Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hernádkak intézményi civil szervezetek


Találatok száma: 2
1. oldal

Alapítvány Hernádkak Általános Iskola Diákjaiért

(intézményi,oktatási,szociális,kulturális)

3563 Hernádkak, Petőfi u. 14.
képviselő: Simon Péterné
A nevelés-, oktatási célok színvonalas megvalósítása érdekében minden olyan kezdeményezés, támogatása, amely az oktatás színvonalát, a pedagógus közösség, valamint a tanuló erkölcsi és anyagi megbecsülését célozza. Elősegíteni az iskolai anyanyelv és idegen nyelv oktatás feltételeinek javítását, elősegíteni az iskolai matematikai kialakítását, a környezetvédelmi nevelés-oktatás feltételeinek javítását, elősegíteni az esztétikai, testi és egészségnevelést, növelni az oktatásban résztvevő pedagógusok és tanulók érdekeltségét a teljesítményhez igazodó juttatási és ösztönző rendszer alkalmazásával, segíteni a hátrányos helyzetű, tehetséges gyermekek oktatását. Kulturális és szabadidős programok segítése. ... >>

Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

3563 Hernádkak, Ifjúság utca 5.
képviselő: Vass Tibor elnök
a.)A Példa Képfőiskola Kortárs Művészeti Alapítvány ? a szervezet által a közhasználatban is engedélyezett, rövidített nevén: Példa Képfőiskola ? tartós közérdekű célja a kortárs művészet és művészetek ? ezen belül is különös tekintettel az irodalomban, a képzőművészetben, ill. e művészetek határterületein (pl. küldeményművészet, médiaművészet, vizuális költészet, tájművészet, happening, performansz) alkotó és a tevékenységüket méltatók (művészeti írók, kritikusok) ? támogatása, a művészeti közélet szervezése.
b.)Az alapítvány alapvető céljának tekinti a művészeti tehetségkutatást és a tehetséggondozást, kiemelt figyelmet fordít pályakezdő művészek támogatására.
c.)Célja az internet népszerűsítése az alkotók körében, az alkotók népszerűsítése az interneten. Értékközvetítő tevékenysége által a társadalom lehető legszélesebb körének a művészetek virtuális világában való eligazodását igyekszik megkönnyíteni. Hagyományos és haladó, kísérletező művészeti technikák alkalmazásával készült művek megvalósulását és bemutatását is támogatja. Az interneten és más fórumokon népszerűsít, gyűjt, áthagyományoz, nyilvánosság elé segít már meglévő és ösztönzésére megvalósuló műveket, legyenek azok irodalmi, képző-, zene-, film-, fotóművészeti törekvések. Alapfeladatának tekinti a kapcsolódási pontokon keresztül a társművészetekben alkotó művészek munkájának felkarolását is.
d.)Célját nem csupán bejegyzési helyén, és a legtágabb értelemben vett régióban, hanem határainkon belül és a határainkon túl kívánja megvalósítani: a világban bárhol élő, magas színvonalon dolgozó művészeket kívánja támogatni, különös tekintettel a szomszédos országokban, ill. az EU országaiban élő, ill. alkalmanként ott dolgozó magyar anyanyelvű művészek tevékenységére.

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

-Tudományos tevékenység, kutatás
-nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-kulturális tevékenység,
-kulturális örökség megóvása,
-gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. ... >>
1. oldal