Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hévíz kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 14
1. oldal

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Alumni Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Park út 9
képviselő: Kepli József János
A Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola egykori hallgatói, oktatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése, aktív részvétel az oskolai hagyományok alapításában és a meglévők hagyományok ápolásában; az egykori hallgatók, oktatók egymás közötti, illetve a jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése; kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése; a hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozása, és szükség esetén anyagi támogatása továbbtanulásuk érdekében; segítségnyújtás, az iskola technikai felszereltségének javítása érdekében ... >>

Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság

(intézményi,kulturális)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Dr. Horváth Béla
Az irodalom szervezésén túl a képző-, zene- és színházművészet képviselőit is aktivizálja. A névadó szellemében szervez rendszeresen művészeti és felolvasó esteket, találkozókat, amelyeken a társművészetek képviselői együtt léphetnek fel. ... >>

Dr. Moll Károly Orvos Emlékére Közhasznú Alapítvány

(egészségügyi,kulturális)

8380 Hévíz, Vörösmarty út 32.
képviselő: Dr. Szendrődi Miklós
Idősebb dr. Moll Károly orvosnak, a hévízi balneológiai gyógyászat megteremtőjének emléket állítva, segítséget nyújtson mindazoknak, akik Hévíz város felvirágoztatása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Ennek érdekében támogatja az e cél érdekében végzett kiemelkedő tudományos tevékenységet, nevelő és oktató munkát, kulturális örökségvédelem érdekében kifejtett tevékenységet. Emellett az alapítvány fokozott céljának tekinti a hátrányos helyzetben lévő személyek támogatását, a szociális tevékenységet és az idősek gondozását. ... >>

Hévíz és Térsége Kamarai Tagok Kulturális Alapítványa (60037)

(oktatási,kulturális,érdekképviselet)

8380 Hévíz, Egregyi út 14.
képviselő: Horváth György, Molnárné Tar Gyöngyi, Tóth Imre
Érdekvédelmi, kulturális tevékenység, nyelvoktatás, néphagoymányok ápolása. ... >>

Hévízért Városvédő, -fejlesztő és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Széchenyi út 34.
képviselő: Füzesi Lászlóné
A város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése, ápolja a lakóhely hagoymányait, erősítse a lakosság szülőghelyének, otthont adó környezetének szeretetét. Kiemelt célként tűzi ki, hogy a Hévízi-tó a világörökség része legyen, ezt a jogi státuszt megszerezze. ... >>

Hévízi Gyöngyszemek Táncstúdió Alapítvány

(kulturális)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 2.
képviselő: Vértes Árpád
A fiatalok megtanítása azon felismerésre, hogy hibátlanul és szépen beszéljenek a tánc nyelvén, valamint arra, hogy mind a néptánci, mind pedig az egyéb tánchagyományokat felismerjék, megtanulják és megőrizzék. ... >>

Hévízi Széchenyi István Polgári Kör Egyesület

(kulturális)

8380 Hévíz, Semmelweis út 16. III//7.
képviselő: Sebők András
A nemzeti kultúra ápolása, a keresztény nemzeti polgári értékek védelme és képviselete, a magyar és az európai polgári demokrácia érdekében a magyarságtudat, a család és kulturális értékek erősítése az emberi és állampolgári jogok, valamint a környezet védelmében. ... >>

Hévízi Tiszta Forrás Dalkör

(kulturális)

8380 Hévíz, Balassi Bálint út 5.
képviselő: Hontvári László Pálné
Az egyesület tagjai által térítésmentesen végzett olyan tevékenység, illetőleg tevékenység szervezése, amely elősegíti az egyesület működését, a zene népszerűsítését, az országos kórusmozgalommal való együttműködést, a kulturális élet más területén működő tagjai munkájának népszerűsítését, a régi és új népdalok megismerését és népszerűsítését, az ifjúság zenei életbe történő bekapcsolódását, a Zala megyei népdalkórusokkal való folyamatos együttműködést, lehetőség szerint az egyesület alapcéljába illő nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és szinten tartását, értékteremtő tevékenységek keretében az egyesület anyagi és tárgyi eszközeinek gyarapítását. ... >>

Hévízi Tóvédő Egyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Dr. Balogh István, Rábai József, Szabó Zoltán
Hévíz természeti, gyógyászati, idegenforgalmi, kulturális és építészeti értékeinek - kiemelten a világon egyedülálló természeti kincs a hévízi gyógytó - védelme és fejlesztése. ... >>

Kiserdei Szabadidő Központ Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth út 9/ B.
képviselő: Dr. Szendrődi Rita, Hardy Mária, Ollári Béla
Hévízen és vonzáskörzetében a sportolás támogatása, az egészséges életmód ösztönzése, a kulturális tevékenységek bővítése, a színvonalas szabadidő eltöltésének biztosítása minden korosztály számára. ... >>

Musica Antiqua Együttes Baráti Köre

(kulturális)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 2
képviselő: Simon Tivadar
Hangversenyek, emlékülések, kiállítások szervezése, rendezése, az együttes népszerűsítése, jubileumok méltó megünneplése. Kapcsolatok létesítése bel- és külföldön a nemzeti és nemzetközi barátság ápolása, erősítése céljából. A zenekultúra közkinccsé tétele érdekében a hazai és külföldi vendégszereplések támogatása, a támogatási feltételek megteremtésére való mozgósítás. ... >>

Penta-Junior Közhasznú Egyesület

(sport,szociális,kulturális)

8380 Hévíz, Veress Péter út 16/ a. ép.
képviselő: Csécs Tamásné
Az egyesület célja a sportnak és ehhez kapcsolódóan az egészséges életmódnak a társadalom széles rétegeiben történő elterjesztése, a mozgásra és egészségesebb életmódra irányuló igényeknek a felkeltése. A céljai elérése érdekében az egyesület a rendelkezésre álló eszközökkel a sporthoz és az egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő tevékenységet folytat, különféle mozgási lehetőségeket biztosító rendezvényeket támogat és szervez.

Az egyesület kiemelt célja, hogy az ifjúság- és gyermeksport területén aktívan hozzájáruljon az egészséges nemzedék felnövekedéséhez. Az egyesület kiemelten támogatja a hátrányos helyzetű, de sporttevékenységben kiemelkedő gyermekeket és fiatalokat.

Az egyesület célja továbbá a golf, mint sporttevékenység magyarországi népszerűsítése, a magyarországi golf létesítmények fejlesztésének elősegítése, támogatása és a különféle golf versenyek szervezésében való aktív részvétel. ... >>

Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kodály Z. út 26
képviselő: Karádi Szabolcs
A Termál út térségében kerékpáros idegenforgalommal és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének ? összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. A Termál út térség kerékpáros turizmus érdekeinek összehangolt bemutatása vásárokon, kiállításokon, kiadványokban, elektronikus eszközök útján és a sajtóban egyaránt, a térség környezete idegenforgalom szempontjából érdekes és fontos természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a térség kerékpáros turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai marketing tevékenységre törekvéssel és annak folytatásával. A kerékpáros közlekedés részarányának növelése. A rekreációs és hobbysport kerékpárosok számának szervezett keretek között történő növelése. A városi közlekedésben a kerékpárral nem rendelkezők számára a kárékpáros közlekedés, mint alternatíva biztosítása. A kerékpár nélkül érkező, kerékpárt szállítani nem kívánó turisták számára a kerékpárral történő túrázás lehetőségének biztosítása. A régió főbb településein kerékpáros központok létrehozása kerékpárbérlési és szerviz lehetőséggel. Kerékpáros útvonalak kitáblázása, pihenőhelyek létrehozása pályázati források felhasználásával. A térség idegenforgalmi szereplőinek összefogása. Termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése. A turisztikai szezon meghosszabbítása (március-október, forgalomnövelés). Bel- és külföldi kerékpáros vendégek számának és arányának növelése. ... >>

"ZALATÁJA" Vadászklub

(kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Attila út 103.
képviselő: Papp István
Az egyesület tagjai részére ingyenesen vagy térítés ellenében vadászati lehetőséget biztosítani, megismertetni a ?vadászjelölt? pártoló tagságot a vadászati előírásokkal, hagyományokkal, az egyesületi élettel s az egyesület tagjainak érdekképviseletét ellátni. ... >>
1. oldal