Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hosszúhetény természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Gyalogút Alapitvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,környezetvédelmi)

7694 Hosszúhetény, - 2687/2. hrsz.
képviselő: kuratórium elnök Kaáli Nagy Zsombor
az alapítvány támogat és fórumot biztosít minden olyan gondolatnak, kezdeményezésnek, amelyet a Pécsett és a régióban élő embereknek a környezetbarát és természetes életmód alternatíváját kívánja a fogyasztói élet és szemléletmóddal szemben. Őko-információs központ létrehozása, ehhez kapcsolódó teaház üzemeltetése, a környezetbarát ötletek, technológiák, a helyi kismesterségek, a vegyszermentesen termelt, illetve előállított élelmiszerek és egyéb környezetbarát termékek, szolgáltások feltérképzése, támogatása, népszerűsítése. A térségben működő alternatív kezdeményezéseknek, szervezeteknek megjelenési, bemutatási lehetőség biztosítása, információ áramoltatása, fordító és internetes keresőszolgálat. Előadások, előadássorozatok, tanfolyamok, táborok szervezése, a természetes életmód filozófiai, spirituális hátterének megismerése és megismertetése. Az alapítvány hosszú távú célja egy alapítványi óvoda, illetve egy ökológia szabadiskola létrehozása, működtetése. ... >>

Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Keszericze Istvánné
Aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő foglalkoztatása, a foglalkoztatás megszervezése, szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás; hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; közcélú, közhasznú, tranzit és igény szerint egyéb intézményi dolgozók szervezett, centralizált foglalkoztatása; euroatlanti integráció elősegítése; természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése; községi önkrományzaton kívüli gazdaság gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági lehetőségek felkutatása.
A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet,- gyermek-,család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. Társadalmi diszkrimináció megszüntetése. Rehabilitációs foglalkoztatás. Nemzetközi, kullturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Kisújbányai Baráti Kör Alapitvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Kisújbánya 51.
képviselő: képviselő Bene Brigitta, képviselő Nagy Attila, képviselő Strung Nándor, képviselő Weiler Árpád, kuratórium elnöke Derksen Györgyi
Kisújbánya évszázados néprajzi, kultúrális, építészeti értékeinek és hagyományainak megőrzése, azok gyarapítása, Kisújbánya természeti környezetének megóvása és Kisújbánya infrastrukturális gondjainak, nevezetesen úthálózatának, csapadékvíz elvezetésének természetes vízforrásának és patakoknak, kommunális hulladékok tárolásának megoldása anyagi és fizikai támogatással. ... >>

Mecsek-hegység NEN Közhasznú Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

7694 Hosszúhetény, Kisújbánya 9/A.
képviselő: kuratóriumi elnök Jakabos István
Segítsen megőrizni a Mecsek- hegység környezetét, elősegítse a természet és az emberi környezet védelmét, a környezeti kultúra fejlesztését, környezettudatos életre való nevelést. ... >>

Sikeres Hosszúhetényért Egyesület

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Kossuth Lajos utca 22.
képviselő: elnök dr. Barna Viktor
Hosszúhetény község, annak lakóinak, valamint tágabb értelemben vett környezetének kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet-, gyermek-, család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. A hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások segítése. A társadalmi diszkrimináció megszüntetésére való törekvés. Hosszúhetény község fejlődését biztosító pályázati lehetőségek folyamatos figyelése, pályázatok készítése. Az euroatlanti integráció elősegítése egyéb községi társadalmi tevékenység, ezen belül természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése, a helyi és regionális környezetvédelmi feladatok EU-s színvonalú ellátása, gondozása, a szociálisan hátrányos, rászorult rétegek szociális ellátása, gondozása. Nemzetközi, kulturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Zengővidék Hagyományőrző, Kulturális és Turisztikai Egyesület

(intézményi,természetvédelem,kulturális)

7694 Hosszúhetény, Verseny u. 9.
képviselő: elnök Dr. Müller Zsuzsanna Mária
Zengővidék (Hosszúhetény és a környező települések) kulturális és iparos hagyományainak kutatása, ápolása, bemutatása. Zengővidék települései történeti, környezeti, építészeti értékeinek ápolása. Zengővidék turisztikai fejlődésének elősegítése. Természetvédelmi értékeik megőrzésének elősegítése. A művelődés, az értékes irodalom, színház, zene, film, képző és iparművészet népszerűsítése. A zengővidéken élő, dolgozó alkotók munkájának segítése. ... >>

ZENIT Alapítvány a Baranya Megyei Gyermekekért

(intézményi,természetvédelem,kulturális,szociális)

7694 Hosszúhetény, Máltető 3.
képviselő: kuratóriumi elnök Keresztúri József
Az elárvult és elhagyott, valamint a családban élő segítségre szoruló gyemekek támogtása. A gyermekek segítése egyéni foglalkozással saját szintjének elérésében, képző- és iparmüvészeti, zenei előadóművészi képeségek fejlesztése egyéni- és csoportos foglalkozásokkal, szakkörök létesíitése, tantárgyakhoz kapcsolódó vetélkedők, versenyek szervezése, gyermekek felkészítése a rendezvények lebonyolitására. Baranya megye kultúrális örökségének megismerése, a környezet megismerése kiránulások, túrák segítségével, térképolvasás, viselkedés a természetben, régészet, különös tekintettel a gazdag római-kori leletekre. Baranya megye népdalai, táncai, népszokások, mesterségek megismerése, Pécs és Baranya megye jeles személyiségeinek megismerése, valamint a gyermekek számára létrehozott színházi előadások, hangversenyek látogatása. Családban nevelkedő rászoruló gyermekek bevonása az alapítvány megfelelő tevékenységi körében úgy, hogy a gyermekek fejlődését szolgáló foglalkozások anyagi vonzatait az alapítvány vállalja. ... >>
1. oldal