Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hódmezővásárhely szociális civil szervezetek


Találatok száma: 47
1. oldal

A Hódmezővásárhelyi Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.
képviselő: a kuratórium titkára Máténé Homoki Tünde, Dr.Schweighardt István tag, kuratóriumi elnök Imre Ernőné
A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája, Diákotthona elnevezésű intézményben elhelyezett és a Csongrád megyei területéről ide beiskolázott szellemi fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévő gyermekek oktatási és nevelési körülményeiknek javítása. E gyermekek szellemi és testi fejlődésének elősegítése, képzési körük bővítése, a kirekesztettség érzésének csökkentése. Az iskola műszaki felszereltségének javítása, vetélkedők szervezése, szabadidős tevékenységek támogatása. A diákotthon nyári programjának támogatása. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Szabadság Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szabadág tér 93.
képviselő: Csorbánné Mónus Erika elnök, Török Istvánné a kuratórium elnöke
Az óvodás gyermekek egészséges testi-szellemi fejlődéséhez szükséges eszközök, korszerű technikai eszközök beszerzése, a modern játékeszközökkel a gyermekek mozgáskulturájának fejlesztése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára jobb iskolakezdési és egyben életesélyek megteremtése az óvodai nevelés eszközeinek igénybevételével. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 7-9.
képviselő: Lantos Etelka a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában az iskolai és kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása; a működő iskolai és kollégiumi diákönkormányzat munkájának támogatása; a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában; közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; a diáksport támogatása; a szociálisan rászorult gyerekek segítése; az iskola és a kollégium szabadidős tevékenységének, kiegészítő és oktatási programjainak támogatása; a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása; a gépjárművezető jogosítványt szerző és szociálisan rászorult tanulók támogatása; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük, felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával; a diákok életével kapcsolatos pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése. ... >>

"A Napraforgó Tanodáért" Közhasznú Egyesület

(szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 91.
képviselő: Kiss Ernő, elnök
Közösségi tér biztosítása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára, patronáló rendszer működtetése, közösségi ház működtetésére. ... >>

Alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.
képviselő: Tóthné Mohos Erika kezelő
Az óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Klauzál Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33.
képviselő: Martonné Lendvai Sára elnök
A Hódmezővásárhely, Klauzál Utcai Óvodába járó gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az oktató-nevelő munka színvonalának megtartása, illetve annak emelése érdekében az ehhez szükséges eszközök biztosítása. Udvari, szabadtéri játéklehetőségek bővítése, korszerű felszerelések beszerzésével. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda Óvodásaiért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 34-36.
képviselő: Czimmerné Schleiffer Judit elnök
1/ A gyermekek egészséges testi-lelki neveléséhez szükséges eszközök, sportszerek beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2/ A nyelvoktatáshoz szükséges audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3/ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4/ A természet-, állat- és környezetvédelemre nevelő eszköztár beszerzése. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Szent István utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 73.
képviselő: Kincses Andorné Kapéter Julianna
A hódmezővásárhelyi Szent István utcai óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása; az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele, az egészséges életmódra neveléshez való feltételelek biztosítása. ... >>

Alföld Porcelán Edénygyár RT. Független Szakszervezeti Alapszervezetének Jóléti Segélyező Alapítványa

(érdekképviselet,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
képviselő: Borsi Gyuláné, a kuratórium elnöke
Az Alföld Porcelán Edénygyár Rt. jelenlegi és volt dolgozóinak anyagi támogatása, egyrészt szociális indíttatású segélyezés, vállalati üdültetési költségekhez történő hozzájárulás. ... >>

Alföldi Porcelán Dolgozói Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
képviselő: Dr.Horváth Károly kuratóriumi elnök
Az Alföldi Porcelángyár dolgozóinak anyagi, oktatási, átképzési, művelődési, jogsegélyszolgálati segítség nyújtása. ... >>

Az Élet Minőségéért - Többcélú Egyesület

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 91.
képviselő: Kiss Ernő ügyvezető igazgató, Varga Mónika elnök
A perifériára került magyar állampolgárok, családok, roma kisebbség közös igényeinek érvényesítése. ... >>

"CSILLAGVILÁG" ALAPÍTVÁNY a halmozottan sérült gyermekek megsegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Takács F. utca 1. A. IV/14.
képviselő: Bagi Szilvia, a kuratórium elnöke
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (Hódmezővásárhely, Endre B. u. 2.) szabadidős tevékenységének szervezése, eszköztárának fejlesztése, könyvtárának létrehozása, informatikai rendszerének kiépítése, Tens-készülék és Biotron-lámpa beszerzése, szülő klub létrehozása. ... >>

Dél-Alföldi Munkanélküli Fiatalokért Alapítvány

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajnok utca 2.
képviselő: Körmendi János a kuratórium elnöke
Az állás és munkanélküli rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok szociális támogatása, felkészítése az elhelyezkedésre, a munkavállalásra és részükre jogi és pszichológiai segítségnyújtás. ... >>

Dévény Módszer a Mozgássérültekért Alapítvány

(egészségügyi,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Dáni u. 15.
képviselő: Kocsisné Benczédi Márta elnök
A mozgássérült gyermekek komplex kezelése, a DÉVÉNY SPECIÁLIS MANUÁLIS TECHNIKA - GIMNASZTIKA MÓDSZER alkalmazásával. A krónikus betegségben és mozgássérülésben szenvedő felnőttek támogatása, a rehabilitáció területén dolgozó szakemberek munkájának összehangolása, a mozgássérült gyermekek anyagi támogatása. A Dévény Speciális manuális technika - Gimnasztikai módszer megismertetése és népszerűsítése, az egészséges életmódot a prevenciót ill. a gyógyulást elősegítő, életminőséget javító programok szervezése, megrendezése, a hippoterápia feltételeinek megteremtése és fenntartása, működtetése, szakmai tanácsadás, a kezelések eszközigényének és az adatnyilvántartás tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

e-NÍVÓ Együttműködő Női Vállalkozók Dél-Alföldi Regionális Közhasznú Egyesülete

(szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Zsoldos utca 16.
képviselő: Oroszné Seres Katalin, elnök
A hátrányos helyzetű csoportok - elsősorban a nők - társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, érdekeik védelme és képviselete. ... >>

"Együtt az idősekért" a hódmezővásárhelyi időskorúak szociális ellátásáért alapítvány

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Arany J. utca 8.
képviselő: Dr. Kószó Péter, a kuratórium alelnöke, Gaizerné dr. Havasi Katalin Éva, a kuratórium elnöke
A Szociális Gondozási Központ keretében ellátott időskorúak támogatása anyagi eszközökkel. ... >>

Elszegényedésellenes Nemzeti Mozgalom

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. E. utca 36.
képviselő: Gulyás József, elnök
Az egyre nagyobb tömegben megélhetési gondokkal küzdő, létminimum alá süllyedő, elszegényedő társadalmi csoportok segítése. ... >>

Erzsébeti Ifjúságért Közhasznú Egyesület

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Czirják u. 16.
képviselő: Berta István alelnök, Mónus László elnök ... >>

Európai Magyar Fiatalságért Alapítvány

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.13.
képviselő: Dr. Varga-Berta József kuratóriumi elnök
A 2000 éves keresztény európai humán értékek megőrzése, az ifjúságot oktató-nevelő szociális tevékenység révén. Ennek keretében oktató-nevelő szociális tevékenységet fejt ki, e tevékenység anyagi, technikai és személyi feltételeit javítja, programokat szervez és azokat anyagilag támogatja. Nemzetközi kapcsolatokat épít ki. A gyermekek és a fiatalok külföldre utazásához, nyelvtanulásához és a külföldiek vendéglátásához támogatást ad. ... >>

"HANGADÓ" CSALÁDI NAPKÖZI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Réz utca 14.
képviselő: Kősasvári Ernő, a kuratórium elnöke
Olyan napközi működtetése bölcsődés, óvodás vagy iskolás korú gyermekek ellátása érdekében, akik az önkormányzati fenntartású intézmények igénybevételére nem képesek, vagy nem jogosultak, illetve a család döntése alapján családi napközit kívánnak igénybe venni. ... >>

HARMATCSEPP - a jövő útja együtt a gyermekekért és a családokért - Közhasznú Egyesület

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Damjanich utca 5/b.
képviselő: Makai Józsefné, elnök, Nyári Szilvia, elnökségi tag, Ráczné Olasz Edit, elnökségi tag
Családi napközik létrehozása, fenntartása, egyenként vagy hálózatban történő működtetése Magyarország területén, ezek szakmai irányítása, koordinálása. ... >>

Híd Közhasznú Alapítvány

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Királyszék utca 49.
képviselő: Sipter Olga, a kuratórium elnöke
A hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek, lehető legteljesebb mértékű társadalmi integrációjának segítése az egyéni problémák és a fogyatékosság súlyosságának figyelembe vételével, a társadalmi környezet bevonásával. ... >>

Hódmezővásárhely Diákétkeztetéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Korsós Ágnes a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhely területén élő és a diákétkeztetésben önhibájukon kívül álló okok miatt ellátásban nem részesülő, anyagi és szociális helyzetük miatt rászoruló általános és középiskolai tanulók étkeztetésének támogatása. ... >>

Hódmezővásárhely Lions Club

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 25.
képviselő: Emődi Sándor elnök ... >>

"Hódmezővásárhelyi Dózsa György Utcai Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. u. 40.
képviselő: Wollner Józsefné kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Dózsa Gy. utcai Óvoda támogatása, a játékok, sporszerek, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Gastro-Ker Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla u. 23.
képviselő: Fehér Ferenc a kuratórium alelnöke, Kokovay János a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola támogatása, ezenbelül az iskola eszközrendszerének, az elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek, a tantestület képzettségének fejlesztése; a külföldi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, tanulmányi utak és versenyek támogatása; a tanárok és tanulók továbbképzési lehetőségeinek, tanulmányi versenyeknek támogatása, tanulmányi díjak finanszírozása; az idegennyelv-képzés támogatása; korszerű tanüzletek létrehozása, üzemeltetése, támogatása; konferenciák, fesztiválok és egyéb szakmai jellegű találkozók szervezése; a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskola hírnevét öregbítő kezdeményezések, tevékenységek támogatása; tanfolyamok, oktatás szervezése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 5.
képviselő: Bagi Ildikó, a kuratórium elnökhelyettese, Molnár Ernőné Szabó Ibolya elnhely., Takácsné Gera Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvodában a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához szükséges feltételek folyamatos biztosítása, a gyermekek segítése abban, hogy közös élményeken keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot, a gyermekek szellemi fejlődésének biztosítása érdekében a legcélszerűbb, legesztétikusabb eszközök, anyagok beszerzése, kultúrált és családias körülmények megteremtése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Iskola-Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nagy Imre u. 29.
képviselő: Barna Jánosné a kuratórium elnöke, Nagy Zsuzsanna, a kuratórium alelnöke
A Hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, mint intézmény, az intézmény tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Napfényes Észak Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 94.
képviselő: Bárány Ferencné kuratóriumi tag, Diószegi Ágnes a kuratórium elnöke, Kispálné Csengery Zsuzsanna tag, Kiss Margit kuratóriumi tag, Székesi Sarolta kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Béke-telepi Óvoda Észak utcai Tagóvodájának fejlesztése és az óvodába járó gyermekek támogatása. Ezen belül az óvoda oktató-nevelő munkájához, a szabadidős tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, az óvoda épületének állagmegóvása, karbantartása, az óvoda udvarának rendben tartása és szépítése, parkosítása, virágoskert, mintakert létesítése az esztétikus környezet kialakítása érdekében; az óvoda eszköztárának, játékeszközeinek korszerűsítése, bővítése; a tehetséges óvodások beiskolázásának támogatása; az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Rotary Alapítvány

(természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Liget sor 40.
képviselő: Dr. Mucsi Imre, a kuratórium elnöke
A társadalom hátrányos helyzetű tagjainak anyagi segítése és támogatása elsősorban Hódmezővásárhely város és vonzáskörzete területén, illetve más Rotary Alapítványokkal, Rotary Klubokkal, illetve más karitatív szervezetekkel együttműködve Magyarország más területein és külföldön is. A hátrányos helyzetű polgárok minden irányú karitatív segítése, így különösen szociális tevékenység, családsegítés és időskorúak gondozása és támogatása. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének az elősegítése. A hátrányos helyzetű fiatalok nevelésének és oktatásának elősegítése. Gyermek és ifjúságvédelem. Környezet-, természet és állatvédelem támogatása. Közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető -szolgáltatások. ... >>

Hódmezővásárhelyi Városfejlesztési Alapítvány

(sport,természetvédelem,egészségügyi,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr.Juhász Katalin titkár, Dr.Rapcsák András kuratóriumi elnök, Felletár Béla a kuratórium tagja, Fodor József a kuratórium tagja, Rományi László a kuratórium tagja, Szenti Tibor a kuratórium tagja, Szigeti János a kuratórium tagja, Szögi Tiborné a kuratórium tagja
A város fejlesztése. Diák-tömegsport, közrend-közbiztonság, öregek-hátrányos helyzetűek, betegségmegelőző és gyógyító, tudományos, természetvédelmi, kulturális, oktatási, menekültek megsegítése, törvényhozói munka elősegítése. ... >>

Hódtói Olvasókör és Rokkantnyugdíjas Klub

(szociális,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy utca 32.
képviselő: Palócz Eszter Zsuzsanna, elnök
A kulturális örökség megőrzése, a hagyományok ápolása, a hódtói városrész lakosai művelődésének, társadalmi, gazdasági életének segítése, szervezése. ... >>

IRISZ Gyógylovaglás és Lovastorna Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Fürkehalom utca 27.
képviselő: a kuratórium elnöke Bánfiné Vári Helga
Gyógylovaglás, lovastorna, sportolási és versenyzési lehetőség biztosítása hátrányos helyzetű, veszélyeztetett és sérült, valamint nem sérült gyermekek számára, képzés, oktatás, ismeretterjesztés keretében. ... >>

Kajári Emlékalapítvány

(szociális,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Kohán Gy. u. 3/B. II/5.
képviselő: Dr.Szöllősi Sándor kuratóriumi eln., Kőszegfalvi Ferenc kuratóriumi tag
Fiatal grafikusok részére kiállítások szervezésével a bemutatkozás lehetőségének megteremtése, számukra ösztöndíjak odaítélése pályázatok alapján; mozgássérült művészek támogatása, számukra alkotó táborok, találkozók szervezése, műveik publikálásának, kiadásának támogatása, az alkotás tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése számukra kiírt pályázatok alapján; az Alapítvány elhunyt névadója méltó helyének megteremtése a magyar kulturális közéletben. ... >>

Keresztény Szolgálat Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs, Tanya 4079.
képviselő: Karsch Brigit, a kuratórium elnöke
Az arra rászoruló embereket segíteni testi és lelki gondjaik megoldásában, a Biblia útmutatásai alapján. Ennek keretében a gyermekek és fiatalok bibliai oktatása, a keresztényirodalom terjesztése, lelki segélyszolgálat, a társadalom perifériájára szorult csoportok segítése. Szociális munkák végzése, otthoni betegápolás, kórházakkal együttműködés, foglalkoztatási terápiák fogyatékosok számára. Segítségnyújtás keresztény gyülekezetek alapításához, munkájuk elősegítéséhez. Házi bibliaórák tartása és hitoktatás. Szabadidős programok, bárki számára nyitva álló sport, játék kreatív foglalkozások és bibliatanulmányozás. Női szociális foglalkozások válsághelyzetbe került nők és asszonyok megsegítésére. ... >>

"Lépésről Lépésre" A Hódmezővásárhelyi Pálffy Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41.
képviselő: Banka Katalin a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi Pálffy utcai óvoda játék-, és taneszközeinek pótlása, felújítása, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása; az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele; az egészséges életmódra neveléshez szükséges feltételek biztosítása; a rászorult gyermekek támogatása. ... >>

Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Virág u. 2.
képviselő: Koncz Antalné, a kuratórium titkára, Magyar Éva, a kuratórium elnöke
Az óvoda tárgyi feltételeinek javítása. ... >>

Nagy Szent Bernát Szövetség Egyesület

(érdekképviselet,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 125/A.
képviselő: Horváthné Csáki Katalin elnök ... >>

NOVA Autócentrum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "Dolgozói Alapítvány"

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 178.
képviselő: Szentgyörgyi Iván kuratóriumi elnök
Az alapító tulajdonosi részvételével működő, továbbá velük közvetlen kapcsolatban lévő szervezetek és működésük környezetében dolgozók számára szociális, gazdasági, üdültetési feladatok ellátása. ... >>

Segíts Magadon,hogy Másoknak is Segíthess Alapítvány

(oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nagy Imre u.12. V.em.15.
képviselő: Rau József a kuratórium elnöke
Az alacsony jövedelű emberek segítése,támogatása,életkörülményeinek javítása.Olyan családok megsegítése, ahol a gyermekek tanulása, oktatása kellő anyagi fedezet hiányában nem finanszírozható,illetve ahol a család tagjai között munkanélküli van. ... >>

Sinkovics János Attila és Hódmezővásárhely Városának Zenei Alapítványa

(oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, November 7. tér 4.
képviselő: Zsigmond Zoltán kuratóriumi elnök
A legtehetségesebb tanulók kiemelkedő teljesítményének jutalmazása, zenei pályára való irányultságok ösztönzése, a zenetanulás népszerűsítése, zenei pályára történő felkészítés, ennek támogatása különösen a hátrányos helyzetű zenetanuló gyermekek támogatása. ... >>

Sorvezető Alapítvány

(oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Damjanich utca 9.
képviselő: Kis József, a kuratórium titkára, Kovács Éva, a kuratórium elnöke
A pszichiátirai problémákkal küzdő és hátrányos helyzetű emberek segítése, támogatása; tapasztalatok, módszerek gyűjtése, továbbadása; konferenciák, kongresszusok, tanfolyamok, képzések szervezése, lebonyolítása és tartása. ... >>

"Tesszük!-A Gyermekekért"Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Magvető u.2.
képviselő: Hős Jánosné a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhely,Béke telepi Óvodába járó veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek,továbbá sokgyermekes családok támogatása,valamint az óvoda játékeszközeinek beszerzése. ... >>

"VÁR-LAK" CSALÁDI NAPKÖZI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nyárfa utca 125.
képviselő: Reményi Edit, a kuratórium elnöke
Olyan napközi működtetése bölcsödés, óvodás vagy iskolás korú gyermekek ellátása érdekében, akik az önkormányzati fenntartású intézmények igénybevételére nem képesek, vagy nem jogosultak. ... >>

Vásárhelyi Fiatalokért Közalapítvány

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Bán Csaba, a kuratórium elnöke, Dr. Havasi Katalin, a kuratórium alelnöke
A 2006. január 1. napján vagy azt követően született, az alapító okirat rendelkezése szerint igényjogosultnak minősülő (támogatható) gyermek, 18. életéve betöltését követő támogatása, első lakáshoz jutásának elősegítése. ... >>

Vásárhelyi Szegények és Rászorultak Kisebbségi Szövetsége

(szociális,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Rudnay Gy. u. 49. IV. 19.
képviselő: Bánfi József vezető tisztségviselő, Kispál Sándor elnök
A hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének segítése, munkanélküliek és sokgyermekesek támogatása. ... >>

"VITALIS" Az Egészségesebb Jövő Nemzedékért Alapítvány

(szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Városház u. 1.
képviselő: Flórián Ambrusné kuratóriumi elnök
Gyermekek és fiatalok egészségesebb életre történő nevelése. ... >>
1. oldal