Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Harc kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 5
1. oldal

"A harci kisdiákokért " Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

7172 Harc, Kölesdi u. 2.
képviselő: Borbély Mihályné
A harci általános iskola tanulói testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének elősegítése. ... >>

Falunk Értékőrző Közhasznú Egyesülete

(kulturális)

7172 Harc, Fő utca 18.
képviselő: elnök Patkó Sándorné
Harc község kulturális érdekeinek védelme, termsézeti örökségének védelme és a falu demokratikus közéletének fejlesztése. ... >>

Harc Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Őri Mónika
Harc község fejlődésének elősegítése, az oktatás-nevelés, sport,, környezetvédelem, kultúra területén, a település köz- és kulturális életének fejlesztése, illetve hátrányos helyzetű csoportok támogatása, a nép és építészeti hagyományainak megőrzése. Anyagi segítség nyújtás fejlesztési céljainak megvalósításához. Fontos cél továbbá más civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok erkölcsi és anyagi támogatása, illetve működési feltételeinek biztosítása, és a lokálpatriotizmus erősítése.
A "Harc Község Év Civilszerezete", a "Harcért" és az "Év Pedagógusa" - cím alapítása, majd évenkénti odaítélése.
Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorba a Harcon élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára. Jegyzet és tankönyv kiadásának anyagi támogatása. Oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények szervezésében közreműködés és ezek anyagi támogatása. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói cserekapcsolatok szervezése és megvalósításához anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diák-konferenciák szervezése, anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása. Napközi otthonos óvoda létrehozása, feltételeinek megteremtése, működtetése.
A Harc Község területén rendezvények megvalósításában való anyagi segítség nyújtás és aktív részvétel ész az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása.
Az alapítványunk célkitűzése közé tartozik a Harcon lakók életminőségének javítása, élhető falu, komfortérzet növelése, parkosítás, virágosítás, padok és kukák kihelyezés számának növelése, a történelmi, néprajzi hagyományok ápolása, a szabadidő kultúrált és egészséges életmódon történő eltöltésének motiválása (sport), a fiatalok bevonása kulturális tevékenységekbe, tőlélő- és kézműves táborokba való eljuttatásuk. Erdei iskola, tanösvény létrehozása.
Célkitűzéseink között szerepel egy tájház kialakítása, egy kábelstúdió kialakítása (-Harci Hírmondó-), Kálvária - a templompark felújítása, fafaragó- kézmúves táborok rendezése, túlélő tábor infrastruktúrájának kiépítése, anyagi bázisának a megteremtése. ... >>

Harcért Civil Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: Erdősné Aranyos Györgyi Erzsébet
Harc és környéke szeretetének terjesztése, lokálpatrióta életforma kialakítása, támogatása, fejlesztése szabadidő, sport és egyéb kulturális események szervezése és támogatása, a község oktatási intézményei sikeres működésének támogatása, falufejlesztés, műemlékvédelem, környezetvédelem, természeti és épített értékeink megóvása, emberközpontú község kialakításáért tenni kívánó erők összefogása. ... >>

HARCI ROMÁKÉRT EGYESÜLET

(természetvédelem,oktatási,szociális,kulturális,érdekképviselet)

7172 Harc, Kossuth Lajos utca 42.
képviselő: Novák Anna
Az egyesület összefogja a harci romákat közös célok megvalósítása érdekében, képviselve a településen élő roma kisebbség érdekeit különböző gazdasági, kultúrális és társadalmi szervezeteknél.
- A romák részére korszerű- szabadidős lehetőségek, kultúrális élet biztosítása. Roma gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
- Romák esélyegyenlőségének elősegítése.
- Az itt élő romák igényeinek felmérése, az elképzelések összehangolása, fontossági sorrendek megállapítása, a megvalósításhoz szükséges pénz előteremtése.
- A romák aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése.
- A természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése.
- A roma fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének.
- A harci Romák munkahely teremtés lehetőségének kiaknázása.
- Felvilágosító, ismeretterjesztő előadások szervezése ( ezek az előadások a tanuló roma ifjúság pályázati lehetőségeikről. A fiatalokat fenyegető veszélyekről szólnának, Például a drogokró, az AIDS-ről, stb...).
- Együttműködés, kapcsolattartás az önkormányzattal, nyugdíjasok érdekszövetségével, más helyi társadalmi szervezetekkel, egyházakkal.
- Az egyesület tevékenységéről elektronikus és nyomtatott tájékoztatás nyújtása. ... >>
1. oldal