Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jánoshalma természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 13
1. oldal

Arany Bácska Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6440 Jánoshalma, Kalmár Sándor utca 25.
képviselő: Csizovszki László alelnök, Gyurcsik Ottó elnök
Bács-Kiskun Megye kulturális és sportéletében való aktív részvétel, rendezvények, előadások, konferenciák szervezése esetenként külső szakértők, közéleti személyiségek, szakpolitikusok meghívásával, kapcsolatok kiépítése és ápolása a határon túli magyar egyesületekkel. Sport, kulturális és szabadidős programok szervezése, sporthoz kapcsolódó táborok, előadások, bemutatók és kulturális programok szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében való részvétel. Helytörténeti kutató, feldolgozó és ismeretterjesztő tevékenység, helytörténeti szempontból jelentős történelmi személyiségek, események évfordulói alkalmából megemlékezések, előadások szervezése. Régi hagyományok felkutatása, feldolgozása. Környezet- és természetvédelem, Bács-Kiskun természeti értékeinek bemutatása, előadások, kiállítások szervezése, kiadványok terjesztése. Helyi értékek megóvása Bács-Kiskun megye építészeti, művészeti, természeti értékeinek felderítése, védelme és gazdagítása. A megye lakosságának ? elsősorban ifjúságának ? a térség szeretetére, értékeinek megbecsülésére és megóvására való nevelés, a tevékeny lokálpatriotizmus ápolása. Bács-Kiskun megye helytörténetének megismertetése a lakosság minden rétegével, elsősorban az ifjúsággal. A helyi történelmi, nemzetiségi és kulturális hagyományok felkutatása és megőrzése; ... >>

Erdélyi Hagyományokért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális)

6440 Jánoshalma, Eötvös J. utca 27.
képviselő: Bajkó Károly ügyvezető elnök, Csehó Gábor elnök
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés., Gyermek és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet., Kulturális tevékenység., Környezet és természetvédelem., ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás., Adatfeldolgozás és ügynöki szolgáltatás., Pályázatírás, menedzselés és képzések szervezése az ifjúsági szer-vezetek részére., Humán erőforrással való gazdálkodás, képzések szervezése, a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása, munkalehetőségek közvetítése, a társadalmi integráció elősegítése., Ápolja az anyanyelvet, irodalmi találkozókat és táborokat szervez a Duna-Körös-Maros-Tisza Euró Régióban élő magyar ifjúság részére., Segíti és menedzseli a Kistérségi és Települési Ifjúsági Hálózat (KITTI HÁLÓ) működését. ... >>

Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u.7.
képviselő: Dági József
A tagok érdekeinek képviselete, gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, termények értékesítésének előmozdítása, föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása az A tagok érdekeinek képviselete, gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, termények értékesítésének előmozdítása, föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

I. számú Nyugdíjas Egyesület - Mezei Csokor Jánoshalma

(természetvédelem,kulturális)

6440 Jánoshalma, Bajai utca 1.
képviselő: Figura Jánosné elnök
Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Szabadidős tevékenységek támogatása. Természeti és épített környezet védelme. Népdalkör alapítása és fenntartása. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Jánoshalma Tűzvédelméért Közalapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
képviselő: Radnai István kuratóriumi elnök
Természetvédelem keretében tűzmegelőzés, tűzvédelem hatékonyabbá tételének elősegítése. Műszaki, technikai feltételek javítása. ... >>

Jánoshalmi Csodaszarvas Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Molnár J. utca 4.
képviselő: Nagy István elnök, Varga Csaba elnökségi tag
Szabadidős, egészségmegőrző, rekreációs tevékenység támogatása., Népi kismesterségek, tárgyalkotók támogatása., A megye általános fejlődésének segítése., A polgári társadalomra jellemző lét-és tudatformálás erősítése, a lakosság közérzetének javítása, a megye szellemi arculatának formálása., A helytörténeti és a települések életével kapcsolatos kutatási és publikációs, kiadói tevékenység., A nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése., Aktív részvétel a kulturális életnek, hagyományoknak ápolásában, alakításában és szervezésében., A nemzeti kulturális örökség értékeinek feltárása, védelme, fejlesztése., Gyermek-és ifjúság védelme, érdekképviselete., A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének , valamint rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése., Környezetvédelem, az épített és természeti környezet megóvása. ... >>

Jánoshalmi Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási)

6440 Jánoshalma, Bem utca 102.
képviselő: Suták István elnök
A saját kezelésű, illetve tulajdonú horgászvizek kialakítása, természet és halállomány védelme, a horgász szakismeret terjesztése, oktatása, horgászversenyek, horgásztúrák, horgásztalálkozók szervezése, a sporthorgászat, mint aktív pihenés népszerűsítése, a tagság érdekeinek védelme, adminisztratív tevékenység gyakorlása, horgász közélet szervezése, együttműködés, kapcsolattartás más szervekkel, elősegíteni az orvhorgászat megelőzését és felszámolását az Alapszabály II.pontja szerint. ... >>

Jánoshalmi Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 79.
képviselő: Nagy István elnök
A csatlakozó civil szervezetek érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelése feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. A Bács-Kiskun Megyében működő, a civil szerződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése, A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, lebonyolítása. A tagegyesületek által gondozott és képviselt kulturális, szociális, környezet és természetvédelmi ismeretek terjesztésének, rendezvények lebonyolításának elősegítése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Helyi Ifjúsági Tanácsok megalakulásának és működésének elősegítése. Szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Jánoshalmi Pávakör Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. udvar 79.
képviselő: Juhász Péter elnök
Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Szabadidős tevékenységek támogatása. Természeti és épített környezet védelme. Népdalkör alapítása és fenntartása. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. ... >>

Jánoshalmi Sportlovasok Egyesülete

(sport,természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Bem utca 60.
képviselő: Csima Istvánné elnök
Fogathajtó versenyek szervezése, rendezése. Lovas ügyességi versenyek szervezése, rendezése. Szabadidős tevékenységek támogatása. Hagyományápolás, kulturális értékek megőrzése. Kulturális rendezvények szervezése, rendezése. Gasztronómiai rendezvények szervezése, rendezése. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése. Természeti és épített környezet védelme. Fiatal tehetségek felkutatása, támogatása. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Hátrányos helyzetű és sérült társadalmi csoportok támogatása. ... >>

Jánoshalmi Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy.u.91.
képviselő: Dr.Horváth György
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel - különöosen a helyi erdő-és megzőgazdasági érdekekkel összhangban - továbbá a környezet-és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált sportvadászati lehetőség biztosítása az alapszabály szerint. ... >>

Összefogás Jánoshalmáért Egyesület

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6440 Jánoshalma, Deák F. utca 45.
képviselő: Czeller Zoltán elnök
Városunkat az evangéliumi értelemben vett hegyre épült várossá formálni. A lakosság közérzetének, szellemi arculatának formálása az egymás iránti szeretet és összefogás jegyében. Az épített és természeti környezet megóvása, formálása az emberibb, élhetőbb jövő érdekében az egyesület tagjai legyenek nyitottak minden ember felé. A polgári társadalomra jellemző lét- és tudatformák erősítése, a lakosság közérzetének javítása, a megye szellemi arculatának formálása. A helytörténeti és a település életével kapcsolatos kutatási és publikációs, kiadói tevékenység. A nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés elősegítése a lakosság körében. Aktív részvétel a város kulturális életének, hagyományainak ápolásában, alakításában és szervezésében. A nemzet kulturális örökség értékeinek feltárása, védelme, fejlesztése. A város lakosságának gyermek- és ifjúság védelme, érdekképviselete. A hátrányos helyzetű emberek társadalmi csoportok helyzetének felmérése, esélyegyenlőségek, valamint rehabilitációs foglalkoztatásának elősegítése. ... >>
1. oldal