Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hosszúhetény egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

Hosszúhetény Fejlődéséért Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Ormándi utca 8.
képviselő: kuratóriumi elnök Keszericze Istvánné
Aktív korú, nem foglalkoztatott személyek, képességüknek és képzettségüknek megfelelő foglalkoztatása, a foglalkoztatás megszervezése, szociális segélyezettek számának e foglalkoztatás megvalósulásával való csökkentése, szociális szolgáltatás; hátrányos helyzetű társadalmi rétegek (megváltozott munkaképességűek, romák) társadalmi beilleszkedésének elősegítése, továbbá a fogyatékos és roma fiatalok munkaerő-piaci esélyeinek növelése, képzésének, foglalkoztatásának elősegítése; közcélú, közhasznú, tranzit és igény szerint egyéb intézményi dolgozók szervezett, centralizált foglalkoztatása; euroatlanti integráció elősegítése; természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenység végzése; községi önkrományzaton kívüli gazdaság gazdálkodásában rejlő, ki nem aknázott gazdasági lehetőségek felkutatása.
A komlói kistérség kulturális, társadalmi, turisztikai, egészségügyi, környezet,- gyermek-,család-, műemlékvédelmi, építészeti, sportolási lehetőségeinek fejlesztése. Társadalmi diszkrimináció megszüntetése. Rehabilitációs foglalkoztatás. Nemzetközi, kullturális, baráti és cserekapcsolatok szervezése, ápolása, ennek keretében rendezvények szervezése. ... >>

Hosszúhetény Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 166.
képviselő: alelnök Galgóczi János Attila, elnök Horváth József, titkár Sásdi Tímea
a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet- és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatos erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. A különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása. ... >>

Hosszuhetényi Falusi Turizmus és Vendégvárok Egyesülete

(egyéb)

7694 Hosszúhetény, Hármashegy utca 12.
képviselő: elnök Vass Adrienn
Hosszúhetényi falusi turizmus népszerűsítése, megismertetése. Szaktanácsadás, szakmai konzultációk, előadások, bemutatók szervezése, ezzel bővítve a vendégváró tagok szaktudását, segítve a település turisztikai célú megismertetését. Helyi viszonyokra adaptálva kidolgozni, bevezetésre javasolni a megfelelő színvonalú, a település jellegéhez méltó falusi turizmus és vendéglátás minőségi mutatóit, feladatának tekinti a táj- és község-védelem érdekében való aktív tevékenység kifejtését. Szálláshelyek értékesítése érdekében megfelelő piacot keresve elősegíteni tagjai értékesítési lehetőségeit, e körben tanácsadást, marketing tevékenységet fejt ki a jobb minőségű falusi vendéglátás egységesítése mellett. Kapcsolatot kíván kialakítani, fenntartani minden olyan intézménnyel, gazdálkodó szervezettel, vállalkozóval, társadalmi szervezettel, akik a jelen alapszabályban meghatározott célokat segíteni tudják. Hazai és nemzetközi cserekapcsolatok felkutatása, figyelemmel Hosszúhetény község testvér településeire is. ... >>

Hosszuhetényi Zengő Vadásztársaság

(egyéb)

7694 Hosszúhetény, Fő utca 61
képviselő: elnök Ruppert Tamás ... >>

Kisújbányai Baráti Kör Alapitvány

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Kisújbánya 51.
képviselő: képviselő Bene Brigitta, képviselő Nagy Attila, képviselő Strung Nándor, képviselő Weiler Árpád, kuratórium elnöke Derksen Györgyi
Kisújbánya évszázados néprajzi, kultúrális, építészeti értékeinek és hagyományainak megőrzése, azok gyarapítása, Kisújbánya természeti környezetének megóvása és Kisújbánya infrastrukturális gondjainak, nevezetesen úthálózatának, csapadékvíz elvezetésének természetes vízforrásának és patakoknak, kommunális hulladékok tárolásának megoldása anyagi és fizikai támogatással. ... >>

Magyar Postagalambsport Egyesület L-1 Hosszúhetény

(sport,kulturális,egyéb)

7694 Hosszúhetény, Fő utca utca 61.
képviselő: elnök Molnár Ferenc
A tagok postagalamb sporttal kapcsolatos tevékenységének szervezetszerű biztosítása: sportgalamb tenyésztés, tartás és versenyzés szakszerű irányítása és szervezése; a hagyományok ápolása és fejlesztése; a versenykerületi, területi, országos és nemzetközi versenyek lebonyolításában való végrehajtói feladatok ellátása; a tagok képviselete egyesületen kívüli magán és jogi személyekkel szemben. ... >>
1. oldal