Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 11
1. oldal

Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.
képviselő: Berki Gyula
A magyar cukorrépa termesztés fejlődésének elősegítése, a cukorrépa termesztők érdekképviselete és érdekvédelme, a cukorrépa termesztők szövetségi rendszerének országos szintű működtetése, a térségi szövetségek munkájának koordinálása. ... >>

Jegyzők Országos Szövetsége

(érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Szt. István kir. út 35.
képviselő: dr. Bálint József /elnök/ ... >>

Kalocsa és Környéke Akadályozottak Szövetségének Egyesülete

(érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 82.
képviselő: Eln.akad.eset.:Balog Antal elnhely., Kovács Gábor elnök
Az egyesület a fogyatékosok és akadályozott személyek, valamint az őket segítők - magánszemélyek, érdekelt szervezetek, vállalkozások és egyéb intézmények - szervezete. Kalocsán és vonzáskörzetében a regionális, helyi igényeknek megfelelően az akadályozott személyek mindennapi életének jobbá tétele, teljes értékűvé tétele, a napi élet feltételeinek megteremtése, működtetésének biztosítása. A fogyatékos, akadályozott személyek gazdasági, jogi és pénzügyi segítségnyújtása, érdekképviseletük ellátása, érdekérvényesítési rendszerük kidolgozása az Alapszabály 2.pontja szerint. ... >>

Kalocsa és Környéke ILCO Klub

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Zsák utca 26.
képviselő: Katus István elnök
A megyében és a hozzá forduló, más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása, a betegek megelőzési illetve a korai felismerési lehetőségeinek propagálása. A klub tájékoztatást nyújt tagjainak a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, továbbá vállalja a tagság hathatós érdekvédelmét, valamint szétosztja a külföldi ajándékba kapott gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen. ... >>

Kalocsa és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10.
képviselő: Markó Mátyás ... >>

Kalocsa és Környéke Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Pataji u. 11. III/21.
képviselő: Hunyadi Kálmán
A szövetség célja: a lakosság testkultúrájának magasabb színvonalra történő emelése, testnevelési és testkultúrális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése az alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Kalocsa és Vidéke Egészségügyi Dolgozóinak Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
képviselő: Vörös Lászlóné
Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállaói érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Kalocsai Géphasznosítók és Gazdálkodássegítők Köre

(természetvédelem,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Duna u.45.
képviselő: Nagy Attila
A gazdálkodás feltételeinek, a termelőeszközök műszaki színvonalának javítása érdekében a fejlesztések, beruházások tagok közötti egyeztetésével, továbbá kölcsönös gépi munkavégzéssel a tagok gépeinek, berendezéseinek és egyéb eszközeinek racionális kihasználása, működtetése, kölcsönös szolgáltatások szervezése, koordinálása. A gazdálkodás egyéb körülményeire vonatkozóan a tagok együttműködésére alapozott kölcsönös segítségnyújtás és gazdálkodássegítés. A Gépkör régiójához tartozó mezőgazdasági és egyéb kultúrterületek ápolása, fenntartása, a természetes környezet megóvására irányuló tevékenységek összehangolása, szervezése. Az előzőekhez kapcsolódó más olyan feladatok elvégzése, amelyet a Gépkör tagjai a közgyűlésen gépköri feladatnak nyilvánítanak.A tagok gazdálkodásához kapcsolódó ismereteinek, szakértelmének bővítése, fejlesztése. Együttműködés megteremtése a bel-és külföldi gazdálkodói körökkel, azok szervezeteivel, partnerkapcsolatok létrehozásával és ápolása. ... >>

Kalocsai Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.82.
képviselő: Németh Ferencné önállóan
Az Egyesület alapvető célja, hogy segítse, közösségben eltöltendő lehetőségeinek megteremtését és biztosítását, kulturális értékek megismerését, a tagok aktív közreműködésével, különösen az alábbi formákban: A szabadidő hasznos eltöltése közös kirándulások, helyi rendezvények szervezésével és megtekintésével. Múzeumok, kiállítások, gyógyfürdők látogatásával, természetjáró túrák szervezésével, az egészséges életmódra nevelés egyéb eszközeivel, A nyugdíjas életvitelhez kapcsolódó, különböző előadások, ismeretbővítő programok látogatásával, az ilyen közös rendezvények szervezésével. Az Egyesület további céljának tekinti rászoruló tagjai lehetőség szerinti támogatását, a közösséghez tartozás életérzésének megteremtését, tagjainak az Egyesület sajátos eszközeivel történő érdekvédelmét, érdekeik képviseletét és a közösség emberformáló szerepének elmélyítését, lehetőségeinek valamennyi egyesületi tag javára szolgáló kihasználását, mindezen belül is különös tekintettel a hátrányos helyzetűek segítését és az ilyen tagok életkörülményeinek és életlehetőségeinek javítását. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében támogatásukat igényelve ? együtt kíván működni Kalocsa város önkormányzati és egyéb szerveivel, intézményeivel, továbbá a város és vonzáskörzete minden egyéb olyan gazdálkodó és társadalmi szervezetivel, állampolgáraival, akik az Egyesület céljait, non-profit szemléletét magukénak vallják, és ezek megvalósításához anyagi- és erkölcsi támogatást tudnak nyújtani. ... >>

KALOCSAVÍZ Kft.Munkahelyi Szakszervezete

(érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Hősök útja 38.
képviselő: Jókay Zoltán
Az alapszervezet önsegélyezést is vállaló szervezetként céljául tűzi a munkavállalók élet és munkakörülményeinek továbbfejlesztését, javítását, a közös szervezeti érdekvédelem kialakítását, valamint tagjainak érdekképviseletét a munkáltatónál. ... >>

Országos Fűszerpaprika Terméktanács

(kulturális,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Alkotmány utca 49.
képviselő: Jaksa Lajos elnök
A magyarországi fűszerpaprika kutatási, termelői, feldolgozói és forgalmazói tevékenység hazai és nemzetközi piaci információk alapján, a magyar fűszerpaprika-gyártás hagyományait megőrizve, biztosítani a szakmai színvonal emelését, az információk szervezett áramlása útján a folyamatosan változó piaci igényeknek megfelelő minőségű fűszerpaprika termékek gyártását elősegíteni, megvalósítani a hazai és a világpiac által elismert minőségű, magas minőségű, magas minőségi őrölt paprika eredet-és minőségvédelmének feltételeit, hatékonnyá tenni a kutatói, termelői, feldolgozói, forgalmazói és fogyasztói érdekképviselet és érdekegyeztetést az alapszabály II.pontja szerint. ... >>
1. oldal