Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hódmezővásárhely intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 61
1. oldal

A Hódmezővásárhelyi Kutasi Úti Általános Iskola és Diákotthon Sérült Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 36.
képviselő: a kuratórium titkára Máténé Homoki Tünde, Dr.Schweighardt István tag, kuratóriumi elnök Imre Ernőné
A hódmezővásárhelyi székhelyű Csongrád Megyei Közgyűlés Óvodája, Általános Iskolája, Diákotthona elnevezésű intézményben elhelyezett és a Csongrád megyei területéről ide beiskolázott szellemi fogyatékosságuk miatt hátrányos helyzetben lévő gyermekek oktatási és nevelési körülményeiknek javítása. E gyermekek szellemi és testi fejlődésének elősegítése, képzési körük bővítése, a kirekesztettség érzésének csökkentése. Az iskola műszaki felszereltségének javítása, vetélkedők szervezése, szabadidős tevékenységek támogatása. A diákotthon nyári programjának támogatása. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Szabadság Téri Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szabadág tér 93.
képviselő: Csorbánné Mónus Erika elnök, Török Istvánné a kuratórium elnöke
Az óvodás gyermekek egészséges testi-szellemi fejlődéséhez szükséges eszközök, korszerű technikai eszközök beszerzése, a modern játékeszközökkel a gyermekek mozgáskulturájának fejlesztése. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyermekek számára jobb iskolakezdési és egyben életesélyek megteremtése az óvodai nevelés eszközeinek igénybevételével. ... >>

A Hódmezővásárhelyi Vasas Kisinas Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 7-9.
képviselő: Lantos Etelka a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi 602. sz. Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában az iskolai és kollégiumi diákközélet eseményeinek gazdagítása, a diákprogramok, diákkezdeményezések felkarolása, támogatása; a működő iskolai és kollégiumi diákönkormányzat munkájának támogatása; a diákszervezetek, egyesületek, közösségek működési feltételeinek javítása, programjaik támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában; közreműködés a jó diákközérzet, a diákkezdeményezések, a diákönkormányzat létéhez szükséges gazdasági feltételek megteremtésében; az iskolában folytatandó gyermek- és ifjúságvédelmi célú tevékenység fejlesztése; a diáksport támogatása; a szociálisan rászorult gyerekek segítése; az iskola és a kollégium szabadidős tevékenységének, kiegészítő és oktatási programjainak támogatása; a hátrányos helyzetű és adottságú gyermekek támogatása; a gépjárművezető jogosítványt szerző és szociálisan rászorult tanulók támogatása; a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók és segítőjük, felkészítőjük munkájának elismerése díj adományozásával; a diákok életével kapcsolatos pályázatokon, tanfolyamokon való részvétel biztosítása, könyvek vásárlása, folyóiratok előfizetése. ... >>

A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ormos E.u. 18.
képviselő: Dr.Berényi Olga kuratóriumi elnök
A Hódtói Általános Iskola és Gimnázium tanulói testi és szellemi fejlődésének, taníttatásának elősegítése. ... >>

Alapítvány a Bajcsy-Zsilinszky utcai óvodásokért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky u. 13.
képviselő: Tóthné Mohos Erika kezelő
Az óvoda támogatása. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Klauzál Utcai Óvoda Gyermekeiért

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 33.
képviselő: Martonné Lendvai Sára elnök
A Hódmezővásárhely, Klauzál Utcai Óvodába járó gyermekek testi és szellemi fejlődését elősegítő eszközök, felszerelések beszerzése. Az oktató-nevelő munka színvonalának megtartása, illetve annak emelése érdekében az ehhez szükséges eszközök biztosítása. Udvari, szabadtéri játéklehetőségek bővítése, korszerű felszerelések beszerzésével. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda Óvodásaiért

(intézményi,sport,természetvédelem,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 34-36.
képviselő: Czimmerné Schleiffer Judit elnök
1/ A gyermekek egészséges testi-lelki neveléséhez szükséges eszközök, sportszerek beszerzése, létesítmények megvalósítása. 2/ A nyelvoktatáshoz szükséges audiovizuális berendezések beszerzése, pedagógiai segédeszközök további alkalmazásba vétele. 3/ A gyermekek kreatív képességeinek fejlesztését hatékonyan biztosító eszköztár bővítése. 4/ A természet-, állat- és környezetvédelemre nevelő eszköztár beszerzése. ... >>

Alapítvány a Hódmezővásárhelyi Szent István utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István u. 73.
képviselő: Kincses Andorné Kapéter Julianna
A hódmezővásárhelyi Szent István utcai óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása; az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele, az egészséges életmódra neveléshez való feltételelek biztosítása. ... >>

Alapítvány a Tornyai János Utcai Óvodás Gyermekekért

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Tornyai János u. 15.
képviselő: Nagy Edit a kuratórium titkára
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Alapítvány a Zrínyi utcai Óvodáért

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Zrínyi u.23.
képviselő: Seresné Kapu Márta, a kuratórium elnöke
Az óvoda játékainak bővítése, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása, a játékokkal való ellátáshoz szükséges eszközök biztosítása. ... >>

Almásy Tibor Alapítvány Hódmezővásárhely

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 3.
képviselő: Csonkáné Hézső Magdolna, a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskola diákjainak segítése. ... >>

Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 5.
képviselő: István Attila a kuratórium elnöke
Gyermekek gyógypedagógiai nevelésének támogatása. ... >>

Árpád Utcai Óvodásokért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 14.
képviselő: Ludescherné Maksa Zsuzsanna elnök
Az óvoda fejlesztése. ... >>

Belvárosi Olvasókör

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u.32.
képviselő: Mihály Jenő, elnök
A tagok műveltségének növelése könyvek, folyóiratok, előadások segítségével, könyvtár létesítése, a magyar népdal és zene művelése, műveltetése. ... >>

Bethlen Bibliotéka Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u.2.
képviselő: Bálint Vilmosné kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium könyvtárának gyarapítása. ... >>

Bethlen Gábor Református Gimnázium Diákönkormányzata Alapítvány

(intézményi,oktatási,érdekképviselet,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi u. 2.
képviselő: Kispál Angéla a kuratórium tagja, Sisák Zoltán kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium diákjai iskolai diákszerveződésének, a diákok érdekvédelmének, valamint a diákok kezdeményezéseinek támogatása. ... >>

"CSILLAGVILÁG" ALAPÍTVÁNY a halmozottan sérült gyermekek megsegítésére

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Takács F. utca 1. A. IV/14.
képviselő: Bagi Szilvia, a kuratórium elnöke
A Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye (Hódmezővásárhely, Endre B. u. 2.) szabadidős tevékenységének szervezése, eszköztárának fejlesztése, könyvtárának létrehozása, informatikai rendszerének kiépítése, Tens-készülék és Biotron-lámpa beszerzése, szülő klub létrehozása. ... >>

Délalföldi Népfőiskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Futó Mihály utca 17.
képviselő: Szemenyei Sarolta, a kuratórium elnöke
A népfőiskolai mozgalom elterjedésének támogatása elsősorban a délalföldi megyékben. ... >>

Dr. Sipka Sándor Kollégiumi Kulturális Alapítvány Hódmezővásárhely

(intézményi,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 1.
képviselő: Szalkai László a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János Kollégium tanulóinak magasabb szintű kulturális lehetőségeinek biztosítása. ... >>

Gregus Máté Alapítvány a Tehetséges Tanulókért

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 15.
képviselő: Lelkes István a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola tehetséges tanulói részére évenként díj kitűzése és emlékplakett átadása. ... >>

"Gyermekeinkért - A Jövőért" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Nádor u. 35.
képviselő: Fábián Imre a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kiss Lajos Általános Iskola tanulóinak testi, szellemi fejlesztésére irányuló feladatok elősegítése, anyagi hátterének biztosítása. ... >>

"Gyermekkert" Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 4.
képviselő: Imre Edit, kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Oldalkosár utcai Óvodában nevelkedő gyermekek fejlődésének biztosítása, pedagógiai munka fejlesztése. Az ehhez szükséges korszerű eszközök beszerzése és módszerek elsajátítása. ... >>

"HANGADÓ" CSALÁDI NAPKÖZI Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Réz utca 14.
képviselő: Kősasvári Ernő, a kuratórium elnöke
Olyan napközi működtetése bölcsődés, óvodás vagy iskolás korú gyermekek ellátása érdekében, akik az önkormányzati fenntartású intézmények igénybevételére nem képesek, vagy nem jogosultak, illetve a család döntése alapján családi napközit kívánnak igénybe venni. ... >>

Hódmezővásárhely Diákétkeztetéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Dr. Korsós Ágnes a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhely területén élő és a diákétkeztetésben önhibájukon kívül álló okok miatt ellátásban nem részesülő, anyagi és szociális helyzetük miatt rászoruló általános és középiskolai tanulók étkeztetésének támogatása. ... >>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Diáksport Szövetség

(intézményi,sport,oktatási,érdekképviselet)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
képviselő: Horváth Zoltán, elnök
A város általános iskolai, középiskolai és egyéb diáksport egyesületi tevékenységének, feladatainak összehangolása. ... >>

"Hódmezővásárhelyi Dózsa György Utcai Óvoda Gyermekeiért" Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Dózsa Gy. u. 40.
képviselő: Wollner Józsefné kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Dózsa Gy. utcai Óvoda támogatása, a játékok, sporszerek, oktatási eszközök beszerzése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Ének-Zenei Iskola Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.
képviselő: Forrainé Kószó Györgyi, a kuratórium elnöke
Az ének-zenei iskola szakmai-tartalmú munkájának folyamatos biztosítása, az iskola előző években kialakított széleskörű tevékenységi rendszere további működési feltételeinek megteremtése, az iskola valamennyi tanulója részére biztosítani annak lehetőségét, hogy érdeklődésének megfelelő bármely művészeti tevékenységet folytató csoport munkájában, személyisége gondozási érdekében részt vegyen, kiemelkedő teljesítmények további ápolása, anyagi segítése, ösztönzés az elmélyült művészeti tevékenységhez. ... >>

Hódmezővásárhelyi Eötvös-Iskolai Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Szent Antal u. 5-7.
képviselő: Hercegh Magdolna kuratóriumi elnök
A hódmezővásárhelyi Eötvös iskola tanárai, oktatói és diákjai eredményesebb munkájának elősegítése. ... >>

Hódmezővásárhelyi József Attila Általános Iskola Számítástechnikai Fejlesztéséért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ág utca 17.
képviselő: Haladi Andrea, a kuratórium elnöke
A gyermekek számítástechnikai képzésének elősegítése. További célja: a hódmezővásárhelyi Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulói számítástechnikai képzésének elősegítése, az iskolai ellátás tárgyi-anyagi feltételeinek javítása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola Gastro-Ker Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Bartók Béla u. 23.
képviselő: Fehér Ferenc a kuratórium alelnöke, Kokovay János a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola támogatása, ezenbelül az iskola eszközrendszerének, az elméleti és gyakorlati képzés feltételeinek, a tantestület képzettségének fejlesztése; a külföldi kapcsolatok fejlesztése, ápolása, tanulmányi utak és versenyek támogatása; a tanárok és tanulók továbbképzési lehetőségeinek, tanulmányi versenyeknek támogatása, tanulmányi díjak finanszírozása; az idegennyelv-képzés támogatása; korszerű tanüzletek létrehozása, üzemeltetése, támogatása; konferenciák, fesztiválok és egyéb szakmai jellegű találkozók szervezése; a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, az iskola hírnevét öregbítő kezdeményezések, tevékenységek támogatása; tanfolyamok, oktatás szervezése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u.3.
képviselő: Balázs Andrea, Banduláné Török Ágnes, Csonkáné Hézső Magdolna, Juhászné Wolf Edit, Ráczné Papp Edit
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Általános Iskolába járó tanulók képességeinek sokoldalú kibontakoztatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 5.
képviselő: Bagi Ildikó, a kuratórium elnökhelyettese, Molnár Ernőné Szabó Ibolya elnhely., Takácsné Gera Zsuzsanna, kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Kertvárosi Óvodában a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához szükséges feltételek folyamatos biztosítása, a gyermekek segítése abban, hogy közös élményeken keresztül ismerjék meg az őket körülvevő világot, a gyermekek szellemi fejlődésének biztosítása érdekében a legcélszerűbb, legesztétikusabb eszközök, anyagok beszerzése, kultúrált és családias körülmények megteremtése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kosárlabda Klub

(intézményi,sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Csík utca 15.
képviselő: Molnár Lajos, elnök
A kosárlabda népszerűsítése a lányok körében az iskolákban, aktív sporttevékenységre nevelés, utánpótlás-nevelés, rendezvények lebonyolítása, bajnokságban részvétel. ... >>

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI KOSÁRSULI SPORTEGYESÜLET

(intézményi,sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Lenkei u. 2.
képviselő: Dr. Elek András, elnök, Dr. Grezsa István, elnökhelyettes
A kosárlabda sport népszerűsítése, férfi élsportolók utánpótlásának, fiú általános és középiskolás korosztály, ill. felnőttek rendszeres sportolásának, testmozgásának, versenyeztetésének biztosítása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Iskola-Alapítványa

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Nagy Imre u. 29.
képviselő: Barna Jánosné a kuratórium elnöke, Nagy Zsuzsanna, a kuratórium alelnöke
A Hódmezővásárhelyi Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, mint intézmény, az intézmény tanulóinak és tanárainak támogatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Lurkó Kuckó Magánóvoda céljainak elősegítését Szolgáló Pedagógiai Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 34-36.
képviselő: Oláh Zoltán, a kuratórium elnöke
A Lurkó Kuckó Magánóvoda működésének elősegítése, eszközök és sportszerek beszerzése, kirándulások támogatása, az óvodai ellátás személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Napfényes Észak Utcai Óvoda Alapítvány

(intézményi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Észak u. 94.
képviselő: Bárány Ferencné kuratóriumi tag, Diószegi Ágnes a kuratórium elnöke, Kispálné Csengery Zsuzsanna tag, Kiss Margit kuratóriumi tag, Székesi Sarolta kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Béke-telepi Óvoda Észak utcai Tagóvodájának fejlesztése és az óvodába járó gyermekek támogatása. Ezen belül az óvoda oktató-nevelő munkájához, a szabadidős tevékenységek megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, az óvoda épületének állagmegóvása, karbantartása, az óvoda udvarának rendben tartása és szépítése, parkosítása, virágoskert, mintakert létesítése az esztétikus környezet kialakítása érdekében; az óvoda eszköztárának, játékeszközeinek korszerűsítése, bővítése; a tehetséges óvodások beiskolázásának támogatása; az óvodába járó hátrányos helyzetű gyermekek támogatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Pál utcai Óvodáért-Gyermekeink Mosolyáért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Pál u.54.
képviselő: Borsiné Csontos Ilona kuratóriumi e, Olasz Imre kuratóriumi tag, Tóth Sándorné kuratóriumi tag
A Hódmezővásárhelyi Pál Utcai Óvoda Gyermekeinek minél jobb feltételeket és körülményeket biztosítani.A gyermekek sokoldalú,harmónikus fejlődésének,a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése,az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. ... >>

Hódmezővásárhelyi Szent István Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Szent István utca 75.
képviselő: Walterné Böngyik Terézia, a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Szent István utcai Általános Iskola oktatási és szabadidős munkája, gazdagító programok szervezése, az iskola tehetséges tanulóinak és közösségeinek versenyeken, pályázatokon való indulásának támogatása, sportversenyek támogatása. Az alapítvány további célja: tehetséggondozó szakkörök működésének anyagi támogatása, a szakkörvezetők díjazása, környezetvédelmi tevékenységek támogatása, a diákönkormányzat iskola- és környezetszépítési akcióinak segítése, az iskola kiváló munkát végző, tanítványaikkal kiváló eredményeket elérő pedagógusainak elismerése. ... >>

Hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36.
képviselő: Börcsök Györgyi a kuratórium elnöke, Giliczéné Molnár Irén tag
Az iskolai nyelvoktatás fejlesztése, tehetséges gyermekek támogatása. ... >>

Hódmezővásárhelyi Védőnők a Jövő Nemzedékéért Alapítvány

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. utca 70.
képviselő: Almásiné Elek Veronika elnök
Hódmezővásárhelyen az egészségügyi alapellátás részeként a családok egészségének megőrzése, ennek segítésére irányuló primer preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának és az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. A hódmezővásárhelyi védőnői munka színvonalának jelentős emelése, a korszerű tárgyi feltételek kialakítása, permanens szakmai fejlesztés, és a rendezvények anyagi hátterének támogatása révén. Az egészségügyi szűrővizsgálatok köre kiterjesztésének elősegítése, a rendszeres szakmai továbbképzésen való részvétel biztosítása, a városi és iskolai szinten megrendezésre kerülő egészségnapok, WHO világnapok finanszírozása. ... >>

"Jövő Mezőgazdászáért" Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
képviselő: Vidács Lajos kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola rendezvényeinek támogatása, szervezése. Iskolai, turisztikai, sport és kulturális rendezvények szervezése. A különböző területeken kiemelkedő eredményeket elért tanulók jutalmazása, ösztöndíjjal való segítése. Az informatika és az idegen nyelv oktatás feltételeinek javítása. Az osztálykirándulások támogatása. Az intézményben tanuló, határon kívüli illetőségű tanulók támogatása. ... >>

Keresztény Szolgálat Alapítvány

(intézményi,sport,egészségügyi,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Kopáncs, Tanya 4079.
képviselő: Karsch Brigit, a kuratórium elnöke
Az arra rászoruló embereket segíteni testi és lelki gondjaik megoldásában, a Biblia útmutatásai alapján. Ennek keretében a gyermekek és fiatalok bibliai oktatása, a keresztényirodalom terjesztése, lelki segélyszolgálat, a társadalom perifériájára szorult csoportok segítése. Szociális munkák végzése, otthoni betegápolás, kórházakkal együttműködés, foglalkoztatási terápiák fogyatékosok számára. Segítségnyújtás keresztény gyülekezetek alapításához, munkájuk elősegítéséhez. Házi bibliaórák tartása és hitoktatás. Szabadidős programok, bárki számára nyitva álló sport, játék kreatív foglalkozások és bibliatanulmányozás. Női szociális foglalkozások válsághelyzetbe került nők és asszonyok megsegítésére. ... >>

Kiemelkedő Teljesítményért Alapítvány

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Bartók B. u. 23.
képviselő: Dr.Bozó Franciska isk. igazgató
A Komócsin Zoltán Szakközépiskola, Szakmunkásképző Iskola és Kollégium kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulói és tanárainak anyagi és erkölcsi elismerése. ... >>

Kiss Gusztáv Alapítvány

(intézményi,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2.
képviselő: Bozóné Tóth Katalin kuratóriumi elnök
A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium magyar történelemből kiemelkedő ismeretekkel rendelkező végzős tanulóinak jutalmazása, kiemelten azoké, akik tovább kívánnak tanulni és ennek során magyar történelemmel és nyelvvel foglalkoznak. ... >>

Klauzál Gábor Általános Iskoláért Alapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u.63.
képviselő: Juhász Nagy Istvánné, kuratóriumi elnök
A Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskolába járó tanulók támogatása, valamint anyagi vagy bármely eszközzel elősegíteni az iskola épületeinek felújítását. ... >>

Központban a Gyermek a Hódmezővásárhelyi Központi Általános Iskolában

(intézményi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Ormos Ede utca 18.
képviselő: Kalocsai Géza, a kuratórium elnöke
A Hódmezővásárhelyi Központi Általános Iskolába járó gyermekek szellemi és testi nevelésének, fejlődésének, tanításának elősegítése. Az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatások, vállalkozások, kezdeményezések támogatása az iskolai közösség érdekében. ... >>

"Lépésről Lépésre" A Hódmezővásárhelyi Pálffy Utcai Óvodáért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális)

6800 Hódmezővásárhely, Pálffy u. 41.
képviselő: Banka Katalin a kuratórium elnöke
A hódmezővásárhelyi Pálffy utcai óvoda játék-, és taneszközeinek pótlása, felújítása, sportszerek, oktatáshoz szükséges eszközök, technikai berendezések, nyelvoktatáshoz szükséges eszközök vásárlása; az óvoda udvarának díszítéséhez, játékokkal való ellátásához szükséges eszközök megvétele; az egészséges életmódra neveléshez szükséges feltételek biztosítása; a rászorult gyermekek támogatása. ... >>

Magyarországi YumeihoR Egyesület

(intézményi,egészségügyi,oktatási)

6800 Hódmezővásárhely, Móricz Zs. utca 4/C. fszt./1.
képviselő: Galiotti Gábor, elnök
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység, iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás, egyéni és csoportos kategóriákban. ... >>

Mártélyi Képzőművész Táborok Baráti Köre

(intézményi,oktatási,kulturális)

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth 0 tér 1.
képviselő: Bányai Béla, elnök
Művészeti továbbképzés szabadiskolai keretek között, az alföldi képzőművészeti hagyományok ápolása. A társadalmi szervezet további célja: A Mártélyi Ifjúsági Tábor területén ifjúsági szálláshely biztosítása. ... >>
1. oldal 2. oldal