Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hódmezővásárhely oktatási civil szervezetek


Találatok száma: 92
1. oldal

A Hódmezővásárhelyi Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.
képviselő: a kuratórium titkára Máténé Homoki Tünde, Dr.Schweighardt István tag, kuratóriumi elnök Imre Ernőné
A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája, Diákotthona elnevezésű intézményben elhelyezett és a Csongrád megyei területéről ide beiskolázott szellemi fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévő gyermekek oktatási és nevelési körülményeiknek javítása. E gyermekek szellemi és testi fejlődésének elősegítése, képzési körük bővítése, a kirekesztettség érzésének csökkentése. Az iskola műszaki felszereltségének javítása, vetélkedők szervezése, szabadidős tevékenységek támogatása. A diákotthon nyári programjának támogatása. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Szabadság Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szabadág tér 93.
képviselő: Csorbánné Mónus Erika elnök, Török Istvánné a kuratórium elnöke
Az óvodás gyermekek egészséges testi-szellemi fejlődéséhez szükséges eszközök, korszerű technikai eszközök beszerzése, a modern játékeszközökkel a gyermekek mozgáskulturájának fejlesztése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára jobb iskolakezdési és egyben életesélyek megteremtése az óvodai nevelés eszközeinek igénybevételével. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 7-9.
képviselő: Lantos Etelka a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában az iskolai és kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása; a működő iskolai és kollégiumi diákönkormányzat munkájának támogatása; a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában; közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; a diáksport támogatása; a szociálisan rászorult gyerekek segítése; az iskola és a kollégium szabadidős tevékenységének, kiegészítő és oktatási programjainak támogatása; a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása; a gépjárművezető jogosítványt szerző és szociálisan rászorult tanulók támogatása; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük, felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával; a diákok életével kapcsolatos pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése. ... >>

A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ormos E.u. 18.
képviselő: Dr.Berényi Olga kuratóriumi elnök
A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium tanulói testi és szellemi fejlődésének, taníttatásának elősegítése. ... >>

Agrármodernizációs és Régiófejlesztési Alapítvány

(oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
képviselő: Dr. Bodnár Károly, a kuratórium elnöke, Szekeres Zsolt, titkár
Az oktatók és egyéb dolgozók továbbképzésének segítése. Javítani az agráriumban érintett gazdálkodók versenypozícióját korszerű, versenyképes és vidékfejlesztési ismeretek átadásán keresztül.
Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőségi elv megvalósulásának, a diszkrimináció tilalmának támogatása, mezőgazdasági szaktanácsadás, érdekképviselet. ... >>

Alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.
képviselő: Tóthné Mohos Erika kezelő
Az óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Klauzál Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33.
képviselő: Martonné Lendvai Sára elnök
A Hódmezővásárhely, Klauzál Utcai Óvodába járó gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az oktató-nevelő munka színvonalának megtartása, illetve annak emelése érdekében az ehhez szükséges eszközök biztosítása. Udvari, szabadtéri játéklehetőségek bővítése, korszerű felszerelések beszerzésével. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda Óvodásaiért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 34-36.
képviselő: Czimmerné Schleiffer Judit elnök
1/ A gyermekek egészséges testi-lelki neveléséhez szükséges eszközök, sportszerek beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2/ A nyelvoktatáshoz szükséges audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3/ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4/ A természet-, állat- és környezetvédelemre nevelő eszköztár beszerzése. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Szent István utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 73.
képviselő: Kincses Andorné Kapéter Julianna
A hódmezővásárhelyi Szent István utcai óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása; az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele, az egészséges életmódra neveléshez való feltételelek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Tornyai János Utcai Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 15.
képviselő: Nagy Edit a kuratórium titkára
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Zrínyi utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u.23.
képviselő: Seresné Kapu Márta, a kuratórium elnöke
Az óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása, a játékokkal való ellátáshoz szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Alföldi Porcelán Dolgozói Szociális Alapítvány

(oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7.
képviselő: Dr.Horváth Károly kuratóriumi elnök
Az Alföldi Porcelángyár dolgozóinak anyagi, oktatási, átképzési, művelődési, jogsegélyszolgálati segítség nyújtása. ... >>

Almásy Tibor Alapítvány Hódmezővásárhely

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 3.
képviselő: Csonkáné Hézső Magdolna, a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskola diákjainak segítése. ... >>

Aranyági Ménes Lovas Klub

(sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. utca 55.
képviselő: Fekete Balázs elnök, Lelkes István elnökhelyettes
Háttér biztosítása a lovassport gyakorlására, tagjai versenyeken való részvételének támogatása, lovas oktatás, lovas rendezvények és sportversenyek szervezése. ... >>

Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.
képviselő: István Attila a kuratórium elnöke
Gyermekek gyógypedagógiai nevelésének támogatása. ... >>

Árpád Utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 14.
képviselő: Ludescherné Maksa Zsuzsanna elnök
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Belvárosi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.32.
képviselő: Mihály Jenő, elnök
A tagok műveltségének növelése könyvek, folyóiratok, előadások segítségével, könyvtár létesítése, a magyar népdal és zene művelése, műveltetése. ... >>

Bethlen Bibliotéka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u.2.
képviselő: Bálint Vilmosné kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárának gyarapítása. ... >>

Bethlen Gábor Református Gimnázium Diákönkormányzata Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
képviselő: Kispál Angéla a kuratórium tagja, Sisák Zoltán kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjai iskolai diákszerveződésének, a diákok érdekvédelmének, valamint a diákok kezdeményezéseinek támogatása. ... >>

"CSILLAGVILÁG" ALAPÍTVÁNY a halmozottan sérült gyermekek megsegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Takács F. utca 1. A. IV/14.
képviselő: Bagi Szilvia, a kuratórium elnöke
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (Hódmezővásárhely, Endre B. u. 2.) szabadidős tevékenységének szervezése, eszköztárának fejlesztése, könyvtárának létrehozása, informatikai rendszerének kiépítése, Tens-készülék és Biotron-lámpa beszerzése, szülő klub létrehozása. ... >>

Czirbusz Piroska Emlékére a Hódmezővásárhelyi Művészetekért Közalapítvány

(oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Simon Ferenc a kuratórium elnöke
Anyagi eszközökkel a kultúra,az irodalom,a művészetek és az oktatás támogatása,a hódmezővásárhelyi fiatal tehetségek felkutatása és felkarolása. ... >>

Dél-Alföldi Hagyományőrző Kossuth Társaság

(oktatási,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Görbe utca 86.
képviselő: Csáki Zsolt, elnök
Tudományos, kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális, műemlékvédelem és egyéb tevékenység. ... >>

Délalföldi Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Futó Mihály utca 17.
képviselő: Szemenyei Sarolta, a kuratórium elnöke
A népfőiskolai mozgalom elterjedésének támogatása elsősorban a délalföldi megyékben. ... >>

Gör-Sport Club Hódmezővásárhely

(sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Farkas utca 5.
képviselő: Fekete Gergő, elnök
Tagjai részére szervezett hátteret biztosítani a gördeszka és görkorcsolya sporttevékenység gyakorlására, oktatására, versenyeken részvételre. ... >>

Gregus Máté Alapítvány a Tehetséges Tanulókért

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.
képviselő: Lelkes István a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola tehetséges tanulói részére évenként díj kitűzése és emlékplakett átadása. ... >>

"Gyermekeinkért - A Jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35.
képviselő: Fábián Imre a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kiss Lajos Általános Iskola tanulóinak testi, szellemi fejlesztésére irányuló feladatok elősegítése, anyagi hátterének biztosítása. ... >>

"Gyermekkert" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 4.
képviselő: Imre Edit, kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Oldalkosár utcai Óvodában nevelkedő gyermekek fejlődésének biztosítása, pedagógiai munka fejlesztése. Az ehhez szükséges korszerű eszközök beszerzése és módszerek elsajátítása. ... >>

Gyöngy Közhasznú Alapítvány

(oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ezüst u. 6.
képviselő: Makai Józsefné, a kuratórium elnöke
A szakipari képzés elméleti és gyakorlati oktatása színvonalának emelése, fejlesztése. A korszerű ismeretek bővítése érdekében szervezett tevékenységek támogatása. ... >>

"HANGADÓ" CSALÁDI NAPKÖZI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Réz utca 14.
képviselő: Kősasvári Ernő, a kuratórium elnöke
Olyan napközi működtetése bölcsődés, óvodás vagy iskolás korú gyermekek ellátása érdekében, akik az önkormányzati fenntartású intézmények igénybevételére nem képesek, vagy nem jogosultak, illetve a család döntése alapján családi napközit kívánnak igénybe venni. ... >>

HÓD ÚSZÓ SPORTEGYESÜLET Hódmezővásárhely

(sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre utca 1.
képviselő: Szentkereszty Szabolcs, elnök
Az úszósport fejlesztése, népszerűsítése, oktatása, versenyek szervezése és rendezése, az utánpótlás biztosítása. ... >>

Hód-Mezői Tinivilág Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla u. 23.
képviselő: Dr. Szilágyi Mária, kuratóriumi elnök
A serdülőkorban lévő fiatalok egészségi állapotának javítása, az életmódváltoztatás, rendszeres mozgás és sport jelentőségének elterjesztése, korszerű egészséges táplálkozásra nevelés, káros szenvedélyek megelőzése, mentálhygiénia, környezetvédelem, egészségvédelmi program szervezése, előadássorozatok, tanfolyamok, kiscsoportos foglalkozások szervezése, preventív szürővizsgálatok tartása, szervi betegségek megelőzése, helyes fogápolásra tanítás, a tanár-diák viszony egészséges alakítása, kultúrált szórakozásra nevelés és az önképzés finanszírozása. ... >>

Hódmezővásárhely Diákétkeztetéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Korsós Ágnes a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhely területén élő és a diákétkeztetésben önhibájukon kívül álló okok miatt ellátásban nem részesülő, anyagi és szociális helyzetük miatt rászoruló általános és középiskolai tanulók étkeztetésének támogatása. ... >>

Hódmezővásárhely Ifjúságáért Egyesület

(oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szeremlei Sámuel utca 13.
képviselő: Olasz Imre, elnök
Hódmezővásárhely fiatalsága számára képzések, tréningek, programok és táborok szervezése, lebonyolítása az élet különböző területein. ... >>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Horváth Zoltán, elnök
A város általános iskolai, középiskolai és egyéb diáksport egyesületi tevékenységének, feladatainak összehangolása. ... >>

Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány

(természetvédelem,egészségügyi,oktatási,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Csák Péter, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Dr. Páger Lajos, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Gyömrő-Molnár Imre, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Huszár Lajos, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Kispál Ferenc, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Paragi István, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Vágó János, A kezelő szerv állami alapító által jelölt tagja: Varga András, Kispál Ferenc, a kuratórium elnöke
Anyagi eszközökkel segíteni a településfejlesztés és településrendezés feladatait, az épített és természeti környezet védelmét, a helyi közutak és közterületek fenntartását, a közművelődési, tudományos és művészeti tevékenység, valamint az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítését, továbbá az egészségügyi és szociális alapellátás és az alapfokú nevelés és oktatás biztosítását. ... >>

"Hódmezővásárhelyi Dózsa György Utcai Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. u. 40.
képviselő: Wollner Józsefné kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Dózsa Gy. utcai Óvoda támogatása, a játékok, sporszerek, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.
képviselő: Forrainé Kószó Györgyi, a kuratórium elnöke
Az ének-zenei iskola szakmai-tartalmú munkájának folyamatos biztosítása, az iskola előző években kialakított széleskörű tevékenységi rendszere további működési feltételeinek megteremtése, az iskola valamennyi tanulója részére biztosítani annak lehetőségét, hogy érdeklődésének megfelelő bármely művészeti tevékenységet folytató csoport munkájában, személyisége gondozási érdekében részt vegyen, kiemelkedő teljesítmények további ápolása, anyagi segítése, ösztönzés az elmélyült művészeti tevékenységhez. ... >>

Hódmezővásárhelyi Eötvös-Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-7.
képviselő: Hercegh Magdolna kuratóriumi elnök
A hódmezővásárhelyi Eötvös iskola tanárai, oktatói és diákjai eredményesebb munkájának elősegítése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 45.
képviselő: Dr.Kószó Péter a kuratórium elnöke
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város egészségügyi, szociális feladatainak ellátátsában és magasabb színvonalon történő megoldásában való közreműködés; anyagi támogatás nyújtása a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Jókai u. 45. szám alatt létesített gyermekorvosi rendelő berendezési és diagnosztikai eszközeinek fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez, a betegellátás és nyilvántartás adminisztrációjának fejlesztéséhez szükséges korszerű számítógép beszerzéséhez, a gyermekápoló asszisztensek és védőnők gyógyító, megelőző tevékenységének elismeréséhez. Anyagi támogatás nyújtása a legrászorultabb gyermekek egészségügyi, nevelési, oktatási problémáinak, nehézségeinek megoldásához. ... >>

Hódmezővásárhelyi Hősi Emlékművek Ápolásáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
képviselő: Bán Imréné kuratóriumi tag, Dr.Kiss András kuratóriumi tag, Hegyi Flórián kuratóriumi tag, Lakatos-Tóth István a kuratórium el, Pető János kuratóriumi tag, Tárkány Szűcs Zoltán kuratóriumi ta
Megőrizni és tovább vinni az alapító által elindított mozgalmat, amely a Hősök Napja és a Halottak Napja megtartását szolgálja; az ifjú nemzedék hazafias nevelésének és művelődésének elősegítése; az alapító által létesített hősi és áldozati levente emlékművek megóvásának, gondozásának és évi kétszeri megkoszorúzásának elősegítése. További célja: Az ifjú nemzedék hazafias nevelésének és művelődésének keretén belül a fiatalok oktatása, kulturális és történeti ismeretei bővítése és ennek érdekében előadások, tudományos szakkörök szervezése és tudományos pályázatok kiírása; a levente mozgalommal kapcsolatos műemlékek védelme és gondozása. ... >>

Hódmezővásárhelyi József Attila Általános Iskola Számítástechnikai Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ág utca 17.
képviselő: Haladi Andrea, a kuratórium elnöke
A gyermekek számítástechnikai képzésének elősegítése. További célja: a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulói számítástechnikai képzésének elősegítése, az iskolai ellátás tárgyi-anyagi feltételeinek javítása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Gastro-Ker Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla u. 23.
képviselő: Fehér Ferenc a kuratórium alelnöke, Kokovay János a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola támogatása, ezenbelül az iskola eszközrendszerének, az elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek, a tantestület képzettségének fejlesztése; a külföldi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, tanulmányi utak és versenyek támogatása; a tanárok és tanulók továbbképzési lehetőségeinek, tanulmányi versenyeknek támogatása, tanulmányi díjak finanszírozása; az idegennyelv-képzés támogatása; korszerű tanüzletek létrehozása, üzemeltetése, támogatása; konferenciák, fesztiválok és egyéb szakmai jellegű találkozók szervezése; a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskola hírnevét öregbítő kezdeményezések, tevékenységek támogatása; tanfolyamok, oktatás szervezése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u.3.
képviselő: Balázs Andrea, Banduláné Török Ágnes, Csonkáné Hézső Magdolna, Juhászné Wolf Edit, Ráczné Papp Edit
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskolába járó tanulók képességeinek sokoldalú kibontakoztatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 5.
képviselő: Bagi Ildikó, a kuratórium elnökhelyettese, Molnár Ernőné Szabó Ibolya elnhely., Takácsné Gera Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvodában a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához szükséges feltételek folyamatos biztosítása, a gyermekek segítése abban, hogy közös élményeken keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot, a gyermekek szellemi fejlődésének biztosítása érdekében a legcélszerűbb, legesztétikusabb eszközök, anyagok beszerzése, kultúrált és családias körülmények megteremtése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kosárlabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Csík utca 15.
képviselő: Molnár Lajos, elnök
A kosárlabda népszerűsítése a lányok körében az iskolákban, aktív sporttevékenységre nevelés, utánpótlás-nevelés, rendezvények lebonyolítása, bajnokságban részvétel. ... >>

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Lenkei u. 2.
képviselő: Dr. Elek András, elnök, Dr. Grezsa István, elnökhelyettes
A kosárlabda sport népszerűsítése, férfi élsportolók utánpótlásának, fiú általános és középiskolás korosztály, ill. felnőttek rendszeres sportolásának, testmozgásának, versenyeztetésének biztosítása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Iskola-Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nagy Imre u. 29.
képviselő: Barna Jánosné a kuratórium elnöke, Nagy Zsuzsanna, a kuratórium alelnöke
A Hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, mint intézmény, az intézmény tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Leány Kézilabda Club Egyesület

(sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Martinovics utca 3.
képviselő: Áncsán István, elnök, Földesi András, alelnök, Klemm István, alelnök
Az egyesület működési területén az egyesületi keretek között leánygyermekek szervezett testmozgását, versenyeztetését végzi. Célja továbbá a tehetségkutatás. A gyermekek korosztályonkénti sportoltatása körében a minőségi tömegsport és versenyszerű sportolásra nevelés.
Sportrendezvények, tornák, kupák megszervezése, kapcsolattartás és az egészséges életmód programjának megvalósítása. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermekkori és a későbbi bűnözés elleni küzdelem. ... >>

Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda céljainak elősegítését Szolgáló Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 34-36.
képviselő: Oláh Zoltán, a kuratórium elnöke
A Lurkó Kuckó Magánóvoda működésének elősegítése, eszközök és sportszerek beszerzése, kirándulások támogatása, az óvodai ellátás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Napfényes Észak Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 94.
képviselő: Bárány Ferencné kuratóriumi tag, Diószegi Ágnes a kuratórium elnöke, Kispálné Csengery Zsuzsanna tag, Kiss Margit kuratóriumi tag, Székesi Sarolta kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Béke-telepi Óvoda Észak utcai Tagóvodájának fejlesztése és az óvodába járó gyermekek támogatása. Ezen belül az óvoda oktató-nevelő munkájához, a szabadidős tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, az óvoda épületének állagmegóvása, karbantartása, az óvoda udvarának rendben tartása és szépítése, parkosítása, virágoskert, mintakert létesítése az esztétikus környezet kialakítása érdekében; az óvoda eszköztárának, játékeszközeinek korszerűsítése, bővítése; a tehetséges óvodások beiskolázásának támogatása; az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>
1. oldal 2. oldal