Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hódmezővásárhely természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 19
1. oldal

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda Óvodásaiért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 34-36.
képviselő: Czimmerné Schleiffer Judit elnök
1/ A gyermekek egészséges testi-lelki neveléséhez szükséges eszközök, sportszerek beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2/ A nyelvoktatáshoz szükséges audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3/ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4/ A természet-, állat- és környezetvédelemre nevelő eszköztár beszerzése. ... >>

Dobó Ferenc Horgászegyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos u.1.
képviselő: Bokor János, elnök, Dr. Simonffy György, alelnök, Dr. Tatár Kornélné, gazdasági felelős, Versegi Attila, titkár
Tagjai horgász érdekeinek képviselete és védelme, horgászlehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a természet szeretetére és védelmére nevelés. ... >>

Harley Tulajdonosok Klubja - Dél-Magyarország Chapter

(természetvédelem,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 14.
képviselő: Zsemlye Csaba, elnök
A magyarországi motoros kultúra megteremtése, a "motor-természet-ember" harmóniájának és a család-technika-természet" összhangjának megteremtése. ... >>

Hód-Mező Vadász Egyesület

(természetvédelem,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Serháztér utca 2.
képviselő: Makó Endre István, elnök
Tagjai által a vadászati jog gyakorlása, hagyományok ápolása, természetvédelem, tagjainak érdekvédelme. ... >>

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Csák Péter, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Dr. Páger Lajos, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Gyömrő-Molnár Imre, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Huszár Lajos, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Kispál Ferenc, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Paragi István, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Vágó János, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Varga András, Kispál Ferenc, a kuratórium elnöke
Anyagi eszközökkel segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás és az alapfokú nevelés és oktatás biztosítását. ... >>

Hódmezővásárhelyi Gazdakör

(természetvédelem,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 6.
képviselő: Pál László, elnök
Tagjai érdekeinek védelme és képviselete, a mezőgazdasági termelés minőségi és mennyiségi javítása, értékesítésük előmozdítása, a természetes környezet óvása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Rotary Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 40.
képviselő: Dr. Mucsi Imre, a kuratórium elnöke
A társadalom hátrányos helyzetű tagjainak anyagi segítése és támogatása elsősorban Hódmezővásárhely város és vonzáskörzete területén, illetve más Rotary Alapítványokkal, Rotary Klubokkal, illetve más karitatív szervezetekkel együttműködve Magyarország más területein és külföldön is. A hátrányos helyzetű polgárok minden irányú karitatív segítése, így különösen szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozása és támogatása. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. A hátrányos helyzetű fiatalok nevelésének és oktatásának elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem. Környezet-, természet és állatvédelem támogatása. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető -szolgáltatások. ... >>

Hódmezővásárhelyi Természetbarát Egyesület

(sport,természetvédelem)

6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 29.
képviselő: Nagy Zsuzsanna, elnök
Szabadidős sporttevékenység, gyalogtúrák, vízitúrák szervezése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr.Juhász Katalin titkár, Dr.Rapcsák András kuratóriumi elnök, Felletár Béla a kuratórium tagja, Fodor József a kuratórium tagja, Rományi László a kuratórium tagja, Szenti Tibor a kuratórium tagja, Szigeti János a kuratórium tagja, Szögi Tiborné a kuratórium tagja
A város fejlesztése. Diák-tömegsport, közrend-közbiztonság, öregek-hátrányos helyzetűek, betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, természetvédelmi, kulturális, oktatási, menekültek megsegítése, törvényhozói munka elősegítése. ... >>

Jurtanya Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Erdély utca 16.
képviselő: László Melinda a kuratórium elnöke
A hagyományos életforma bemutatása korhű ruhákban és helyszíneken, jurtákban és földházakban; természetes gyógymódok alkalmazása; gyakorlati előadások, képzések, tanfolyamok szervezése, egészséges életmódra nevelés; kisgyermekek és fiatalok részére szakkörök és nyári táborok szervezése. ... >>

László István Honvéd Sporthorgász Egyesület

(sport,természetvédelem,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Ormos Ede utca 13.
képviselő: Horváth Gusztáv, elnök
Tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, horgászati és sportolási lehetőség biztosítása, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, jogszabályok és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, természetvédelem, szabadidő hasznos eltöltése. ... >>

Magyar Parlagfű-mentesítési Alapítvány

(természetvédelem,egészségügyi)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.
képviselő: Kőrösi Géza a kuratórium elnöke, Simon Emőke a kuratórium tagja
A parlagfű irtásának támogatása, az ennek érdekében kifejtett folyamatos szolgáltatások szervezése, teljesítése, környezetvédelmi, természetvédelmi teendők szervezése és a parlagfű által okozott allergiás megbetegedések kezelésének támogatása. ... >>

Nagy György Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 25.
képviselő: Dr.Blazovich László elnök
Nagy Györgynek, a nemzeti, demokratikus és társadalmi igazságérzettel átszőtt magyar köztársasági eszme meghírdetőjének emlékét ápolni, a köztársasági eszme ébrentartása, a célokat kiemelkedően képviselő természetes vagy jogi személyeknek Nagy György díjjal való időnkénti jutalmazása, a Nagy György emlékérem egyidejű adományozásával. ... >>

Szent István Természetvédő Egyesület

(természetvédelem,környezetvédelmi)

6800 Hódmezővásárhely, Észak utca 115.
képviselő: Farkas József, elnök
A természet, az élő környezet védelme, az ökológiai egyensúly fennmaradásának elősegítése, a környezeti szennyeződések megakadályozása, a természet károsításának megelőzése a Magyar Köztársaság területén. ... >>

Tudás Alapítvány

(intézményi,természetvédelem,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Holló utca 2.
képviselő: Simon Ferenc
Fiatal művészek, kutatók támogatása, művészeti tárlatok, kiadványok támogatása, könyvkiadás, lapkiadás támogatása, tudományos és művészeti konferenciák szervezése, támogatása, közép-európai népek kulturális kapcsolatainak ápolása, a magyar kultúra külföldi megjelenítése és támogatása, tehetséges diákok tanulmányainak támogatása.

Javítani az egyetemi és főiskolai hallgatók, oktatók, kutatók és a mezőgazdaságban és vidékfejlesztésben érintett gazdálkodók versenypozícióját, a korszerű, versenyképes mezőgazdasági és vidékfejlesztési ismeretek átadásán keresztül.

Kulturális értékek megőrzése, természetvédelem és kulturális értékek gyarapítása új művészeti alkotások (szobrok, képek, könyvek, színházi bemutatók irodalmi, zenei művek) létrehozásának támogatásával, szoborpark, kegyeleti, történelmi emlékhely kialakításával.

Keresztény és történelmi hagyományok ápolása, népi kultúra feltárásának, megőrzésének és elsajátításának támogatása.

Egészséges életmódra és életszemléletre nevelés. ... >>

Vásárhelyi Cseresnyés Értékelvű Pedagógiai és Szociális Alapítvány az Élet Minőségéért

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár utca 1.
képviselő: Árva László, a kuratórium elnöke
Gyermekek és felnőttek képzési, fejlesztési, nevelési, szociális programjainak támogatása, élménypedagógiai nevelés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, tanulási készségek és képességek fejlesztése, egészségügyi, szociális és kulturális tevékenység, természetvédelem. ... >>

Vásárhelyi Róna Kft. Vadásztársaság

(sport,természetvédelem)

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 118.
képviselő: Gázsity Milos, Huszár Imre
Tagjai részére sportvadászati lehetőség biztosítása, környezetvédelem, természetvédelem és vadgazdálkodás elősegítése. ... >>

Zöld Szikla Művészet- és Természetvédő Alapítvány

(természetvédelem,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Bolgár utca 9.
képviselő: Juhász István, a kuratórium titkára, Sulyok Zoltán, a kuratórium elnöke
A "szép", mint érték megismertetése a természet és művészet harmóniáján keresztül, a fiatalok egészségre nevelése, az ifjúság széles látókörű szemléletének kialakítása. ... >>
1. oldal