Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Jánoshalma érdekképviselet civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Felső-Bácskai Hegyközség

(érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z. utca 7.
képviselő: Ádám Gyula Endre elnök, Borszéki Zoltán alelnök, Nagy István hegybíró
A hegyközség célja a területén a szőlőműveléssel, bortermeléssel foglalkozók e tevékenységükhöz kapcsolódó érdekeinek előmozdítása, az előállított termékek színvonalának emelése, piacképességének javítása, valamint a korszerű származás-és eredetvédelem meghonosítása és érvényesítése. ... >>

Felső-Bácskai Szabadidősport Szövetség

(sport,kulturális,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Radnóti u. 2.
képviselő: Nagy István elnök
A lakosság testkultúrájának magasabb szinvonalra történő emelése, testnevelési és testkulturális igények érdekképviselete, érdekvédelme, egészségmegőrzése, a szabadidősport szervezeti és működési feltételeinek, a fejlesztési célkitűzések megvalósításának segítése, a testnevelésnek és sportnak a népszerűsítése, minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, egyének testkulturájának fejlesztését szolgálja, kapcsolatok kialakítása hazai és külföldi szabadidősport szervezetekkel, alapszabály II. pontja szerint. ... >>

Gazdakör Gyümölcs- és Szőlőtermesztők Egyesülete

(természetvédelem,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Bernáth Z. u.7.
képviselő: Dági József
A tagok érdekeinek képviselete, gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, termények értékesítésének előmozdítása, föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása az A tagok érdekeinek képviselete, gazdálkodási szakértelem fejlesztése, mezőgazdasági termelés mennyiségi és minőségi javítása, termények értékesítésének előmozdítása, föld termőerejének fokozása és a természetes környezet megóvása az alapszabály 3. pontja szerint. ... >>

Hunyadi Szabadidő - és Diáksport Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Béke tér 11.
képviselő: Balázsics Zoltán elnök
A Hunyadi János Általános Iskola nevelő-oktató munkájával összhangban az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézményen belüli, intézmények között és szakszövetségek által kiírt, turisztikai, versengési és verseny lehetőségek tervezése és szervezése, biztosítani a rendszeres testgyakorlás tanórán kívüli feltételeit, rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, tagjainak, pártoló tagjainak rendszeres mozgási lehetőség, játék versenyzés biztosítása, túrák, táborok szervezése, lebonbyolítása az Alapszabály II/a.pontja szerint. ... >>

Jánoshalma Városi Ipartestület

(érdekképviselet,egyéb)

6440 Jánoshalma, Kossuth u. 22.
képviselő: Lukács Béla elnök ... >>

Jánoshalmi Ipartestület

(oktatási,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Kossuth utca 22.
képviselő: Ódor László ... >>

Jánoshalmi Kistérségi Civil Szervezetek Szövetsége

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. utca 79.
képviselő: Nagy István elnök
A csatlakozó civil szervezetek érdekképviselete. Az ezen szervezeteket érintő önkormányzati döntések és határozatok polgári, szakmai hátterének biztosítása: az egyes feladatok ellátásával kapcsolatos elképzelése feltárása, megoldási javaslatok felvetése és kidolgozása, részvétel a döntések előkészítésében és véleményezésében. A Bács-Kiskun Megyében működő, a civil szerződéseket tevékenységében érintő, segítő, képviselő hatóságok, intézmények és szervezetek közötti hatékony információáramlás biztosítása, e tevékenységek koordinálása, közös feladatok szervezése. A csatlakozó szervezetek közötti párbeszéd, koordináció biztosítása, számukra szolgáltatások biztosítása. A tagszervezetek részére szakmai segítségnyújtás és képzések szervezése, A célokkal kapcsolatos rendezvények, a célokkal kapcsolatos operatív feladatok szervezése, kiadványok létrehozása, pályázati programok készítése, iskolarendszeren kívüli oktatás szervezése, lebonyolítása. A tagegyesületek által gondozott és képviselt kulturális, szociális, környezet és természetvédelmi ismeretek terjesztésének, rendezvények lebonyolításának elősegítése. Nemzeti és etnikai kisebbségek hagyományőrzésének támogatása. Hasonló célú és jellegű hazai és külföldi szervezetekkel régiós és nemzetközi kapcsolatok kezdeményezése és működtetése, testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Helyi Ifjúsági Tanácsok megalakulásának és működésének elősegítése. Szabadidős tevékenységek támogatása. ... >>

Jánoshalmi Városvédő Egyesület

(kulturális,érdekképviselet)

6440 Jánoshalma, Király Lovastanya, Parcelok 27.
képviselő: Balázsics Zoltán elnök
Az Egyesület tevékenyen vegyen részt Jánoshalma város közéletének alakításában. Ezért a szervezet szövetséget kínál a jánoshalmiaknak azzal, hogy teret ad a közös gondolkodáshoz és lehetőséget a cselekvéshez. Fontos célja legyen a közösségi együttműködés, érdekvédelem, érdekegyeztetés megszervezése, a közművelődési folyamatok erősítése. Az Egyesület segítse a legkülönfélébb kezdeményezéseket, rendezvények lebonyolításával, közösségi összejövetelek szervezésével. ... >>
1. oldal