Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajós kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 6
1. oldal

A Hajóson Élő Német Nemzeti Kisebbség- és Nagyközségért Alapítvány

(egészségügyi,oktatási,kulturális)

6344 Hajós, Rákóczi út 12.
képviselő: Schőn Ferenc
Hajós nagyközségben élő emberek közösségének, - nemzeti hagyományok ápolásának elősegítése, - munkahelyteremtő lehetőségek kialakítása, - kultúrális, egészségügyi, oktatási körülményeinek javítása. ... >>

Dunamellék - Felső-Kiskunság - Homokhátság - Sárköz Leader Egyesület

(oktatási,kulturális,egyéb)

6344 Hajós, Rákóczi F. utca 10.
képviselő: Aranyi János I. alelnök, Schindler János elnök, Schön Ferenc II. alelnök
Kulturális tevékenysége, oktatási tevékenység, településfejlesztési tevékenység, nemzetközi tevékenység, a vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. ... >>

Hajósi Felvidékiek Kulturális Egyesülete

(kulturális,egyéb)

6344 Hajós, Köztársaság tér 3.
képviselő: Balogh Gyárfás elnök
A Felvidékről 1947-48-ban Hajósra áttelepített magyarok tárgyi, szellemi néphagyományoknak, kulturális értékeinek az egybegyűjtése, tisztelgés a kitelepítést elszenvedők emléke előtt, az emlékezés, és az örökség ápolása. ... >>

Hajósi Hagyományőrző Sváb Néptánc Egyesület

(intézményi,oktatási,kulturális)

6344 Hajós, Munkácsy M. utca 19.
képviselő: Mayer Edina elnök, Ruffné Stadler Jusztina alelnök
A néptánc, néphagyomány értékeinek megismertetése, megőrzése, annak ápolása, színpadra vitelének elősegítése. Fellépéseken való részvétel helyben, vidéken és külföldön. Műsorok, bemutatók, rendezvények szervezése. Új táncok, koreográfiák tanítása. Népviselet népszokások, zenék, népi játékok megőrzése, átörökítése a különböző generációk számára. (Óvodás korosztálytól a felnőtt korosztályig.) Sokrétű mozgási lehetőség, a tánclépések elsajátítása, harmonikus mozgás kialakítása. A hagyományok és a nyelvjárás megőrzése és az identitástudat kialakítása. Néptáncversenyeken, fesztiválokon, gálákon való szereplés. Rendezvényszervezés, különböző kulturális programokon való fellépés, kapcsolattartás nemzetiségi csoportokkal és egyesületekkel. Rendszeres kapcsolattartás belföldi és külföldi szervezetekkel, csoportokkal, testvértelepülésekkel. ... >>

Hajósi Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekari Egyesület

(kulturális)

6344 Hajós, Kossuth utca 2.
képviselő: Szalczerné Varsányi Hajnalka elnök
Keretet biztosítani a helyi németség hagyományai ápolásának. Tevékenységével alkotó módon őrizni a település örökségét, zenei és népművészeti értékeit és az anyanyelvhez kapcsolódó szellemi kincseit, zenei és kulturális hagyományait, mindezeket továbbörökíteni az ifjúság számára. Ösztönözni a német származásúakat identitásuk megőrzésére, annak fejlesztésére, anyanyelvi kulturális hagyományainak átörökítésére, gondot fordítani az ifjúság nevelésében a nemzetiségi népművészeti örökség továbbadására. Elősegíteni a hagyományápoló kisközösségek kialakulását, segíteni azok működését. Kulturális fórumokat és rendezvényeket szervezni és koordinálni, helyi regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatait kiépíteni. ... >>

Hajósi Orbán Napi Borünnep Egyesület

(kulturális)

6344 Hajós, Kossuth L.u.1.
képviselő: Alföldi Albert ... >>
1. oldal