Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hegyeshalom sport civil szervezetek


Találatok száma: 8
1. oldal

Hegyeshalmi Airsoft Sport Egyesület

(sport,oktatási)

9222 Hegyeshalom, Fő utca 134.
képviselő: Bodó Balázs
Az egyesület célja tagjai részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségének biztosítása; a társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása. A sportegyesülettel kapcsolatban lévő oktatási, nevelési intézmények tanulói részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése. Sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése; a sporttevékenység minőségi fejlesztése. Az Airsoft hazai népszerűsítése, megismertetése a szélesebb közönség számára. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. A sportegyesület a sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. ... >>

Hegyeshalmi Postagalambsport Egyesület

(sport,érdekképviselet)

9222 Hegyeshalom, Szövetkezet u. 27.
képviselő: Dubi Imre, Sárközi Ferenc - elnök
A postagalambsport tevékenység összefogása, versenyek szervezése, szabályszerűségének biztosítása, a postagalamb tenyésztés elősegítése, tagok érdekvédelme. ... >>

Hegyeshalmi Sport Club 1931

(sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet)

9222 Hegyeshalom, Fő u. 134.
képviselő: Török Zoltán
A Hegyeshalomban 1931. évben alapított Hegyeshalmi Sport Club labdarúgócsapat hagyományainak ápolása, tevékenységének folytatása labdarúgás sportágban, lehetőség biztosítása a tehetséges sportolók számára a versenyszerű bajnoki rendszerben működő sporttevékenységre. Az egyesület labdarúgói sportemberhez méltó magatartással és küzdőszellemmel járuljanak hozzá a sportrendezvények látogatottságához, ápolják és továbbvigyék az egyesület sporthagyományait, erősítsék a lakosság sportszeretetét. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és nem támogat a választásokon. ... >>

Hegyeshalmi Vasutas Sport Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Zalka M. u. 44.
képviselő: Fekete Tamás
A horgászmozgalom hagyományainak megőrzése, a tagok horgász érdekeinek képviselete, a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kulturált szórakozás megteremtése. Tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása. A szabadidő hasznos eltöltésének segítése, tagjainak a horgászetika és erkölcs tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Az egyesület által használt vízterület és annak környezete kulturáltabbá tétele a nyugodt pihenés és időtöltés biztosítására. ... >>

Hegyeshalom Trailblazers Pókeregyesület

(sport,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Aradi vértanúk u. 1.
képviselő: Dér Krisztián
A póker kártyajáték és annak változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen játékoknak mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése és lehetőség ezen játékok versenysport szintű űzésére.
Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése.
Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel. ... >>

Kéktó Surf Club Egyesület

(sport,érdekképviselet,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Táncsics Mihály u. 4.
képviselő: Kassai Attila
A szörfözés, mint vízi sport és különböző változatainak minél több emberrel való megismertetése és népszerűsítése, ezen sporttevékenységnek, mint szabadidő eltöltésének megkedveltetése, az ilyen irányú érdeklődés felkeltése. Egy teljesítményt mérő, minősítő rendszer kidolgozása és működtetése.
Klubéletre ösztönző, minősítő rendszerű versenyek szervezése és lebonyolítása, részvétel a helyi, országos és nemzetközi versenyeken, bajnokságokon. Kapcsolatfelvétel hasonló jellegű hazai és külföldi szervezetekkel.
Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. ... >>

Pénzügyőr Horgász Egyesület

(sport,természetvédelem,egyéb)

9222 Hegyeshalom, Fő út 215
képviselő: Gráf Tamás
A horgászsport keretén belül az ifjúsági és szabadidősport fejlesztése, népszerűsítése, a természet és környezet védelme. Tagjai részére a kedvező horgászlehetőség, valamint a a működési és vízterületen a szabadidő kultúrált eltöltésének biztosítása. ... >>

Turul Íjász és Hagyományőrző Egyesület

(sport,oktatási,kulturális)

9222 Hegyeshalom, Bécsi út 10.
képviselő: Debra Zsolt
Az egyesület céljai: íjász verseny- és szabadidősport, mint közhasznú tevékenység népszerűítése és fejlesztése, különösen a tagok, illetve Hegyeshalom és vonzáskörzetének lakossága, valamint általában országos szinten is; elsősorban tagjai, valamint a helyi és környékbeli lakosság számára elérhető kultúrált íjászsport biztosítása a helyi adottságok kihasználásával és állandó fejlesztésével, továbbá az utánpótlás számára szellemi és anyagi feltételek - lehetőségekhez mért - megteremtése; különböző sporteseményekben, bajnokságokon és versenyeken való részvétel, illetve és nemzetközi versenyek, bemutatók, csereoktatással egybekötött nemzetközi íjász táborok szervezése, lebonyolítása; kapcsolattartás más sportegyesületekkel, egyéb sportban érdekelt szervezetekkel, oktatási, nevelési intzéményekkel; tagjai részére a rendszeres sportolási lehetőségek biztosítása, közös éredekeinek képviseletek és védelme, illetve tevékenységük szükség szerinti összehangolása valamint; az íjászsport, a magyar történelem, a magyar hagyományok ápolása, az ősi magyar kultúra megismerése és népszerűsítése Magyarországon és külföldön egyaránt; a helyi társadalmi öntevékenység és közösségi élet kibontakoztatása, az egészséges életmódra nevelés. ... >>
1. oldal