Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Harc egyéb civil szervezetek


Találatok száma: 10
1. oldal

Harc Jövőjéért Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: kuratóriumi elnök Őri Mónika
Harc község fejlődésének elősegítése, az oktatás-nevelés, sport,, környezetvédelem, kultúra területén, a település köz- és kulturális életének fejlesztése, illetve hátrányos helyzetű csoportok támogatása, a nép és építészeti hagyományainak megőrzése. Anyagi segítség nyújtás fejlesztési céljainak megvalósításához. Fontos cél továbbá más civil szervezetek, lakossági önszerveződő csoportok erkölcsi és anyagi támogatása, illetve működési feltételeinek biztosítása, és a lokálpatriotizmus erősítése.
A "Harc Község Év Civilszerezete", a "Harcért" és az "Év Pedagógusa" - cím alapítása, majd évenkénti odaítélése.
Tanulmányi ösztöndíj nyújtása elsősorba a Harcon élő általános-, közép- és felsőfokú intézmények tanulói, hallgatói számára. Jegyzet és tankönyv kiadásának anyagi támogatása. Oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények szervezésében közreműködés és ezek anyagi támogatása. Az oktatással, neveléssel kapcsolatos rendezvények kiadványainak megjelenítéséhez, terjesztéséhez anyagi támogatás nyújtása. Az oktatással, neveléssel összefüggő diák és oktatói cserekapcsolatok szervezése és megvalósításához anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diák-konferenciák szervezése, anyagi támogatás nyújtása. Oktatói és diákok számára bel- és külföldi tanulmányutak anyagi támogatása. Napközi otthonos óvoda létrehozása, feltételeinek megteremtése, működtetése.
A Harc Község területén rendezvények megvalósításában való anyagi segítség nyújtás és aktív részvétel ész az ehhez kapcsolódó kiadványok támogatása.
Az alapítványunk célkitűzése közé tartozik a Harcon lakók életminőségének javítása, élhető falu, komfortérzet növelése, parkosítás, virágosítás, padok és kukák kihelyezés számának növelése, a történelmi, néprajzi hagyományok ápolása, a szabadidő kultúrált és egészséges életmódon történő eltöltésének motiválása (sport), a fiatalok bevonása kulturális tevékenységekbe, tőlélő- és kézműves táborokba való eljuttatásuk. Erdei iskola, tanösvény létrehozása.
Célkitűzéseink között szerepel egy tájház kialakítása, egy kábelstúdió kialakítása (-Harci Hírmondó-), Kálvária - a templompark felújítása, fafaragó- kézmúves táborok rendezése, túlélő tábor infrastruktúrájának kiépítése, anyagi bázisának a megteremtése. ... >>

Harcért Civil Szövetség

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: Erdősné Aranyos Györgyi Erzsébet
Harc és környéke szeretetének terjesztése, lokálpatrióta életforma kialakítása, támogatása, fejlesztése szabadidő, sport és egyéb kulturális események szervezése és támogatása, a község oktatási intézményei sikeres működésének támogatása, falufejlesztés, műemlékvédelem, környezetvédelem, természeti és épített értékeink megóvása, emberközpontú község kialakításáért tenni kívánó erők összefogása. ... >>

Harci Családosok Érdekvédelmi Egyesülete

(érdekképviselet,egyéb)

7172 Harc, Fő utca 9.
képviselő: elnök Fuchs Tamás
Az élet és az anyaság tiszeletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett felelősség erősítése; a nagycsaládosok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata; felmutatni a társadalomnak azokat az értékeket, amelyeket az eggyermekes, kétgyermekes és nagycsaládosok képviselnek; a nagycsaládosok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése; a fiatalok, fiatal házasok, házaspárok, mint poteciális nagycsaládosok bevonás az egyesület munkájába; az egyesületbe lépett nagycsaládosok érdekeinek képviselete; értékeink felmutatása a családnak, mint a társadalom legkisebb egysége fontosságának hangsúlyozása; a családok helyzetének könnyítése különböző olcsó vásárlási akciók keretében; együttműködési szerződések kötése különböző segítőkész vállalatokkal, vállalkozókkal, Kft.-kel; kutúrális programok szervezése, közös kirándulások elősegítése. ... >>

Harci Gazdakör

(egyéb)

Harc, Fő u. 26.
képviselő: Kernóczi Lajos ... >>

Harci Óvodáért Közalapítvány

(intézményi,oktatási,egyéb)

7172 Harc, Fő u. 59.
képviselő: Bálint Károly
az óvoda új épülete felépítésének segítése ... >>

Harci Polgárőr Egyesület

(közbiztonság,egyéb)

7172 Harc, Vörösmarty tér 7.
képviselő: elnök Bóni Zoltán
Az egyesület elősegíti a bűncselekmény elkövetésének megelőzését, segíti a személyi és vagyonvédelmet, az ifjúsági feladatokat, összefogja mindazok önkéntes tevékenységét, akik e célok érdekében kívánnak működni. Elősegíti és erősíti a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalmat, közreműködik a lakosság biztonságérzetének növelésében, és együttműködik minden olyan szervezettel és személlyel, aki az egyesület céljainak megvalósításához támogatást tud nyújtani. ... >>

HORIZONT 2003 Vidékfejlesztési Alapítvány

(egyéb)

7172 Harc, Béke utca 9.
képviselő: Horváth Rudolf
Szekszárd és térsége gazdasági és nonprofit szférája működésének, fejlődésének segítése. ... >>

Községi Önkormányzati Társaság

(egyéb)

Harc,
képviselő: Farkas György, Müller József ... >>

Magyarországi Oroszagár Barátok Egyesülete

(egyéb)

Harc, Szentgálpuszta 72.
képviselő: Balázs Karin, Dr. Koppány Ágnes ... >>

Trabant Team Szekszárd

(egyéb)

7172 Harc, Kossuth utca 20.
képviselő: elnök Berekméry Zoltán
A trabant tulajdonosok összefogása, az érdekképviselet megteremtése, rendezvények szervezése, szaktanácsadás, környezetvédelem, műszaki fejlesztés, minőségi alkatrészgyártók összefogása, az egyesületi tagok gépjárművei műszaki állapotának javítása; lehetővé teszi az alapkivitelű, átalakított, hobbycélú, valamint muzeális értékkel bíró trabantok tulajdonosainak a kapcsolatteremtést, információcserét, clubéletet; kapcsolatot tarthat fenn rokoncélú hazai és külföldi egyesületekkel. ... >>
1. oldal