veronika elnök
Minőségjavító színvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében az alapellátásban túli fejlesztések.Anyagi fedezet nyújtása a tehetséges tanulóknak. ... >>

Kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Közhasznú Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 1.
képviselő: Csikósné Vörös Marianna kuratóriumi elnök, Király Hajnalka kuratóriumi titkár
Korszerű oktatási és informatikai eszközök beszerzésének és működtetésének támogatása. Szabadidős és egészséges életmódra nevelő programok szervezése. Tanulmányi versenyek támogatása. A 12. évfolyamos diákok számítógép-kezelői vizsgáinak és utána is további, a munkaerőpiacon hasznosítható programismeretek megszervezésének elősegítése. Az angol és német nyelv tanulásának élővé tétele nyári nyelvi táborok szervezésével, anyanyelvi tanárok meghívása, a diákok utaztatásának elősegítése a fenti nyelvterületre, nyelvgyakorlás céljából. Korszerű számítógépes nyelvi labor létrehozása, nyelvvizsgák segítése. Kapcsolat felvétele katolikus szellemű iskolákkal, cserelátogatások elősegítése. A modernkor kihívásainak és a katolikus szellemiség harmonizációjának megfelelő programok szervezése. A hazafias és lokálpatrióta nevelés elősegítése. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, egyéni felzárkóztatás eszköz és feltételrendszereinek megteremtése, illetve annak támogatása. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Diákjainak Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 59.
képviselő: Dr.Filvig Géza /önállóan, Dr.Lakatos István /önállóan
A Szervezet célja, hogy ápolja a jezsuita iskolák hagyományos szellemiségét és kapcsolatot tartson fenn a Kalocsai Szent István Gimnázium volt diákjaival. ... >>

Kalocsai Szent István Gimnázium Tanulóifjúságáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Hunyadi J. u. 23-25.
képviselő: Miklós Györgyné
Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem Célja, hogy az alapítvány agyagi támogatást nyújtson az iskolát, a diákokat szolgáló fejlesztések megvalósításához, az alapítvány támogatásával lehetőség nyíljon azon tehetségek előtt, akiknek tevékenysége az iskola tudományos, kultúrális, művészeti, társadalmi, sport és állampolgári életének gazdagodását teszi lehetővé. Jelen alapítvány kizárólag az intézmény gimnáziumi osztályaiban tanulókért alakult, tehát a későbbiekben történő iskola összevonások esetén, a nem gimnáziumi képzésben részesülőkre nem vonatkozik. ... >>

Kék Madár Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
képviselő: Dr. Réfy Miklós
A Kalocsa Városi Kórház Gyermekosztályán kezelt súlyosan beteg, és testi fogyatékos gyerekek erkölcsi és anyagi támogatása, a gyógyításhoz szükséges felszerelések folyamatos biztosítása az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Kertvárosi Általános Iskoláért-Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Jókai u.1.
képviselő: Dr. Beszedics Orsolya elnök
A minőségjavító, szinvonalas iskolai szolgáltatások biztosítása érdekében, az alapellátáson túli fejlesztések (eszközök, anyagok, felszerelések) anyagi fedezetének megteremtése. Sajátos eszközeivel, az esélyegyenlőség biztosításával minden tanuló részére - iskolai tanulmányai alatt - lehetőségek nyújtása tényleges képességeik kibontakoztatására, önmaguk kipróbálására. A továbbiakban az Alapító Okirat 3./pontja szerint. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Kontinensek Barátsága Közhasznú Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Bujdosó Györgyné kuratóriumi titkár, Molnárné Romsics Klára kuratóriumi elnök
Angol nyelv tanulásának és tanításának támogatása, különböző szintű és tipusú nyelvvizsga megszerzésének elősegítése, oktatási, kulturális, sport és szabadidős programok szervezése, támogatása, együttműködés a város alsó és középfokú iskoláival, Kalocsa és környéke intézményeivel, vállalkozásaival és megánszemélyekkel, csereprogramok bonyolítása (szervezése és támogatása a Maine állambeli (USA) Belfast város és környékének diákjaival, szüleikkel és oktatóikkal. ... >>

Kórház Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi)

6300 Kalocsa, Kórház
képviselő: Dr. Tóth János ... >>

Lépésecskék Alapítvány az Értelmileg Sérült Iskolásokért

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent István király u.72.
képviselő: Varjú István
Tartós,közérdekű, iskolánk értelmi fogyatékos tanulóinak érdekében álló célokat valósít meg, segíti szellemi, fizikai, erkölcsi fejlődésüket. ... >>

Önsegélyező Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Szent István kir. u. 12-14.
képviselő: Bogdánné Fekete Ágnes
A Kalocsa I. sz. Általános Iskola kiváló tanulmányi eredményt elérő és képességei szerint jó tanulmányi eredményt lérő tanulóinak jutalmazása, üdülésének támogatása, hátrányos szociális helyzetű gyermekek alkalmankénti segélyezése, az épületben kialakított klub és szakköri foglalkozások helyiségeinek berendezése. ... >>

Rubin Szakképzési Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6300 Kalocsa, Híd utca 10.
képviselő: Polyák Imre kuratóriumi elnök
Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) ? ruhaipari szakközépiskolai képzés esetében az iderendelt megyék és települések - ruhaipari tanulói gyakorlati oktatásának magas szintű megszervezése és hosszú távú folyamatos birztosítása, oktatási-nevelési humán szolgáltatás nyújtása., Az iskolai és gyakorlati képzés pedagógiai, nevelési egységének megteremtése., A ruhaipari szakképzésbe bevont tanulók támogatása, annak érdekében, hogy megismerjék a szakmai ágazat legmodernebb technikájának kezelését, alkalmazását., Az Alapítvány működési körébe tartózó, kapcsolódó szakmák gyakorlati oktatása., másodlagosan: A változó társadalmi igényekhez igazodó, egyes szakmák, szakképzési formák, megszerzett képesítések, illetőleg az ezek közötti átjárhatóság lehetőségének szükségessége és megteremtése okából is, a Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) területén működő különböző alap-, közép- és felsőfokú szakképzést biztosító szervezetek (pl. iskolák, más intézmények és szervezetek... stb.) szakképző tevékenységének ? ezen belül pedig elsődlegesen és kiemelten a szakképzés gyakorlati részét érintő tevékenységek ? fejlesztésében történő feladatvállalás, a fejlesztések01,hez szükséges anyagi eszközök részbeni, alapítványi úton és eszközökkel történő biztosításával, ideértve az átképzést és a felnőtt szakképzést is., A Kalocsa város és vonzáskörzete (kistérsége) munkaerő-, és népességmegtartó erejének fokozása, a szakképzettségi színvonal és munkakultúra növelése érdekében, a területén élők, letelepedők, tanulók, illetőleg munkába lépő fiatalok és más munkaképes korúak alapítványi támogatása választott szakképzettségük megszerzése céljából, elsődlegesen a gyakorlati képzés területén elsajátítandó ismeretek és készségek elsajátítása érdekében, ideértve a felnőtt szakképzésben és átképzésben résztvevőket is. ... >>

Szülők a Diákokért Dózsa Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Jávorné Hargitai Klára kuratóriumi elnök
A Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló gyermekeink középiskolai évei széppé tenni. Támogatni a diákklub létrejöttét. Tehetséges gyermekek motiválása. ... >>

Újhold Fogyatékosok és Segítői Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 116.
képviselő: Nagy Lászlóné
bármely testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő gyermek testi és szellemi képességeinek a fejlesztése annak érdekében, hogy a fogyatékossága megszűnjön, vagy csökkenjen. - Az ép értelmű gyermekek iskolaérettségét elősegítő, és képesség fejlesztő foglalkoztatások szervezése, - Dyslexiás gyermekek ellátása, - A falvakban és ellátatlan területeken élő beszédhibás és fogyatékos gyermekek kezelése, képességeket fejlesztő terápia nyújtása, - Fogyatékosok munkára nevelése, - A fogyatékosok foglalkoztatása tangazdaságban, - Munkahelyteremtés a fogyatékosok részére, - Felnőtt afáziás betegek rehabilitációja, - Psychésen sérültek ellátása, -Stresszoldás, -Zenei nevelés. ... >>

Zrínyi Óvodáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Zrinyi u. 15.
képviselő: Cseh Károlyné
A Zrínyi Lakótelepi Napköziotthonos Óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek életének szebbé tétele, úgy, hogy részükre 500.- Ft. értékű csomag állítandó össze a családi ünnepeken. ... >>
1. oldal