Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jánossomorja kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

A 100 éves Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Rákóczi u. 51.
képviselő: Wennesz József Károly
A jánossomorjai 2. sz. Általános Iskola tanulóinak sokoldalu támogatása a tanulásban, a tanuláson kívüli tevékenyégükben, amely a szinvonalasabb nevelést, oktatást elősegíti. ... >>

Jánossmorjai Oktatási és Fejlesztési Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Erdősor út 9.
képviselő: Molnár Gábor
Jánossomorja város kulturális életének támogatása, az oktatás és a természetvédelem. ... >>

Jánossomorja Kultúrájáért Közalapítvány

(kulturális)

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39.
képviselő: Lacknerné Fördős Klára
Jánossomorja Nagyközség kulturális életének támogatása, kulturális intézmények programfinanszírozása, különös tekintettel a nem nyereséges, hagyományos kuturális értékeket felmutató programokra. Községi nagyrendezvények támogatása, nem önkormányzati fenntartású kulturális csoportok, szervezetek támogatása, a község múltját, jelenét bemutató kiadványok támogatása, kulturális értékek keletkezlését szolgáló kezdeményezések támogatása. ... >>

Jánossomorjai Fúvós Egyesület

(kulturális)

9241 Jánossomorja, Szabadság u. 2.
képviselő: Wennesz József Károly
A fúvós mozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok kulturális és művészeti érdekeinek képvislete, népszerűsítése mellett a kulturális szórakozás megteremtése. A szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a kulturális és erkölcsi értékek tiszteletben tartása, a művészet szeretetére való nevelése. Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a működéssel összefüggő szabályokat és rendelkezéseket. Kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más fúvós érdekeltségű társadalmi szervekkel, együttműködik a kulturával foglalkozó állami és gazdálkodó szervekkel. ... >>

Jánossomorjai Független Közéleti Társaság

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Óvári u. 1.
képviselő: Jakabné Gruidl Terézia, Jánó Zoltánné
Hagyományőrzés. Kapcsolatok ápolása határon túli és hazai civil szervezetekkel. Ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése. Szabadidős tevékenység szervezése. Egyéb kulturális tevékenységek szervezése, lebonyolítása, kezdeményezése. ... >>

JÁNOSSOMORJAI KUTYABARÁTOK 2007 Egyesület

(sport,oktatási,kulturális,egyéb)

9241 Jánossomorja, Bartók Béla utca 60.
képviselő: Fehér János
Jánossomorján a kulturális kutyatartás népszerűsítése, elterjesztése. Folyamatos kutyakiképzés és hétvégi kutyás sportok - programok szervezése. Felelős kutyatartás népszerűsítése érdekében fajtabemutatók, előadások tartása. Helyi és környező települések rendezvényeinek folyamatos látogatása, kutyás bemutató tartása. Más kutyás szervezetekkel történő folyamatos kapcsolattartás, közös programszervezés. Kapcsolatfelvétel és közös programszervezés külföldi kutyákat - kugyafajtákat - népszerűsítő klubokkal. ... >>

KÁRMENTŐ Egyesület

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Dr. Dicsőfi Endre u. 19.
képviselő: elnök Glázer Norbert, titkár Szilágyi Dániel
Az emberek testi, lelki egészségének javítása, kultúrális és mentálhigiénia oktatása. Oktatások, táborok tanfolyamok, előadások, kiállítások művészeti bemutatók szervezése. ... >>

"ÖRÖKSÉG" KULTURÁLIS EGYESÜLET

(oktatási,kulturális)

9241 Jánossomorja, Óvári u. 1.
képviselő: Molnár Tamás János
Az egyesület tömöríti mindazokat, akik készek önzetlenül tevékenykedni Jánossomorja és vidéke kulturális értékeinek, hagyományainak védelmében, közösségi életének szervezésében. Az egyesület célja, hogy ápolja, gyűjtse, védje és átadja a lakóhelye néphagyományait (népzene, néptánc, szokások), néprajzi értékeit. Az egyesület rendezvényei, előadási, foglalkozásai keretében, tagjainak bevonásával közreműködik a hagyományápolás céljainak megvalósításában.
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében:
- az értékközvetítés eszközeként kulturális csoportokat működtet a lakosság különböző csoportjainak bevonásával
- részt vesz a város és a régió rendezvényein
- aktív gyűjtőmunkával feltárja a településen még fellelhető néprajzi értékeket
- saját szervezésű rendezvények segítségével megismerteti a lakosságot a vidéken feltárt népi hagyományokkal
- működésével lehetőséget teremt a tevékenységében cselekvően résztvevőknek vagy érdeklődőknek a szabadidő tartalmas eltöltésére
- lehetőség szerint a feltárt hagyományokat a kor feltételeihez igazítva visszahozza a közéletbe.
Az egyesület céljai érdekében állandó kapcsolatot tart fenn az önkormányzattal, ifjúsági szervezetekkel, oktatási és más intézményekkel. ... >>

Pusztasomorja Templomáért Alapítvány

(kulturális)

Jánossomorja, Bercsényi u. 35.
képviselő: Luka János, Pápai János
Jánossomorja nagyközség pusztasomorjai falurészén levő templom felújítása, karbantartása, korszerűsítése. ... >>

Pusztasomorjai Ifjúsági Művelődési Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

9242 Jánossomorja, Szent István u. 33.
képviselő: Mátrai László
Segíti a nagyközösség építészeti környezeti és természeti értékeinek megőrzését, ápolja a lakóhely hagyományait, gyűjtse, védje és megismertesse történeti értékeit, erősítse a lakosság szülőhelye, otthont adó környezete iránti szeretetet. ... >>
1. oldal