Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hévíz természetvédelem civil szervezetek


Találatok száma: 7
1. oldal

A Hévízi Gyógy-tó Természet- és Környezetvédelméért Alapítvány

(természetvédelem,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Széchenyi tér 34.
képviselő: Papp Gábor
A Hévízi Gyógy-tó átfogó védelmének elősegítése, gyógyvizének mennyiségi és minőségi paramétereit meghatározó tényezők felkutatása, optimális ökológiai állapot kialakítása érdekében szükséges beavatkozások tervezése és megvalósítása. Közreműködés a Hévízi Gyógy-tó világörökségi pályázatának elkészítésében, a világörökségi jelölés feltételeinek teljesítése, elősegítése. Részletes tervek kidolgozása a hévíz-keszthelyi lápvidék rehabilitációjára, a rehabilitáció anyagi alapjainak megteremtése, hazai és uniós természetvédelmi, turisztikai fejlesztési támogatások megpályázásával, szükség esetén önkormányzatok és helyi vállalkozók bevonásával. A rehabilitált lápvidék kezelése, turisztikai bemutatása. Közérdekű környezetvédelmi jogi tanácsadás támogatása. ... >>

Gyöngyösmenti Vadásztársaság Hévíz

(sport,természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Kisfaludy út 42.
képviselő: Kerék Károly
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó szabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen ahelyi erd- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Rákóczi út 2.
képviselő: Baráth Zsolt
A hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének - különösképpen a piaci tevékenységeknek - összehangolása, koordinálás, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik. Az egyesület kiemelt céljai között szerepe a helyi, térségi és regionális TDM szervezetek fejlesztése, pályázati források bevonása. Hévíz város idegenforgalmi szereplőinek összefogása, vendégek számának növelése, vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése, szezon teljes évvé törtnő fejlesztése, forgalomnövelés, belföldi vendégek arányának növelése, pályázatok megfigyelése, aktív pályázati részvétel, helyi termékek fejlesztése, árusítása. ... >>

Hévízért Városvédő, -fejlesztő és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Széchenyi út 34.
képviselő: Füzesi Lászlóné
A város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése, ápolja a lakóhely hagoymányait, erősítse a lakosság szülőghelyének, otthont adó környezetének szeretetét. Kiemelt célként tűzi ki, hogy a Hévízi-tó a világörökség része legyen, ezt a jogi státuszt megszerezze. ... >>

Hévízi Tóvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Dr. Balogh István, Rábai József, Szabó Zoltán
Hévíz természeti, gyógyászati, idegenforgalmi, kulturális és építészeti értékeinek - kiemelten a világon egyedülálló természeti kincs a hévízi gyógytó - védelme és fejlesztése. ... >>

Keszthely-Hévíz és Zalaszentgrót Térség Városaiért és Falvaiért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Vértes Árpád
A két kistérségre és az egyes településekre készített idegenforgalom fejlesztési, turisztikai koncepciók megvalósításának elősegítése. Hozzájárulni a Keszthely-Hévízi és Zalaszentgróti kistérség városai, falvai hosszú távú, összehangolt és kiegyensúlyozott fejlesztéséhez. A települések fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel. A térségben lévő kistelepülések megőrzése érdekében, azok lakosságát megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztésének előmozdítása. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszervezéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A Nyugat-Balatoni térség idegenforgalmának fejlesztéséhez ? amely különös fontossággal bír a térségben, elsősorban a Balaton és a térségben lévő termálfürdők miatt ? a települési önkormányzatoknak és a térség idegenforgalmában érintett gazdasági és szakmai szervezeteknek, elsősorban szervező, összehangoló és szakmai segítség megadása. A térség és a települések természeti, környezeti és építészeti értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése. ... >>

Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kodály Z. út 26
képviselő: Karádi Szabolcs
A Termál út térségében kerékpáros idegenforgalommal és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének ? összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. A Termál út térség kerékpáros turizmus érdekeinek összehangolt bemutatása vásárokon, kiállításokon, kiadványokban, elektronikus eszközök útján és a sajtóban egyaránt, a térség környezete idegenforgalom szempontjából érdekes és fontos természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a térség kerékpáros turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai marketing tevékenységre törekvéssel és annak folytatásával. A kerékpáros közlekedés részarányának növelése. A rekreációs és hobbysport kerékpárosok számának szervezett keretek között történő növelése. A városi közlekedésben a kerékpárral nem rendelkezők számára a kárékpáros közlekedés, mint alternatíva biztosítása. A kerékpár nélkül érkező, kerékpárt szállítani nem kívánó turisták számára a kerékpárral történő túrázás lehetőségének biztosítása. A régió főbb településein kerékpáros központok létrehozása kerékpárbérlési és szerviz lehetőséggel. Kerékpáros útvonalak kitáblázása, pihenőhelyek létrehozása pályázati források felhasználásával. A térség idegenforgalmi szereplőinek összefogása. Termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése. A turisztikai szezon meghosszabbítása (március-október, forgalomnövelés). Bel- és külföldi kerékpáros vendégek számának és arányának növelése. ... >>
1. oldal