Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Kalocsa egészségügyi civil szervezetek


Találatok száma: 17
1. oldal

A Kalocsai Kórházért, Betegeinkért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Kossuth utca 34-36.
képviselő: Dr. Keresztes Rita kuratóriumi elnök, Faragó Tiborné Kuratóriumi titkár
A kalocsai kórházban ápolt betegek gyógyításához szükséges modern gyógyászati eszközök és berendezések beszerzése, illetve támogatás nyújtása ezek kalocsai kórház által történő beszerzéséhez. A gyógyulást, illetve rehabilitációt elősegítő kézieszközök beszerzése a betegek közvetlen használatára. Az egészségmegőrzés területén szükséges felvilágosító tevékenység kifejtése, annak támogatása. A kórház orvosai, egészségügyi szakdolgozói továbbképzésének, tudományos rendezvényeken való részvételének támogatása a magasabb szintű betegellátás érdekében, melynek során előnyt élveznek a fiatal, pályájuk elején járó szakemberek. A modern medicína szerinti leghatékonyabb gyógyászati kezelések elsajátítását célzó tudományos rendezvények szervezése és finanszírozása. Az előzőekben felsorolt alapítványi célok megvalósítása érdekében fejtsen ki hatékony szervező, ösztönző és felvilágosító tevékenységet, gyűjtse össze az anyagi forrásokat, illetőleg lehetőségei szerint gondoskodjék az alapítványi vagyon befektetés, vállalkozás útján is történő gyarapításáról. ... >>

AERO CLUB FOKTŐ-KALOCSA Repülő és Szabadidősport Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Veres Péter utca 22.
képviselő: D Ess Gábor elnök
A Kalocsa-Foktői Repülőtér üzemeltetésének beindítása és működtetése, a Kalocsa és Kalocsa környéki repülős szervezetek koordinálása, légi sportok propagálása, a természet védelme, a kártételek figyelemmel kísérése, betegek részére sürgősségi szállítás, a hatóságok munkájának segítése. ... >>

Alapítvány a Testi Fogyatékos és Súlyosan Beteg Gyermekekért

(egészségügyi)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.55.
képviselő: Csorba Csaba
Testi fogyatékos és súlyosan beteg gyermekek erkölcsi és anyagi támogatása. ... >>

Életenergia Alapítvány

(egészségügyi)

6300 Kalocsa, Hunyadi u. 49.
képviselő: Tósoki Lászlóné
Kalocsa ésa vonzáskörzetében lakók egészségi állapotának felmérése az alapítványhoz fordulók testi-lelki egészségének helyreállítása, a fiatalok korai stádiumban lévő betegségeinek felismerése és a betegségek kialakulásának megelőzése. ... >>

Iránytű 2008. - Segítő Egyesület a Szenvedéllyel és Életvezetési Problémával Küzdőkért

(egészségügyi)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 11/a.
képviselő: Dr. Kovács Istvánné elnök, Miklós Györgyné alelnök
Az egyesület célja összetett. Egyrészről széleskörű felvilágosító munkával kívánja megelőzni a kémiai szerhasználatot, másrészről segíteni kíván abban, hogy a kipróbálóból ne legyen szerfogyasztó, harmadrészt ártalomcsökkentő program kidolgozásával nyújt segítséget a szerfüggűk részére. Célunk továbbá a lakosság, szülők, pedagógusok, eü. Dolgozók, szórakoztató és vendéglátó iparban dolgozók, rendvédelmi szervek dolgozói, egyesületek civil szervezetek tagjainak összefogását elérni a kitűzött cél megvalósítása érdekében. ... >>

Kalocsa és Környéke ILCO Klub

(egészségügyi,érdekképviselet,szociális)

6300 Kalocsa, Zsák utca 26.
képviselő: Katus István elnök
A megyében és a hozzá forduló, más megyében élő stomás emberek személyre szóló lelki és fizikai utógondozása, a fejlett rehabilitációs metódusok elterjesztése, a tagság szociális helyzetének felmérése és lehetőség szerinti megsegítése, szükség szerint a betegek látogatása, a betegek megelőzési illetve a korai felismerési lehetőségeinek propagálása. A klub tájékoztatást nyújt tagjainak a hazai és a külföldi ILCO mozgalom gondjairól és eredményeiről, továbbá vállalja a tagság hathatós érdekvédelmét, valamint szétosztja a külföldi ajándékba kapott gyógyászati segédeszközöket térítésmentesen. ... >>

Kalocsa és Vidéke Egészségügyi Dolgozóinak Szakszervezete

(egészségügyi,érdekképviselet)

6300 Kalocsa, Kossuth u. 34-36.
képviselő: Vörös Lászlóné
Célja és elsődleges feladata tagjainak munkahelyi szintű egyéni és kollektív munkavállaói érdekvédelme és érdekképviselete. ... >>

Kék Madár Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Kossuth L. u. 34-36.
képviselő: Dr. Réfy Miklós
A Kalocsa Városi Kórház Gyermekosztályán kezelt súlyosan beteg, és testi fogyatékos gyerekek erkölcsi és anyagi támogatása, a gyógyításhoz szükséges felszerelések folyamatos biztosítása az alapító okirat 2. pontja szerint. ... >>

Kollégium Kalocsa Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,egyéb)

6300 Kalocsa, Kunszt I. u. 1.
képviselő: Greminger Péterné kuratóriumi elnök
A kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása és támogatása, azon tanulók támogatása, és társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, akik tanulmányaikat anyagi okok miatt nem tudnák folytatni, tehetséges, rászoruló diákok számára tanulmányi ösztöndíj biztosítása, hozzájárilás a kultura értékeinek megismeréséhez.
A kollégium tárgyi feltételeinek javítása annak érdekében, hogy mindinkább képes legyen megfelelni otthonteremtő szerepének, a kollégiumok fejlődése érdekében végzett tevékenységek támogatása /tanulóknak, tanároknak.
Kiemelt figyelmet fordítunk az egészségmegőrzésre, a prevenciós tevékenységre, a betegségek megelőzése, a káros szenvedélyek leküzdése területén, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi kollégista tanulóink, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű kollégistáink képzésének, munkábaállásának elősegítése. Hozzájárulás tanulóink környezet tudatos magatartásának kialakításához: természetvédelmi, környezetvédelmi nevelés támogatása.
képzések, oktatások, ismeretterjesztő előadások szervezése, támogatása, rendezvények, fejlesztő tevékenységek szervezése, támogatása, tapasztalatcserék, csereprogramok megvalósítása.
Együttműködés a kolégistáink nevelésében résztvevő egyéb nevelési tényezőkkel (szülő, oktatóiskola, gyakorlati munkahely, önkormányzat, közművelődési, gyermekvédelmi, egészségügyi intézmény.
Az alapítvány közreműködik a kollégiumi diákjóléti alap létrehozásában és működtetésében, maga is vállalja rendszeres, ill. eseti segélyek, támogatások folyósítását. ... >>

Kórház Sportegyesület

(intézményi,sport,egészségügyi)

6300 Kalocsa, Kórház
képviselő: Dr. Tóth János ... >>

Korszerű Szakellátásért Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Obermayer tér 7.
képviselő: Turi Tibor elnök
A korszerű szakorvosi ellátás támogatása. Egyes pszichiátriai és szenvedélybetegségek megelőzése és kezelése. ... >>

MANKÓ 99. Alapítvány

(sport,egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Vörösmarty u.55.
képviselő: Greksa László
Az egészségkárosultak és mozgáskorlátozottak mezőgazdasági és ipari vállalkozásának, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységének megkezdéséhez, fejlesztéséhez anyagi bázis biztosítása. - A hátrányos helyzetűek aktivitásának felkeltése,elősegítése és munkaképesség fejlesztése. - A rátermettség, testi-szellemi képesség kedvvel való párosításával a rehabilitációs munkahelyek szervezése, kialakítása.A rászorultak pihenésének, üdülésének, szabadidejük kultúrált eltöltésének és a tömegsport támogatásának biztosítása. ... >>

Összefogás az Állatokért Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,környezetvédelmi)

6300 Kalocsa, Szent István király út 51.
képviselő: Hanga Bernadett kuratóriumi elnök
Különösen a 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1. számú mellékletének 5. számú függelékében meghatározott állat-egészségügyi feladatok ellátása és ezzel az önkormányzat állat-egészségügyi közfeladatainak ellátása, az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/8. pontjában meghatározott természetvédelem, állatvédelem és a c/9. pontjában meghatározott környezetvédelem. ... >>

Pedagógus Üdülés Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,oktatási)

6300 Kalocsa, Jókai u. 1.
képviselő: Dr. Farkas Józsefné titkár, Romsics Lászlóné elnök
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító, -egészségügyi rehabilitációs tevékenység - elsősorban a kalocsai oktatási intézmények dolgozói és családtagjaik általános pihentető és gyógyüdülésének anyagi támogatása, - üdülőjogok anyagi fedezetének megteremtése. ... >>

Segítségnyújtás Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6300 Kalocsa, Felszabadítók útja 2.
képviselő: Kőrösi András
Kalocsa város és vonzáskörzete lakossága egészségügyi ellátásának jobbítása. - Az idős, beteg vagy rokkant emberek gondozása, - szociális otthon helyett - saját otthonukban. E célra az alapítvány szociális munkásokat képez ki munkanélküliekből. - Számítógépes adatbankot hoz létre az idős ápolt emberek háztartásában megtermelt árúk értékesítése céljából. Az adatbankot csekély díjazás ellenében bárki igénybe veheti. Ezzel az alapítvány saját pénzügyi fedezetet is biztosít. ... >>

Szülők a Segítséggel Élőkért Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

6300 Kalocsa, Nemzetőr utca 42.
képviselő: Nacsa Tivadarné elnök
A közoktatásból kikerült, családban élő, fiatal és felnőtt segítséggel élők értelmi, mozgás és érzékszervi, valamint halmozottan sérült embertársaink, gyermekeink és családtagjaik segítése, napközbeni hasznos elfoglaltság megteremtése, rehabilitációs munkatevékenység lehetőségének elérése, hátrányos helyzetű rétegek képzésének, és foglalkoztatásának elősegítése, társadalmi integráció elősegítése, kulturális lehetőségek biztosítása, családsegítés, szociális tevékenység, képességeinek megfelelő képzés és szinten tartó foglalkoztatás biztosítása, állapotuknak megfelelő egészségügyi rehabilitációhoz a feltételek megteremtése, a társadalmi esélyegyenlőség elősegítése. E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül, közhasznú egyesület formájában végzi. ... >>

Újhold Fogyatékosok és Segítői Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási,szociális)

6300 Kalocsa, Dózsa Gy. utca 116.
képviselő: Nagy Lászlóné
bármely testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő gyermek testi és szellemi képességeinek a fejlesztése annak érdekében, hogy a fogyatékossága megszűnjön, vagy csökkenjen. - Az ép értelmű gyermekek iskolaérettségét elősegítő, és képesség fejlesztő foglalkoztatások szervezése, - Dyslexiás gyermekek ellátása, - A falvakban és ellátatlan területeken élő beszédhibás és fogyatékos gyermekek kezelése, képességeket fejlesztő terápia nyújtása, - Fogyatékosok munkára nevelése, - A fogyatékosok foglalkoztatása tangazdaságban, - Munkahelyteremtés a fogyatékosok részére, - Felnőtt afáziás betegek rehabilitációja, - Psychésen sérültek ellátása, -Stresszoldás, -Zenei nevelés. ... >>
1. oldal