Észrevétele van?

Keresés

Civil szervezetek keresése.

Helyi hírek

Helyi Szervezetek

egészségügyi, egyéb, érdekképviselet, kulturális, közbiztonság, oktatási, sport, szociális, intézményi, természetvédelem, környezetvédelmi, tűzoltó

Hajdúszoboszló kulturális civil szervezetek


Találatok száma: 41
1. oldal

A Hajdúszoboszlói Ifjúsági Fúvószenekarért Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 8.
képviselő: Csukás Jánosné elnök
A Hajdúszoboszlói Ifjúsági Fúvószenekar támogatása. ... >>

Bambínó Óvodai Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.
képviselő: kuratórium elnöke Selmeci Csabáné ... >>

BÍBOR HORSE Lovas és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület

(egészségügyi,szociális,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Mező utca 15.
képviselő: elnök Csontos János
egészségmegőrzés; életminőség javítása, egészségfejlesztés; szenvedélybetegségek prevenciója; szenvedélybetegségek kezelése, gyógyítása; szenvedélybetegek közösségi ellátása; pszichiátriai betegek közösségi ellátása; fogyatékkal és segítséggel élő személyek önálló életvitelének megkönnyítése; hátrányos helyzetű emberek munkához juttatása, különös tekintettel a nők munkaerő-piaci reintegrációjára; gyógyulófélben lévő szenvedélybetegek habilitációja, rehabilitációja; drogmentes életmód közvetítése, szélesebb társadalmi rétegek érzékenyítése a drogproblémák iránt. ... >>

Bocskai István Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 4.
képviselő: Cs. Nagy Zoltán elnök ... >>

Cantare Énekegyüttes Támogatására Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Arany J.u.2. 4.sz. Ált. Isk.
képviselő: Varga Judit elnök ... >>

Fekete Borbála Alapítvány

(oktatási,kulturális,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.
képviselő: elnök: Kőrösy Gábor Ferencné
Fekete Borbálának a kiváló festőművésznek és legendás jó rajztanárnak festményei, értékes alkotásai megőrzése, pedagógiai módszerei alkalmazása, megóvása, népszerűsítése, hitet tegyen az igaz emberség, az igaz művészet mellett, Fekete Borbála pedagógiai módszerei alkalmazása, megóvása, népszerűsítése, azon tanulók támogatása, akik tehetségükkel és szorgalmukkal ezt kiérdemlik, illetve szociális körülményeik ezt indokolják. ... >>

Gépkontroll Önálló Szakszervezete

(kulturális,érdekképviselet)

4200 Hajdúszoboszló, Hamvas u. 56.
képviselő: elnök Papp László
A munkavállalók társadalmi, gazdasági, szociális, kulturális érdekeinek képviselete, a tagság ezen érdekeinek védelme és érvényesítése. ... >>

Gönczy Pál Általános Iskola a Jövő Nemzedékért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.
képviselő: Kovácsné Gál Magdolna elnök
A Gönczy Pál Ált. Iskola nevelő és oktató munkája eredményességének növelése, az iskola kulturális és szabadiős rendezvényeinek szervezése. ... >>

Gyermekeinkért Jövőnkért Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2.
képviselő: Dr. Konkoly Tünde
Az alapítvány célja, hogy ösztönözze az embereket, azok csoportjait, közösségeit, a jogi és nem jogi személyeket a gyermek testi és szellemi nevelésének, fejlődésének, tanításának elősegítésére és támogassa az ezzel összefüggő elméleti és gyakorlati kutatásokat, vállalkozásokat, kezdeményezéseket. ... >>

Gyermekkacaj Alapítvány

(intézményi,sport,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Attila u. 51/b.
képviselő: Jakab Simon elnök
Játékok, sportszerek beszerzése. A neveléshez szükséges eszközök körének bővítése, fejlesztése az óvodaépület, udvar karbantartásához, fejlesztéséhez szükséges pénzeszközök előteremtése. Az európai szintű nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint az iskolai életre való felkészítés biztosítása. A szülőknek a nevelési folyamatba való bevonásának elősegítése. Az óvodapedagógusok képzésének folyamatos támogatása. ... >>

Hajdúsági Vándorok Túraegyesület

(természetvédelem,kulturális,környezetvédelmi)

4200 Hajdúszoboszló, Hathy János u. 21.
képviselő: elnök Dr. Varga Enikő
A természetjárás, mint egészségmegőrző, környezetvédő tevékenység népszerűsítése. Hazánk lakosságának egészség-, illetve környezettudatos szemléletének kialakítása, fejlesztése, hazánk és a környező országok vizei iránti érdeklődés felkeltése a vizek és környezetük természeti értékeinek, kulturális hagyományainak és történeti emlékeinek megsimertetésével ... >>

Hajdúszoboszló Ifjúságáért Közhasznú Egyesület

(sport,oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Bartók Béla u. 18.
képviselő: Gönczi Imre
Az egyesület célja az ifjúság segítése különös tekintettel a hátrányos helyzetűekre, valamint közösségépítő, ismeretterjesztő jelleggel a magyar kultúra, hagyományőrzés, illetve a sporttevékenység megismertetése, népszerűsítése. ... >>

Hajdúszoboszló Múzeumáért Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.
képviselő: Dr. Dávid Klára elnök, Dr. Juhász Imre ... >>

Hajdúszoboszló Művészetoktatásáért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2.
képviselő: elnök Szoboszlainé Kádár Anikó
A hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Művészeti Iskolában folyó
művészeti képzés anyagi és tárgyi eszközökkel való segítése. ... >>

Hajdúszoboszló Sportjáért Egyesület

(sport,kulturális)

4220 Hajdúszoboszló, Major u. 21. II/9.
képviselő: Fábián Attila elnök, Jeges Sándor titkár ... >>

Hajdúszoboszló Városszépítő Egyesület

(természetvédelem,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere l. sz.
képviselő: elnök: Hódos András
Hajdúszoboszló várost szerető erőinek összefogása, bevonása a város tervezésére, építésére, szépítésére, az idegenforgalom fejlesztésére irányuló feladatok megoldására. Az egyesület tevékenységével hozzájárul a város fejlesztéséhez, hagyományainak megóvásához, kulturális örökségeinek megőrzéséhez, a város természeti, építészeti értékeinek megóvásához, ápolásához. ... >>

Hajdúszoboszló Zeneoktatásáért és Kultúrájáért Alapítvány

(oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5.
képviselő: Kádár Edit titkár, Török László elnök ... >>

Hajdúszoboszlói Derűs Alkony Nyugdíjas Klub

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2. sz.
képviselő: elnök Mohácsi Lászlóné, titkár Kiss Istvánné
nyugdíjasok klub formában történő összejöveteleinek biztosítása, hagyományőrzés ... >>

Hajdúszoboszlói Idősek Otthona Ellátottjaiért Közhasznú Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális,szociális)

4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/c.
képviselő: Dr. Rádai Sándor elnök
szocilális, kulturális, oktatási és nemzetközi tevékenység ... >>

Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógusokért Alapítvány

(sport,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 19. II. lph. 1/2
képviselő: elnök Medve Istvánné
nyugdíjas pedagógusok támogatása, szabadidő eltöltésébez szükséges feltételek megteremtése, kulturális, művelődési, sportolási
igényeik kielégítése stb. ... >>

Hajdúszoboszlói Olajipari Nyugdíjas Klub Egyesület

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u 2.
képviselő: gazd.vez Tőkés Andrásné, Izsáki Lászlóné elnök, Végh Lajosné titkár
szabadidős tevékenységek, kirándulások szervezése, munkahelyi kollektíva ... >>

Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület

(tűzoltó,sport,oktatási,kulturális,érdekképviselet,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 7.
képviselő: elnök: Nagy Imre
érdekképviselet, érdekvédelem, önkéntes alapon tűzvédelemre való felkészülés, abban való közreműködés, sportolás, kulturált szabadidő eltöltéshez való hozzájárulás, tűzoltó tevékenységre való felkészítés, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúság érdekképviselet, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, a tűzoltósági tevékenységet középpontba állító sport, kulturális és hagyományőrző rendezvények szervezése, helyi, országos és nemzetközi versenyeken, rendezvényeken való részvétel, az ifjúság körében a tűzoltóság hagyományainak megismertetése, terjesztése, ápolása, hagyományőrző tevékenységének szervezése. ... >>

Hajdúszoboszlói Városi és Pedagógus Énekkarért Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 26. II/3.
képviselő: Úr Attila elnök
Az énekkar művészeti munkájához és szakmai továbbfejlődéséhez nélkülöz-
hetetlen anyagi feltételeket megteremtse, rendszeres fellépési lehetőségek
biztosítása. ... >>

Hortobágy Kulturális Egyesület

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u 69/a
képviselő: elnök Jeremiás Attila Krisztián
Kultúra szervezése. ... >>

Kemej Kulturális Hagyományőrző, Honismereti és Harcművészeti Alapítvány

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szívós u. 22.
képviselő: elnök Szatmári László, titkár Csendom József
Hagyományőrző népi játékok, népszokások megismertetése, tanítása, bemutatása; ősi harcművészeti ismeretek bemutatása és tanítása;
szabadidős programok, kerékpár- és gyalogtúrák, kirándulások szervezése ... >>

Kerekasztal Lovagrend

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 125-2.
képviselő: Dede Tamás
Előmozdítani a fiatalok elméjében és szívében minden ember és minden élőlény egységének felismerését, az önzetlenség, lovagiasság, együttérzés és más nemes jellemvonások kibontakozását. Hozzásegíteni az ifjakat, hogy a társadalom boldog és hasznos tagjai legyenek. ... >>

Kortárs Segítő Szolgálat Egyesület

(oktatási,szociális,kulturális,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Ádám u. 88. I/3.
képviselő: elnök: Szoboszlai István
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ... >>

Kovács Máté Városi Könyvtárért Alapítvány

(intézményi,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.
képviselő: elnök Néyki István
kultúrális, művelődési, oktatási tevékenység ... >>

Napkeleti Western Lovas és Szabadidő Közhasznú Egyesület

(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Kabai útfél 0338/10. hrsz.
képviselő: elnök: Kovácsné Kovács Ilona
Lovas sport népszerűsítése, felkarolása, lovas oktatás, kiemelten gyermek- és ifjúsági korosztályban, western lovas foglalkozások tartása, lovagoltatás, gyermekek nevelése a lovak - tágabb értelemben - állatok szeretetére, felelősségtudatra, hagyományok tiszteletére, természetes és western lovaglás és lókiképzés népszerűsítése, bemutatók, nyílt napok szervezése, népi- és lovas hagyományok megismertetése a gyerekekkel, érdeklődőkkel, lovas- és kézműves táborok szervezése, kézműves foglalkozások tartása, családi programok szervezése lovas-, népi- és hagyományőrző tárgykörökben a szabadidő együttes eltöltése érdekében, a szabadidő kulturált és egészséges eltöltésének elősegítése. ... >>

Ne Add Fel! Hajdúszoboszlói Közhasznú Egyesület

(kulturális,egyéb)

4200 Hajdúszoboszló, Isonzó u. 11. II/7.
képviselő: Balogh Károly Attila, Bodnár Attila, Ferenczi Tibor
Ifjúságvédelem, zenei rendezvények szervezése, kultúrális szolgáltatás nyújtása. ... >>

Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete

(oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.
képviselő: elnök: Angyal László
Tevékenységével hatékonyabbá tenni a népművelői munkát, és képviselni a közművelődési feltételek fejlődésének érdekeit. Hozzájárulni a szakmai információk gyors terjedéséhez, a képzés és továbbképzés mindenkor aktuális korszerűsítéséhez. ... >>

ÖKOTURIZMUS Alapítvány

(sport,oktatási,szociális,kulturális,környezetvédelmi)

4200 Hajdúszoboszló, Kenézy u. 29/A. 1/3.
képviselő: kuratórium elnöke Matusz Imre
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, termsézetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. ... >>

Rácz György Baráti Kör Közhasznú Egyesület (Rácz György Baráti Kör)

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Seres u. 25/B.
képviselő: elnök: Piroska Mihály
Rácz György emlékének életben tartása, művészete továbbvitelének elősegítése. ... >>

Segítő Szeretet Alapítvány

(oktatási,kulturális,szociális)

4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 9.
képviselő: elnök Kocsis Róbert
Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, kulturális tevékenység. ... >>

Szoboszlói Kulturális Közösség Kulturális, Szabadidős és Ifjúsági Közhasznú Egyesület

(sport,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.
képviselő: elnök Domokos János Zoltán
A város kulturális életének színesítése, gazdagítása, az ifjúsági
korosztály önszerveződő kezdeményezéseinek támogatása,
érdekeinek képviselete, valamint a tagok és a városlakók szabadidős
és sporttevékenységének támogatása. ... >>

Szoboszlói Művészek Egyesülete

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 15.
képviselő: Antal János elnökh., T. Kis Endre titkár, Vida Lajos elnök ... >>

Szoboszlói Szittyák Közhasznú Hagyományőrző Egyesület

(kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Török u. 11.
képviselő: elnök: Márton Károly
A tradicionális magyar íjászat népszerűsítése és megőrzése. ... >>

Útépítő Dolgozói Önsegélyező Alapítvány

(sport,egészségügyi,oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 164.
képviselő: Nagy Józsefné Szabó Judit, Szűcs Sándor elnök
A Hajdú-Bihar Megyei Útépítő Vállalat, ill. annak jogutódja alkal- mazásában álló főfoglalkozású dolgozók, továbbá az alapítótól (jog- utódjától) nyugdíjazott volt dolgozók részére szociális, kulturá- lis, sport szolgáltatások és juttatások biztosítása, különösen: - rászoruló dolgozók szociális támogatása betegség vagy egyéb jelentős keresetcsökkenés esetén, - szociális gondozói, egészségvédelmi tevékenység keretében részt vállalni a betegség megelőzésében, gyógyításában, rehabilitáció- jában, - dolgozók kulturális és sporttevékenységének fejlesztése, ill. eh- hez való hozzájárulás, - a dolgozók átképzésének, ill. továbbképzésének részleges finan- szírozása. ... >>

Vörös Sári Magyarnóta Egyesület

(oktatási,kulturális)

4200 Hajdúszoboszló, Liget u. 11.
képviselő: elnök Drágánné Szabó Eszter
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység. ... >>
1. oldal