Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 31
1. oldal

Aeroport Kalocsa Repülő-és Szabadidősport Egyesület

(sport,egyéb)

6300 Kalocsa, Repülőtér
képviselő: Szabadi Tibor elnök ... >>

Albatros Meszesi Motorcsónak Egyesület Kalocsa

(egyéb)

6300 Kalocsa, Meszesi u.1.
képviselő: Dr. Filvig Géza ... >>

Az Információs Társadalomért Alapítvány

(egyéb)

6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 50.
képviselő: Molnár Zsuzsanna
Számítógépes informatika terjesztése. Tanfolyamok szervezése. Számítástechnikai eszközök terjesztése. ... >>

BÁSTYA Általános Önsegélyező Klub

(egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth u.55.
képviselő: Dr.Farkas Sándor ... >>

Csajda Kút Feltárása Alapítvány

(egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselő: Zahorecz Lászlóné titkár
A kút feltárásához szükséges anyagi fedezet biztosítása. ... >>

Dunamenti Mozgáskorlátozottak és Egészségi Károsultak Egyesülete

(szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi János u. 82.
képviselő: András Istvánné elnök, Filkó Ignácné elnökhelyettes ... >>

Első Kalocsai Nyugdíjpénztár

(egyéb)

6300 Kalocsa, Bátyai u. 2.
képviselő: Galambos Menyhért
A tagok részére kiegészítő nyugdíj biztosítása a tagok által választott, alapszabályban biztosított /II/1. pont/ módozatoknak megfelelően. ... >>

ESKÁ Szabadidős Egyesület

(egyéb)

6300 Kalocsa, Tomori P.u.64.
képviselő: Horváthné Raffai Pálma ... >>

Hobby Kutyások Klubja Egyesület

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Tavasz utca 25.
képviselő: Ignácz Attila elnök
Az egyesületet a kutyatartásban, kiképzésben és tenyésztésben érdekelt személyek hozták létre. Az egyesület célja Kalocsán és vonzáskörzetében a regionális helyi igényeknek megfelelően, minőségi kutyatenyésztés létrehozása, a fajtatiszta kutyák jellegzetességeinek megőrzése, a kutyakiképzés szakmai és intézményi kereteinek létrehozása és működtetése, a kutyatenyésztők és hobbi kutyatartók részére tartási, kiképzési és a kutyák egészségének megőrzésével kapcsolatos tanácsadás, valamint az ezt szolgáló szervezeti, intézményi háttér megteremtése, működtetésének biztosítása. A kutyatenyésztéssel hivatásszerűen foglalkozók, valamint a kutyatartók részére oktatás tartása, érdekeiknek képviselete, segítségnyújtás, érdekképviseletük ellátása, érdekérvényesítési rendszerük kidolgozása. ... >>

Homokmégyért Alapítvány

(kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István kir. út 25.
képviselő: Matos Attila
Homokmégy 1998-as centenáriumára összeállítandó monográfia finanszírozása. - Helyi kultúrális programok szervezése. - Községi emlékhelyek támogatása. - A homokmégyi népművszet fölkarolása, kísérlet hagyományainak megőrzésére. - A község szellemi és kultúrális életének kiszélesítése, az Alapító Okirat 4. pontja szerint. ... >>

Ifjú Magyarok Európáért Egyesület

(egyéb)

6300 Kalocsa, Csajda u.10.IV/13.
képviselő: D.Szabó István alelnök, Tóth Ákos elnök ... >>

International Police Association Magyar Szekció Kalocsai Szervezete

(kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 10.
képviselő: Krischner István elnök
Az IPA Nemzetközi Alapszabályában és magyar egyesülési jogon alapulóan a legszélesebb önkormányzati formában szervezeti keretet biztosítson: az IPA kalocsai szervezete tagjainak, az IPA tagszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartáshoz az IPA tagsági kötelezettségek teljesítéséhez és a jogok gyakorlásának elősegítéséhez, az egyesület és tagjai nemzetközi kapcsolatainak szervezéséhez és koordinálásához, elősegíti a bajtársi és baráti kapcsolatok kiteljesedését, a kulturális, szabadidős lehetőségek megteremtését. ... >>

Kalocsa és Környéke Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Búzapiac tér 10.
képviselő: Markó Mátyás ... >>

Kalocsa és Térsége Településfejlesztési Önkormányzati Társulás

(egyéb)

6301 Kalocsa, Szent István kir. u.35.
képviselő: Török Gusztáv Andor ... >>

Kalocsa Főszékesegyházért Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.9-11.
képviselő: Balaton Lászlóné kuratóriumi titkár, Farkas Károly kuratóriumi tag, Galambos Menyhért kuratóriumi elnök, Szabó László kuratóriumi tag, Tóth Imre Árpád kuratóriumi tag
Támogatja a templom és plébánia, mint kultúrális örökség és műemlék megóvását, az épületek és tartozékok falújításának, rekonstrukciójának, eredeti állapotába történő helyreállítási munkálatait. - Anyagilag is ösztönzi a felújítási és rekonstrukciós munkálatokat. - Ösztönzi a pályázati lehetőségek hatékonyabb kihasználását (saját erőforráshoz hozzájárulás). - Anyagi és természetbeni segéllyel támogatja a rászoruló családokat és egyéneket. - Szervezetén belül oktatási tevékenységet folytat, a hátrányos helyzetű rászoruló gyerekek kiegészítő taníttatását elősegíti. - A Tomori Pál Cserkészcsapat anyagi és természetbeni segéllyel támogatja. ... >>

Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király u. 19.
képviselő: Katus Györgyné titkár, Temesváriné Bánfalvi Tímea kuratóriumi elnök
Kalocsa városban felnövekvő óvodás korú gyermekek testi és szellemi fejlődéséhez és fejlesztéséhez, képességeik kibontakoztatásához elengedhetetlenül szükséges, a kor követelményeinek megfelelő, magas szintű óvodai intézményi feltételek biztosítását szolgáló kezdeményezések támogatása. ... >>

Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyei Katolikus Iskolák Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.
képviselő: dr. Kovács András kuratórium elnök ... >>

Kalocsáért Közhasznú Alapítvány

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Szent István király út 35.
képviselő: Dr. Kiss Csaba titkár, Trapp Márton elnök
Városfejlesztés, tehetséges személyek támogatása, fiatalok továbbtanulásának elősegítése. ... >>

Kalocsai Közlekedési Egyesület

(oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Széchenyi út 5.
képviselő: Gálfi István elnökhelyettes, Kiszli János elnök
A közlekedés biztonságának elősegítése, a közlekedés résztvevőinek képzése, tájékoztatása. A helyes közlekedési morál kialakulásának elősegítése. A vezetői engedéllyel rendelkezők és nem rendelkezők közlekedési ismereteinek bővítése, fejlesztése. A települési önkormányzati hatáskörébe tartozó közúti jelzőtáblák és jelzések elhelyezésével kapcsolatos javaslatok kidolgozása, észrevételek továbbítása; ... >>

Kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Közhasznú Alapítványa

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 1.
képviselő: Csikósné Vörös Marianna kuratóriumi elnök, Király Hajnalka kuratóriumi titkár
Korszerű oktatási és informatikai eszközök beszerzésének és működtetésének támogatása. Szabadidős és egészséges életmódra nevelő programok szervezése. Tanulmányi versenyek támogatása. A 12. évfolyamos diákok számítógép-kezelői vizsgáinak és utána is további, a munkaerőpiacon hasznosítható programismeretek megszervezésének elősegítése. Az angol és német nyelv tanulásának élővé tétele nyári nyelvi táborok szervezésével, anyanyelvi tanárok meghívása, a diákok utaztatásának elősegítése a fenti nyelvterületre, nyelvgyakorlás céljából. Korszerű számítógépes nyelvi labor létrehozása, nyelvvizsgák segítése. Kapcsolat felvétele katolikus szellemű iskolákkal, cserelátogatások elősegítése. A modernkor kihívásainak és a katolikus szellemiség harmonizációjának megfelelő programok szervezése. A hazafias és lokálpatrióta nevelés elősegítése. Tehetséggondozás, képességfejlesztés, egyéni felzárkóztatás eszköz és feltételrendszereinek megteremtése, illetve annak támogatása. ... >>

Kalocsai Növénybiztosító Egyesület

(egyéb)

6300 Kalocsa, Munkás utca 17.
képviselő: Deák István ... >>

Kalocsai Nyugdíjasok Egyesülete

(természetvédelem,szociális,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6300 Kalocsa, Hunyadi u.82.
képviselő: Németh Ferencné önállóan
Az Egyesület alapvető célja, hogy segítse, közösségben eltöltendő lehetőségeinek megteremtését és biztosítását, kulturális értékek megismerését, a tagok aktív közreműködésével, különösen az alábbi formákban: A szabadidő hasznos eltöltése közös kirándulások, helyi rendezvények szervezésével és megtekintésével. Múzeumok, kiállítások, gyógyfürdők látogatásával, természetjáró túrák szervezésével, az egészséges életmódra nevelés egyéb eszközeivel, A nyugdíjas életvitelhez kapcsolódó, különböző előadások, ismeretbővítő programok látogatásával, az ilyen közös rendezvények szervezésével. Az Egyesület további céljának tekinti rászoruló tagjai lehetőség szerinti támogatását, a közösséghez tartozás életérzésének megteremtését, tagjainak az Egyesület sajátos eszközeivel történő érdekvédelmét, érdekeik képviseletét és a közösség emberformáló szerepének elmélyítését, lehetőségeinek valamennyi egyesületi tag javára szolgáló kihasználását, mindezen belül is különös tekintettel a hátrányos helyzetűek segítését és az ilyen tagok életkörülményeinek és életlehetőségeinek javítását. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében támogatásukat igényelve ? együtt kíván működni Kalocsa város önkormányzati és egyéb szerveivel, intézményeivel, továbbá a város és vonzáskörzete minden egyéb olyan gazdálkodó és társadalmi szervezetivel, állampolgáraival, akik az Egyesület céljait, non-profit szemléletét magukénak vallják, és ezek megvalósításához anyagi- és erkölcsi támogatást tudnak nyújtani. ... >>

Kalocsai Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth L. utca 34-36.
képviselő: Medgyes János
Bűncselekmények megelőzése, a vagyonvédelem érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő polgárok összefogása, rendszeres működésük összehasonlítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. ... >>

Kalocsai Sokszínvirág Nagycsaládos Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

6300 Kalocsa, Ecetgyár utca 37.
képviselő: Kisné Szirtes Andrea elnök
A család, mint érték elfogadtatása., A térségben élő nagycsaládosok megismerése, összefogása., A szabadidő tartalmas eltöltésének elősegítése különböző kulturális-, sport-, valamint egyéb rendezvények szervezésével, lebonyolításával., Az egészséges életmód kialakításának, fejlesztésének elősegítése., Környezetünk védelmére nevelés., Embert formáló közösségek kialakításának elősegítése. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke

(szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kossuth u.41.
képviselő: Hagymási Józsefné elnökhelyettes, Molnár István elnök ... >>

Naomi Modell Stúdió Manöken Club

(egyéb)

6300 Kalocsa, Petőfi S. u. 26.
képviselő: Korsósné Szanyi Ica ... >>

Összefogás Kalocsáért Egyesület

(egyéb)

6300 Kalocsa, Mikszáth K. utca 31.
képviselő: Dr. Réfy Miklós elnök
Találkozási és együttműködési lehetőséget teremtsen a Kalocsán és a térségben működő civil szerveződések, és a velük együttműködő, őket támogató, segítő magánszemélyek, valamint intézmények, önkormányzatok képviselői számára, Biztosítson képviseletet a pártokhoz nem kötődő, de aktív közéletiséget vállaló polgárok részére. Tevékenységével járuljon hozzá a civil szerveződések társadalmi súlyának növekedéséhez, azok helyi, közéleti aktivitásának erősödéséhez. ... >>

Sárköz Vadásztársaság

(sport,természetvédelem,egyéb)

6300 Kalocsa, Budai Nagy Antal utca 38.
képviselő: Kákonyi József elnök
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgaz-dálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatko-zó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, a társadalom érdekeivel ? különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel ? összhangban, továbbá a környezet és természetvé-delmi előírásokra figyelemmel szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Szülők a Diákokért Dózsa Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6300 Kalocsa, Asztrik tér 7.
képviselő: Jávorné Hargitai Klára kuratóriumi elnök
A Dózsa György Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskolában tanuló gyermekeink középiskolai évei széppé tenni. Támogatni a diákklub létrejöttét. Tehetséges gyermekek motiválása. ... >>
1. oldal