Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hévíz egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 15
1. oldal

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola Alumni Egyesület

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Park út 9
képviselő: Kepli József János
A Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola egykori hallgatói, oktatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése, aktív részvétel az oskolai hagyományok alapításában és a meglévők hagyományok ápolásában; az egykori hallgatók, oktatók egymás közötti, illetve a jelenlegi oktatói és hallgatói közötti kapcsolat kiépítése, illetve megerősítése; kulturális, tudományos és sportprogramok szervezése; a hátrányos helyzetű diákok tehetséggondozása, és szükség esetén anyagi támogatása továbbtanulásuk érdekében; segítségnyújtás, az iskola technikai felszereltségének javítása érdekében ... >>

BIZTONSÁG-HÉVÍZ Vagyonvédelmi Alapítvány

(egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth út 1.
képviselő: Vértes Árpád
A Keszthelyi Rendőrkapitányság Hévízi Rendőrőrsének illetékességi területén működő gazdálkodó szervezetek, intézmények és magánszemélyek tulajdonának fokozott védelme, a korszerű vagyonvédelem feltételeinek megteremtése, Hévíz város közbiztonságának javítása, a bűnözés elleni fellépés hatásfokának növelése. ... >>

Gyöngyösmenti Vadásztársaság Hévíz

(sport,természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Kisfaludy út 42.
képviselő: Kerék Károly
Az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és a lőszer tartására, valamint használatára vonatkozó szabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával a társadalom érdekeivel - különösen ahelyi erd- és mezőgazdasági érdekekkel összhangban, továbbá a környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, a legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére kultúrált sport-vadászati lehetőséget biztosítson. ... >>

Hévíz Boldogasszony Kolping Család

(egyéb)

8380 Hévíz, Zrínyi Miklós út 60.
képviselő: Pálczás Edit
Tagjait képessé tenni arra, hogy a családban, a munkahelyen, szabadidőben, a társadalomban, az egyházban és az államban keresztényként tudjanak helytállni. Tagjainak, de kívülálóknak is segítséget nyújt az életvitelükhöz. Tagjainak a keresztény tanítás szerint tevékenységén keresztül a közjót szolgálja, az egyház és a társdalom állandó megújulását segítse. ... >>

Hévíz Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

8380 Hévíz, Honvéd út 16.
képviselő: Kecskés Annamária
Önkéntes társadalmi tevékenység folytatása a bűnmegelőzés, a közrend, közbiztonság, ifjúság és vagyonvédelem, tűz-környezetvédelem érdekében. A köztársaság rendjével kapcsolatos jogellenes cselekmények megelőzése, jelzése. ... >>

Hévíz Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Rákóczi út 2.
képviselő: Baráth Zsolt
A hévízi idegenforgalommal és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének - különösképpen a piaci tevékenységeknek - összehangolása, koordinálás, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a település turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai koordinációs tevékenységre törekszik. Az egyesület kiemelt céljai között szerepe a helyi, térségi és regionális TDM szervezetek fejlesztése, pályázati források bevonása. Hévíz város idegenforgalmi szereplőinek összefogása, vendégek számának növelése, vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése, szezon teljes évvé törtnő fejlesztése, forgalomnövelés, belföldi vendégek arányának növelése, pályázatok megfigyelése, aktív pályázati részvétel, helyi termékek fejlesztése, árusítása. ... >>

Héviz Város Tömegsport Lövészklub

(sport,egyéb)

8380 Hévíz, Egregy u.
képviselő: Györei Zsolt ... >>

Hévízért Városvédő, -fejlesztő és Kulturális Egyesület

(természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Széchenyi út 34.
képviselő: Füzesi Lászlóné
A város építészeti, környezeti és természeti értékeinek megőrzése, korszerű és esztétikus fejlesztése, szépítése, ápolja a lakóhely hagoymányait, erősítse a lakosság szülőghelyének, otthont adó környezetének szeretetét. Kiemelt célként tűzi ki, hogy a Hévízi-tó a világörökség része legyen, ezt a jogi státuszt megszerezze. ... >>

Hévízi Szobakiadók Szövetsége

(érdekképviselet,egyéb)

8380 Hévíz, Széchenyi út 18
képviselő: Lajkó Ferenc
Tömöríti mindazokat a fizetővendéglátó engedéllyel rendelkező szállás és szobakiadókat, akik tevékenyen részt kívánnak venni Hévíz kiemelten kulturált idegenforgalmi életének megvalósításában és fejlesztésében. ... >>

Keszthely-Hévíz és Zalaszentgrót Térség Városaiért és Falvaiért Egyesület

(természetvédelem,egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth L. út 1.
képviselő: Vértes Árpád
A két kistérségre és az egyes településekre készített idegenforgalom fejlesztési, turisztikai koncepciók megvalósításának elősegítése. Hozzájárulni a Keszthely-Hévízi és Zalaszentgróti kistérség városai, falvai hosszú távú, összehangolt és kiegyensúlyozott fejlesztéséhez. A települések fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel. A térségben lévő kistelepülések megőrzése érdekében, azok lakosságát megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztésének előmozdítása. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszervezéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A Nyugat-Balatoni térség idegenforgalmának fejlesztéséhez ? amely különös fontossággal bír a térségben, elsősorban a Balaton és a térségben lévő termálfürdők miatt ? a települési önkormányzatoknak és a térség idegenforgalmában érintett gazdasági és szakmai szervezeteknek, elsősorban szervező, összehangoló és szakmai segítség megadása. A térség és a települések természeti, környezeti és építészeti értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése. ... >>

Kiserdei Szabadidő Központ Egyesület

(sport,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kossuth út 9/ B.
képviselő: Dr. Szendrődi Rita, Hardy Mária, Ollári Béla
Hévízen és vonzáskörzetében a sportolás támogatása, az egészséges életmód ösztönzése, a kulturális tevékenységek bővítése, a színvonalas szabadidő eltöltésének biztosítása minden korosztály számára. ... >>

MMC Makettező Egyesület

(egyéb)

8380 Hévíz, Móricz Zs. út 21
képviselő: Baranyai Attila, Tábor Áron, Takaró Attila
A makettezés, mint hasznos szabadidős tevékenység minél szélesebb körben megismeretésse, elősorban a fiatalokkal, annak érdekében, hogy segítse a precíz kézmozdulatok, kézügyesség kialakulását, fejlessze a koordinált mozgást, fejlessze a kreativitás, türelemre, kitartásra tanítsa a fiatalokat. A makettezésen keresztül a történelmi, technikai ismeretek fejlesztése. Makettező szakkorök, klubok létrhozása, működsésük támogatása. az évente megtartott kiállítás orán a tagok és az egyesület átal támogatott szakkörök munkinak bemutatása. A tagok más kiállításokon, versenyeken történő megjelenésének, részvételének támogatása. ... >>

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Héviz

(tűzoltó,egyéb)

8380 Hévíz, Sugár köz 1.
képviselő: Strázsai Zoltán
Polgári védelmi, tűzoltási tevékenység ... >>

Termál Út Kis-Balaton Kerékpáros Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Kodály Z. út 26
képviselő: Karádi Szabolcs
A Termál út térségében kerékpáros idegenforgalommal és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó természetes és jogi személyek tevékenységének ? összehangolása, koordinálása, közöttük kooperáció létrehozása, beleértve a piaci tevékenységre rendelkezésre álló, illetve fordítható anyagi forrásaik, illetve azok egy részének összehangolt felhasználása. A Termál út térség kerékpáros turizmus érdekeinek összehangolt bemutatása vásárokon, kiállításokon, kiadványokban, elektronikus eszközök útján és a sajtóban egyaránt, a térség környezete idegenforgalom szempontjából érdekes és fontos természeti, földrajzi, kulturális, muzeális értékeinek összehangolt bemutatása. Az egyesület lehetőségeihez mérten hozzájárul a térség kerékpáros turizmusának hosszú távon fenntartható, kiegyensúlyozott fejlesztéséhez az Egyesület anyagi eszközeinek célszerű felhasználása révén, magas színvonalú turisztikai marketing tevékenységre törekvéssel és annak folytatásával. A kerékpáros közlekedés részarányának növelése. A rekreációs és hobbysport kerékpárosok számának szervezett keretek között történő növelése. A városi közlekedésben a kerékpárral nem rendelkezők számára a kárékpáros közlekedés, mint alternatíva biztosítása. A kerékpár nélkül érkező, kerékpárt szállítani nem kívánó turisták számára a kerékpárral történő túrázás lehetőségének biztosítása. A régió főbb településein kerékpáros központok létrehozása kerékpárbérlési és szerviz lehetőséggel. Kerékpáros útvonalak kitáblázása, pihenőhelyek létrehozása pályázati források felhasználásával. A térség idegenforgalmi szereplőinek összefogása. Termékfejlesztés, meglévő turisztikai adottságok jobb kihasználása, ezáltal magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése. Minőségi és fenntartható turizmus fejlesztése. A turisztikai szezon meghosszabbítása (március-október, forgalomnövelés). Bel- és külföldi kerékpáros vendégek számának és arányának növelése. ... >>

"ZALATÁJA" Vadászklub

(kulturális,egyéb)

8380 Hévíz, Attila út 103.
képviselő: Papp István
Az egyesület tagjai részére ingyenesen vagy térítés ellenében vadászati lehetőséget biztosítani, megismertetni a ?vadászjelölt? pártoló tagságot a vadászati előírásokkal, hagyományokkal, az egyesületi élettel s az egyesület tagjainak érdekképviseletét ellátni. ... >>
1. oldal